«Театрлік хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасы


ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІжүктеу 0,95 Mb.
бет4/11
Дата24.01.2020
өлшемі0,95 Mb.
#27242
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Кітапханалық қызметтегі ҚАСӨ ерекшеліктерін сипаттау

танымдық қабілетін арттыру

1.4 бөлімін қар.7 -15апта


0,75 %

сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

2

Реферат.

(студенттердің таңдауы бойынша

Тақырып бойынша баяндама

өзіндік ақпараттық ізденіс

7-ші апта

15 - ші апта


5 %

5 %

Реферат және баяндама жасау.

3

ОЖСӨЖ бойынша есеп және тапсырманы орындау

Аналитикалық және танымдық қабілеттерін дамыту

ОЖСӨЖ тақырыбына қатысты әдебиеттер

1-15апта

1,8/ 1,4/ 1 %

Жазба жұмысын тексеру

4

СӨЖ бойынша есеп және тапсырманы орындау

Аналитикалық және танымдық қабілеттерін дамыту

СӨЖ тақырыбына қатысты әдебиеттер

1-15апта

1/ 0,75 %

Жазба жұмысын тексеру


5

Аралық бақылау(әңгімелесу немесе тест)

тексеру

1.4 бөлімі

1 – 15 апта

15 апта

3%

Тест немесе әңгімелесу


6

Емтихан

Білімді кешенді тексер


Тест

4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Пән «ҚАСӨ» Кредит саны 3Әдебиет атауы


Барлығы


Ескерту


кітапханада


кафедрада


Студенттердің қамтылу пайызы (%)

Электронды түрі


1

2

3

4

5

6

7

1

Савина И.А. Библиографическое описание документа: Семиотический подход: Учебно – метод. Пособие/ И.А. Савина; Под ред. Н.Б. Зиновьевой.- М. : Либерея, 2004. – 88 с.


5

50%2

Библиотечные каталоги : Учебник/ Под ред. Г.И. Чижовой.- 2- ое изд., перераб. И доп. – М. : Книга, 1977.- 303с.


2
20%3

Составление библиографического описания: Краткие правила. - Изд. 2-е,доп. - М.: Кн. палата, 1991. - 224 с.10
100%4...

Сукиасян Э.Р. Систематический каталог: Практ. пособие. - М.: Книга, 1990. -186 с.


2
20%5

Эйдельман Б.Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог- М., 1977. - 311 с.


2
20%6


Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов: Учеб.-М.: Книга, 1981.-328 с.


1
10%7

Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие табл.для массовых б-к.-М.: Кн. Палата, 1998.-320 с


7
70%
5. ДӘРІСТІК КЕШЕН.
Дәріс №1

Тақырыбы: Кітапхана құжаттарының сипаттаудың теориялық негіздері.

Дәрістің мақсаты: ҚАСӨ - ақпараттық қызмет көрсету және қамтамасыз ету негізін анықтау

Дәрістің мазмұны: Кітаптармен ғылыми техникалық институт органдарында жинақталған ақпарат ресурстары сол елдің ұлттық байлығы болып есептеледі. Кітапхананың анықтама библиографиялық аппаратын, оның негізгі бөлігі каталогтарды жетілдірмейінше елдің экономикасын жандандырып ғылым мен мәдениетті дамытуда ол ресурстарды тиімді пайдалану мүмкін емес. Кітапхана мен ақпаратты қажет ететін пайдаланушылар арасында анықтама библиографиялық ақпараттың көмегімен байланыс жасалады.

Философиялық ұғымда сипаттама ғылыми зерттеудің бір кезегі болып табылады. Затты сипаттау дегеніміз оны ашып көрсететін бірнеше белгілерін атап шығу, сипаттама белгілі мақсатта және дұрыс жасалу тиіс. Кітапханалық, библиографиялық, ғылыми ақпараттық қызметте сипаттау обьектісі құжаттар болады. Оған қандай болмасын басылымдар мен ақпарат беретін басқа да материалдар жатады. Құжатқа жалпы сипаттама беру үшін және онымен теңестіру үшін тиісті ереже бойынша берілген құжат жөніндегі мәліметтер жиынтығы – библиографиялық сипаттама құрастырылады. Құжаттар сипаттауда дүние жүзілік тәжірибеде оның көптеген маңызды теориялық және әдістемелік сұрақтары шешілді. Олардың ішіндегі өзекті сұрақтар мыналар: 1. Сипаттаманың алғашқы элементін таңдау және оған байланысты

сипаттама жазудың негізгі принциптері белгіленеді. Қазіргі кезге дейін сипаттаманың төмендегідей принциптері қалыптасты.

  1. Жеке автордан басталатын

  2. Кітаптың атынан басталатын

  3. Ұжымдық автордан басталатын

 1. Құжатпен теңестіруге мүмкіндік беретін сипаттама текстінің құрамын

анықтау.

Құжаттың түріне қарамастан библиографиялық сипаттама құрастырғанда жалпы талаптар сақталады. • Құжатты көрмей-ақ пайдаланушы ол жөнінде анық түсінік алу үшін сипаттама оның негізгі түсініктерін толық қамту керек.

 • Сипаттама құжатпен теңестіру қажет.

 • Сипаттама қай мақсатта жасалса соған сәйкес болуы керек.

 • Белгілі кітаптарға барлық каталогтар үшін жасалған тиісті

бір құжаттың сипаттамасы біркелкі жасалуы керек. Ол каталог жасауда еңбекті ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді және каталогтармен пайдалануды жеңілдетеді. Ақпараттық басылымдардың өз ерекшеліктері бар, сондықтан кітапхана каталогтарымен библиографиялық басылымдарда қолданылатын библиографиялық сипаттаманың арасында айырмашылықтар бар. Бірақ қай мақсатта болмасын жасалған құжаттың бірыңғай принциптері мен ережелер негізінде жасалады. Каталогтарды біріктіретін ортақ фундамент оларда құжат жөнінде мәлімет беру формасы библиографиялық сипаттама жазу немесе кең мағынада библиографиялық жазбаның элементтерінің жиынтығы – яғни сипаттама басы, сипаттама тексті, құжат жөніндегі реферат немесе қысқа мазмұн аннотация пәндік айдарлар, жіктеу нұсқа таңбалары индекс. Белгілі дәрежеде мағыналық жүк атқарып қандай болмасын каталогтың мазмұндық аспектісін күшейтеді.

Библиографиялық сипаттама қандай болмасын библиографиялық ақпараттың негізі. Елдер арасында библиографиялық ақпаратпен айналысу және ғылыми техникалық ақпараттың ұлттық халықаралық пайда болуы библиографиялық сипаттама негізін талап етті. 1960 жылдан бастап ақпараттың формалары библиографиялық сипаттама жазудың әдістерін жақындату мақсатында белсенді жұмыс жүргізіле бастады. Оған себеп жалпы ғылыми – техникалық пайда болып дамуы және құжаттарды есептік техникалық құралдарын пайдалану, әртүрлі ақпарат іздеу жүйелерін үйлестіру мен біріктіруді ұлттық және халықаралық дәрежеде көбейту себеп болды. Библиографиялық сипаттама жасаудың әдістерін әрі қарай зерттеуді талап етті. Қазіргі кездегі библиографиялық сипаттама теориясы мен тәжірибесінің ерекшелігі – сипаттаманы халықаралық стандарттауға тырысу, кейіннен оны әртүрлі елдердің қажетіне байланысты бейімдеу стандартталған сипаттамалық маңызды белгілері: • Ақпараттың әртүрлі формалары мен түрлерінің қызметінің жиынтығына бейімделуі;

 • Қандай болмасын массивтен құжатты табуды қамтамасыз ететін оның мазмұны кімге арналғандығы сипаты туралы түсінік беретін мәліметтерін табу;

 • Бір рет өңдеп көп аспектіде және бірнеше рет қолдану мақсатында есептеу техникалық құралдарын пайдалану мүмкіндігін ескеру;

 • Құжаттардың формасына қарамастан библиографиялық сипаттаманы дамытудың теориялық негізгі жолы.


Дәріс №2

Тақырыбы: Библиографиялық сипаттама жасаудың теориясы мен практикасының дамуы.

Дәрістің мақсаты: Библиографиялық сипаттама жасаудың теориясы мен практикасының дамуын анықтау

Дәрістің мазмұны: Сипаттаманың қазіргі кезде қалыптасқан принциптері мен ережелері көп ғасырлар бойы дамып келеді, көне дүниенің ірі кітапханалары – Ашшурбанипал, Ассерия патшасының кітаптарында (б.э.д.7ғ.) 22 саз балшық талшықтары болса, Александриядағы «Птоломейлер» кітаптарда (б.э.д.47ж.) 400 мың атпен еңбектер болған. Бірен-саран сақталған каталогтардың фрагменттері арқылы ерте дүниенің кітаптары да каталогтар мен жазба еңбектерге сипаттама әдістері белгілі болғанын біле аламыз. Орта ғасырлардағы кітаптарға да каталогтар жасалған. Бірақ ол кездегі Батыс Европа мен Киев мемлекетінің кітаптары мен каталогтары біздің уақытымызға жеткен жоқ. Кирилл Белозер – моностырінің 157 жасалған кітаптар тізімі көңіл аударарлықтай өз заманының әйгілі библиографиялық еңбегі болып табылады.
15 ғ. баспа кітаптарының пайда болуы оларға сипаттама жазуды талап етті. Сипаттамаға жаңа элементтер басушының аты, шыққан жері, жылы қосылды. Швейцарияның ғалымы библиографы К.Геснер алғашқылардың бірі болып кітаптың неше беттен тұратынын сипаттамада көрсетті және сипаттаманы автордан бастауды қалыптастырды.

17 ғ. кітаптарда кітап қорының өсуі оларға сипаттама жазу ережелерін жасауды талап етті. Алғашқы каталогтендіру нұсқауы Оксфордтағы «Бедлейан» кітапханасының баспа каталогында кіріспе берілді.

1665 жылы Ресейде «Оглавление книг, кто их сложил» деген библиографиялық еңбекті Москва баспа үйінің кітап сақтаушысы Сильвестер Медьведев жасады. Орыс тәжірибесінде алғаш рет сипаттаманы автордан бастауды қолдады.

18 ғ Ресейде де, Батыс елдерінде де сипаттама жазу теориясында жаңалықтар болған жоқ, тек 1791 жылы Францияда алғаш рет кітаптар сипаттаудың ұлттық нұсқаулары пайда болды.

19 ғ. Ресейде де, шетелдерде де сипаттама теориясы мен тәжірибесінің дамуы жемісті болды, көптеген жұмыстар жүргізіліп теориялық еңбектер жазылды. Библиографиялық сипаттаманың теориялық негізін жасау, үлкен кітаптардың каталогтарын жасау жеке адамдар үшін қиынға соқты. Сондықтан каталогтар жасауды біртұтас кітапхана ұжымдары еңбек етті. Сипаттама жазу, каталогтар жасау дискуссия сұрақтарына айналды. Ресейде кітапқа сипаттама жазудың баспа ережелері Петербургтың бұқаралық кітапхананың алғашқы ережелері пайда болды. Оның авторы сол кітапхананың директоры А.Н.Оленин болды. Ол каталогтар жасауға кірісерден бұрын қызметкерлер мен сипаттама жазу сұрақтарын талқылады. Дискуссияға қатысқандардың ішінде бұқараралық кітапханалардағы құрметті кітапханашылар, жазушылар, библиографтар атап айтқанда Крылов, Попов, Востоков т.б. қатысты, толқылаудың қортындысында «Подробное правило для составление каталогов императорской Публичной библиотеки по азбучному порядку» деген құрал екі рет басылып шықты. 70 жылдың бірінші жартысында Батыс Европа елдерінде сипаттама теориясы Британ музейі кітапханасының каталогын жасаған ағылшын кітапханасының еңбектерінде дамытылды. Әсіресе, Британ музейі кітапханасының директоры Антонио Поницидің еңбегі ерекше болды (1797 – 1879).

Дәріс №3

Тақырыбы: Библиографиялық сипаттама жасаудың теориясы мен практикасының дамуы.

Дәрістің мақсаты: Библиографиялық сипаттаманың теоретикалық негізін анықтау

Дәрістің мазмұны: 1841 жылы кітапхананың баспа каталогының 1 томында оның «Правила составления книг Британского музея» деген еңбегі берілді. 19 ғ. 2 жартысында Ресейде де сипаттама жазудың теориясы мен әдісін дамыту жалғастырылып 1859 ж. алғаш рет «Об устройстве общественных библиотек и составление их каталогов» деген Петербургтың бұқаралық кітапханасының қызметкері В.И. Собольщиковтің еңбегі басылып шықты. Бұл еңбекте ол сипаттаманың басында авторды көрсетуді айтты және сипаттамада элементтердің белгілі тәртіп бойынша беруге көңіл аударды.

Қазіргі кезеңде библиографиялық сипаттама жазудың халықаралық ережелерін жасаудың проблемасымен ИФЛА-ның каталогизация секциясы айналысады. Ол құжаттарға библиографиялық сипаттама жасау ережесін қарайтын библиографиялық сипаттаманы унификациялық стандарттайтын «халықаралық стандарттың библиографиялық ситпаттамасы» атты құжат жасады. 1972 жылы ИФЛА-ның 39 съезінде машинаға жазып беретін ақпараттар беретін құжаттар мен алмасуға негізделген универсалды библиографиялық есеп қабылданды. Ол құжаттарды ЭВМ-ге салып каталогтық карточкалар және баспа каталогтарын жасуға болады немесе машинаның жадында қалдырып библиографиялық мәліметтер банкісін жабдықтап, ЭВМ-ге құжаттар жөнінде енгізетін мәліметтер неғұрлым көбірек формальданған болса ыңғайлы болады. Оның құрылысы қатаң болу қажет. Библиографиялық сипаттама жасаудың халықаралық ережелерін әзірлеу, сипаттаманы қай елде, қандай көз арқылы қандай алфавитпен жасалғанына қарамастан біркелкі оқуға жағдай жасайды. Библиографиялық мәліметтермен алмасып, бірігіп қызмет істейтін барлық елдер стандарт түрде әзірленген халықаралық ережеге сүйеніп, олардың негізінде ұлттық стандарттар әзірлейді. Біздің елімізде библиографиялық сипаттама жазу жөнінде бұрынғы КСРО-да 60 ж. жасалған совет стандарттары сол кезде қолданылған. «Бірыңғай ережелердің» негізінде жасалды. 1965 жылы каталогтау жөнінде Бүкіл Одақтық ғылыми конференцияда библиографиялық сипаттама жасаумен құжаттарды көркемдеу туралы стандарттар әзірлеу ұсынылды. Оларды әзірлеп басу, бекіту 1969ж.-1970 ж. ірі кітапханалар –ГБЛ, ГПБ, ГПНТБ, БАН, ВКП-ның қатысуымен іске асырылды. Стандарттар яғни госттарды жаңарту процестері үнемі жүргізіледі, шамамен 5-жылдарда 1рет жаңадан қаралып, басылып шығады. Стандарттың библиографиялық сипаттамасы ұлттық ережесіне сүйене отырып және халықаралық тәжірибеге байланысты қаралады. Библиографиялық сипаттаманы стандарттау басқада кітапханалық-ақпараттық қызмет түрлерінің дамуына әсерін тигізеді.

- Баспа өнімдерінің библиографиялық ақпарат құралына айналуын жеңілдету үшін, оларды көркемдеуді унификациялау (бір түрге келтіру)

- Каталогтандырудың терминологиялық жүйесін стандарттау және унификациялау.

- Библиографиялық сипаттаманың мәтіні беруді бірдей ету, библиографиялық жазбаның басының формасы мен құрылысын сипаттау сұрағын шешуді талап етеді.

- Алфавиттік орналастыру ережесін стандарттау және алфавиттік қатардың құрылысын унификациялау.

Халықаралық стандарт – ИСБН-ның негізінде біздің елімізде 1978 ж. жаңа стандарт ГОСТ 7.1-76 «Баспасөз шығармаларына сипаттама жазу» пайда болды. Ол бос жаңа құрылысын енгізді. Оның элементтерін, орналасу тәртібін, олардың араларын бөлу белгілерінің жүйесін енгізді.

1984 ж. әртүрлі ортада қолдану үшін құжаттардың барлық түрлерінің библиографиялық сипаттаманың одан әрі унификациялау мақсатымен негізгі ережелермен түсініктерді, терминдерді, СИБИД жүйесіндегі басқа стандарттармен келістіріп үйлестіру үшін жаңа стандарт ГОСТ 7.1-84 «Құжатты библиографиялық сипаттау» әзірленді.

СИБИД-система стандартов по информации библиотечному делу.

ГОСТ-государственный стандарт. Соңғы ГОСТ бұрынғыға қарағанда сипаттама обьектісі ретінде кең түрде құжаттар түрін қамтиды. Ақпараттың формасы мен құжаттың түріне қарамастан библиографиялық сипаттама біркелкі болуын бекітіп қоймайды және құжаттарды машиналық өңдеу талабына сәйкес библиографиялық сипаттаманы бір формаға келтіруге бағытталған. Стандарттау жөнінде нормалық документтерді әзірлеу іс-әрекеті елімізде құжаттың барлық түрлеріне библиографиялық сипаттама жазу ережесінің жаңа ұлттық жинағын әзірлеуге жағдай жасады. Бұрынғы КСРО-да сипаттаманы жазудың жаңа ережелері ГБЛ қасындағы мекеме аралық каталогтау жөніндегі комиссияның әзірлеуімен 1986 ж. бастап әзірленіп шыға бастады. Оның бір бөлімінде каталогтар мен сериалдық басылымдарға ережелері, бөлу белгілерінің жүйесі егжей-тегжей түрінде берілген. Онда сипаттама технологиясы библиографиялық жазбаның бір элементін таңдау талабы көрсетілген.


Дәріс №4

Тақырыбы: Библиографиялық сипаттама жазудың негізгі әдістері.

Дәрістің мақсаты: БС құрастырудың жалпы әдістемесін анықтау

Дәрістің мазмұны: Библиографиялық сипаттама – құжат жөнінде, оның құрамдас бөлігі жөнінде немесе бірнеше құжаттар тобы жөнінде библиографиялық мәліметтердің жиынтығы және ол мәліметтер құжатқа жалпы мінездеме беріп, идентификациялау үшін белгілі тәртіппен орналасады.

Сипаттаманың обьектісі басылымның тұтастай өзі немесе оның жеке бір бөлігі яки бірнеше бөлігі болуы мүмкін. Осыған байланысты сипаттамаларды монографиялық, аналитикалық және жиынтық сипаттама деп бөледі. Сипаттама жазу үшін басылыммен толық танысады. Танысу төмендегідей процестерден тұрады. • Құжаттың библиографиялық мәліметтерін табу, іздестіру, элементтерді іріктеу, сипаттаманың бірінші элементін табу, табылған мәліметтердің араларына бөлу белгілерін қойып белгілі тәртіппен орналастырып жазу.

Сипаттама жазудың көзі тұтастай құжат болады. Оның титул бетінің сырт жағы авантитул, сыртқы мұқабасы, қабы, соңғы беттері т.б. басылымның өзінде берілмеген, бірақ түсінікті болу үшін кітапханашының өзі ойдан қосқан мәліметтері сипаттамада тік жақшаға алынып жазылады.

Сипаттама элементері міндетті және факультативті болып 2-ге бөлінеді. Сипаттамада мына мәліметтер негізінен ақпарат береді, автордың фамилиясы және әзірлеген ұжымның аты, шығарманың негізгі аты, қайталап басылу саны, шыққан жері, шығу датасы, құжаттың көлемі – негізгі әлем деп аталады.

Факультативтік мәліметтер құжат жөнінде қосымша ақпарат береді.

Мысалы, шығарманың негізгі атын ашып түсіндіреді, жанрын кімге арналғандығын, құжатты әзірлеудегі жауапты адамдардың (аудармашы, редакциясын басқарған адам) баспаның аты, қосымша суреттің және анықтама беру жөніндегі мәліметтер.

Сипаттама элементтері толық түрде яғни негізгі және факультативтік мәліметтер түгел қамтылып мемлекеттік баспа карточкаларда беріледі. Сипаттаманың элементтері өздерінің элементтеріне байланысты 7 салаға топтастырылады, араларына бөлу белгілері қойылып, белгілі тәртіппен орналастырылады. 1 сала мен 2 саланың элементтер арасына нүкте, сызықша қойылады. Әрбір саланың арасында әрбір элементтің өзіне тән бөлу белгісі қойылады.


 • Шартты бөлу белгілері мыналар

Тек қана нүктенің өзі,үтір, қоснүкте, қисық сызық, дөңгелек жақша, тік жақша, қосу белгісі, теңдік белгісі. Бұл бөлу белгілері тиісті элементтердің алдында қолданады,кейбір элементтер салалар қайталануы мүмкін, онда бөлу белгілері қолданылады.

Дәріс №5

Тақырыбы: Библиографиялық сипаттама жазудың негізгі әдістері.

Дәрістің мақсаты: БС құрастырудың жеке әдістемесін анықтау

Дәрістің мазмұны: Элемент бір немесе бірнеше мәліметтерді көрсететін сипаттаманың ең кіші бөлігі. Сипаттама элементтері төмендегідей 7 салаға бөлінеді:

 1. Шығармалардың басты тақырыбы мен оған байланысты мәліметтер және жауаптылықты көрсететін сала.

 2. Басылым саласы яғни шығармаларының нешінші басылымын көрсетеді.

 3. Шығу деректерін көрсететін сала

 4. Сандық мінездеме саласы

 5. Серия саласы

 6. Ескертулер саласы

 7. Кітаптың халықаралық стандартты нөмірін (ИСБН) бағасы мен таралуын көрсететін сала.

Басылым қай тілде болса, сипаттама сол тілде жазылады және әрбір элементті жазғанда сол тілдің орфографиясы мен грамматикасының ережелері қолданылады. Әрбәр элементтің алғашқы сөзі бас әріппен жазылады. Сан есімдер басылысыда қай формада берілсе сипаттама сол түрде жазылады. Бірақ басылымның шығу жылы, нысанның актілері мен көріністерінің, томның номері, серия шығарылымының номері, сынып номері, араб цифрмен жалғаусыз жазылады.

Мысалы: В 2т, для 7 кл, 2-е изд.

Сипаттаманың кейбір элементтерінің сөздері арнаулы стандартқа байланысты қысқартылып жазылады. Сөздерді ГОСТ 7.12-77 «Сокрощение русских слов и словосочетаний в библиотечном описаний произведении печати» қараймыз. Бірақ кітаптың негізгі аты қысқартылмай толық жазылады. Кітаптың авантитулында немесе титул бетінде берілген эпиграфтар, лозунгілер, цитаталар, арнаулар сипаттамада жазылмайды. Сол секілді автордың ғылыми атағы, дәрежесі де сипаттамада көрсетілмейді.


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Ағылшын тілінен өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың РӨЛІ
dmdocuments -> Ағылшын тілі пәнін интерактивті тақтада өткізудің тиімділігі р. Б. Сариева
dmdocuments -> А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)
dmdocuments -> Оқу -әдістемелік кешен
dmdocuments -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
dmdocuments -> Факультетінің деканы
dmdocuments -> Бүгін БҚму құрамында 7 факультет, 24 кафедра, ғылыми орталықтар, it орталығы, лабораториялар бар
dmdocuments -> Кдр (IV курс) Вопросы: Вопрос №1

жүктеу 0,95 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
оқыту әдістемесі
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
учебная программа
мектепке дейінгі
білім министрлігі