Кафедра Геофизикижүктеу 16,76 Kb.
Дата25.11.2017
өлшемі16,76 Kb.
#1456
түріОқулық

Геофизика кафедрасы

 • Пәннің атауы: ЖЕР ФИЗИКАСЫ

Лектор: Нұрмағамбетов Әлқуат геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, КазПТИ-дің (геофизика) 1967 жылғы түлегі; жалпы ғылыми-педагогикалық стажы – 44 жыл, КазҰТУ-да істеген уақыты – 12 жыл. Пән бойынша оқулық, оқу құралдары – бар.

 • Лектор: Нұрмағамбетов Әлқуат геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, КазПТИ-дің (геофизика) 1967 жылғы түлегі; жалпы ғылыми-педагогикалық стажы – 44 жыл, КазҰТУ-да істеген уақыты – 12 жыл. Пән бойынша оқулық, оқу құралдары – бар.
 • Ассистент: Досымбекова Ж.

Дәріс 5В070600 – «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы бойынша 2 курс студенттеріне

 • Дәріс 5В070600 – «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы бойынша 2 курс студенттеріне
 • 3 семестрде оқылады;
 • Пәннің көлемі- 3 кредит:
 • Дәріс – 2 кредит;
 • Зертханалық жұмыстар – 1 кредит.
 • СӨЖ и СОӨЖ – 3 кредит

Пәннің мақсаты мен міндеттері

 • Алғашқы оқу жылдарында (төменгi курстарда) студенттердiң оқу бағдарламасын меңгеруi, ең алдымен, өздерi қалап (таңдап) алған мамандығының келешегiн жете түсiне бiлiуiне тiкелей байланысты. Бұл тұрғыда “Жер физикасы” пәнiнiң орны айрықша. Студенттер оқу барысында жердiң жоғарғы және төменгi қабаттарын құрайтын тау жыныстарының физикалық қаситеттерi мен онда болып жатқан құбылыстар жайлы түсiнiк алады. Бұл мағлұматтар келешек геология және геофизика салаларындағы арнайы пәндердi игеруге бiрде-бiр көмегiн тигiзедi.

Пәнді оқыту міндеттері

 • Студеттердiң бұл пәндi оқу барысында алған түсiнiктерi келешек арнайы мамандық пәндерiн терең меңгеруде өз көмегiн тигiзетiнi сөзсiз. Сондықтан да “Жер физикасы” пәнiнiң жұмыс бағдарламасы жердiң құрамы, құрылысы, құрылымы жайлы және де жердiң тегi мен физикалық қаситеттерi туралы жүйелi бiлiм алуға арналған.

Дәрістер мазмұны

 • 1. Жер физикасы және оның жаратылыстану ғылымдарының арасындағы орны. Даму тарихы. Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері.
 • 2. Жердің ғарыштық қоршауы. Жердің пайда болуы. Галактика жайлы жалпы түсінік. Күн жүйесі. Күн мен Жер және Ай мен Жер араларындағы байланыс.
 • 3. Жер туралы жалпы түсінік. Жердің мүсіні мен мөлшері. Жердің пішіні. Жердің тығыздығы. Жер қойнауының қысымы. Жер қойнауын құрайтын заттардың физикалық қасиеттері.
 • 4. Жер қыртысы, оның құрылысы мен құрамы. Жер қыртысын зерттеу тарихынан. Жер қыртысы неден тұрады? Жер қыртысының әртектілігі. Жер қыртысының жимиялық құрамы.
 • 5. Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтері. Континенттер мен мұхиттар. Жер беті құрылысының ерекшеліктері. Геосинклинальдар мен платформалар.
 • 6. Континентер қозғалысы (жылжуы). А.Вегенер болжамы. Мобилизмнің жаңа өрлеуі. Литосфералық тақталар тектоникасы. Литосфералық тақталардың қозғалыс механизмі.

7. Жер сілкінуі және оның табиғаты. Жер сілкінісінің пайда болуы. Негізгі сейсмологиялық терминдер. Сейсмикалық толқындар. Жер сілкінісін тіркеу. Жер сілкінісінің мөлшерін анықтау.

 • 7. Жер сілкінуі және оның табиғаты. Жер сілкінісінің пайда болуы. Негізгі сейсмологиялық терминдер. Сейсмикалық толқындар. Жер сілкінісін тіркеу. Жер сілкінісінің мөлшерін анықтау.
 • 8. Сейсмикалық аудандау және болжам. Жер сілкінісінің географиялық таралуы. Сейсмикалық аудандау және оның түрлері. Жер сілкінісін алдын-ала болжау.
 • 9. Жердің ішкі (терең) қойнауларының құрылысы. Жердің мантиясы. Жердің ядросы. Жердің ішкі бөліктерінің серпімділік қасиеттері.
 • 10. Жердің магниттік өрісі. Жер – алып магнит. Жердің магниттік өрісінің элементтері. Магнит өрісінің өзгерістері мен инверсиясы. Магниттік аномалиялар. Магнит өрісінің жаратылысы.
 • 11. Жердің электрлік өрісі. Атмосферадағы электрлік құбылыстар. Жер қойнауындағы электр тогы. Электрлік өрісті өлшеу. Геоэлектрлік зондылау.
 • 12. Жердің гравитациялық өрісі. Ауырлық күші Ауырлық күшін өлшеу. Ауырлық күшінің таралуы. Изостазия принципі.

13. Жердің жылулық өрісі. Жылулық өрістің көзі. Жер қойнауының жылулық ағыны. Жер шарының геотермикалық зерттелуі.

 • 13. Жердің жылулық өрісі. Жылулық өрістің көзі. Жер қойнауының жылулық ағыны. Жер шарының геотермикалық зерттелуі.
 • 14. Радиоактивтілік және жердің көнелігі. Табиғи радиоактивтілік. Жердің радиоактивтілігі. Жердің көнелігі (жасы).
 • 15. Жерді ғарыштан зерттеу. Ғарыштық түсірім материалдары. Жер беті бейнесуретін бажайлаудың негізгі принциптері. Ғарыштық бейнесуреттер көмегімен кейбір геологиялық-геофизикалық мәселелерді шешу мысалдары.

Оқу әдістері мен формасы

 • Сабақ дәріс, зертханалық сабақ және студенттердің өзіндік жұмыстары түріндле жүргізіледі;
 • Дәріс оқу барысында дәріс тақырыбына байланысты слайдтар, Жердің ішкі құрылысы және оның басты бөліктері жайлы кинофильмдер пайдаланылады;
 • Оқу семестрі бойынша 15 студенттердің өзіндік жұмыстары қарастырылады. Әрбір тақырып бойынша презентация дайындалып, олар студенттерге таратылып беріледі.

Білімбағалау технологиясы

 • Кредиттік технология арқылы оқытуда Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың барлық курстары мен барлық пәндері бойынша студенттердің білімін тексерудің рейтингтік жүйесі қолданылады.
 • Мамандықтың оқу жоспарына енген әрбір пәндер рейтингі 100 балдық шкала бойынша бағаланады.
 • Әрбір пәндер үшін бақылаудың төмендегі түрлері белгіленеді: ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау.

Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын бөлу

 • Вариант №
 • Қорытынды бақылау түрі
 • Бақылау түрлері
 • %
 • 3
 • Емтихан
 • Емтихан
 • 100
 • Аралық бақылау
 • 100
 • Ағымдық бақылау
 • 100

Оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

 • Апталар
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Бақылау түрлері
 • Лр1
 • Р1
 • Лр2
 • Р2
 • Лр3
 • Рк1
 • Р3
 • Лр4
 • Лр5
 • Р4
 • К2
 • Р5
 • Лр6
 • Лр7
 • РК2
 • Пайыздар
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 1000
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • Зертханалық сабақтардың атаулары, олардың мазмұны және сағаттық көлемі
 • 1. Логарифмдік масштабта сейсмикалық толқындардың годографын тұрғызу. Реттің әр түрлі мәніне сәйкес логаримдік шкаланы есептеп, график тұрғызу.
 • 2. Гистограмманы есептеу және тұрғызу (геофизикалық өрістер параметрлері бойынша). Есептеу кестесін жасап, оны толтыру. Гистограмманы тұрғызу.
 • 3. Дәрістердің № 1 және 2 модульдері бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.
 • 4. Геофизикалық өрістер параметрлері бойынша изосызықтар схемасын тұрғызу. Изосызықтар тұрғызудың жалпы ереежелері мен принциптері. Геофизикалық мақхсаттар үшін изосызықтар тұрғызу қажеттілігі.
 • 5. Сейсмикалық толқындардың орташа және тақташалық (пластық) жылдамдықтарын анықтау.
 • 6. Дәрістердің № 3 және 4 модульдері бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.

“Жер физикасы” пәні бойынша студенттердің үлгірімі жайлы мағлұматтар

 • Кейінгі жылдарда өткен емтихандар нәтижесі бойынша студенттердің үлгірімі шамамен 87 пайызға тең

Каталог: files -> teacher-presentations
teacher-presentations -> Презентациялау 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
teacher-presentations -> Тау-кен өндірісінің шаруашылығын басқарудың жалпы ережелері өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару негіздері
teacher-presentations -> Мәліметтер базасын басқару жүйелері (мббж мббж)
teacher-presentations -> Курсы. Барлығы 4 кредит
teacher-presentations -> Өмірбекқызы «Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы
teacher-presentations -> Қаржылық есеп 1
teacher-presentations -> Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер

жүктеу 16,76 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
Республикасының білім
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
бойынша жиынтық
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
жиынтық бағалау
қатысушыларға қойылатын
Мектепке дейінгі
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
оқыту әдістемесі
пәнінің мұғалімі
ортақ біліктілік
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
мамандығына арналған
білім министрлігі
арналған әдістемелік