Алматы, 2014 Құрастырғандар: Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, ф.ғ. к., доцент Г. Ж. Өтемісова Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, аға оқытушы А.Ө. Нұртазина Экономика және логистика кафедрасы, доцент м ажүктеу 0,75 Mb.
Дата20.02.2018
өлшемі0,75 Mb.
#10194
түріБағдарламасыАлматы, 2014

Құрастырғандар: Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, ф.ғ.к., доцент Г.Ж. Өтемісова

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, аға оқытушы А.Ө. Нұртазина

Экономика және логистика кафедрасы, доцент м.а. Ш.А. Болуспаев


Силлабус 5В 050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған «Кәсіби қазақ тілі» бағдарламасының негізінде құрастырылған.

Силлабус кафедра отырысында қарастырылған

«____»_______________ 20___ж. № ____ хаттама
Кафедра меңгерушісі____________________Г. Садыр

Кіріспе
Кәсіби қазақ тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды игерту қарастырылады. Кәсіби қазақ тілінің зерттеу нысаны — сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен жүргізілетін жұмысы), СӨЖ (Студенттің өздік жұмысы) арқылы жүзеге асырылады.Кәсіби қазақ тілін оқытудың мақсаты: коммуникативтік құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік маңызы бар жағдайларда ғылыми тілмен қазақша ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:

 • қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

 • мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

 • студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.

Алдыңғы деректемелер: мәліметтерді беруге дайындығы болуы; белгілі бір тақырыпты талқылауға деген өз қабылдауының болуы; тұрмыстық сөйлеу жағдаяттарында әңгімені қолдау және талқылай білуі; алған мәліметтерге өз көзқарасын білдіре алуы; мәліметтерді беруге дайын болуы; нұсқау, кеңес бере білу; мәліметтерді беруге дайындығы болуы керек.

Кейінгі деректемелер: оқудың басты стратегиясын пайдалану; мәтіннің негізгі идеясын түсініп, қажетті ақпараттарды ала білу; мамандық бойынша ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білу, таңдаған кәсібі бойынша баяндама жасай білу. оқу-кәсіби сала бойынша сәлемдесуді, алғыс білдіруді, сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. білуі тиіс.

Пәнді оқу барысында студенттер бакалаврдың біліктілік моделіне сәйкес төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек:Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.

Пәндік мамандандырылған:Тыңдалым бойынша:

 • берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

 • түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс;

 • іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс;

Оқылым бойынша:

 • оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі;

 • мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

 • хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс;

Жазылым бойынша:

 • мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

 • ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

 • нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс.

Айтылым бойынша:

 • өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады.

 • берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі;

 • баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;

 • айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі;

 • мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі;

 • естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс;

 • қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметтері мен оған қажетті тілдік сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету;

 • сөз мәдениетінің негізін ұлттық әдеп пен тілдік этикетті білдіретін шаблондар арқылы игерту;

 • кәсіби тілде сөйлеу мен жазу үлгілерін ресми кездесулерде, келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру;

 • іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналғандықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі.

Кәсіби қазақ тілінде берілген бағдарлық тақырыптарды игеру арқылы ресми тілде сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша жұмыстарын сауатты жүргізу ескеріледі. Сонымен қатар, кез келген ресми және бейресми жағдайларда қарым-қатынас жүргізе алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.
Күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Тақырып атаулары

Апта бойынша бөлінуі


Практикалық сабақтар

ОБСӨЖ

СӨЖ
1

2

3

4

5
1.

Экономиканы білу — пайда

3

1

2
2.

Уақыт — алтыннан қымбат

3

1

2
3.

Әділетті салық

3

1

2
4.

Ұлттық байлық

3

1

2
5.

Экономикалық реттегіштердің бірі — жоспар

3

1

2
6.

Баға саясаты

3

1

2
7.

Табыс көзі – еңбек

3

1

2
1-аралық бақылау
8.

Пайда

3

1

2
9.

Меншік және жекешелендіру

3

1

2
10.

Ақша

3

1

2
11.

Банк қызметі

3

1

2
12.

Ұқыптылық пен үнемшілдік — экономика жаны

3

1

2
13

Жарнама — заман талабы

3

1

2
14.

Ертегілердегі экономика

3

1

2
15.

Келіссөздер жүргізейік

3

1

2
2-аралық бақылау
Барлығы 90

45

15

30
Емтихан


Практикалық сабақтар мазмұны, бақылау түрі және бағалау


Р/с

Модульдік тақырыптар

Практикалық сабақтардың мазмұны

Бақылау түрі

Әдебиеттер

Жоғары балл

1

Экономиканы білген — пайда

1. Экономиканы білу — пайда.

2. Экономика біздің өмірімізде.

3. Сөйлесім: Көшеде жүру тәртібі. Ана, Жер-ана.


Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгіме-

леу, ой бөлісу, пікір-таласТемірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері (оқу құралы), 2011. 4-7 бб.

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.11-18 бб.100
100
100


2

Уақыт — алтыннан қымбат

1.Жастық өз уақытын білмейді.

2.Уақытты бағалай біл.

3. Сөйлесім: Бағдаршамның шығу тарихы. Таулар, таулар.


Пікір-талас

Жеке жұмыс, топтық жұмысКүзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж. 20-27 бб.

100

100
100

3

Әділетті салық

1. Салықты не үшін төлейміз?

2. Салық кодексі.

3. Сөйлесім: Базар тынысы. «Әнші құм» - табиғат ескерткіші.


Пікір-талас

Жеке жұмыс, топтық жұмысТемірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері (оқу құралы), 2011. -191б.

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.27-33 бб.100

100
1004

Ұлттық байлық

1. Табиғи ресурстар.

2. Ұлттық байлықтың құны.

3. Сөйлесім: Көк базар. Ғылым күмбезі.


Әңгіме

леу, пікір-талас баяндауТемірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері (оқу құралы), 2011. -97б.

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж. 33-37бб.100

100
1005

Экономикалық реттегіштердің бірі — жоспар

1. Жоспар қажет пе?

2. Жоспарлау бөлімінде.

3. Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу. Ғарыштан естілген қазақ тілі.


Әңгіме

леу, пікір-талас баяндауКүзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж. 37-41 бб.

100

100


100

6

Баға саясаты

1. Бағаны реттеу.

2. Бағаның құбылуы.

3. Сөйлесім: Суды үнемдеу. «Желкілдеп өскен жас құрақ, біз болмасақ, сіз барсыз...»


Монолог, диалог

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.41-48бб.

100

100

100


7

Табыс көзі – еңбек

1. Табыс тарихы.

2. Табысты қалай бөлер едіңіз?

3. Сөйлесім: Бұқаралық ақпарат құралдары. «Болашақ» бағдарламасы. бағдарламасы.


Диалог құрастыру.Жеке жұмыс

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.49-58бб.

100


100

100


1-аралық бақылау
8.

Пайда

1. Пайда әкелмейтін ұйымдар.

2. Қайырымдылық пен «ақылы емес» ұғымы туралы.

3. Сөйлесім: Қазақ тіліндегі сайттар. Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер.


Монолог, диалог

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.59-61бб.

100

100


100

9

Меншік және жекешелендіру

1.Жекешелендірудің басымдықтары.

2. Меншік қатынастары.

3. Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз. Қазақтың күй өнері.


Пікір-талас

Жеке жұмыс, топтық жұмысТемірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері (оқу құралы), 2011. -24б.

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.65-70бб.100

100


100

10

Ақша

1. Арзан деген не?

2. Инфляция.

3. Сөйлесім: Тойыңыз тойға ұлассын. Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы...


Ойын түрлері

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.71-82бб.

100
100

100


11

Банк қызметі

1. Банктік жүйе.

2. Сөз әдебі.

3. Сөйлесім: Қазақтардың жиі тойлайтын тойы. Суретші әлемінде.


Әңгімелеу баяндау

Сұхбат,


сұрақ –жауап,

әңгіме-


леу, ой бөлісу, пікір-талас

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.83-103бб.

Қапасова Б., Әбдіжүсіпова Б., Жұмаділова Ш. Қазақ тілін жедел оқыту. Сөз мәдениеті. Шешендік сөз өнері. Астана, Арман-ПВ, 2007. -288 бет.100

100


100

12

Ұқыптылық пен үнемшілдік — экономика жаны

1. Үнемшілдік дегеніміз сараңдық емес.

2.. Көшбасшының сөйлеу әдебіне қойылатын талаптар.

3. Сөйлесім: Әр үйге шаттық орнайды. Қазақтың тұңғыш операсы.Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгіме-

леу, ой бөлісу, пікір-таласКүзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.131-136бб.

Қапасова Б., Әбдіжүсіпова Б., Жұмаділова Ш. Қазақ тілін жедел оқыту. Сөз мәдениеті. Шешендік сөз өнері. Астана, Арман-ПВ, 2007. -288 бет.100

100

100


13

Жарнама — заман талабы

1. Жарнамада шындық бар ма?

2. Жұрт алдында сөйлеу әдебі.

3. Сөйлесім: Үй салу оңай? Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізілді.


Әңгімелеу баяндау

Сұхбат,


сұрақ –жауап,

әңгіме-


леу, ой бөлісу, пікір-талас

Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.124-130б.

Қапасова Б., Әбдіжүсіпова Б., Жұмаділова Ш. Қазақ тілін жедел оқыту. Сөз мәдениеті. Шешендік сөз өнері. Астана, Арман-ПВ, 2007. -288 бет.100

100


100


14

Ертегілердегі экономика

1. Экономика – отбасынан басталады.

2.Пікірталас (Көшбасшының пікірталас мәдениеті).

3. Сөйлесім: Адам, сен алдымен, өзіңді таны. Сыртқы саясат.


Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгіме-

леу, ой бөлісу, пікір-талас Жеке жұмысКүзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.140-145бб.

Қапасова Б., Әбдіжүсіпова Б., Жұмаділова Ш. Қазақ тілін жедел оқыту. Сөз мәдениеті. Шешендік сөз өнері. Астана, Арман-ПВ, 2007. -288 бет.


100

100

100


15

Келіссөздер жүргізейік

1. Келісімшарт түрлері.

2.Келіссөз (Келіссөзде ескерілетін талаптар).

3. Сөйлесім: Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба? Астана – елімнің алтын ордасы.


Пікір-талас

Жеке жұмыс, топтық жұмысКүзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, «Раритет», 2011ж.167-179бб.

Қапасова Б., Әбдіжүсіпова Б., Жұмаділова Ш. Қазақ тілін жедел оқыту. Сөз мәдениеті. Шешендік сөз өнері. Астана, Арман-ПВ, 2007. -288 бет.100

100


100

1-аралық бақылау
 1. ОБСӨЖ өткізу кестесі

Р/с

Тақырыптар -дың атауы

СӨЖ тапсырмалары

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі (апта)

Жоғары балл

1

Экономиканы білген — пайда

«Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың тақырыбын

бекіту


1-апта

100

2

Уақыт — алтыннан қымбат

«Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың жоспарымен таныстыру

2-апта

100

3

Әділетті салық

«Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыАқпарат көздерінің тізімін жасау

3-апта

100

4

Ұлттық байлық

«Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖинаған ақпарат көздерін конспектілеу

4-апта

100

5

Экономикалық реттегіштердің бірі — жоспар

«Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыТоптық жұмыстың дайындық деңгейі туралы есеп

5-апта

100

6

Баға саясаты

«Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыТоптық жұмыстың дайындық деңгейі туралы есеп

6-апта

100

7

Табыс көзі – еңбек

«Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыТоптық жұмыстың тұсаукесерін жасау

7-апта

100

1-аралық бақылау
8

Пайда

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың тақырыбын

бекіту


8-апта

100

9

Меншік және жекешелендіру

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың жоспарымен таныстыру

9-апта

100

10

Ақша

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыАқпарат көздерінің тізімін жасау

10-апта

100

11

Банк қызметі

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖинаған ақпарат көздерін конспектілеу

11-апта

100

12

Ұқыптылық пен үнемшілдік — экономика жаны

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың дайындық деңгейі туралы есеп

12-апта

100

13

Жарнама — заман талабы

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың дайындық деңгейі туралы есеп

13-апта

100

14

Ертегілердегі экономика

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың тұсаукесерін жасау

14-апта

100


15

Келіссөздер жүргізейік

«EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс

Энциклопедия

жинақтары, ғаламтор материалдарыЖурналдың тұсаукесерін жасау

15-апта

100

2-аралық бақылау*Ескерту: СӨЖ тапсырмаларын бақылау және бағалау бекітілген кесте бойынша ОБСӨЖ сабағында жүргізіледі.


СӨЖ-ді орындауға берілетін тақырыптар мен тапсырмалар

1-тақырып: Жобалық әдіс негізінде «Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс (1-7 апта аралығында)

2-тақырып. Жобалық әдіс негізінде «EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс (8-14 апта аралығында)
СӨЖ жұмысының жобалық әдістеме нұсқауы

СӨЖ-де студенттер жобалық әдіс негізінде топпен жұмыс жасап, журнал шығарады.

1. Журнал толығымен қазақ тілінде дайындалуы тиіс.

2. Журналға атау, таңба ойластырып, оған журналдың бірініші бетіне бас редактордың мақаласы ретінде негіздеме жасау. Журналдың атауы, таңбасы мамандыққа қатысты қазақ тілінде болғаны жөн. Ол ерекше заманға сай, тартымды болуы керек.

3. Журналдың ішінде редакциялық алқаның құрамы көрсетілуі керек. Редакция мүшелерінің суреттері (редактор, журналистер, фототілші, корректор т.б), лауазымдары, атақ дәрежесі, журналдың нөмірі, мазмұны, бағасы, таралымы, шыққан баспасы, қаласы, байланыс мәліметтері салынуы керек.

4. Журнал сыртқы мұқабасын қоспағанда кем дегенде 12 беттен тұруы керек.

5. Журналдың әрбір беті қызықты, мазмұнды, кәсіби-танымдық материалдардан, ақпараттардан, сұхбаттардан, студенттік өмір оқиғаларын баяндайтын мәліметтерден, суреттерден, жарнамалардан құралады.

6. Мақалалар топ мүшелерінің атынан дайындалып, ұсынылады. Таңдап алған проблемаларға қатысты бірнеше мақалаларды оқып, өзіндік көзқарасты, пікірді өз мәтініңе айналдыру қажет.

7. Әрбір мақала өте ұзақ емес, өзекті, тың, болашақ мамандар үшін пайдалы, бүгінгі таңдағы күрделі, даулы тақырыптарды қозғауы тиіс.

8. Журнал бетінде қолданылған кәсіби сөздер мен терминдердің, сөз орамдарының глоссарийі берілсе.

9. Сондай-ақ жалпы қаржы саласына қатысты қазақы ұғымдардың түсініктемесі, мақал-мәтел, нақыл сөздер, жұмбақтар, күлкілі оқиғалар да іріктеліп салынуы тиіс.

10. Журнал бетінде қазақ тіліндегі жарнамалар, бос жұмыс орындарына хабарландырулар беруге болады.

11. Журналдың бір беті студент шығармашылығына берілсе, мүмкіндігінше университет «жұлдызын» ашып, оның суреті, шығармашылығы, қысқаша өмірбаяны салынуы тиіс.

12. Журнал бетіндегі суреттер студенттердің төл туындылары болуы тиіс.

13. Журнал бетіндегі ақпараттар стильдік, грамматикалық жағынан сауатты болуы тиіс.

14. Университет өміріндегі жаңалықтар, шешімі табылмай отырған мейлінше күрделі мәселе бойынша кейбір мамандардан алынған сұхбаттар беруге болады.

15. Жұмыс істеп жүрген университет түлегінен сұхбат алып, болашақ мамандарға кеңестер беруге болады.


СӨЖ-ге қойылатын жалпы ұпай саны – 100.

СӨЖ-ді бағалау критерийлері:

 1. Журналдың безендірілу талабына сәйкестігі – 15 ұпай;

 2. Журналдың сауаттылық деңгейі – 20 ұпай;

 3. Журналдың тақырыбының ашылуы – 20 ұпай;

 4. Дәрісханамен байланыс жұмыстарын жүргізуі – 20 ұпай;

 5. Студенттің шешендігі – 15 ұпай;

 6. Студенттің артистизмі – 10 ұпай.


Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар В1-В2
Тақырыптар

Сөйлесім тапсырмалары

Пайдаланылған

әдебиеттер1

Көшеде жүру тәртібі.

Сұрақтарға жауап беріңіз. Микродиалогті толықтыру. Сұхбатты рөлдерге бөліп оқу. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер.

2

Бағдаршамның шығу тарихы.

Сұрақтарға жауап беріңіз. Суретке қарап әңгіме құрау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 7-10 беттер.

3

Базар тынысы.

Базарда сауда жүргізу. Жағдаяттық тапсырма бойынша жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 11-14 беттер.

4

Көк базар тарихынан.

Диалогтен базардағы саудаға қатысты сөздер мен сөз тіркестрімен жұмыс. Дөңгелек үстел.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер.

5

Электр қуатын үнемдеу.

Тақырыпқа қатысты сөздермен жұмыс. Диалогті монологке айналдыру. Арнайы сұхбат жүргізу. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 14-17 беттер.

6

Суды үнемдеу

Тірек сөздермен жұмыс. Берілген сұрақтармен жұмыс. Пікірталас.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік 7жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 22-24 беттер.

7

Бұқаралық ақпарат құралдары.

Диалогпен жұмыс. Микродиалогті толықтыру. Мақала, публицистикалық очерк,сыни мақала, Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 25-28 беттер.

8

Қазақ тіліндегі сайттар

Аудио материалмен жұмыс. Диалог бойынша сұрақтармен жұмыс. Бейнематериал

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 28-31 беттер.

9

Сүйікті ісіңіз

Диалогті монологке айналдырыңыз. Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Аудио, материалмен, радио бағдарламасымен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 39-45 беттер.

10

Тойыңыз тойға ұлассын

Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Микродиалогті сұрақтармен толықтыру. Диалогті толықтыру. Сурет, фотосурет, пейзаж, портрет. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 53-55 беттер.

11

Қазақтардың жиі тойлайтын тойы

Тақырып бойынша сөздер мен сөз тіркестерімен жұмыс. Сұрақтарды мәтін мазмұнына сәйкес орналастыру. Аудио материалмен жұмыс. Сауалнама.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 56-58 беттер.

12

Әр үйге шаттық орнайды

Полилогті рөлдерге бөліп оқу. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті сұрақтармен толықтыру. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 59-58 беттер.

13

Үй салу оңай?

Полилог бойынша сұрақтарға жауап беру. Берілген сөздер мен сөз тіркестерімен жұмыс. Сауалнама. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 64-67 беттер.

14

Адам, сен алдымен, өзіңді таны

Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Полилогті рөлдерге бөліп оқу. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 68-72 беттер.

15

Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба?

Полилог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Микродиалогті сұрақтармен толықтыру. Мақаладан проблеманы анықтау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 72-74 беттер.


Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар - С1Тақырыптар

Сөйлесім тапсырмалары

Пайдаланылған әдебиеттер

1

Ана, Жер-ана.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Диалогті монологке айналдыру. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогтегі тақырыпқа байланысты сөздер мен сөз тіркестерді табу. Шығармашылық тапсырма орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 4-12 б.2

Таулар, таулар.

Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Суретке қарап әңгіме құрау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 13-16 б.3

«Әнші құм» - табиғат ескерткіші.

Сұрақтарға жауап беру. Жоспар құру. Суреттер бойынша әңгіме құру. Кесте ұяшықтарын толтыру. Шығармашылық тапсырма орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 17-21 б.4

Ғылым күмбезі.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толтыру. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогті монологке айналдыру. Аудио материалмен жұмыс. Тест орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 22-32 б.5

Ғарыштан естілген қазақ тілі.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Сөздер мен сөз тіркестерді пайдаланып, микродиалогті толтыру. Тақырыпқа қатысты қосымша ақпарат табу. Сұрақтарды мәтіннің мазмұнына сәйкес орналастыру, жауап беру. Тақырыптық семинарға баяндама дайындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 33-40 б.6

«Желкілдеп өскен жас құрақ, біз болмасақ, сіз барсыз....»

Микродиалогті толтыру. Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогті монологке айналдыру. Суреттер бойынша диалог құру. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 41-45 б.7

«Болашақ» бағдарламасы.

Мәтінді оқу, жаңа болып табылатын ақпаратты талқылау. Сұрақтарға жауап беру. Сурет бойынша әңгіме құру. Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап беру. Шығармашылық тапсырма орындау. Суреттерді бір-бірімен байланыстырып, бір тақырыпқа әңгіме құру.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 46-49 б.8

Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұхбат бойынша сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толтыру. Диалогті монологке айналдыру. Тақырып бойынша жаңа ақпарат табу. Суреттер бойынша әңгіме құру. Тест тапрсырмаларын орындау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 50-57 б.9

Қазақтың күй өнері.

Сұрақтарға жауап беру. Мәтін бойынша жаңа ақпаратты белгілеу. Суреттер бойынша әңгіме құру. Тақырып бойынша жаңа ақпарат табу. Аудио материалмен жұмыс. Бейне материалмен жұмыс. Шығармашылық тапсырма орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 63-97 б.10

Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы...

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Сурет бойынша мәтін құру. Аудио материалды тыңдау. Диалогті монологке айналдыру.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 58-62 б.11

Суретші әлемінде.

Сұхбатты рөлге бөлу. Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Диалогті монологке айналдыру. Диалогті рөлге бөліп оқу. Тақырып бойынша қосымша ақпарат табу. Аудио, видео материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 68-75 б.12

Қазақтың тұңғыш операсы

Мәтінді оқу, жаңа ақпаратты талдау. Сұрақтарға жауап беру. Сурет бойынша әңгіме құру. Сөздерді ұяшықтарға топтастырып жазу. Тест тапсырмаларын орындау. Шығармашылық тапсырма.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 76-80 б.13

Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізілді.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұхбат бойынша сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Диалогті монологке айналдыру. Видео материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 81-85 б.14

Сыртқы саясат.

Тақырып бойынша сөздер мен сөз тіркестерімен жұмыс. Сұрақтарды мәтін мазмұнына сәйкес орналастыру. Аудио материалмен жұмыс. Сурет бойынша әңгіме құру. Ғаламторда тақырып бойынша қосымша ақпарат табу, талдау. Сауалнама.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 85-89 б.15

Астана – елімнің алтын ордасы.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Диалогті монологке айналдыру. Суреттер бойынша мәтін құру. Тақырып бойынша қосымша ақпарат табу.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 90-98 б.
Ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер
1. *Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері (оқу құралы). Алматы, 2011 ж.

2. Қапасова Б., Әбдіжүсіпова Б., Жұмаділова Ш. Қазақ тілін жедел оқыту. Сөз мәдениеті. Шешендік сөз өнері. Астана, Арман-ПВ, 2007 ж.

3. * Күзекова. Қазақ тілі (экономистерге арналған оқу құралы). Алматы, 2011 ж. «Раритет».

4. Күзекова, Р. Әбдіқұлова. Қазақ тілі. Жоғары оқу орындарының орыс бөлімдерінде тілді оқытып үйретудің екінші кезеңіне арналған оқулық. Алматы,«Раритет» 2011ж.


Қосымша әдебиеттер

1. Аяпова Ж.М., Арынов М. Іскер адамның орысша-қазақша экономикалық сөздігі. Алматы. 2002 ж.

2. Камешова Г. Қазақ тілі. Іскери қарым-қатынас үшін, Алматы, 2009ж.

3. Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы (гуманит.) Алматы, «Раритет», 2011 ж.

4. Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы. Экон. фак .студ. арн. Практикалық курс, Алматы, 2009 ж.

5. Күзекова З., Қарақұсова Г. Қазақ тілі (эконом). Алматы, «Қаржы–Қаражат», 1997ж.

6. http://www.nur.kz/

7. http://www.google.kz/


Бағалау саясаты

Бағалау саясаты турашылдық, ашықтық, икемділік қағидаларына негізделген. Кредиттік технологиямен оқытуды ұйымдастыруда оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда балдық-рейтингтік жүйе пайдаланады.

Пән 100 – балдық өлшемде бағаланады.

Қорытынды бағалауды есептеу әдісі.

Қазақ тілі пәнінің оқу жетістігінің деңгейі емтиханға жіберілу деңгейінің бағасынан құралған (ағымдағы және аралық бақылау бағаларының балдарының орташа қосындысы ) қорытынды бағамен және қорытынды бақылаудың (емтихан) бағасымен анықталады.

Емтиханға жіберу рейтингі (ЖР), 1-Рейтинг пен 2-Рейтинг қорытынды бағаларының 60 балдан (ұпайдан) кем болмауы керек.

Емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) төмендегідей есептеледі:

(1-рейтинг + 2-рейтинг): 2 (орташа арифметикалық мәні)

1-Рейтинг (2-рейтинг) ағымдағы бақылауларда алған бағалардың жиынтығын, бағалар санына бөліп, аралық бақылаудың бағасына қосып, қосындыны екіге бөлу арқылы анықталады.

Мысалы: Семестрдің алғашқы 7 аптасында пән бойынша 7 тапсырманы орындау қарастырылады,осы бойынша студент 100 балдан әр тапсырма үшін келесі бағаларды алды: 70, 86, 65, 59, 91, 76, 56. Ағымдағы бақылаудың (Аб) орташа бағасы алынған балдардың орташа арифметкалық мәні бойынша анықталады: (70+86+65+59+91+76+56):7 (баға саны)=72 (1Аб).

1 аралық бақылауда(АБ) бұл студент 100 балдан 65 балл алды.

1 Рейтинг былай анықталады: 1Р= (1Аб+1АБ):2, яғни (72+65):2=69.

Семестрдің келесі 8 аптасында бұл пән бойынша 6 тапсырма орындау қарастырылған, осыған сәйкес студент 52, 35, 96, 63, 45, 87 балл алды.

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы: (52+35+96+63+45+87):6=63. (2Аб). 2 аралық бақылауда 100 балдан 83 балл алды.

2-Рейтинг = (2Аб + 2АБ) : 2 құрайды, яғни (63+83):2=73.

ЖР=(69+73):2=71 балды құрады.Қорытынды бақылау ҚБ (емтихан) 100 балдық өлшемде бағаланады. Емтиханның нәтижесі кемінде 50 балл жинағанда ғана (ең жоғары өлшем 100 балл), қорытынды баға есептеуге жіберіледі.

Мысалы, студент емтиханда (қорытынды бақылау ҚБ) -65 балл алды делік. Бұл жағдайда қорытынды бағасы 71(ЖР)х0,6+65(ҚБ)х0,4=68, әріптік жүйеде бағасы С-ға, дәстүрлі жүйеде «қанағаттанарлық», сандық баламада 2,08-ге сәйкес келеді. Егер студент емтиханда 50 балдан кем жинаса, қорытынды баға шығарылмайдыда пәннен академиялық қарызы болып қалады. Курстық жұмыс (жоба) тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді (егер оқу жұмыс жоспарында курстық жұмыс қарастырылған болса).

Себепсіз практикалық сабақтардан қалу тапсырған тапсырманың бағасын 60 балға, практикалық сабақтардан қалу тапсырған тапсырмалардың бағасын 40 балға төмендетеді.

Белгілі себептермен сабаққа қатыспаған жағдайда қайталап өту қарастырылады.

Пәннің қорытынды бағасы балмен төмендегі кестеге сәйкес сандық баламасымен, әріптік және дәстүрлік жүйемен көрсетіледі.


Балмен қорытынды баға (ҚБ)

Балдардың сандық баламасы (С)

Әріптік жүйемен бағалау

(Ә)


Дәстүрлі жүйемен бағалау (Д)

95-100

4

А

Өте жақсы
90-94

3,76

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Орташа (Қанағаттанарлық)

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Курс саясаты

Курс саясатын студенттің сабақта өзін-өзі ұстау ережелері мен оқытушымен арақатынасына қойылатын талаптар жиынтығы құрайды. Аталмыш ережелер мен талаптар силлабуста көрсетілуі қажет. Қабылданған ережелерді орындау студенттер үшін міндетті болып табылады және оқу үрдісінің тиімділігін арттыруға көмектеседі. Әрбір оқытушының ережелер мен талаптарды таңдауға мүмкіндігі бар, алайда олар Университет студенттерінің этикасы мен академиялық әрекет саясатына қайшы келмеуі тиіс.

Қазақ тілі пәнін игеру практикалық сабақтарға, сонымен қатар СӨЖ-ге міндетті түрде қатысу болып табылады.

Өздік жұмыс практикалық сабақтарының тақырыптарына қатысты сұрақтарды оқу немесе практикалық сабақтарына кірмей қалған немесе қысқаша қаралған тақырыптарды ұсынылған әдебиеттерді қолдана отырып терең іздену болып табылады.

Оқытушының басқаруымен студенттің өздік жұмысы практикалық сабақтарындағы тақырыптарды неғұрлым тереңдете оқып, баянды етіп бойына сіңіруді қамтиды.

Студент ОБСӨЖ сабақтарында тақырыптардың материалдары бойынша дайындалып, қойылған сұрақтарға жауап береді.

Бірінші және екінші аралық бақылау өткен тақырыптар бойынша сауалнама түрінде, билет бойынша, тест түрінде өткізіліп 100 балдық жүйеде бағаланады.(Аралық бақылау қандай түрде өтетіні көрсетілуі керек).

Емтихан тест түрінде өткізіледі.

Студент сабаққа белгілі себептермен (анықтама қағазымен расталса) қатыспаған жағдайда, жіберіп алған материалдарды тапсыруына болады. Бірінші және екінші аралық бақылау (РК) өткен материалдарды сұрау, билет бойынша (сұрақ,тест) өткізіледі және 100 балдық өлшемде бағаланады (аралық бақылау қалай өткізілетінін көрсету қажет).Курсты меңгеру шарты:

Студент сабаққа қатысуы 80%-дан кем болмауы тиіс. Ауыруына байланысты сабақ жіберіп алған жағдайда (3 күнге жарамды 095-У анықтамасымен расталған жағдайда) Департаменттің Директорының (декан) өкімі бойынша жеке түрде тапсырманы тапсыру графигін алуына болады. График мерзімі өтіп кетсе тапсырма қабылданбайды. Сабаққа 5 минуттан астам кешіксе, сабақты себепсіз жіберген болып есептелініп 0 балл қойылады, сабаққа қатысуына болады. Оқытушының рұқсатынсыз телефон және компьютерлік құралдар қолданған студенттер сабақтан шеттетіледі де 0 балл қойылады. Студенттер Университет студенттерінің этикалық кодексін міндетті түрде сақтаулары, оқытушылар мен айналасындарға құрметпен және сыпайылықпен қарауы тиіс. Оқу тәртібі бұзылған жағдайда оқытушы Департаменттің директорының атына шара қолдануға ықпал ету туралы ұсыныс жасайды (пән бағасының күшін жоюы). Бақылау іс шаралары (Аб,АБ,ҚБ) кезінде көшіру және ұялы байланыс құралдарын пайдалану жағдайлары анықталған жағдайда алынған баға күшін жояды.

Практикалық сабақтардағы белсенділік. Студенттер практикалық сабақтарында белсенділік көрсетулері керек. Белсенділік көрсетпесе, басқа да бір алаңдатпа әрекетпен айналысса сабақ үшін 0 балл қойылады.

Сабаққа дайындалу, үй тапсырмасын, СӨЖ және т.б орындау.

Курсты меңгерудің міндетті шарты сабаққа мұқият дайындалу болып табылады. Тапсырманы орындау кезінде қолданған интернет ресурстарын және де басқа ақпарат көздерін оқушылар міндетті түрде көрсетулері керек. Түп нұсқаға сілтеме жасалмай мәтінде 200 сөз қолданған жұмыс плагиат (шығармашылық ұрлық) болып есептелінеді.

Плагиат фактісі анықталған кезде оқушы тапсырма үшін 0 балл алады, ал бұл факт қайталанған кезде бағасы күшін жояды.

Тапсырмаларды белгіленген уақытта тапсыру. Студенттер тапсырмаларды белгіленген уақытта тапсырады, немесе жеке тапсыру графигі болса соған сәйкес тапсырады. Жекелеген жағдайда оқытушының келісімімен белгіленген уақыттан кейін 7 күнтізбелік күн аралығында тапсыра алады бұл жағдайда осы тапсырма үшін қойылатын балл 80-нен аспауы керек. Жеті күндік мерзімі өткеннен кейін тапсырма қабылданбайды.

1-аралық бақылау қорытындысы төмендегідей тапсырмалардан тұрады: • Сөйлесім бойынша 30 сұраққа жауап беру;

 • СӨЖ бойынша топтық жұмыс тапсыру;

 • 1-аралық бақылауға арналған жазбаша жұмысты тапсыру.

2-аралық бақылау қорытындысы төмендегідей тапсырмалардан тұрады:

 • Глоссарий тапсыру (200 сөз);

 • Сөйлесім бойынша 30 сұраққа жауап беру;

 • СӨЖ бойынша топтық жұмыс тапсыру;

 • 2-аралық бақылауға арналған жазбаша жұмысты тапсыру.

Емтиханның әр кезеңі 100 балдық жүйемен бағаланып, қорытынды баға орташа арифметикалық мәнді анықтау арқылы қойылады.
1-аралық бақылауға арналған сұрақтар

 1. Экономика көне грек сөзінен аударғанда қандай мағына береді?

 2. Экономика адам өмірінің қай кезінен бастап араласады?

 3. Капиталдық салым дегеніміз не?

 4. Өзіңіз неге, не үшін уақыт жұмсадым деп ойлайсыз?

 5. Неге, не үшін капитал жұмсадым деп ойлайсыз?

 6. Шығындарыңыз бен өніміңізді атаңыз.

 7. Сіздіңше, капиталдық салымды қай жерге салған жақсы?

 8. Уақыт деген не?

 9. Уақыттың адам өміріндегі рөлі қандай?

10. Уақыттың көп шашылуын қалай атауға айтылады?

11. Уақытты үнемдеу деген не?

12. Уақытты қадірлей білу үшін қандай кеңестер бересіз?

13. Салық дегеніміз не?

14. Салық алғаш рет қайда пайда болды?

15. А.Смит салықты қалай атады?

16. Қазір нарықтық экономикада салық қандай болу керек?

17. Салық салу тәсіліне қарай нешеге бөлінеді?

18. Салық саясаты дегеніміз не?

19. Салық кодексі дегеніміз не?

20. Кодексті әзірлеуге кімдер қатысады?

21. Табиғи ресурстар ұлттық байлыққа жатады ма?

22. Қазақстанның табиғи ресурстары туралы айтыңыз.

23. Ұлттық байлық дегеніміз не?

24. Ұлттық байлықты кім, қай жылы алғаш рет есептеп шығарды?

25. Ұлттық байлыққа не жатады?

26. Сіздің үйде ата-бабаларыңыздан қалған қасиетті мұралар бар ма?

27. Ұлттық байлық туралы өз көзқарасыңыз қандай?

28. Жоспардың экономикадағы рөлі қандай?

29. Индикативті жоспар дегеніміз не?

30. Уақытыңды қалай жоспарлайсың?

31. Жоспарсыз жұмыс істеп көрдің бе?

32. Бос уақытыңды қалай жоспарлайсың?

33. Мемлекет үшін жоспар керек пе?

35. Жоспар туралы өз көзқарасың қандай?

36. Бағаны реттеуді қалай түсінесіз?

37. Еркін баға дегеніміз не?

38. Бағаның шектеу туралы не айтасыз?

39. Таза табыс деген не?

40. Бағаны төмендету – табысқа зиянды ма?

41. Мемлекет үшін табысты әкелетін не?

42. Табысты қалай бөлер едіңіз?


2-аралық бақылауға арналған сұрақтар

 1. Пайда дегеніміз не?

 2. Пайда әкелмейтін ұйымдар дегеніміз не?

 3. Қайырымдылық ұйымдары қайда бағынады?

 4. Пайда әкелмейтін ұйымдардың шығындары қандай қаржымен жабылады?

 5. Қайырымдылық обьектісіне нелер жатады?

 6. Жекешелендіру процесі деген не?

 7. Жекешелендіру бағдарламасы Қазақстанда қашан қабылданған?

 8. Жекешелендірудің қандай тәсілі бар?

 9. Жеке жобалы жекешелендірудің тәсілдерін атаңыз.

 10. Жекешелендірудің мақсаты не?

 11. Меншіксіз мемлекет, қоғам, адам, өндіріс бола ма?

 12. Мемлекеттік меншік бар ма? Ол не үшін керек?

 13. Меншіктің қандай түрлері бар?

 14. Жекешелендіру не үшін қажет?

 15. Бәсеке қандай кезде болады?

 16. Одақ кезіндегі экономика неге негізделген?

 17. Жаппай жекешелендіру деген не?

 18. Ақша деген не?

 19. Ақшасыз сауда деген не?

 20. Ақшаның қызметі қандай?

 21. Құн өлшем қызметінде ақша қандай қызмет атқарады?

 22. Ақша айналымы деген не?

 23. Инфляция деген не?

 24. Ақшаның құндылығы қай кезде түсе бастайды?

 25. Банктік жүйе деген не?

 26. Қазақстан Республикасындағы банктік жүйе деңгейлері қандай?

 27. Банктер қандай саясатты жүзеге асырады?

 28. Банк дегеніміз не?

 29. Валюталық саясат деген не?

 30. Тіл тазалығы деген не?

 31. Сөйлеу мен жазуда қатаң сақтау тілдік нормаларды атаңыз.

 32. Сөз әдебі дегеніміз не?

 33. Үнемшілдік дегенді қалай түсінесіз?

 34. Отбасыңызда үнемдеу бар ма?

 35. Сараңдық деген қандай қасиет?

 36. Үнемдеуге не жатады?

 37. Уақытты үнемдеуді қалай түсінесің?

 38. Жарнама деген не?

 39. Жарнамалық шараларды жүргізу қандай қызметке жатады?

 40. Ертегілердегі экономика туралы айтыңыз.

 41. Экономика – отбасынан басталады дегенді қалай түсінесіз?

 42. Қазақ ертегілеріндегі «ділдә» деген не?

 43. Келіссөз жүргізу барысында ескерілетін талаптар туралы не білесіз?Емтихан сұрақтары
1.Экономика адам өмірінің қай кезінен бастап араласады?

3.Капиталдық салым дегеніміз не?

4.Өзіңіз неге, не үшін уақыт жұмсадым деп ойлайсыз?

5.Неге, не үшін капитал жұмсадым деп ойлайсыз?

6. Шығындарыңыз бен өніміңізді атаңыз.

7.Сіздіңше, капиталдық салымды қай жерге салған жақсы?

8.Уақыт деген не?

9. Уақыттың адам өміріндегі рөлі қандай?

10. Уақыттың көп шашылуын қалай атауға айтылады?

11. Уақытты үнемдеу деген не?

12. Уақытты қадірлей білу үшін қандай кеңестер бересіз?

13. Салық дегеніміз не?

14. Салық алғаш рет қайда пайда болды?

15. А.Смит салықты қалай атады?

16. Қазір нарықтық экономикада салық қандай болу керек?

17. Салық салу тәсіліне қарай нешеге бөлінеді?

18. Салық саясаты дегеніміз не?

19. Салық кодексі дегеніміз не?

20. Кодексті әзірлеуге кімдер қатысады?

21. Табиғи ресурстар ұлттық байлыққа жатады ма?

22. Қазақстанның табиғи ресурстары туралы айтыңыз.

23. Ұлттық байлық дегеніміз не?

24. Ұлттық байлықты кім, қай жылы алғаш рет есептеп шығарды?

25. Ұлттық байлыққа не жатады?

26. Сіздің үйде ата-бабаларыңыздан қалған қасиетті мұралар бар ма?

27. Ұлттық байлық туралы өз көзқарасыңыз қандай?

28. Жоспардың экономикадағы рөлі қандай?

29. Индикативті жоспар дегеніміз не?

30. Уақытыңды қалай жоспарлайсың?

31. Жоспарсыз жұмыс істеп көрдің бе?

32. Бос уақытыңды қалай жоспарлайсың?

33. Мемлекет үшін жоспар керек пе?

35. Жоспар туралы өз көзқарасың қандай?

36. Бағаны реттеуді қалай түсінесіз?

37. Еркін баға дегеніміз не?

38. Бағаның шектеу туралы не айтасыз?

39. Таза табыс деген не?

40. Бағаны төмендету – табысқа зиянды ма?

41. Мемлекет үшін табысты әкелетін не?

42. Табысты қалай бөлер едіңіз?43. Экономика көне грек сөзінен аударғанда қандай мағына береді?

 1. Пайда әкелмейтін ұйымдар дегеніміз не?

 2. Қайырымдылық ұйымдары қайда бағынады?

 3. Пайда әкелмейтін ұйымдардың шығындары қандай қаржымен жабылады?

 4. Қайырымдылық обьектісіне нелер жатады?

 5. Жекешелендіру процесі деген не?

 6. Жекешелендіру бағдарламасы Қазақстанда қашан қабылданған?

 7. Жекешелендірудің қандай тәсілі бар?

 8. Жеке жобалы жекешелендірудің тәсілдерін атаңыз.

 9. Жекешелендірудің мақсаты не?

 10. Меншіксіз мемлекет, қоғам, адам, өндіріс бола ма?

 11. Мемлекеттік меншік бар ма? Ол не үшін керек?

 12. Меншіктің қандай түрлері бар?

 13. Жекешелендіру не үшін қажет?

 14. Бәсеке қандай кезде болады?

 15. Одақ кезіндегі экономика неге негізделген?

 16. Жаппай жекешелендіру деген не?

 17. Ақша деген не?

 18. Ақшасыз сауда деген не?

 19. Ақшаның қызметі қандай?

 20. Құн өлшем қызметінде ақша қандай қызмет атқарады?

 21. Ақша айналымы деген не?

 22. Инфляция деген не?

 23. Ақшаның құндылығы қай кезде түсе бастайды?

 24. Банктік жүйе деген не?

 25. Қазақстан Республикасындағы банктік жүйе деңгейлері қандай?

 26. Банктер қандай саясатты жүзеге асырады?

 27. Банк дегеніміз не?

 28. Валюталық саясат деген не?

 29. Тіл тазалығы деген не?

 30. Сөйлеу мен жазуда қатаң сақтау тілдік нормаларды атаңыз.

 31. Сөз әдебі дегеніміз не?

 32. Үнемшілдік дегенді қалай түсінесіз?

 33. Отбасыңызда үнемдеу бар ма?

 34. Сараңдық деген қандай қасиет?

 35. Үнемдеуге не жатады?

 36. Уақытты үнемдеуді қалай түсінесің?

 37. Жарнама деген не?

 38. Жарнамалық шараларды жүргізу қандай қызметке жатады?

 39. Ертегілердегі экономика туралы айтыңыз.

 40. Экономика – отбасынан басталады дегенді қалай түсінесіз?

 41. Қазақ ертегілеріндегі «ділдә» деген не?

 42. Келіссөз жүргізу барысында ескерілетін талаптар туралы не білесіз

86. Пайда дегеніміз не?
1-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары В1-В2

 1. Алма апортының бағасы қанша тұрады?

 2. Сатып алушыға жылқының жаясы ұнады ма?

 3. Кілем саудасы қалай өтті?

 4. Алматыдағы орталық базар не деп аталады?

 5. «Көк базарда» не сатылады?

 6. «Көк базарды» бұрын қалай атаған?

 7. Журналист пен тұтынушының әңгімесі не туралы?

 8. Қуат көзін қалай үнемдеуге болады?

 9. Сіздің жалпы төлейтін сомаңыз қанша?

 10. Сәлеметсіз бе, Не үшін келдіңіз?

 11. Түбіртекті кім толтырады?

 12. Қандай мереке туралы ақпарат бар?

 13. Өзбек халқы наурызда не дайындадыңдар?

 14. Біздің елде наурыз мерекесінде не пісіріледі?

 15. Тұтынушының берген кеңестерін қолдануға болады ма?

 16. Неліктен жаяу жүргіншілер жол жүру ережесін бұзады?

 17. Жүргізуші міндетіне не кіреді?

 18. Қандай жағдайда жүргізуші өз кінәсін мойындауы керек?

 19. Алғашқы бағдаршам қай жылы, қай жерде орнатылды?

 20. Қай жылдан бастап бағдаршамның 3 түрлі түсі қолданыла бастады?

 21. Кеңес Одағы бойынша қай қала көшелерінің қиылысында бағдаршам орнатылды?

 22. «Discovery» каналынан қандай ақпараттық бағдарламалар көресіз?

 23. Қазақстандық қай газетте саяси жаңалықтар көптеп беріледі?

 24. Медиапорталда қандай жаңалықтар берілген?


2-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары В1-В2

 1. Бильярд ойыны адам бойынан нені талап етеді?

 2. Бильярд ойыны ең алғаш қайда пайда болған?

 3. Бильярд ойнаудың қандай ережелері бар?

 4. ’Каравай” әні қай кезде айтылатын болған?

 5. Мәтінде қандай қызық дәстүрлер туралы айтылады?

 6. Жапон халқы туған күнін қалай тойлайды?

 7. Наурыз тойы қай кезде өтеді?

 8. Қазақ халқы наурыз мейрамын қалай тойлайды?

 9. Наурыз көже қалай жасалады?

 10. Үйді сатып алу тиімді ме, әлде өзің салғаның тиімді ме? Себебі неде?

 11. Үй салу қадамын неден бастау керек?

 12. Үй салуда мамандар қандай кеңестер береді?

 13. Үйдің тұғыры деп оның қай бөлігін айтамыз?

 14. Үйдің ішкі құрылысына қандай жұмыстар жатады?

 15. Сіз болашақ үйіңіздің қайда орналасқанын, қандай болғанын қалайсыз?

 16. Адамның «нағыз адам болып қалыптасуына» үйдегі тәрбие, әлде орта көбірек әсер ете ме?

 17. Адам өмірін тек оқуға арнағаны дұрыс па, сіз қалай ойлайсыз?

 18. «Жас балаға тәрбиені бесікте жатқанда-ақ бере беру керек» дегенге пікіріңіз қандай?

 19. Кибернетика ғылымның маңыздылығы неде? Ол арқылы не іске асырылады?

 20. Жасанды интеллектінің негізінде пайда болған нәтижелерді атаңыз.

 21. Адам өмірі неге компьютермен тығыз байланысты?


Емтиханға арналған сөйлесім сұрақтары В1-В2

 1. Алма апортының бағасы қанша тұрады?

 2. Сатып алушыға жылқының жаясы ұнады ма?

 3. Кілем саудасы қалай өтті?

 4. Алматыдағы орталық базар не деп аталады?

 5. «Көк базарда» не сатылады?

 6. «Көк базарды» бұрын қалай атаған?

 7. Журналист пен тұтынушының әңгімесі не туралы?

 8. Қуат көзін қалай үнемдеуге болады?

 9. Сіздің жалпы төлейтін сомаңыз қанша?

 10. Сәлеметсіз бе, Не үшін келдіңіз?

 11. Түбіртекті кім толтырады?

 12. Қандай мереке туралы ақпарат бар?

 13. Өзбек халқы наурызда не дайындадыңдар?

 14. Біздің елде наурыз мерекесінде не пісіріледі?

 15. Тұтынушының берген кеңестерін қолдануға болады ма?

 16. Неліктен жаяу жүргіншілер жол жүру ережесін бұзады?

 17. Жүргізуші міндетіне не кіреді?

 18. Қандай жағдайда жүргізуші өз кінәсін мойындауы керек?

 19. Алғашқы бағдаршам қай жылы, қай жерде орнатылды?

 20. Қай жылдан бастап бағдаршамның 3 түрлі түсі қолданыла бастады?

 21. Кеңес Одағы бойынша қай қала көшелерінің қиылысында бағдаршам орнатылды?

 22. «Discovery» каналынан қандай ақпараттық бағдарламалар көресіз?

 23. Қазақстандық қай газетте саяси жаңалықтар көптеп беріледі?

 24. Медиапорталда қандай жаңалықтар берілген?

 25. Бильярд ойыны адам бойынан нені талап етеді?

 26. Бильярд ойыны ең алғаш қайда пайда болған?

 27. Бильярд ойнаудың қандай ережелері бар?

 28. ’Каравай” әні қай кезде айтылатын болған?

 29. Мәтінде қандай қызық дәстүрлер туралы айтылады?

 30. Жапон халқы туған күнін қалай тойлайды?

 31. Наурыз тойы қай кезде өтеді?

 32. Қазақ халқы наурыз мейрамын қалай тойлайды?

 33. Наурыз көже қалай жасалады?

 34. Үйді сатып алу тиімді ме, әлде өзің салғаның тиімді ме? Себебі неде?

 35. Үй салу қадамын неден бастау керек?

 36. Үй салуда мамандар қандай кеңестер береді?

 37. Үйдің тұғыры деп оның қай бөлігін айтамыз?

 38. Үйдің ішкі құрылысына қандай жұмыстар жатады?

 39. Сіз болашақ үйіңіздің қайда орналасқанын, қандай болғанын қалайсыз?

 40. Адамның «нағыз адам болып қалыптасуына» үйдегі тәрбие, әлде орта көбірек әсер ете ме?

 41. Адам өмірін тек оқуға арнағаны дұрыс па, сіз қалай ойлайсыз?

 42. «Жас балаға тәрбиені бесікте жатқанда-ақ бере беру керек» дегенге пікіріңіз қандай?

 43. Кибернетика ғылымның маңыздылығы неде? Ол арқылы не іске асырылады?

 44. Жасанды интеллектінің негізінде пайда болған нәтижелерді атаңыз.

 45. Адам өмірі неге компьютермен тығыз байланысты?


1-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары С1

 1. «Әнші құм» қай жерде орналасқан?

 2. «Әнші құмның» әуенін естуге болады ма?

 3. «Әнші құмның» әуені қайдан естіледі?

 4. Қазақ халқының тұңғыш ғалымы кім екенін білесіз бе?

 5. Қандай ғылым салаларын зерттеген?

 6. «Нанотехнология» деген терминнің мағынасы қандай?

 7. Ауылдың рөлі қандай?

 8. «Жер Ана» дегенді қалай түсінесіз?

 9. Шағын үйдің қандай ерекшелігі бар?

 10. Қазақстанда қандай таулар бар?

 11. Қазақстандағы ең биік шың қалай аталады?

 12. Таудан бастау алатын қандай өзендерді білесіз?

 13. Ғарышта алғаш рет қазақша сөйлеген кім?

 14. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшарда Елбасына қай тілде рапорт берді?

 15. Қазақ тілі өмірдің қанша саласында қолданылады?

 16. Назарбаев университетінің басты мақсаты қандай?

 17. Елбасы жастарға қандай сенім артып отыр?

 18. Жастар шетелде білім алуға міндетті ме?

 19. «Болашақ» бағдарламасы не үшін жасалған бағдарлама?

 20. «Болашақ» бағдарламасынының басты мақсаты қандай?

 21. «Болашақ» бағдарламасы бойынша үміткерлерді іріктеудің басты талабы қандай?2-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары С1

 1. Айтыскер бойында қандай қасиеттер болуы керек?

 2. Бұрынғы заманда айтыскер болу үшін не істеген?

 3. Айтыскер суырыпсалушы деңгейіне жету үшін не істеуі керек?

 4. Күй неден пайда болады?

 5. Күйдің қандай түрлері бар?

 6. Олардың ерекшеліктері қандай?

 7. Ахмет Жұбанов музыкалық аспаптардың ішінде домбыраға қандай сипаттама берді?ХІХ ғасырдағы қазақтың күйшілік мектеп өкілдері кімдер?

 8. Күй аспабы дегеніміз не?

 9. Ә. Қастеев кім?

 10. Ә. Қастеевтің көпке танымал қандай туындылары бар?

 11. Ә. Қастеев қай жерді туып-өскен?

 12. «Қыз Жібек» операсы қай жылы сахнаға қойылды?

 13. Ұлттық нақыштағы әйгілі классикалық туындыда қазақ халқының қай қыры көрініс тапты?

 14. Операда Жібек алтындатқан күймеде отырып не туралы айтады?

 15. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) басты мақсаты қандай?

 16. ЕҚЫҰ мүшелері кімдер?

 17. Қазақстан бұл халықаралық ұйымға қашан төрағалық етті?

 18. Сыртқы саяси мақсаттар қандай мүддеге негізделеді?

 19. Мемлекеттің сыртқы саясаты қандай факторлар ықпалымен қалыптасады?

 20. Сыртқы саясатты жүзеге асырудағы ең басты құрал не?

 21. Қай жылы Ақмола қаласының атауы Астана қаласына өзгертілді?

 22. «Бәйтеректі» салу идеясын кім ұсынды?

 23. «Бата» композициясы нені білдіреді?


Емтиханға арналған сөйлесім сұрақтары С1

 1. «Әнші құм» қай жерде орналасқан?

 2. «Әнші құмның» әуенін естуге болады ма?

 3. «Әнші құмның» әуені қайдан естіледі?

 4. Қазақ халқының тұңғыш ғалымы кім екенін білесіз бе?

 5. Қандай ғылым салаларын зерттеген?

 6. «Нанотехнология» деген терминнің мағынасы қандай?

 7. Ауылдың рөлі қандай?

 8. «Жер Ана» дегенді қалай түсінесіз?

 9. Шағын үйдің қандай ерекшелігі бар?

 10. Қазақстанда қандай таулар бар?

 11. Қазақстандағы ең биік шың қалай аталады?

 12. Таудан бастау алатын қандай өзендерді білесіз?

 13. Ғарышта алғаш рет қазақша сөйлеген кім?

 14. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшарда Елбасына қай тілде рапорт берді?

 15. Қазақ тілі өмірдің қанша саласында қолданылады?

 16. Назарбаев университетінің басты мақсаты қандай?

 17. Елбасы жастарға қандай сенім артып отыр?

 18. Жастар шетелде білім алуға міндетті ме?

 19. «Болашақ» бағдарламасы не үшін жасалған бағдарлама?

 20. «Болашақ» бағдарламасынының басты мақсаты қандай?

 21. «Болашақ» бағдарламасы бойынша үміткерлерді іріктеудің басты талабы қандай?

 22. Айтыскер бойында қандай қасиеттер болуы керек?

 23. Бұрынғы заманда айтыскер болу үшін не істеген?

 24. Айтыскер суырыпсалушы деңгейіне жету үшін не істеуі керек?

 25. Күй неден пайда болады?

 26. Күйдің қандай түрлері бар?

 27. Олардың ерекшеліктері қандай?

 28. Ахмет Жұбанов музыкалық аспаптардың ішінде домбыраға қандай сипаттама берді?ХІХ ғасырдағы қазақтың күйшілік мектеп өкілдері кімдер?

 29. Күй аспабы дегеніміз не?

 30. Ә. Қастеев кім?

 31. Ә. Қастеевтің көпке танымал қандай туындылары бар?

 32. Ә. Қастеев қай жерді туып-өскен?

 33. «Қыз Жібек» операсы қай жылы сахнаға қойылды?

 34. Ұлттық нақыштағы әйгілі классикалық туындыда қазақ халқының қай қыры көрініс тапты?

 35. Операда Жібек алтындатқан күймеде отырып не туралы айтады?

 36. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) басты мақсаты қандай?

 37. ЕҚЫҰ мүшелері кімдер?

 38. Қазақстан бұл халықаралық ұйымға қашан төрағалық етті?

 39. Сыртқы саяси мақсаттар қандай мүддеге негізделеді?

 40. Мемлекеттің сыртқы саясаты қандай факторлар ықпалымен қалыптасады?

 41. Сыртқы саясатты жүзеге асырудағы ең басты құрал не?

 42. Қай жылы Ақмола қаласының атауы Астана қаласына өзгертілді?

 43. «Бәйтеректі» салу идеясын кім ұсынды?

 44. «Бата» композициясы нені білдіреді?
Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус


жүктеу 0,75 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
оқыту әдістемесі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
Республикасы білім
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып