Жұмыс бағдарламасы пәні: «Ботаника» Пән коды: Bot 1208 Мамандығы: 051103 «Фармация» Оқу сағатының көлеміжүктеу 300 Kb.
Дата24.12.2019
өлшемі300 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Фармакогнозия және химия кафедрасы044 -52/15-( )

беттің -беті«Ботаника» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Фармакогнозия және химия кафедрасы

«БЕКІТЕМІН»

Оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстар жөніндегі проректор

________Анартаева М.У. « » 2014 ж

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫПәні: «Ботаника»
Пән коды: Bot 1208
Мамандығы: 051103 - «Фармация»
Оқу сағатының көлемі/

кредит 90 (2 кредит)


Курс 1

Семестр 2

2014 ж

«Ботаника» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы фармакогнозия және химия кафедрасында 051103 «Фармация» мамандығына типтік бағдарлама негізінде құрастырылғанЖұмыс бағдарламасы фармакогнозия және химия кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Хаттама № 2014ж.

Кафедра меңгерушісі х.ғ.д., проф. Патсаев Ә.Қ.

Теориялық пәндердің желілік әдістемелік комиссиясында талқыланды

Хаттама № ____ «____»_________2014 ж.
Төрағасы, х.ғ.д., проф. Патсаев Ә.Қ

Әдістемелік кеңесте бекітілді

Хаттама № ____ «____»_________2014ж.

2. Бағдарлама
2.1 Кіріспе

Ботаника пәні жалпы теориялық курс ретінде фармакогнозиядан тәжірибелік дағдылар мен білімдерді меңгеру үшін базалық білімдердің негізін қалаушы болып саналады. Ботаника – фармацевт мамандықтарын дайындау үшін қажетті маңызды пән. Өсімдіктердің түрлі препараттарын дайындау үшін қолданылатын шикізат ретінде медициналық тәжірибеде үлкен маңызы бар.2.2 Пәннің мақсаты:

Студенттерге өсімдіктердің фитоценологиясы, географиясы және экологиясы туралы, өсімдік әлемінің дамуындағы биологиялық заңдылықтары, өсімдік организим тіршілігінің негізгі үрдістері туралы теориялық білімдерді және өсімдік бөліктерінің морфологиялық-анатомиялық белгілері бойынша тану дағдыларын, өсімдіктерді жинау, гербарий жасау дағдыларын үйрету.


2.3 Оқытудың міндеттері:

 • дәрілік өсімдік шикізатын диагностикалауда қолданылатын өсімдіктердің морфологиялық және анатомиялық алуан түрлі құрылымдары бойынша білімдерді игеру;

 • ағзалар мен тіндерді құрайтын өсімдік жасушаларының құрылысын оқып-игеру;

 • ағзалардың даму және олардың өмір бойында өзгеру заңдылықтарын оқып-игеру;

 • өсімдіктер систематикасы бойынша білімді қалыптастыру;

 • өсімдіктер географиясының негіздері;

 • өсімдіктердің фармация үшін маңызы;

 • өсімдіктердің дәрілік шикізат көзі ретінде маңызы;

 • өсімдіктерді консервациялау, жинау және өңдеудің ( гербарий жасау) ең қарапайым әдістерін игеру.


2.4 Оқытудың соңғы нәтижесі

Дублин дескрипторлар

ОҚМФА-да әзірленген мамандық құзыреті

Пәнді оқытудың нәтижесі

(МЖББС) Концепция бойынша оқытудың нәтижесі

А

Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу

Жаратылыстану және арнайы ғылым саласындағы құзыреті

Пәнді және ботаника міндеттерін, дәрілік шикізат көзі ретінде өсімдіктердің фармациядағы маңызын, экология, фитоценология негіздерін және өсімдіктер географиясын білетіндігін демонстрация жасайды

Р1

Ботаникалық терминология және өсімдіктер систематикасын меңгереді

Өсімдік ағзасының тіршілік үдерісін, дәрілік өсімдік шикізаттарын диагностикалауда пайдаланылатын өсімдіктің алуан түрлі морфологиялық және анатомиялық құрылымын, өсімдік жасушасының құрылысын, мүшелердің даму заңдылықтарын және тіршілік барысындағы өзгерістерін біледі

Фармакогнозия курсында оқылатын өсімдік топтарының дәрілік түрлерін, өсімдіктердің заманауи номенклатурасын, жіктелуін және олардың қазақ, орыс, латын тілінде атауларын білетіндігін демонстрация жасайды

«Денсаулық Адвокаты» құзыреті


ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңдарын, халықаралық стандарттарды, «Қызыл кітапқа» енген, сирек, құрып кетудің алдындағы және қорғауға алынған өсімдіктердің түрлерін реттейтін нормативтік-техникалық құжаттарды білетіндігін демонстрация жасайды

Р6

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреті

Ботаникалық әдебиеттермен жұмыс жасауды, оқығандарын талдауды және нәтижесін тәжірибелік есептерді шешу үшін пайдалана алатындығын, микроскоппен жұмыс жасауды, қажетті микропрепараттарды дайындауда тиісті химиялық реактивтерді пайдалануды, мүшелер мен ұлпалардың морфологиялық-анатомиялық сипаттамасын, халық медицинасында қолданылатын Қазақстанның дәрілік өсімдік түрлерін анықтауды білетіндігін демонстрация жасайды

Р9

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреті (мәдени құзыреті, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс жасау қабілеттілігі, шет тіл құзыреті)

Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрін, басқа халықтың дәстүрін, мәдениетін мойындауды, қоғамның әлеуметтік дамуының беталысын, әртүрлі әлеуметтік жағдайларға сәйкес бағыт алуды білетіндігін демонстрация жасайды

Р5

Командада жұмыс жасауды, өз көз қарасын дәлелдеуді, жаңа шешімдерді ұсынуды, ымыраға келуді, өз пікірінің ұжым пікірімен арақатыстығын белгілеуді білетіндігін демонстрация жасайды

Р8

Компъютерлік және ақпараттық құзыреті


Кәсіби қызметінде пайдаланатын техниканы және компъютерлік ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу жүргізу технологиясын меңгергенін демонстрация жасайды

Р2

Мүшелер мен ұлпалардың морфологиялық-анатомиялық сипаттамасы, халық медицинасында қолданылатын Қазақстанның дәрілік өсімдік түрлерін анықтау туралы деректерді интернет ресурстарынан, Medlife, SCOPUS, PubMed және басқа базалардан іздеу жүргізуді және өңдеуді білетіндігін демонстрация жасайды

Р2


Кәсіпкерлік құзыреті

Кәсіпкерлік қызмет негіздерін, дәрілік өсімдіктердің номенклатурасын, систематикасын, жіктелуін біледі

Р15

В

Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу

Жаратылыстану және арнайы ғылым саласындағы құзыреті

Пәннің мақсатын және ботаника міндеттерін, дәрілік шикізат көзі ретінде өсімдіктердің фармациядағы маңызын, экология, фитоценология негіздерін және өсімдіктер географиясын анықтайды

Р1

Ботаникалық терминологияны және өсімдіктер систематикасын меңгереді

Дәрілік өсімдік шикізаттарының диагностикалауда пайдаланылатын өсімдіктің алуан түрлі морфологиялық және анатомиялық құрылымын, ұлпа мен мүшелер түзетін өсімдік жасушасының құрылысын анықтайды

Фитоценоздың геоботаникалық сипаттамасын, бағалы дәрілік өсімдіктерді гербариилеуді, сирек және құрып кетудың алдындағы өсімдіктерді қорғаудағы іс-шараларды жүргізеді

Өсімдіктердің морфологиясы, систематикасы, экологиясы мен фитоценологиясы туралы алған білімдерін тәжірибе жүзінде пайдаланады

Систематикалық белгілеріне қарай пайдалы дәрілік және улы өсімдіктерді диагностикалайды

Онтогенез үдерісіндегі өсімдіктердің жас ерекшеліктерін ажыратады

Өсімдіктерді топтастырады және оларды қазақ, орыс, латын тілінде атайды

«Денсаулық Адвокаты» құзыреті

ҚР Денсаулық саласындағы заңдарды, «Қызыл кітапқа» енген, сирек, құрып кетудің алдындағы және қорғауға алынған өсімдіктердің түрлерін реттейтін нормативтік-техникалық құжаттарды қолданады

Р6

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреті

Ботаникалық әдебиеттермен жұмыс жасайды, оқығандарын талдайды және нәтижесін тәжірибелік есептерді шешуде пайдаланады, микроскоппен жұмыс жасайды, тиісті химиялық реактивтерді пайдаланып қажетті микропрепараттарды дайындайды

Р9

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреті (мәдени құзыреті, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеттілігі, шет тіл құзыреті)

Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрін, басқа халықтың дәстүрін, мәдениетін мойындауды, қоғамның әлеуметтік дамуының беталысын, әртүрлі әлеуметтік жағдайларға сәйкес бағыт-бағдар алуды біледі

Р5

Командада жұмыс жасауды, өз көз қарасын дәлелдеуді, жаңа шешімдерді ұсынуды, ымыраға келуді, өз пікірінің ұжым пікірімен арақатыстығын белгілеуді біледі

Р8

Компъютерлік және ақпараттық құзыреті

Өсімдіктерді зерттеу, сирек және және құрып кетудың алдындағы, «Қызыл кітапқа» енген өсімдіктерді қорғау үшін пайдаланылатын компъютерлік ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу жүргізу технологиясын және техникасын меңгергереді

Р2

Кәсіпкерлік құзыреті

Дәрілік өсімдіктердің номенклатурасы, жіктелуі, систематикасы және қолдануы бойынша алған білімдерін ботаника саласында қолданады

Р15

С

Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу

Жаратылыстану және арнайы ғылым саласындағы құзыреті


Фитоценозды геоботаникалық сипаттау жөнінде өз пікірін ұсыныс түрінде тұжырымдайды

Р1

Сирек және құрып кетудың алдындағы өсімдіктерді қорғаудағы іс-шараларды жүргізу, дәрілік өсімдік түрлерін тиімді пайдалану және қорғау, өсімдіктердің морфологиясы, систематикасы, экологиясы мен фитоценологиясы, систематикалық белгілеріне қарай пайдалы дәрілік және улы өсімдіктерді диагностикалау жөнінде білімдерін тұжырымдайды

«Денсаулық Адвокаты» құзыреті

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңдарын, «Қызыл кітапқа» енген, сирек, құрып кетудің алдындағы және қорғауға алынған өсімдіктердің түрлерін реттейтін нормативтік-техникалық құжаттарды қолданады

Р6

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреті

Оқу тәжірибелерінің және талдаулардың нәтижесін, байқаған құбылыстар мен фактілерді және олардың себеп-салдарлық өзара қатынасын бағалайды және интерпретациялайды

Р9

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреті (мәдени құзыреті, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеттілігі, шет тіл құзыреті)

Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрін, басқа халықтың дәстүрін, мәдениетін мойындауды, қоғамның әлеуметтік дамуының беталысын ұстанады, әртүрлі әлеуметтік жағдайларға сәйкес бағыт-бағдар алуды біледі

Р5

Командада жұмыс жасайды, өз көз қарасын дәлелдейді, жаңа шешімдерді ұсынады, ымыраға келеді, өз пікірінің ұжым пікірімен арақатыстығын белгілейді

Р8

Компъютерлік және ақпараттық құзыреті


«Қызыл кітапқа» енген сирек, құрып кетудің алдындағы және қорғауға алынған өсімдіктердің түрлері туралы ақпараттарды негіздейді және дәйектейді

Р2

Кәсіпкерлік құзыреті

Кәсіпкерлік қызмет негіздерін, дәрілік өсімдіктердің номенклатурасын, систематикасын, жіктелуін дәйектейді

Р15

D

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру

Жаратылыстану және арнайы ғылым саласындағы құзыреті

Өсімдік жасушаларының құрылысын, өсімдік тіршілігінде мүшелердің дамуы мен олардың тіршілік барысында өзгеру заңдылықтарын интерпретация жасайды

Р1

«Денсаулық Адвокаты» құзыреті

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңдарды, «Қызыл кітапқа» енген, сирек, құрып кетудің алдындағы және қорғауға алынған өсімдіктердің түрлерін реттейтін нормативтік-техникалық құжаттарды түсіндіреді

Р6

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреті

Оқу тәжірибелерінің және талдаулардың нәтижесін бағалайды және интерпретациялайды, байқаған құбылыстар мен фактілерді және олардың себеп-салдарлық өзара қатынасын бағалайды және интерпретация жасайды

Р9

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреті (мәдени құзыреті, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеттілігі, шет тіл құзыреті)

Жеке пікірлерін ұсынады, реферат, презентация, жоба түрінде безендіреді және тәжірибелік сабақтарда, студенттік үйірме мәжілістерінде, студенттік ғылыми конференцияларда және т.б. ұсынады

Р5

Компъютерлік және ақпараттық құзыреті

Халық медицинасында қолданылатын Қазақстанның дәрілік өсімдіктерінің түрлері, ұлпалар мен мүшелердің морфолого-анатомиялық сипаттамасы туралы деректерді және интернет ресурстарын өңдейді және интерпретация жасайды

Р2

Кәсіпкерлік құзыреті

Басқаларды оқытады және таңдаған салада тиімді жұмыс жасау мақсатында өзінің білімі ман шеберлігін жетілдіреді

Р15

E

Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді

Жаратылыстану және арнайы ғылым саласындағы құзыреті

Студенттерге/оқытушыларға/ емтихан қабылдаушыларға оқу тәжірибелерін жүргізуде және жоспарлауда өз білімі мен дағдыларын көрсете біледі, байқаған құбылыстар мен фактілерді және олардың себеп-салдарлық өзара қатынасын түсіндіреді

Р1

«Денсаулық Адвокаты» құзыреті

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңдарды, «Қызыл кітапқа» енген, сирек, құрып кетудің алдындағы және қорғауға алынған өсімдіктердің түрлерін реттейтін нормативтік-техникалық құжаттарды жеткізеді

Р6

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреті


Көпшілік алдында зерттеп отырған саладағы өз пікірін, ақпараттарды синтездеу және талдауларын көрсетумен баяндау дағдысын меңгереді

Р9

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреті (мәдени құзыреті, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеттілігі, шет тіл құзыреті)

Қызметтік этика нормасын сақтайды, этика және құқықтық норма мінез-құлықтарын меңгереді


Р9

Компъютерлік және ақпараттық құзыреті


Өсімдіктер және дәрілік өсімдік шикізаттары туралы интернет ресурсына іздеу жүргізеді және деректерді өңдейді

Р2

Кәсіпкерлік құзыреті

Кәсіпкерлік қызмет үшін дәрілік өсімдіктердің номенклатурасы, жіктелуі, систематикасы және қолдануы бойынша ақпараттарды жеткізеді

Р15
Әрі қарай өз бетінше оқуды жалғастыру қабілеттілігі
Фармакогнозия негіздері, фармакогнозия, дәрілік ресурстану

Р3


2.5 Реквизитке дейінгі: қазақ тілі, молекулалық биология медициналық генетика негіздерімен, физика, математика, экология.молекулярлы биология медициналық генетика негіздерімен, математика, физика, экология.

2.6 Реквизиттен кейінгі: фармакогнозия, дәрілер технологиясы, органикалық химия, биохимия.

  1. Тақырыптық жоспар: әрбір сабақтың тақырыптары, формасы және ұзақтығы (дәрістер, тәжірибелік, оқытушының жетекшілігімен өз бетінше атқаратын, студенттердің өзіндік жұмысының тапсырмалары)

Дәрістің тақырыптық жоспары
Тақырыбы__Өткізілу_түрі__Сабақтың_ұзақтылығы_(сағат_түрінде_)'>Тақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылығы (сағат түрінде)1 кредит

Өсімдік – тірі ағза. Жасуша жөніндегі ілім. Өсімдік жасушаларының құрылысы. Өсімдік жасушаларындағы органоидтардың қызметі мен құрылысы. Өсімдік жасушаларының қасиеті.

Жалпы шолу

1Өсімдік ұлпалары: түзуші, негізгі және жабындық, механикалық, бөліп шығарушы және өткізгіш. Өткізгіш шоқтар. Құрылысы және қызметі.

Жалпы шолу

1Өсімдіктің вегетативті мүшелері: тамыр, сабақ, жапырақ. Тамырдың морфологиясы, анатомиясы және физиологиясы. Тамыр жүйесінің типтері. Сабақ құрылысының типтері. Жапырақтың морфологиясы және анатомиясы.

Жалпы шолу

1Өсімдіктің генеративті мүшелері: гүл, жеміс, тұқым. Гүл құрылысы. Жіктелуі. Тозаңдану. Ұрықтану. Жемістер мен тұқымдардың жіктелуі.

Жалпы шолу

1Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Балдырлар. Жалпы сипаттамасы. Жасушалардың пішіні, құрылысы, көбеюі, таралуы, маңызы, биологиялық ерекшеліктері, табиғаттағы және адам өмірінде, фармациядағы маңызы.

Жалпы шолу

1
Барлық сағаты:
5
2 кредит

Төменгі және жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтар. Қыналар. Вегетативті және жемісті денелердің жасушаларының құрылысы, жемісті дене эволюциясы, көбею тәсілдері.

Жалпы шолу

1Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Мүктәрізділер және плаунтәрізділер бөлімі. Жіктелуі. Адам өмірінде, табиғаттағы, фармациядағы және медицинадағы маңызы.

Жалпы шолу

1Қырықбуындар және папоротниктәрізділер бөлімі. Жіктелуі. Адам өмірінде, табиғаттағы, фармациядағы және медицинадағы маңызы.

Жалпы шолу

1Тұқымды өсімдіктер: жалаң тұқымды және қабықша тұқымдылар бөлімі. Жалпы сипаттама. Вегетативті және репродуктивті мүшелерінің құрылысы.

Жалпы шолу

1Жабық тұқымдылар бөлімі. Даражарнақтылар және қосжарнақтылар класы. Гүлді өсімдіктердің жүйелену негіздері. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің медико-биологиялық маңызы.

Жалпы шолу

1
Барлық сағаты:
5 сағ


Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылығы (сағат түрінде)1 кредит

Ботаника микротехникасының негіздері. Жасушаның пішіні және бөліктері. Өсімдік жасушасының, органоидтардың құрылысы және олардың қызметі. Қор заттары және кристалдар.

Схемамен, кестемен, муляждармен тәжірибелік жұмыс

2Өсімдіктердің түзуші, негізгі және жабындық ұлпалардың құрылысының ерекшеліктері және өсімдіктерде орналасуы.

Тәжірибелік жұмыс

2Өсімдіктердің механикалық, бөлгіш және өткізгіш ұлпалардың құрылысының ерекшеліктері. Жіктелуі, қызметі, өсімдіктерде орналасуы. Өткізгіш шоқтар.

Тәжірибелік жұмыс

2Өркендердің құрылысындағы жалпы заңдылықтар. Тамырлы және өркенді жүйе. Тамырдың және сабақтың морфологиясы, анатомиясы.

Тәжірибелік жұмыс

2Жапырақ анатомиясы және морфологиясы. Жіктелуі.

Тәжірибелік жұмыс

2
Барлық сағаты:

10
2 кредит
1

Гүлдің құрылысы мен бөлімдері, формуласы және диаграммасы. Жемістер мен тұқымдардың құрылысы. Жемістердің жіктелуі. Жоғары сатыдағы өсімдіктерді анықтау.

Тәжірибелік жұмыс

2

2

Қосжарнақтылар класы. Боскүлтелілік қатары. Магнолиялар, лаврлар, сарғалдақтар, бөріқарақаттар тұқымдастарына сипаттама. Раушангүлділер тұқымдасы. Итмұрындар, алхорылар, алмаларға, тобылғыларға сипаттама.

Тәжірибелік жұмыс

2

3

Қосжарнақтылар класы. Боскүлтелілік қатары. Бұршақгүлділер қатары. Мимозалылар, цезалпинділер, бұршақтар, шатыршагүлділер, көкнәрлар тұқымдастарына сипаттама.

Тәжірибелік жұмыс

2

4

Қосжарнақтылар класы. Біріккен күлтелілік қатары. Ерінгүлділер немесе тауқалақайлар, айлаулықтар, сабынкөктер, алқалар тұқымдастарына сипаттама. Жалаң жабындылықтар қатары. Талдар және шамшаттар тұқымдастарына сипаттама.

Тәжірибелік жұмыс

2

5

Қосжарнақтылар класы. Күрделі гүлділер қатары. Астерлер тұқымдасы. Түтікшетүстес және тілшелі тұқымдастарына сипаттама. Даражарнақтылар класы. Лалагүлділер, астықтар тұқымдастарына сипаттама.

Тәжірибелік жұмыс

2
Барлық сағаты:

10Студентің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сағат саныФармацияда ботаника пәнінің маңызы. Емдік шикізат ретінде өсімдік маңызы. Дәрілік зат ретінде жасуша шырынын қолдану.

Рефераттар

Тақырып бойынша глоссарийлер

Тесттік тапсырмалар құрастыру

Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади)

Кроссвордтар

Постерлі баяндама

Тақырып бойынша эссе

Кластерлер, Презентациялар

Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы

Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

4Өсімдіктердің өсуі мен дамуы. Өсу фазасы. Дамудың негізгі сатылары.

4Жерасты мүшелері. Тропизмдер

4Дәрілік өсімдіктердің морфологиясының ерекшеліктері. Дара жарнақты және қосжарнақты өсімдіктердің өсінділерінің құрылысы. Өркенді жүйе. Өркендер морфологиясы

4Бактериялар және балдырлардың құрылысы, көбеюі, қоректену тәсілі. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің медико-биологиялық маңызы.

4Саңырауқұлақтар құрылысының ерекшелігі, қоректену тәсілі және көбею түрлері. Қыналар.

4Мүктәрізділер бөлімі. Құрылысы, көбеюі, қоректену әдістері. Табиғатта, медицинада, фармацияда маңызы.

4Плаунтәрізділер бөлімі. Құрылысы, көбеюі, қоректену әдістері. Табиғатта, медицинада, фармацияда маңызы.

4Қырықбуын тәрізділер бөлімі. Құрылысы, көбеюі, қоректену әдістері.

4Папоротник тәрізділер бөлімі. Құрылысы, көбеюі, қоректену әдістері.

4Жалаң тұқымдылар бөлімі. Құрылысы, көбеюі, қоректену әдістері.

4Жалаң қабықша тұқымдылар бөлімі. Құрылысы, көбеюі, қоректену әдістері.

4Өсімдіктер географиясы. Ортаның экологиялық факторлары. Экологиялық өсімдіктер тобы.

4Аралық бақылау 7-ші апта

Тесттік тапсырмалар, әңгімелесу

4Аралық бақылау 15-ші апта

Тесттік тапсырмалар, әңгімелесу

4
Барлық сағаты:
60

Ескерту *: Аралық бақылау: СӨЖ, тәжірибелік сабақ, дәріс тақырыптары бойынша коллоквиум2.8 Оқыту мен сабақ берудің әдістері: (шағын топтарда жұмыс жасау,ситуациялық есеп шығару, жұппен жұмыс жасау, презентация, кейс-стади және т.б)

Дәрістер: жалпы шолу

Тәжірибелік сабақтар: ауызша талқылау, ситуациялық есептер шығару, шағын топтармен жұмыс жасау

 • Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы: туындаған сұрақтарға кеңес беру, жоспарда белгіленген тақырыптарды өз бетінше меңгеру, реферат және презентация дайындау, ситуациялық есептерді шығару, кестелермен, оқулықтармен жұмыс жасау, тесттік тапсырмаларды орындау, интерактивті оқыту бағдарламаларымен, шағын топтарда жұмыс жасау, ағымдық бақылау жүргізіледі.

 • Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) - әдебиеттермен жұмыс жасау, жаттығулар мен есептерді шығару, тақырыптық рефераттарды дайындау және қорғау.

2.9 Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау әдістері:

  • Ағымдық бақылау: тестілеу, ауызша сұрау, тәжірибелік жаттығуларды, ситуациялық есептерді орындауын тексеру

  • Аралық бақылау – дәрістер, тәжірибелік сабақтар, СӨЖ тақырыптары бойынша коллоквиум

  • Қорытынды бақылау – емтихан, тестілеу түрінде жүргізіледі


Қосымша материалдармен қамтамасыз ету, жабдықтау:


Жабдықтар: комппьютерлер, мультимедиалық проектор, экран, интреактивті тақта, микроскоптар, уақытша препараттар.

Қосымша материалдар: гербариилер, жапқыш, заттық шынылар, реактивтер
2.10. Ұсынылатын әдебиет

Негізгі:

 1. Махатов Б.К., Патсаев Ә.К., Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы» - Шымкент, 2011. – 143 б.

 2. Махатов Б.К., Патсаев Ә.К., Орынбасарова К.К. «Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер» - Шымкент, 2011. – 126 б.

 3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. // Ы.Алтынсарин атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 2000, - 508 б.

 4. Ш.Н.Дүрмекбаева Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы / / Көкшетау, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2004, - 100 б.

Қосымша:

 1. Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Р.А.Егеубаева, Халық медицинасында пайланылатын дәрілік өсімдіктер// Алматы, 2000, - 200 б.

 2. М.К.Көкенов, С.М.Әдікенов, К.Д.Ракымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев, Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы// Алматы Ғылым, 1998, 288 б.


Жұмыс бағдарламасын құрастырғандар:

профессор м.а., фарм. ғ. к. Токсанбаева Ж.С.

аға оқытушы Серикбаева Т.С.
Сарапшы, фармацевтикалық

және токсикологиялық химия

кафедрасының меңгерушісі, фарм.ғ.д., профессор С.К. ОрдабаеваКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Жұмыс бағдарламасы пән: (таңдамалы компонент) Фармацевтикалық демеу Мамандығы
2014 -> Оқу жылына Әдістемелік Кеңестің жұмысы туралы есебі
2014 -> 4 курс Касенова Сауле Лаиковна
2014 -> Дәріс кешені Пән – Фармацевтік гигиена негіздері Мамандық
2014 -> Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы Фармакогнозия және химия кафедрасы
2014 -> Образовательная программа «нвп в учебных заведениях среднего образования»
2014 -> Білім беру мекемелерінде 11 сынып оқушыларының Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстарын зерделеу қорытындысы және ағымдағы оқу жылындағы «Алтын белгі» мен «үздік аттестатт» алудан үміткер оқушылардан алынған тестілеу қорытындысы
2014 -> Курсы және оқу семестрі: курс, семестр
2014 -> Жұмыс бағдарламасы пән: «Мейірбике ісі негіздері»

жүктеу 300 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша