Тарих және құқық факультетінің деканы Е. Е. Хайдаровжүктеу 1,22 Mb.
бет1/5
Дата10.12.2017
өлшемі1,22 Mb.
#3681
  1   2   3   4   5М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»
Тарих және құқық факультетінің деканы _______ Е.Е.Хайдаров

«__»__________ 200_ж.Құқықтық пәндер кафедрасы
050301 «Құқықтану» , 050115 « Құқық және экономика негіздері» мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық пәні бойынша
Пәннің оқу-әдістемелік кешені

Курс – 2,3 (08201,07307)

Кредит саны - 3

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Емтихан – 2-ші ,6 – шы семестрде

Барлығы – 135 сағатОрал 2009 ж.
Курс бағдарламасы «ҚР Әкімшілік құқығы» типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Астана 2005 ж. негізінде құрастырылды.

Құрастырушы: Асильбекова Галия Абдикадыровна

(№3 оқу ғимараты, «Құқық пәндері» кафедрасы, 310 ауд.)

Келісілді ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі ___________ А.А.Какимова


«Құқықтық пәндер» кафедрасының отырысында құрастырылды.
“____” ________________2009 ж. № ___хаттама.
Кафедра меңгерушісі___________ т.ғ.к. Л.С.Серикова

(қолы)


Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы _________ А.А.Сулейменов (қолы)

1. Әкімшілік құқық пәнінің типтік оқу бағдарламасы.

Курс бағдарламасы «ҚР Әкімшілік құқығы» типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Астана 2005 ж. негізінде құрастырылды.

Әкімшілік құқық курсы - заң бiлiмiн беру саласындағы арнайы теориялық және практикалық пәндердiң бiрi болып табылады. Әкімшілік құқық ғылымының жағдайларын және категорияларын, негізгі принциптері туралы білімді тереңірек студенттерге түсіндіре білу. Әрекеттегі әкімшілік заңдылығының негізін студенттерге толығырақ ашып көрсету. Студенттерді мемлекеттік басқару жүйесімен, басқарудың формаларымен және әдістерімен таныстыру. Курсты оқудың мақсаты, тыңдаушыларға жалпы әкімшілік құқықтық бiлiм, дағдыны меңгеруге жан-жақты үлес қосу болып табылады.

Әкімшілік құқықты оқып, меңгеру арқылы студент әкімшілік құқықтың қоғамдағы құқық саласы ретіндегі алатын орнын, әкімшілік жауаптылықтың алдын –алу шараларын оқып меңгереді.

Бұл типтік оқу бағдарламасы № 3- оқу залында бар, 1дана.

2. Пәннің бағдарламасы - Силлабус

2.1 Оқытушы туралы мәлімет
Оќытушыныњ аты-жµні: Асильбекова Галия Абдикадырқызы

Офис: Құқықтық пәндер кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Сарайшық көшесі 34, №3 оқу ғимараты

Жұмыс телефоны: 51-04-69

Е-mail:

2.2 Пән туралы мәлімет

Пән атауы: ҚР Әкімшілік құқығы

Курс бір семестр оқытылады. Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.


Кредиттің атпаға бөліну кестесі :


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2

(1 дәріс)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 3

(1 практика)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.


Кредит саны – 3

Өту орны: № 3 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

Семинар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Емтихан

Барлығы

2,3

2

3

30

15

45

45

2

135

2.3. Кіріспе
Пән бойынша мағлұмат: Әкімшілік құқық курсы - заң бiлiмiн беру саласындағы арнайы теориялық және практикалық пәндердiң бiрi болып табылады. Әкімшілік құқық ғылымының жағдайларын және категорияларын, негізгі принциптері туралы білімді тереңірек студенттерге түсіндіре білу. Әрекеттегі әкімшілік заңдылығының негізін студенттерге толығырақ ашып көрсету. Студенттерді мемлекеттік басқару жүйесімен, басқарудың формаларымен және әдістерімен таныстыру. Курсты оқудың мақсаты, тыңдаушыларға жалпы әкімшілік құқықтық бiлiм, дағдыны меңгеруге жан-жақты үлес қосу болып табылады.

Курс мақсаты: Мемлекеттік биліктің атқарушы органдарын ұйымдастыру және қызметтерінің әртүрлі сұрақтары туралы, оның ішінде құқық қорғаудың, қоғамдық қатынасқа қатысушыларына императивтік әсер етудің нысандары мен әдістері туралы, әкімшілік құқықтық қатынастардың пайда болуына қарай мемлекет, азаматтар және ұйымдармен аралық өзара қатынастардың ерекшеліктерінде студенттерге қажетті көлемде білім беру болып саналады.

Курс міндеті:Курстың негізгі міндеті студенттерде нақты құқықтық сананы дамыту және құқықтық білімді меңгеру. Сонымен қатар курстың міндеттеріне жатады:

- Студенттерді отандық конституциялық құрылыстың басты қағидаттарымен таныстыру;

- Негізгі саяси-құқықтық институттардың құрылымдары мен олардың даму үрдісі туралы білімді меңгерту;

- Студенттер бойында кәсіби дүниетанымдық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту;

- Болашақ заңгер мамандығы мен қатар өзге де мамандық иесіне қажетті негізгі құқықтық түсініктер мен ұстанымдарды студент бойына сіңіру;

Пререквизиттер: «Әкімшілік құқық» пәнін меңгеру үшін студенттерге келесі пәндерден алған базалық білім қажет:

Адам және қоғам – орта және арнаулы білім базасында

Құқық негіздері – орта және арнаулы білім базасында

Мемлекет және құқық теориясы – жоғары білім базасында

Қазақстан Республикасының Конституциясы

Қазақстан Рсепубликасының Мемлекеттік қызметі

Азаматтық құқық

Постреквизиттер: Пәнді игеру студенттерді қылмыстық құқық, азаматтық құқық, АІЖҚ,ҚІЖҚ пәндерін түсінуге көмектеседі.

Оқыту әдістемесі: Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.

2.4 Сабақ мазмұны мен кестесі
1 апта

1-2 кредит сағат

1-2 дәрісТақырып: Әкімшілік құқық -пәні және әдістері.

Дәрістің мазмұны Әкімшілік құқықты ғылым ретінде және құқық саласы ретінде қарасытыру. Әкімшілік құқықтың пәні мен әдісі. Әкімшілік құқықтың Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі орны. Әкімшілік құқық ғылымы –пәні, жүйесі, міндеттері.

1-2 ОЖСӨЖ мазмұны: дәріс сабағының сұрақтары

СӨЖ мазмұны: әкімшілік құқық әдістерін кесте түрінде көрсету

Әдебиет:

  1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

  2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

  3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

  4. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ: Учебник. М. 2002.

  5. Бахрах Д.Н. Административное право. М.: НОРМА. 2002.


3 кредит сағат

1 практикалық сабақТақырып: Әкімшілік құқық -пәні және әдістері.

Практикалық сабақ мазмұны: Әкімшілік құқықтың ұғымы және түсінігі. Әкімшілік құқық ғылымының пайда болу тарихы. Әкімшілік құқықтың пәні мен әдісі. Әкімшілік құқықтың реттеу әдісі.

ОЖСӨЖ мазмұны: дәріс сабағының сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Заң ғылымдарының жүйесінде әкімшілік құқытың алатын орнын және оның өзге де қоғамдық ғылымдармен байланысы (схема құрастыру)

Әдебиет:

  1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

  2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

  3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

  4. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ: Учебник. М. 2002.

  5. Бахрах Д.Н. Административное право. М.: НОРМА. 2002.

2 апта

4-5 кредит сағат

3-4 дәрісТақырып: Әкімшілік құқық көздері.

Дәрістің мазмұны: Әкімшлілік құқық қайнар көздерінің ұғымы және түсінігі. Әкімшлік құқық қайнар көздерінің түрлері.

ОЖСӨЖ мазмұны: дәріс сабағының сұрақтары

СӨЖ мазмұны: реферат тақырыптары:

Әкімшілік құқық көздерінің формалары

Әкімшілік құқық көздерінің түрлері

Әдебиет:

1.Агапов А.Б. Федеральное административное право России: Курс лекций. М. 1997.

2.Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. М. 2002.

3.Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. М.: ИКД «Зерцало -М». 2003.

4.Административная деятельность органов внутренних дел: Учебник. Часть Особенная / Под ред. А.П. Коренева. М. 1997.

5.Административное право. Серия «Учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс». 2002.

6.Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристь. 2003.

7.Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина. М. 1996.

8.Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

9.Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

10.Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

11.Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Особенная).

12.Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ: Учебник. М. 2002.

13.Бахрах Д.Н. Административное право. М.: НОРМА. 2002.


6 кредит сағат

2 практикалық сабақТақырып: Әкімшілік құқық көздері.

Практикалық сабақ мазмұны: Әкімшлілік құқық қайнар көздерінің ұғымы және түсінігі. Әкімшілік құқық қайнар көздерінің формалары: Нормативтік құқытық актілер, әкімшілік шарт, сот прецеденті, сот жүйесін талқылау, ғылыми құқықтық доктрина, әдет-ғұрыптар. Әкімшілік құқық қайнар көздерінің түрлері.

ОЖСӨЖ мазмұны: практикалық сабақтың сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Сот прецедентінің ерекшеліктері – баяндама. Әкімшілік құқық есептер жинағымен жұмыс.Әдебиет:

1.Агапов А.Б. Федеральное административное право России: Курс лекций. М. 1997.

2.Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. М. 2002.

3.Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. М.: ИКД «Зерцало -М». 2003.

4.Административная деятельность органов внутренних дел: Учебник. Часть Особенная / Под ред. А.П. Коренева. М. 1997.

5.Административное право. Серия «Учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс». 2002.

6.Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристь. 2003.

7.Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина. М. 1996.

8.Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

9.Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.3 апта

7-8 кредит сағат

5-6 дәрісТақырып: Әкімшілік құқықтық нормалар мен қатынастар

Дәрістің мазмұны: Әкімшілік құқықтық нормалардың ұғымы. Әкімшілік құқықтық нормалардың түсінігі. Әкімшілік құқықтық қатынастар ұғымы және тұрлері.

ОЖСӨЖ мазмұны: Әкімшілік құқықтық қатынастардың басқа құқық қатынастарынан айырмашылығы – баяндама

СӨЖ мазмұны: Әкімшілік құқық нормаларының түрлеріне мысал келтіру

Әдебиет:

1. Старилов Ю.Н. Общий курс административного права в 3-х томах. М. 2002.

2. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. М. 1996.

3. Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. М., 1972.

4. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы. 2000.

5. Татарян В.Г., Омаров И.А. Казахстанское административное право: Учебное пособие. Ч.1. Алматы, 1997.

6. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998.

7. Чиркин В.Е. Государствоведение. М. 1999.

8. Юсупов В.А. Актуальные проблемы административного права // Советское государство и право. 1991. № 11.

9. Юсупов В.А. Теория административного права. М.: Юридическая литература, 1985.9 кредит сағат

3 практикалық сабақТақырып: Әкімшілік құқықтық нормалар мен қатынастар

Практикалық сабақ мазмұны: Әкімшілік құқықтық нормалардың түсінігі. Әкімшілік құқықтық нормалардың түрлеріне сипаттама. Әкімшілік құқықтық қатынастың басқа құқық саласындағы қатынастардан айырмашылығы. Әкімшілік құқықтық қатынастың түрлері.

ОЖСӨЖ мазмұны: практикалық сабақтың сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Әкімшілік құқықтан тапсырмалар жинағымен жұмыс.

Әдебиет:

1. Старилов Ю.Н. Общий курс административного права в 3-х томах. М. 2002.

2. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. М. 1996.

3. Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. М., 1972.

4. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы. 2000.

4 апта

10-11 кредит сағат

7-8 дәрісТақырып: : Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық субьектілері

Дәрістің мазмұны: Азаматтар әкімшілік құқық субьектілері ретінде. Қоғамдық ұйымдар. Жастар және балалар бірлестіктері. Діни бірлестіктер. ҚР қоғамдық ұйымдардың құрылу тәртібі.

ОЖСӨЖ мазмұны: дәріс сабағының сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Қоғамдық ұйымдардың түрлері бойынша дайындалу.

Әдебиет:

1. Старилов Ю.Н. Общий курс административного права в 3-х томах. М. 2002.

2. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. М. 1996.

3. Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. М., 1972.

4. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы. 2000.

12 кредит сағат

4 практикалық сабақ : Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық субьектілеріПрактикалық сабақ мазмұны: Қазақстан Республикасының Президенті. Қазақстан Республикасының Үкіметі. Ұйымдар әкімшілік құқық субьектілері ретінде. Қ.Р қоғамдық үйымдардың статусы.

ОЖСӨЖ мазмұны: практикалық сабағының сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Қазақстан Республикасының Президенті

Әдебиет:

1. Старилов Ю.Н. Общий курс административного права в 3-х томах. М. 2002.

2. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. М. 1996.

3. Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. М., 1972.

4. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы. 2000.

5 апта

13 -14кредит сағат

9 -10 дәрісТақырып: Орталық және жергілікті атқарушы органдардың -әкімшілік құқықтық статусы.

Дәрістің мазмұны Орталық атқарушы органда түсінігі. Орталық атқарушы органдардың түрлері. Жергілікті атқарушы органдар түсінігі және жергілікті атқарушы органдар түрлері. Басқа мемлекеттік органдардан атқарушы органның айырмашылығы.

ОЖСӨЖ мазмұны: дәріс сабағының сұрақтары

СӨЖ мазмұны: 16 Министрлік пен 6 агенттік туралы толық мәлімет дайындау.

Әдебиет:
1.Атаманчук Г.В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вестиник гос. службы. 1992. Июнь. С. 5—16.

2.Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 1992. № 3.

3.Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право. 1994. № 3.

4.Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство и право. 1995. № 3.15 кредит сағат

5 практикалық сабақТақырып: Орталық және жергілікті атқарушы органдардың -әкімшілік құқықтық статусы.

Практикалық сабақ мазмұны:Министрліктер қызметі және қоғамда алатын орны. Министрліктер түрлері. Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы орган –Агенттіктер. Жергілікті атқарушы органдардың құқықтық статусы.
ОЖСӨЖ мазмұны: практикалық сабақтың сұрақтары

СӨЖ мазмұны: ҚР ведомствалар туралы ақпарат дайындау

Әдебиет:

1.Атаманчук Г.В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вестиник гос. службы. 1992. Июнь. С. 5—16.

2.Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 1992. № 3.

3.Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право. 1994. № 3.

4.Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство и право. 1995. № 3.

5.Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Правовой режим чрезвычайного положения. Екатеринбург, 1992.

6.Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация, ее органы и служащие (Анатомия государственной администрации). Екатеринбург, 1998.

7.Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и право. 1997. № 11.6-апта

16-17 кредит сағат

11-12 дәрісТақырып: Басқарудың әдістері және формалары.

Дәрістің мазмұны: Басқару әдістері ұғымы. Басқару әдістерін топтастыру. Басқару формалары ұғымы және олардың түрлері.

ОЖСӨЖ мазмұны: дәріс сабағының сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Басқару әдістерін топтастыру.

Әдебиет:

1. Атаманчук Г.В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вестиник гос. службы. 1992. Июнь. С. 5—16.

2. Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 1992. № 3.

3. Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право. 1994. № 3.

4. Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство и право. 1995. № 3.

5. Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Правовой режим чрезвычайного положения. Екатеринбург, 1992.

6. Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация, ее органы и служащие (Анатомия государственной администрации). Екатеринбург, 1998.

18 кредит сағат

6 практикалық сабақТақырып: Басқарудың әдістері және формалары.

Практикалық сабақ мазмұны: Басқару әдістерінің түсінігі және ұғымы. Басқару әдістерін топтарға бөлу. Басқару формаларының түсінігі және олардың түрлері.

ОЖСӨЖ мазмұны: практикалық сабақтың сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Басқару формаларының түрлері бойынша кесте құру.

Әдебиет:

1. Атаманчук Г.В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вестиник гос. службы. 1992. Июнь. С. 5—16.

2. Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 1992. № 3.

3. Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право. 1994. № 3.

4. Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство и право. 1995. № 3.

5. Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Правовой режим чрезвычайного положения. Екатеринбург, 1992.7- апта

19-20 кредит сағат

13-14 дәрісТақырып: Басқарудың құқықтық актілері.

Дәрістің мазмұны: Басқарудың құқықтық актілері және олардың белгілері. Басқарудың құқықтық актілерінің түрлері. Басқарудың құқықтық актілерін дайындау, ұсыну, талқылау тәртібі.

СӨЖ мазмұны: Қазақстан Республикасындағы басқару органдарының құрылымы тақырыбында баяндама.

Әдебиет:

1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).

4. Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. М. 2002.

5. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. М.: ИКД «Зерцало -М». 2003.

6. Бровко Н.В., Григорян С.А., Соколова Ю.А. Административное право. Ростов н/Д: Феникс. 2002.

7. Быстренко В.И. История государственного управления и самоуправления в России: Учеб. пособие. М. 1997.

8. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г.. Административное право. М.: ООО «ТК Велби», 2002.

9. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы. 2000.21 кредит сағат

7 практикалық сабақТақырып: Басқарудың құқықтық актілері.

Практикалық сабақ мазмұны: Басқарудың құқықтық актілерінің түсінігі. Басқарудың құқықтық акітлерінің түрлері. Басқарудың құқықтық актілерін дайындау жолдары. Актілердің заңды күшіне енуі, оларды өзгерту, күшін тоқтату және жою.
ОЖСӨЖ мазмұны: – нақты мысалдар бойынша саралау

СӨЖ мазмұны: Басқару актілерінің түрлеріне сипаттама беру

Әдебиет:

1. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2001.

2. Административное право России. Ч.1: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996.

3. Административное право РК: Учебник / Под ред. А.А. Таранова. Алматы, 1996. Ч. 1 (Общая).Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Ағылшын тілінен өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың РӨЛІ
dmdocuments -> Ағылшын тілі пәнін интерактивті тақтада өткізудің тиімділігі р. Б. Сариева
dmdocuments -> А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)
dmdocuments -> Оқу -әдістемелік кешен
dmdocuments -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
dmdocuments -> Факультетінің деканы
dmdocuments -> Бүгін БҚму құрамында 7 факультет, 24 кафедра, ғылыми орталықтар, it орталығы, лабораториялар бар
dmdocuments -> Кдр (IV курс) Вопросы: Вопрос №1

жүктеу 1,22 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
денсаулық сақтау
жұмыс істеу
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
жалпы біліктілік
қағидаларын бекіту
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
оқыту әдістемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып