Құрастырған: Информатика және ат кафедрасының аға оқытушысы Болсынбекова Ш. Жжүктеу 121 Kb.
Дата15.04.2020
өлшемі121 Kb.

ПОӘК 042-14.2.07.1.20.73/01-2014

01.09.2014 ж. 1 басылым

беттіңҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Физика-математика факультеті

3 деңгейдегі СМЖ құжаты


ПОӘК


ПОӘК


042.14.2.07.1.20.73/01-2014

ПОӘК

Оқытушыға арналған

«Ақпараттық модельдеу» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы


03.09.2014ж

№1 басылым
«Ақпараттық модельдеу»

пәнінен оқыту-әдістемелік кешен
5В060200 - «Информатика» мамандығына арналған

Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы

Семей

2014.

Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған:_______________ Информатика және АТ кафедрасының аға оқытушысы Болсынбекова Ш.Ж., Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

«28» тамыз 2014 ж.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Информатика және АТ кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама № 1 “11” қыркүйек 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі _________________ А.А.Абишова
2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында талқыланды
Хаттама №1 «12» қыркүйек 2014 ж.

Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ К.А.Батырова


3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды

Хаттама №1 «18» қыркүйек 2014 ж.
Оқыту әдістемелік кеңестің төрайымы _____________ Г.К.Искакова

БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

МАЗМҰНЫ


 1. Қолданылу облысы
 1. Нормативті сілтемелер
 1. Жалпы жағдайлар
 1. Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
 1. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
 1. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
 1. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
 1. Әдебиеттер
1. Қолданылу облысы

«Ақпараттық модельдеу» пәні бойынша Оқыту-әдістемелік кешен 5В060200 – «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған. Комплекс студенттерді пәннің мазмұнымен, пәннің көкейкестілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында үйренетін машықтармен таныстырады. Оқыту-әдістемелік комплекс пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып табылады.


 1. Нормативті сілтемелер

Бұл «Ақпараттық модельдеу» пәні бойынша Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және реттейді:

  • Сәйкес білім деңгейінің жалпыға бірдей мемлекеттік білім стандарты;

  • 5В060200-информатика мамандығының типтік оқу жоспары.

  • СТУ 042 – ГУ – 4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқыту әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;

  • ДП-042-1.01–2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік комплексінің құрылымы мен мазмұны»

 1. Жалпы жағдайлар

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны

«Ақпараттық модельдеу» пәні 5В060200-«Информатика» мамандығында оқитын студенттер үшін ақпараттық үрдістердегі негізгі модельдермен танысуға мүмкіндік береді. Ақпараттық модель ұғымдары және олардың түрлері мен мақсаттары дәріс сабақтарында беріледі және олармен жұмыс істеу реті зертханалық сабақтарында көрсетіледі.3.2. Пәннің мақсаты

Курстың нақты мақсаты болып модельдеу әдістері негізінде қызметтегі есептерді шешу және талдау үшін теориялық және практикалық түрде студенттерге кешенді білім беру.3.3. Пән міндеті:

Курстың негізгі міндеті – әртүрлі ақпараттық жүйелер үшін қазіргі заманғы ақпараттық модельдердің әдістерімен таныстыру.3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттер білуі және орындай алуы керек:

3.4.1 "Модель" және "модельдеу" ұғымдарын;

3.4.2 Ақпараттық модель ұғымын;

3.4.3 Модельдеу кезінде ДЭЕМ ді қолдану;

3.4.4 Ақпараттық модельдердің қолданыстарын;

3.4.5 Есептің экономика-математикалық моделін құра білу керек;

3.4.6 Есепті шешу кезінде мадематикалық модельдерді қолдану мақсатын түсіну;

3.4.7 Есептерді шешуде қолда бар стандартты программалық құралдар туралы түсінік болу керек;

3.4.8 Оқу әдебиетін өз бетімен оқып-үйрене алуы, логикалық ойлауын дамытуы керек.

3.5. Пән пререквизиттары:

3.5.1. Математика;

3.5.2. Экономика-математикалық әдістер;

3.5.3. Компьютерлік графика;

3.5.4. операцияларды зерттеу және оптимизация тәсілдері.

3.5.5 Жасанды интеллект;

3.5.6 Программалау тілдері

3.6. Пән постреквизиттары:

Қарастырылмайды


1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Зертханалық

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

(семестр)

3

7

2

15

15

30

30

90

Емтихан


4. Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
2-кесте. Пән мазмұны. Сабақ тақырыптары бойынша сағаттардың бөлінуі.


Тақырып атаулары және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары

«Ақпараттық моделдеу» курсының мақсаты мен міндеттері.

1

А.В.Могилев , Е.К.Хеннер, «Информатика», Москва, 2001 г.

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001«Модель» түсінігінің анықтамасы

2

А.В.Могилев , Е.К.Хеннер, «Информатика», Москва, 2001 г.

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001Модельдеу мақсаты

2

А.В.Могилев , Е.К.Хеннер, «Информатика», Москва, 2001 г.

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001Модель құрудың негізгі кезеңдері

3

Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: «Высшая школа», 2003

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001Модель түрлері

4

Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: «Высшая школа», 2003

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001Модель қасиеттері

1

Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: «Высшая школа», 2003

А.В.Могилев , Е.К.Хеннер, «Информатика», Москва, 2001 г.
Модельдердің сандық және сапалақ бағалары

2

Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: «Высшая школа», 2003

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001


Зертханалық жұмыс


Ақпарат . Негізгі анықтамалары. Ақпаратты жариялау әдістері . Сандарды жариялау формалары.

1


Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: «Высшая школа», 2003

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001


Microsoft Visio ортасымен танысу.

Block Diagram категориясы.


2


Информатика. Базовый курс.Учебник для ВУЗов под ред. С. В. Симоновича.- Спб: Питер, 2002.

Building Plan категориясы.

2


Информатика. Базовый курс.Учебник для ВУЗов под ред. С. В. Симоновича.

Map категориясы.

2


Информатика. Базовый курс.Учебник для ВУЗов под ред. С. В. Симоновича.

Network категориясы.

2


Информатика. Базовый курс.Учебник для ВУЗов под ред. С. В. Симоновича.

Software категориясы.

3


Информатика. Базовый курс.Учебник для ВУЗов под ред. С. В. Симоновича.

Web Diagram категориясы..

3


Информатика. Базовый курс.Учебник для ВУЗов под ред. С. В. Симоновича.

5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

5.1 Студенттің оқытушы басқаруымен өздік жұмыс тақырыптары

СОӨЖ №1 -2 Физикалық үрдістерді модельдеу.

  1. Дененің еркін құлауы;

  2. Ракетаның ұшуы;

  3. горизонтқа бұрышпен лақтырылған дененің қозғалысы;


СОӨЖ №2 Физикалық үрдістерді модельдеу.

 1. аспан денелерінің қозғалысы;

 2. Маятник қозғалысы;

 3. Электрлік өрістерді бейнелеу;

 4. Стерженде жылуды тарату.


СОӨЖ №3 Популяциялардың динамикасын модельдеу.

 1. Дискретті көбеюмен популяциядағы ішкі түрдегі конкуренция;

 2. Үздіксіз көбеюмен популяциядағы сыртқы түрдегі конкуренция;

 3. Түраралық конкуренция;

 4. Жыртқыш – жемтік жүйесі.


СОӨЖ №4 Кездейсоқ үрдістерді модельдеу.
СОӨЖ №5 Жаппай қызмет ету жүйелеріндегі кезектер.
5. 2 Студенттердің өздік жұмыстарына арналған сұрақтар

СӨЖ №1. Ақпараттық модельдеу: Жүйетануға кіріспе. Орта. Жүйеге ену және шығу. «Қара жәшік»
СӨЖ №2 Ақпараттық модельдеу: Құрылым. Ақпараттық модель. Жүйелік классификация.
СӨЖ №3 Графтардағы ақпараттық модельдер: Негізгі ұғымдар. Классификациялар. Блок-схемалар.
СӨЖ №4 Кестелік ақпараттық модельдер: Негізгі ұғымдар. «Объектілер-қасиеттер» типті кестелер. «Объектілер-объектілер» типті кестелер.
СӨЖ №5 Кестелік ақпараттық модельдер: Күрделі типті кестелер. Есептелетін кестелер.
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
3-кесте. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

Тақырыптар

Көрнекілік құрал, плакаттар, техникалық жабдық

Өзбетімен оқуға сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабақтары

Зертханалық жұмыстар

1

2

3

4

5

Ақпараттық моделдеу

Ақпарат. Негізгі анықтамалар. Ақпаратты көрсету әдістері. Сандарды көрсету формалары.


Дәріс конспектісі,

компьютер«Ақпараттық моделдеу» дегеніміз не?

«Ақпараттық моделдеу» курсының міндеттеріАуызша

«Модель» түсінігінің анықтамасы.

Microsoft Visio ортасымен танысу. Block Diagram категориясы.

Дәріс конспектісі,

компьютерМодель дегеніміз не?

Модельдеуді қалай түсінесіз?

Модельдеу жүйесі деген не?

Модельдер неше топқа бөлінеді?Ауызша

Модельдеу мақсаты


Microsoft Visio ортасымен танысу. Категория Building Plan.


Дәріс конспектісі,

компьютерМодельдеу қандай мақсатты көздейді?

Редукционизм принципі деген не?

Эволюция принципін қалай ұғасыз?

Рационалдық принципті қалай түсінуге болады?Ауызша

Модель құрудың негізгі кезеңдері


Microsoft Visio ортасымен танысу. Map категориясы.


Дәріс конспектісі,

компьютерМодельдеуді неден бастаған дұрыс?

Объект белгілерін айқындауды қалайша түсінесіз?

Формалдау ұғымы нені білдіреді?

Модельдеудің дұрыстығын тексермесе не болуы мүмкін?Ауызша

Модель түрлері.

Microsoft Visio ортасымен танысу. Network категориясы.


Дәріс конспектісі,

компьютерАқпараттық модель түрлері?

Компьютерлік модельге мысал келтіріңіз№

Математикалық модель деп нені ұғасыз?

Компьютерлік модельдің түрлері қандай?
Ауызша

Модель қасиеттері

Microsoft Visio ортасымен танысу. Software категориясы.


Дәріс конспектісі,

компьютерМодельдердің қандай қасиеттерін білесіз?

Модельдің симметриялық қасиетін қалай ұғасыз?

Модельдің транзитивтік қасиетін қалай ұғасыз?

Модельдің рефлексивтік қасиеті
Ауызша

Модельдердің сандық және сапалақ бағалары

Microsoft Visio ортасымен танысу. Web Diagram категориясы.


Дәріс конспектісі,

компьютерМодельдің сандық сипаты деген не?

Модельдің сапалық сипаты деген не?

Модельдердің сандық және сапалық бағалау параметрлері қандай?


Ауызша

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы

4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасыОқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың аттары

Экз. саны

Студенттер саны

Жабдықталу

%

1

2

3

4

Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. – М.: Высшая школа, 2001

8

6

100

Куправа Т.Д. Создание и программирование баз данных средствами СУБД. М.: Мир, 2004

3

6

50

Айтчанов Б.Х. Модели и методы статистического анализа и синтеза нелинейных динамических систем. – Алматы: КазНТУ, 2003

3

6

50

Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: «Высшая школа», 2003

20

6

100

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001

11

6

100

А.В.Могилев , Е.К.Хеннер, «Информатика», Москва, 2001 г.

15

6

100

8. Әдебиеттер

8.1. Негізгі әдебиеттер

8.1.1. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. – М.: Высшая школа, 2001

8.1.2. Куправа Т.Д. Создание и программирование баз данных средствами СУБД. М.: Мир, 2004

8.1.3. Айтчанов Б.Х. Модели и методы статистического анализа и синтеза нелинейных динамических систем. – Алматы: КазНТУ, 2003

8.2. Қосымша әдебиеттер

8.2.1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: «Высшая школа», 2003

8.2.2. Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001

8.2.3. Калихман И. Л. Сборник задач по математическому программированию. — М.: «Высшая школа», 1995

8.2.4. Информатика. Базовый курс.Учебник для ВУЗов под ред. С. В. Симоновича.- Спб: Питер, 2002.


жүктеу 121 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша