Электронный растровый микроскоп с анализатором jeol jxa-8230 (Япония)жүктеу 14,42 Mb.
Дата19.11.2018
өлшемі14,42 Mb.
#21001
 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
 •  
 • Қ.И. СӘТПАЕВ АТЫНДАҒЫ «ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» ҰАҚ
 •  
 • «МЕТАЛЛУРГИЯ ЖӘНЕ КЕН БАЙЫТУ ИНСТИТУТЫ» АҚ
 • «Көмірсутекті және тау-кен металлургия салалары және оған байланысты қызмет көрсету салалары үшін технологиялары» басымдық бағыты бойынша ұжымдық пайдаланудың ұлттық ғылыми зертханасы
 • Алматы қ.

Зертхананың 930 м2 алаңы бар Зертхана қызметкерлері: 40 адам, оның ішінде: 6 ғылым кандидаттары

 • «Көмірсутекті және тау-кен металлургия салалары және оған байланысты қызмет көрсету салалары үшін технологиялары» басымдық бағыты бойынша ұлттық ғылыми зертханасы
 • Металлтану зертханасы
 • Физикалық әдістермен талдау зертханасы
 • Химиялық-аналитикалық зертханасы
 • Зертхана, Қазақстан Республикасы техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінде техникалық құзыреттілігіне ҚР ИСО / ХЭК 17025-2007 талаптарына сәйкес Зертханалық Бірлескен MRA Белгіні пайдалану құқығымен аккредиттелген.

«Көмірсутекті және тау-кен металлургия салалары және оған байланысты қызмет көрсету салалары үшін технологиялары» басымдық бағыты бойынша ұлттық ғылыми зертханасы ұсынған «ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ»

 • 1 Химиялық құрамды анықтау:
 • 1.1. қатты және сұйық фазаларды физикалық және химиялық талдау:
 • - ферроқорытпа (ферротитан, феррованадий, ферросилиций, феррониобий, ферробор, феррохром, ферромарганец, ферромолибден, ферросиликомарганец);
 • - рудалар (темір, марганец, хром), концентраттары, агломераттар және түйіршіктер;
 • - концентраттар (мырыш, барий, сирек металдар);
 • - қолалар;
 • - жездер;
 • - қорытпалар (қорғасын-сурьмалы, құймалы алюминий, деформацияланатын және антифрикциялық, титанды, мырышты, никельді және мыс-никельді қорытпалары, коррозияға төзімді, жоғары дәлдікті);
 • - металдар (селен, теллур, кадмий, никель, кобальт, алюминий, мырыш, қорғасын, мыс, сурьма, хром, қалайы, магний);
 • - болаттар(көміртекті, легирленген және жоғары легирленген )
 • - шойындар;
 • - алюминийлі фольга;
 • - припои;
 • - баббиттер (қалайылы, қорғасынды, кальцийлі);
 • - мысты катодтар;
 • - ұнтақтар (мыс тыжәне мырышты);
 • - қара және түсті металдар мен қорытпалардың қалдықтары мен сынықтары;
 • - флюстер;
 • - жылтыр қорғасын;
 • - қорғасын сульфаты;
 • - отқа төзімді материалдар мен бұйымдар;
 • - кварц құмы, топырақ құмтасы, кварцит, кварц;
 • - ұсақ тас, қиыршық тас;
 • - алюминий гидроксиді,
 • - ақ түсті күл (сажа);
 • - техникалық күкірт;
 • - алюминий-калий квастары;
 • - химиялық ток көздері үшін марганец диоксиді;
 • - ауыз суы;
 • - кокс;
 • - портландцемент пен цемент;
 • - топырақ;
 • 1.2 түтікті сынамалы талдауы
 • 1.3 дайын өнімнің аналитикалық сүйемелдеуі;
 • 1.4 аналитикалық жұмыста химиялық және технологиялық зерттеулердің қажеттіліктерін қамтамасыз ету;
 • 1.5 шикізат, өнімдер мен табиғи объектілерді талдаудың жаңа әдістерін өңдеу және дамыту;
 • 1.6 Талдау әдістемелері мен әдістері туралы мәліметтер базасын құру.
 • Зерттеу әдістері: масс-спектрометрия, атомдық эмиссиялық спектроскопия; атомдық жұту спектроскопиясы; гравиметрия; спектрофотометрия; титриметрия; жалынның фотометриясы, коулометрия, ионометрия.

2 Құрғақ және сұйық үлгілердің химиялық құрамын рентгендік-флуоресцентті әдісіменен талдау (O-дан U-ға дейін) (сандық және жартылай сандық талдау) көмегімен анықтау. Әртүрлі қатты және сұйық заттардың, ұнтақтардың, пленкалардың, минералды және техногендік шикізаттың металлургиялық және химиялық өнімдерінің материалдарын көп элементті автоматтандырылған талдау. Өлшеу диапазоны: ppm ... 100%.

 • 2 Құрғақ және сұйық үлгілердің химиялық құрамын рентгендік-флуоресцентті әдісіменен талдау (O-дан U-ға дейін) (сандық және жартылай сандық талдау) көмегімен анықтау. Әртүрлі қатты және сұйық заттардың, ұнтақтардың, пленкалардың, минералды және техногендік шикізаттың металлургиялық және химиялық өнімдерінің материалдарын көп элементті автоматтандырылған талдау. Өлшеу диапазоны: ppm ... 100%.
 • 3 Растрлі-электрондық микроскопиясы, микроанализ. Минералды бөліктердің металлургиялық қайта бөлу өнімдерінің, металдардың, қорытпалар мен басқа материалдардың, жабындар мен пленкалардың беттерінің құрылымын және рельефін зерттеу; микробөлшектердегі үлгінінің элементтік құрамын талдау, материалдағы немесе қосылыстардағы элементтердің концентрация анықтау, элементтердің таралуын бейнелеу, концентрация қисықтарын салу.
 • 4 Шағылдырылған жарықтағы жылтыратылған бөліктердің минералогиялық талдауы, өтпелі жарықта зерттеу (иммерсионды құйылған сұйықтықтарда изотропты және анизотропты минералдарды анықтау, оптикалық белгісінде сыну көрсеткіштерін анықтау,және т.б.)
 • 5 Инверттелген микроскопия Leica DM IRM және VideoTest-Metal бағдарламасының негізінде металлографиялық жұмыс станциясы қолданылуменен (болаттар мен қорытпалардағы астықты талдау, металл емес қоспаларды талдау, шойындағы графитті талдау, фазалардың қатынасы, қабаттың қалыңдығын талдау).50x-ден 1000x дейін ұлғайтылған қышқылды және қышқылсыз жабуында металдардың, қорытпалардың, қаптамалардың металлографиялық талдауы,
 • 6 Рентгендік-фаза талдауы: 2000 °C дейінгі температурада сандық және жартылай сандық рентгендік-фаза талдауы, органикалық, бейорганикалық материалдардың сұйық және қатты түрдегі және жұқа пленкаларда (3-180 °С ату бұрышы) кристалдардың өлшемдерін, кристалдық тордың сингониялары мен параметрлерін анықтау.
 • 7 ИК-Фурье талдауы: органикалық және бейорганикалық материалдардың сұйық және қатты түріндегі құрылымдық-топтық және фазалық талдауы, үлгіні дайындаусыз химиялық өңделген металдар беттеріне қаптамалар.
 • 8 Жылулық талдау: Дифференциалды-термиялық, термографиялық талдау, калориметрия, масс-спектрометрия: жеке химиялық қосылыстар (полиморфтық түрлендірулер, балқу температуралары, жылу ыдырауы бойынша) сәйкестендіру; заттардың механикалық қоспалардың сапалық және сандық талдау; олардың фазалық диаграмма негізінде салынған жеке заттар мен жүйелердің фазалық өту температурасын өлшеу; заттардың термодинамикалық параметрлерін өлшеу; үрдістердің кинетикасын зерттеу; бөлінетін газдардың масс-спектрометрлік талдау дамыды.
 • 9 Бөлме температурасында материалдарды жыртылуға, қысуға және иілуге сынақ жүргізу. ГОСТ және СТ ҚР бойынша және тапсырыс беруші белгілеген режимдер бойынша жыртылуға, қысуға және иілуге әртүрлі материалдарға сынақ жүргізу. Жылдамдықтардың және басқа сынақ жағдайларын өзгертудің кең мүмкіндіктері.
 • 10 1000 ° С дейінгі температурада жыртылуға материалдарды сынау. Тотығу атмосферасында 1000 ° C дейін автоматтандырылған қыздыру кезінде стандартты үлгілерді сынау.
 • 11 Роквелл (HRC), Бринелл (HB), Виккерс (HV) және Шор (HSD) бойынша қаттылықты анықтау. Металдардың, қорытпалардың, қаптамалардың, модификацияланған қабаттарының қаттылығын ГОСТ және ҚР СТ сәйкес өлшеуі.
 • 12 Қорытпалардағы, материалдардағы, жабындардағы фазалардың микроқаттылығын анықтау. Қорытпадағы фазалардың жіңішке (> 20 мкм) қаптамаларда және модификацияланған қабаттарда микроқаттылығын өлшеу.
 • 13 Үлгілерді термоөңдеу. Құйынды балқу, үлгілердің әдеттегі, төмендету, инертті, атмосферасында және вакуумда температурасы 1700С дейін термиялық өңдеу.
 • 14 Үлгілерді ұнтақтау. Сынғыш үлгіні 1 мкм-ға дейін ұнтақтау.

Заттың химиялық құрамының талдауы

Индуктивті-байланысқан плазмалы квадрупольды масс-спектрометр ICAP-Qc “Thermo Scientific” (АҚШ)

 • Мақсаты: өндірісте, қоршаған ортаны қорғауда және ғылымда бір мезгілде анықтау шегі 10-1 –10-3 нг/л 75 элементке дейін көпкомпонентті талдау жасау, заттың изотоптық құрамына талдау жасау.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - сезімталдығы (имп/сек/ppm):
 • Li – 50; Co - 10; In - 220; U - 300;
 • анықталатын массалар аралығы : 4-2900 а.б.м;
 • фонодық белгі: 5 а.б.м. массасында < 1 имп/сек (< 0,5 имп/сек
 • ұяшықпен жұмыс режимінде);
 • белгі ығуы: < 2% (10 мин); < 3% (120 мин);
 • плазма генерациясының негізгі жиілігі 27 МГц;
 • генератор қуаты 1600 Вт;
 • детектор: 9 реттіліктен жоғары сызықтылық аралығы бар екінші ретті электронды көбейткіш.
 • Спектрометр мүмкіншіліктері:
 • - Периодтық жүйедегі барлық элементтерді концентрациялардың кең аралығында (нг/кг бастап және одан жоғары) сандық анаықтау, шығу тегі әр түрлі үлгілерде элементтердің изотопты арақатынасын сандық анаықтау;
 • классикалық химиялық талдау әдістердің қателігімен салыстыруға болатындай, балқымалардағы матрицалық құраушыларды анықтауға мүмкіндік береді (СКҚ - < 0,1%);
 • қатты үлгілерде қоспаларды ppm деңгейінде және одан төмен деңгейде анықтау;
 • өлемнің 4-6 реттілігінің деңгейінде межелік графиктердің сызықтылығын қамтамасыз ету;
 • талдаумен бір мезгілде алынған мәліметтерді өңдеу мүмкіншілігі;
 • үлгінің толық спектрімен қатар алынған спектрді қолдана отырып негізгі калибровкаға қосылмаған изотоптарды «пиктардың төбелерінен секірулер» режимінде жартылай сандық анықтау.

Optima 8300 DV атомды-эмиссионды спектрометр «Perkin Elmer» (АҚШ)

 • Анықтау шектері(мкг/л): Al – 1; Cd – 0,1; Cu – 0,4; K – 1; Mg – 0,04 ; Mn – 0,1; Na – 0,5; Zn – 0,2; Аs – 2; Pb – 1.4; Se – 3; P – 4; Sn- 4.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • толқын ұзындықтарының жұмысшы аралығы 163 - 782 нм;
 • ЕРА әдісі бойынша бір үлгінің талдауының уақыты (21 элемент, 3 реплика) – 60 сек;
 • - полихроматор;
 • - шынайы бір уақытты өлшеулер;
 • - 38°С термостатталған, аргон немесе азотпен желдетілітін, герметикалық қорғалған ұзынфокусты толық өлшемді кросс-дисперсияның оптикасы (Эшелле), жоғары жарық күшті, барлығы үлгілерді жеткізу жүйесімен қоса вибрацияға тұрақты оптикалық үстелге орнатылған;
 • - бір әдісте кез келген элемент үшін плазмада аксиалды, радиалды немесе қос бақылау, бір бақылаудан екінші бақылауға өте автоматты түрде жүзеге асырылады;
 • бір ерітіндіде еселеусіз мкг/л-дан (аксиалды) ондаған % дейін (радиалды) концентрацияларды өлшеу;
 • төртінші буындағы қатты генератор контурды автоматты түрде сәйкестендіру арқылы еркін генерация режимінде жұмыс істейді;
 • Flat Plate плазманы жасау технологисы – қосымша қызметті қажет етпейтін, тұрақты, матрицаға сезімталдығы төмен, дәстүрлі спиральды катушкаларды қолданғандағы аргонның жартысын (8 л/мин) қолдануға мүмкіндік беретін плазманы жасайды. Тұрақтылық 0,1%;
 • жұмысшы жиілік 40,68 МГц;
 • - камера PlasmaCam (опция) –әдісті дайындау және қашықтан тексеруді жеңілдету үшін плазманы үздіксіз бақылауға мүмкіншілік береді;
 • құатылығы 750-1500 В;
 • - Газдардың ағындарын автоматты басқару. Бағдарламада бір батырманы басу арқылы плазманы жандыру және өшіу автоматтытүрде жүзеге асырылады.
 • спектралды әсерлерді реттеудің 2 қуатты әдісі: элементаралық реттеу (IEC) және көпқұрамды спектралды фильтрация (MSF).
 • MSF ерекшеліктері:
 • - плазма жағдайларынан тәуелсіз;
 • - анықталатын және матрицалық элементтердің тұрақтылығына тәуелсіз;
 • - бір модель кез келген үлгілерге қолданыла алады;
 • - анықтау шектерін және дәлдікті жақсартады.
 • Мақсаты: өндірісте, қоршаған ортаны қорғауда және ғылымда ең жоғары сапалы талдауды жасау.

Optima 2000 DV атомды-эмиссионды спектрометр «Perkin Elmer» (АҚШ)

 • Металдарды анықтау шкаралары бойынша көптеген белгілі әдістерден артықшылықтары көп.
 • CCD (charge-coupled device) типті спектірлерді қозғау көзі ретінде индуктивті-байланысқан плазмалы жартылайөткізгіш-өткізгіш детекторы бар оптикалық спектрометр.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • спектралды рұқсат 0,007 (при 193 нм) кезінде толқын ұзындықтарының жұмысшы аралығы 165 - 800 нм;
 • - жиіліктерді өткізудің спектралды сызығы: 0,009 нм на 200 нм, 0,027 нм на 700 нм;
 • - монохроматор Эшелле типті;
 • - 0,01-500 с аралығында спектрлардың экспозициясы автоматты;
 • - репликалар саны – еркін;
 • фонды реттеу мультиспектралды фильтрация (MSF) алгоритмі арқылы жүзеге асырылады;
 • Жұмыс толығымен WinLab32 бағдароламалық қамсыздандырумен Windows 2000 опрециндық жүйесімен толығымен бақыланады және басқарылады. Бағдарламалық қамсыздандыру талдауды және үлгілерді енгізудің қосымша құралдарын толығымен автоматтандыруға мүмкінді береді, нәтижелерді спектрлермен бірге сақтайды, қосымша өлшемдерсіз ақпараттарды қайтадан өңдеуге мүмкіндік береді;
 • - спектралды мәлеметтердің фальсификациясы мүмкін емес және олардың қауіпсіз сақталуы; - ИБП-АЭ спектрометрлер класында талдаудың ең жоғары сезімталдығы жән дәлдігі (қолжетімді дәлдік - 0,1 % сал. жақсы); - қарапайым көп элементті стандартты ерітінділер арқылы калибровканың жеңілдігі және сенімділігі.
 • Элемент
 • Анықтау шекарасы, ppb (3σ)
 • Элемент
 • Анықтау шекарасы, ppb (3σ)
 • Элемент
 • Анықтау шекарасы, ppb (3σ)
 • Мырыш
 • 0,9
 • Қорғасын
 • 1,8
 • Хром
 • 0,25
 • Күшән
 • 3
 • Алюминий
 • 0,6
 • Темір
 • 0,2
 • Бор
 • 3
 • Бериллий
 • 0,013
 • Молибден
 • 2
 • Кадмий
 • 0,1
 • Мыс
 • 0,9
 • Марганец
 • 0,12
 • Мақсаты: ICP–спектрометрия әдісімен перидтық жүйенің көптеген элементтерінің талдауы. Әр түрлі үлгілердегі талдау дәлдігі, жылдамдығы, жоғары сезімталдығы ерекшелендіреді. Ас суда 92 химиялық элементтің барлығын анықтауға мүмкіндік береді, талдау ұзақтығы бір сағатқа жетпейді.

AA240 «Varian Optical Spectroscopy Instruments» атомды-абсорбциялық спектрофотометр (Австралия)

 • Мақсаты: металлургия мен химия өндірістерінің әртүрлі өнімдерін, минералды және техногенді шикізаттарға көпэлементті автоматтандырылған талдау жасау.
 • Техникалық сипаттаммалары:
 • - концентрациялардың кең аралығында үлгілердегі Au, Pt, Pd, Bi, Al, Ca, Mg, Fe, Co, Ni, Mn, Cu, Cr, Sb, Sn, Tl, Ag, Cd, Pb, Zn, Be, Ga, In, Mo, Sr анықтау (басқа да лампаларды қосымша сатып алу арқылы анықталатын элементтер санын 68 дейін кеңейтуге болады);
 • - Ерітінділердегі сезімталдылық ppt өлшем бірлігінен жоғары;
 • - Референсті сәулені тұрақты түрде бақылайтын шынайы екісәулелі сызба, фонның реттелуі 2,5 абс.б. дейін және жауап беру уақыты 2 мс дейін (эффективті жиілік 500 Гц). Дейтерий лампасын құралды қолданушының өзі ауыстыра алу мүмкіндігі;
 • - Абсорбци я және эмиссия режимдерінде жұмыс істеу мүмкіндігі;
 • - 185-900 нм толқын ұзындықтарының аралығы әдісте қолданылатын барлық аналитикалық шыңдарды қамтиды, неғұрлым сезімтал As, 189 нм толқын ұзындығын қоса;
 • - Эберт оптическалық сызбасы Черни-Тёрнер монохроматорының жетілдірілген орындалуында, фокустық арақашықтығы 0,25 м, толқын ұзындықтарын таңдау автоматты түрде жүзеге асырылады. Монохроиатордың барлық құраушылары (үш өлшемді құйманың қатты незігіне орнатылады. Оптикалық саңылауды автоматты түрде таңдау;
 • - толығымен толқын ұзындықтарының аралығына кеңсызықты фотокбейткіш ;
 • әдістердің шектеусіз санын сақтау. Бағдарламалық қамсыздандыруға аналитикалық әдістердің кітапханасы бар, әр элементке арналған аналитикалық параметрі және ол әдістерді өзгерту мүмкіндігі бар.

АА-7000 «Shimadzu GmbH» атомды-абсорбциялық спектрофотометр (Жапония)

 • Мақсаты: жалынды талдауға арналған жаңа буынды екі сәулелі атомды-абсорбциялық спектрофотометр, материалдардың құрамын, ауыз, ағын сулардың, шөгінділердің, топырақтардың, шыны, цементтердің, металдар мен балқымалардың, бағалы металдардың, геологиялық үлгілердің, азық-түлік өнімдерінің және т.б. (гидридтүзуші элементтерді қоса) элементтік құрамын жоғары сезімталдылықпен зерттеуге мүмкіндік береді.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - Спектралды аралық – 185-900 нм;
 • саңылаудың спектралды ені - 0,2; 0,7; 1,3; 2,0 нм (биіктігі және ені бойынша 4 сатылы автоматты ауысу);
 • концентрациялардың кең аралығында үлгілердегі Au, Pt, Pd, Bi, Al, Ca, Mg, Fe, Co, Ni, Mn, Cu, Cr, Sb, Sn, Tl, Ag, Cd, Pb, Zn, Be, Ga, In, Mo, Sr анықтау (басқа да лампаларды қосымша сатып алу арқылы анықталатын элементтер санын 68 дейін кеңейтуге болады);
 • - оптикалық сызба - электронды екі сәулелі;
 • - Черны-Тернердың монохроматоры, голографиялық дифракциялық тор;
 • - фона ртегіші – қосарланған: дейтерий (185-430) нм және өзін-өзі қалпына келтіретін сызық арқылы (185-900 нм);
 • - лампалық турель автоматтты 6 лампаға арналған, бір мезгілде 2 лампаның бірден қосылуы, лампалардың юстировкасы қажет емес;
 • - атомизаторларды ауыстыру автоматты немесе қолмен;
 • - сынапты-гидридті қосымша (приставка);
 • - горелка-титан, импактор керамикалық, коррозияға берік шашыратқыш камера.

Axios «PANalytical» (Голландия) Рентгендік флуоресцентті толқынды дисперсиялы аралас спектрометр

 • Техникалық сипаттамалары:
 • - анықталатын элементтер: (О) оттегіден бастап (U) уранға дейін
 • - өлшеу диапазоны: ppm…100%;
 • - сынама түрлері: ұнтақтар (сонымен қатар таблеттік), сұйықтықтар, қатты заттар, пасталар, пленкалар, түйіршіктер, сүзгілер;
 • - сынаманың көлемі/мөлшері: 5...30 мл (кюветтегі сұйықтық немесе ұнтақ);
 • - талдау уақыты: әдетте 20…200 сек;
 • - родийлік анодпен рентген түтігі; гелийлі үрлеу жүйесі;
 • - сынаманы енгізу стандартты жүйесі және X-Y жүктеу роботы;
 • - «WINDOWS »-пен біріктірілген, «SuperQ» бойынша спектрометрмен басқару және әдістемелік жұмыстар үшін, стандартты емес талдау үшін «Omnian» бағдарламалық пакеті;
 • - аспап дрейфінің түзету мониторы;
 • - түтік сипаттамалары (бағдарлама көмегімен бақыланады): макс. кернеуі 60 кВ, макс. қуаты 1кВт;
 • - детектірлік жүйе: ағынды газ толған герметикалық және сцинциляционды есептегіштер;
 • Мақсаты: минералды және техногенді шикізаттың металлургиялық және химиялық өндірісінің өнімдерінің әр түрлі қатты және сұйық заттар, ұнтақтар, пленкалар, материалдарының көпэлементті автоматтандырылған талдауы.
 • Ұнтақ үлгілерін талдауға дайындау үшін РР 40 Retsch автоматты гидравликалық баспасы

PFP7 «Jenway» жалынды фотометр (Англия)

 • Мақсаты: төментемпературалы эмиссионды жалынды фотометр сұйық орталарда натрия (Na) мен калияды (K) анықтауға қолданылады. Қосымша фильтрларды орнату арқылы лития (Li), кальция (Ca) және барийды (Ba) анықтауға болады. Құрал химия, металлургия өндірістері, сумен қамсыздандыру кәсіпорындары, ауылшаруашылық, мдицина, зерттеу және білім беру орындарына арнап құрастырылған. Жалынды жағудың жартылай автоматтандырылған жүйесімен және жалын өшкенде жанғыш газдың тасымалдануын автоматты түрде тоқтату жүйесімен қамтамасыз етілген. Ұшқын құралдың ішіне орнатылған автоматты жандыру құралымен генерацияланады.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • өлшемдер аралығы
 • - натрийдың массалық концентрациясы, мг/дм3: от 0,5 до 100;
 • - калийдың массалық концентрациясы, мг/дм3: от 0,5 до 400;
 • -анықтау шекаралары Na және К - 0,2 ppm;
 • - Рұқсат етілген абсолютті қателік шегі, мг/дм3:
 • натрия және калия массалық концентрацияларын өлшегенде
 • (С 0,5-тен 10,0 мг/дм3 дейін) ± (0,03 С + 0,5)
 • натрия және калия массалық концентрацияларын өлшегенде
 • (С 10,0 мг/дм3 жоғары кезінде) ± 0,04 С;
 • қайталанымдылық 1% артық емес;
 • сызықтылық 2%-дан жақсы;
 • үлгі шығыны 2-ден 6 мл/мин дейін;
 • көрсеткіштердің тұрақталуы шамамен 8 секунд.

UV-Vis Спектрофотометр Agilent 8453 «Agilent Technologies» (США)

 • Назначение: для реализации работ в области координационной и физической химии. Спектрофотометрическое определение Si, P, Re, W, Mo, V, Ge, Nb, Se, Te, Ta, Hg в минеральном, техногенном сырье и продуктах металлургического производства и исследование рассеивающих и зеркальных образцов в отраженном свете и по поглощению и пропусканию мутных или рассеивающих свет образцов
 • с приставкой для работы в рассеянно-отраженном
 • и пропускаемом режиме RSA-HP-53
 • - фотометрическая точность: 0,005 ед. абсорбции на длинах волн 440,0; 465,0; 546,1; 590,0 и 635,0 нм; на шкале 1 ед. абсорбции;
 • фотометрический шум: < 0,0002 ед. абсорбции. Дрейф базовой линии: < 0,001 ед. абсорбции при пустой кювете;
 • регистрация за 0,5 сек при сканировании за 0,5 сек. (по среднеквадратическому значению); 
 • - скорость сканирования: весь диапазон за 0,1сек;
 • - универсальное программное обеспечение для качественного и количественного анализа;
 • - возможность обработки спектров с использованием 17 математических функций.
 • Технические характеристики:
 • - диапазон длин волн: 190-1100 нм;
 • - спектральная ширина щели: 1 нм;
 • - разрешающая способность: 1,63;
 • рассеянный свет: < 0,05% на 340 нм
 • (проверка по методу ASTM по NaNO2),
 • < 0,07% на 220 нм (проверка по методу ASTM по NaI),
 • < 1% на 200 нм
 • погрешность настройки длин волн: меньше 0,5 нм;
 • погрешность воспроизводимости настройки длин волн: меньше 0,4 нм;

Анализатор углерода и серы G4 ICARUS TF «Bruker Elemental GmbH» (Германия)

 • Технические характеристики:
 • - диапазон измеряемых концентраций:
 • углерода - 1 ppm – 5000 ppm;
 • серы - 5 ppm – 100 000 ppm;
 • - разрешение 0,1 ppm;
 • - пределы относительного среднеквадратического отклонения, %:
 • до 0,2 % ± 10,0;
 • от 0,2 до 2,0 % ± 5,00;
 • свыше 2,0 % ± 2,00;
 • - время анализа в зависимости от материала и веса образца 60 сек;
 • - температура нагрева образца не более 1500°C;
 • - тип детектора – инфракрасный;
 • - потребляемая мощность прибора 2700 ВА.
 •  
 • Назначение: измерение концентрации углерода и серы в металлах, сплавах, угле, коксе, горных породах, резине и других неорганических твердых материалах.

Экспресс-анализатор на углерод АН 7529М «РГП Гомельский приборостроительный завод» (Республика Беларусь)

 • Технические характеристики:
 • - диапазон измеряемых концентраций углерода, %: 0,03-9,999;
 • - ввод данных о массе навески – ручной;
 • индикация результатов анализа (в процентах содержания углерода) – цифровая;
 • .
 •  
 • Назначение: определение содержания углерода в сталях и сплавах методом автоматического кулонометрического титрования, для маркировочных анализов на углерод продукции и сырья металлургических и металлообрабатывающих предприятий, а также для проведения других анализов на углерод в лабораториях предприятий и научно-исследовательских учреждений различных отраслей народного хозяйства.

Үлгілеуші талдау

 • Мақсаты: құрамында алтын бар кендерде және оларды өңдегеннен кейінгі өнімдерде химиялық талдау арқылы 0,2 -ден 500 г/т дейін алтынды және и 5,0-тен 10000 г/т дейін күмісті салмақтық әдіспен анықтау, және 0,05-тен 10,0 г/т дейін пробирно-атомно-абсорбциодық әдіспен анықтау.
 • Құрылғылардың техникалық сипаттамалары:
 • - Мерзімді әсерлі шахталық кедергілік электрлік пешті агрегат ТИТ.12М1 (ЖАҚ ғылыми - өндірістік компаниясы «ТермИТ», Ресей ): температураны ұстап тұру аралығы 0 oС -тан 1300 oС дейін, қуаты 3 кВт дейін;
 • - Мерзімді әсерлі қақпақты кедергілік электрлік пешті агрегат КУПЕЛЬ – ТИТ.3 (ЖАҚ ғылыми - өндірістік компаниясы «ТермИТ», Ресей ): орнатылатын температураны өлшеу аралығы 20 oС-тан 1100 oС дейін, орнатылатын температураны орнату дәлдігі 1 oС, орнатылатын температураны орнату уақытының дәлдігі 0,1 мин; жұмыстың бағдарламалық мерзімінің аралығы 10 минуттан 50 минутқа дейін.

Заттардың фазалық құрамын анықтау

D8 ADVANCE дифрактометрі «Bruker Elemental GmbH» (Германия)

 • DIFFRAC plus SEARCH фазаларының іздеу бағдарламасы
 • Фазалық талдау үшін бағдарламалық қамтамасыз ету пакеті кіреді: фонды ескере отырып бастапқы деректердің іздеу-таңдауы; өлшеу параметрлерін енгізу (бұрыш диапазоны, қадам көлемі, уақыт өлшемі, саңылау мөлшері және т.б.); нақты уақыт режимінде өлшеу барысын көрсету; фондық мәндерді ескеру және фонды анықтау; деректер базасы мен сапасы – іздеу критерийлерінің таңдауы, сонымен қатар химиялық байланыстардың қосымша енгізілуі; фаза таңдауы; есепті дайындау.
 • PDF2 деректер базасы
 • Олардың әрқайсысының құрамында дифракциялық, кристаллографиялық және библиографиялық деректерден, сондай-ақ тәжірибелік шарттардан тұратын, белгілі қосылыстардың рентгенограмм карточкалары 450000 шамамен қамтитын, рентгенографиялық стандарттардың деректер базасы. Деректерді өңдеу мен іздеу уақытын едәуір қысқартады.
 • Мақсаты: жұқа пленканы (түсіру бұрышы 3-1800Ө) және сұйық және қатты түрдегі органикалық, бейорганикалық материалдардың кристаллды тордағы жүйесін және параметрлерін, кристалл өлшемдерін анықтау.
 • D8 ADVANCE дифрактометрі үшін НТК 2000 жоғары температуралы камера
 • Камерада әр түрлі сыртқы жағдайлар жасауға болады. DIFFRACplus қаматамасыз ету бағдарламасының пакетінің көмегімен өлшеулер мен шарттарды басқару жүреді;
 • - температуралардың диапазоны: 293 K 3000-ға дейін;
 • - қысым: 60 bar-ға дейін;
 • - бөлме температурасындағы ылғалдылық;
 • - жоғары температурадағы ылғалдылық;
 • - инертті немесе белсенді орта.

Мақсаты: сынаманы алуынсыз жабынды беті химиялық өңделген металл, сұйық және қатты түрдегі органикалық және бейорганикалық материалдардың құрылымдық-топтық және фазалық талдауы. Құрылғы Smart Specul ATR айналы көрінісімен және Smart Diffuse Reflectance - диффузді көріністің қосымшаларымен, түзетуді қажет етпейтін, тиімділігі жоғары ‹pinned in place› оптикасымен жабдықталған. Техникалық сипатта- малары: - спектральды диапазон 6400-200 см─1, - ауытқу 0,5 см─1

 • Avatar-370 CsI «Тermo Nicolet» (США) ИК-Фурье спектрометрі

Материалдардың механикалық сынағы

“100 кН дейінгі Shimadzu” Универсалды электромеханикалық сынау машинасы AG 100kNx «Shimadzu GmbH» (Жапония)

 • Мақсаты: Электромеханикалық сынау машинасы, конструкциялық материалдардың стандартты үлгілерін және бұйымдарды керу, қысу және бүгу сынақтарынан өткізу, олардың беріктік және деформациялық сипаттамаларын анықтау үшін арналған
 • Техникалық сипаттамалары:
 • өлшенетін жүк ауқымы 0,1– 100 кН.,
 • күшті өлшейтін датчик түрі – тензорезисторлы;
 • - машинаның жіберілетін қателіктерінің шектері жұктеменің ауқымында 0,1-ден 100 кН-ға дейін өлшенетін мәндерден 1 %-тен көп емес ;
 • - жылжымалы айналымдардың максималды жүрісі (күштіөлшейтін датчиксіз, түсірусіз және бейімделусіз) –1200 мм;
 • - белсенді басып алудың ауыстыру жылдамдығы: 0,0005-ден1000- дейін мм/мин.;
 • - Жылдамдықты сақтауға жіберілетін қателіктерінің шектері – 0,5-ден 500-ға дейін мм/мин жылдамдықтары аралықтарында 0,1 %-тен көп емес ;
 • циклдық сынақтар, минутына 3- циклден аспайды, циклдардың саны 1000 циклге дейін;
 • 300 -1100С аралығында жоғары температуралық сынақтар жүйесі;
 • статикалық қысу күшін өлшеу үшін әмбебап электронды динамометрі .
 • жүктеме мен жылдамдылық кең аралықтары жоғары дәлдікпен және сезімталды материалдарға механикалық сынақтар жүргізуге мүмкіндік береді: металдар, қорытпалар, композиционды материалдар, пластмассалар, резеңкелер және т.б. бөлмелік және жоғарыланған температураларда, жаңа конструкциялық материалдарды өңдеу кезінде, термоөңдеу және қолда бар материалдарды қысыммен өңдеу режімдерін жақсарту керек.

Көпфункционалды стационарлы қаттылық HBV-30А «Laizho huayin testing instrument co. ltd.»

 • Мақсаты: Қара және түсті металдарды ГОСТ 9012-59, ГОСТ 2999-75, ISO 6506, ISO 6507, ISO 410-82, ASTM E384 және т.б. сәйкес Бринелл және Виккерс бойынша қаттылықттарын өлшеу. Массивті және үлкен, жұқа және кіші бұйымдардың (үлгілердің) қаттылығын өлшеуге бейімделген
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - өлшеу диапазоны: 4-450HBS, 10-3000HV;
 • - сынау жүктемесі: 1, 2.5, 5,10, 20,30 кгс (9.807, 24.52, 49.03, 98.07,196.1, 294.2 N);
 • - үстелден ұштықтың (наконечник) арақашықтығы : 160 мм; арақашықтығы :
 • - іздің орталығынан корпусқа дейінгі арақашықтығы : 127 мм;
 • - оптикалық микрометрдің өсуі: 500Х, 125Х;
 • - минимальная цена деления шкалы оптикалық микрометр шкаласының ең аз мөлшердегі бөлу бағасы : 0.25 мкм.
 • Микроқаттылық (Микротвердомер) материалдардың, қорытпалардың, әйнектердің, керамикалардың, және минералдардың микроқаттылығын, геометриялық және механикалық ұқсастығын қамтамасыз етеін іздерге ұқсас зерттелетін материалға жүктемемен индентордың терең батырылу әсерінен пирамидалы төртқырлы төртбұрышты негізі бар, алмазды ұштықтпен басу Виккерс әдісі арқылы өлшеуге арналған құрал.. Жүктеме диапазоны, Н: от 0,0196 до 4,9 Жүктеме диапазоны, КГ: Сот 0,002 до 0,500 Микроқаттылық микроскопының үлкейтілуі: 130, 500, 800
 • Микроқаттылықты өлшеуіш
 • ПМТ-3 құралы
 • Қаттылықты тексеруші құрал (Твердомер) МЕТ-УД
 • Портативті тасымалданатын, Казахстанда барлық стандартталған шкалалар бойынша — Роквелл (HRC), Бринелл (HB), Виккерс (HV) и Шор (HSD) металлдар мен қорытпалардың қаттылығын өлшеуге арналған құрал.
 • Құрал екі датчиктен тұрады: ультрадыбыстық және динамикалық

Микрозондовый, минералогический и металлографический анализы

 • Микрозондовый анализатор JEOL JXA-8230 (Япония)
 • Назначение: Электронный растровый микроскоп с анализатором, предназначен для исследования структуры и рельефа поверхности минералов, продуктов металлургического передела, металлов, сплавов и других материалов; для анализа элементного состава образца, определения концентраций элементов в материале или соединении, картирования распределения элементов и других задач, таких, например, как определение среднего атомного номера в микро- и макрообластях образца.
 • Технические характеристики:
 • - разрешающая способность во вторичных электронах: не хуже 6 нм;
 • диапазон увеличений: от 40x до 300 000x;
 • максимальный ток электронного зонда: 10-5 A;
 • стабильность тока зонда: не хуже, чем ±0,05%,час и ±0,3%, 12 часов;
 • оптический микроскоп для наблюдения образцов в проходящем свете;
 • 2 волнодисперсионных спектрометра с диапазоном регистрируемых элементов от 5B до 92U;
 • энергодисперсионный спектрометр (10 мм2), для регистрации элементов от 4Be до 92U;
 • возможно проведение качественного анализа, количественного анализа, полуколичественного анализа, анализа методом калибровочных кривых, анализа вдоль линии (профилирование), измерение линейных размеров, поэлементное картирование;
 • универсальный вакуумный пост для пробоподготовки.
 • Прибор позволяет расширить диапазон исследуемых объектов металлургического передела, с его помощью возможно исследование структуры поверхности вещества при больших увеличениях, выполнение анализа различных концентраций элементов (от 10 ppm до 100%) в малых объемах (1-5 мкм3) исследуемого вещества, определение изменения концентрации вещества вдоль линии, по площади, что позволит более глубоко проанализировать физико-химические процессы, протекающие в металлургических процессах и разработать новые технологии переработки металлургического сырья.

Мақсаты: петрграфия, минерология, геология және т.б. саласында зерттеу. Поляризация (орто- және коноскопия), қара өріс, жарық өріс тәсілі бойынша өткізгіш жарықтан бақылауға мүмкіндік береді. Ұлғаю диапазоны 50-ден 1000 х дейін. Поляризациялық микроскоп үшін қамтамасыз ету бағдарламасын пайдалану арқылы сандық камераны пайдалана отырып алынған суреттердің өңделуі жасалынады.

 • Мақсаты: 50х-ден 1000х дейін ұлғаю кезіндегі Leica DFC 320 сандық видеокамерамен, (ICR) интерференциалды айырмашылығын қолдану арқылы және қара/жарық өрісінде (BF)\(DF) шағылысқан жарықта объектілердің зерттелуі. ВидеоТест-Металл бағдарламасы суреттерді өңдеуге және сақтауға мүмкіндік береді, жүргізу:
 • - болат пен қоратпалардағы астықты талдау;
 • - металл емес қосындылардың талдауы;
 • - фазалардың қатынасы;
 • - қабат қалыңдығының талдауы.
 • «Ветцлар» (Германия) Leica DM IRM төңкерілген микроскоп базасындағы металлографиялық жұмыс бекеті
 • «Olympus» (Жапония)поляриялық OLYMPUS BX-51 Тікелей өнеркәсіптік микроскопы

Заттарды термиялық талдау

STA 449 F3 Jupiter "NETZSCH" (Германия төртбұрышты масс-спектрометрмен ТГ-ДТА/ДСК синхронды термиялық анализаторы

 • Жабдықтың мақсаты: дифференциалды термиялық, термографиялық талдау, калориметрия, масс-спектрометрия. Жеке химиялық қосылыстарды
 • (балқу температуралары, полиморфты түрлендіру, термиялық ыдырау бойынша) анықтау үшін қолданылады; заттардың механикалық қоспаларын сапалы және сандық талдау үшін; диаграмма күйінің негізінде құрылған, жекелеген заттар мен жүйелердің фазалық ауысу температураларын өлшеу; заттардың термодинамикалық параметрлерін өлшеу; процестердің кинетикасын зерттеу; бөлінетін газдардың масс-спектрометриялық талдауы.
 • Қысқаша сипаттамалары:
 • - темпертура диапазоны: 20-2000°C, ауада 1680°C-қа дейін қорғалған жылытқыш, графит пеші;
 • - жылыту және салқындату жылдамдығы: 0.001 K/мин ... 50 K/мин;
 • - масса диапазоны: 35000 мг;
 • - ТГ рұқсаты: 0,00001 %;
 • - ДСК < 1 мкВт рұқсаты (dependent on sensor);
 • - атмосфера: инертті, тотығу, статикалық, динамикалық;
 • - 2 тазартқыш пен бір қорғаныш газ үшін клапаны;
 • - 3 газ каналына арналған газ тұтынуының контроллері (қосымша);
 • - 10-2 мбарға дейінгі вакуумдық рұқсат;
 • - c-DTA ™ есептік DTA сигналы үшін, TG қисығының температурасы бойынша жөнделуі үшін;
 • - сигналдардың әр түріндегі бірыңғай ескертулер үшін ТГ-ДСК және ТГ-ДТА түріндегі үлгіні ұстауыштар. TA-QMS газтектес өнімінің жіктелуін талдау үшін QMS төртбұрышты масс-спектрометрмен жұптастыру. Өлшеу диапазоны 1 -300 а.е.м., QMS 403 C Aлolos төртбұрышты масс-спектрометрмен газдық талдаудың аналитикалық жүйесі, жұптастырудың капиллярлы жүйесі.
 • Қамтамасыз ету бағдарламасы бар термальды анализатор сынақ затының термодинамикалық сипаттамаларын анықтауға және температура өзгеру кезіндегі процесстің кинетикасын зерттеуге мүмкіндік береді.
 • Қыздыру процессіндегі зерттелген затта, физика-химиялық процесстерінің заңдылықтарының зерттеу сапасын қалдық газдардың құрамындағы бірыңғай талдауын жақсартады.

Подготовка проб к различным видам анализа и испытаний

Планетарная мономельница Пульверизетте 6 «Fritsch GmbH» (Германия)

 • Планетарная мономельница Пульверизетте 6 «Fritsch GmbH» (Германия)
 • Назначение: сверхтонкое измельчение лабораторных проб от твердых до мягких.
 • Технические характеристики:
 • - принцип действия – ударом;
 • - тип измельчаемых материалов - твердый, среднетвердый, мягкий, хрупкий, влажный;
 • - максимальная крупность для загрузки- 10 мм;
 • - минимальный объем пробы - 1 мл;
 • - максимальный объем пробы - 225 мл;
 • - конечная крупность- <1 мкм;
 • - количество загружаемого материала – до 225 мл,
 • - типичное время измельчения - 10 мин;
 • - процесс измельчения - сухой/мокрый;
 • -измельчающие инструменты: размалывающие шары;
 • материал измельчающих инструментов - закаленная сталь;
 • - число оборотов основного диска или колебаний размалывающего стакана - 100-650 об/мин;
 • Щековая дробилка Пульверизетте -1
 • «Fritsch GmbH» (Германия)
 • Назначение: измельчение лабораторных проб от твердых до мягких с размером кусков на входе 95-60 мм.
 • Технические характеристики:
 • - максимальная крупность загрузки на входе
 • 95-60мм, конечная крупность от 1 до 15 мм,
 • минимальный объём пробы 20мл,
 • максимальная непрерывная производимость 200 или 140 кг/час.
 • Измельчение материалов до различной дисперсности

Вибрационно-дисковая мельница RS 200 «Retsch» (Германия)

 • Назначение: для очень быстрого измельчения твердых, хрупких и волокнистых материалов (минералы, оксиды металлов, почва, кокс, корунд, керамика, бетон, растения, руды, силикаты, стекло, уголь, цемент, цементный клинкер, шлак, электронные компоненты) до аналитической
 • тонкости за очень короткое время за счет давления, удара и трения.
 • Технические характеристики:
 • - исходный размер частиц < 15 мм;
 • - конечная тонкость< 40 мкм;
 • - размер загрузки/полезный объем 35 - 150 мл;
 • - установка скорости 700-1500 об/мин
 • (плавная регулировка);
 • - установка времени измельчения - цифровая,
 • от 00:00:01 до 99:59:59;
 • - энергопотребление 1500 Ватт;
 • - вес прим. 210 кг (без размольной гарнитуры).
 • Вибрационная микро мельница Пульверизетте-0
 • «Fritsch GmbH» (Германия)
 • Назначение: тонкое измельчение лабораторных проб от твердых до мягких
 • Технические характеристики:
 • загрузка 5мм, минимальный объем пробы 0,1мл, максимальный - 10мл, конечная крупность 5-10 мкм.

Система микроволнового разложения с вертикальной загрузкой образцов и функцией контроля температуры и давления speedwave four «Berghof» (Германия)

 • Назначение: растворение металлов, сплавов, горных пород, стекла, шлаков,
 • пластиков, продуктов питания, нефтепродуктов, почвы и биологических объектов.
 • Технические характеристики:
 • - мощность магнетрона 1450 Вт;
 • - частота СВЧ магнетрона 2,46 ГГц;
 • - уровень шума <60 дБ;
 • - камера коррозионностойкая;
 • - контроль температуры с помощью ИК-термометра;
 • - диапазон измерений температуры до 300° C;
 • - максимальная рабочая температура 240°C;
 • - бесконтактный контроль давления внутри автоклавов;
 • - диапазон измерений давления (0 – 140) атм;
 • максимальное рабочее давление до 100 атм;
 • - автоклавы химически стойкие ко всем минеральным кислотам, включая HF;
 • - емкость штатива 8 автоклавов;
 • - объем не 100 мл;
 • - наличие защиты от избыточного давления;
 • управление с помощью встроенного контроллера с монохромным сенсорным экраном.
 • Позволяет увеличить экспрессность анализов за счет существенного сокращения времени разложения образцов и улучшения качества пробоподготовки.
 • Разложение материалов для проведения химического анализа

Система очистки кислот Berghof BSB-939-IR «Berghof» (Германия)

 • Назначение: получение ультрачистых кислот дистилляцией при температуре ниже температуры кипения.
 • Технические характеристики:
 • - материал установки - кислотоустойчивые полимеры;
 • - дистиллят контактирует с высокочистым фторопластом;
 • - бесконтактный нагрев дистиллируемой жидкости осуществляется при помощи инфракрасной лампы;
 • - максимальная температура нагрева устанавливается на 10ºС ниже температуры кипения жидкости;
 • - количество примесей в соляной кислоте после дистилляции не хуже (ppb):
 • Ag<0,05; Al – 0,2; As<0,05; Au<0,05; Ba<0,05; Be<0,1; Bi<0,05; Ca – 0,1; Cd< 0,05; Co<0,05; Cr<0,05; Cu<0,05; Fe<0,25; Ga<0,05; Ge-0,4; In<0,05; K-0,6; Li<0,05; Mg-0,08; Mn<0,05; Mo<0,05; Na-0,6; Ni-0,3; Pb<0,05; Sb<0,05; Sn<0,05; Sr<0,05; Ti<0,1; V<0,05; Zn<0,05;
 • - производительность за 24 часа, не хуже (л): H2O – 1,8; HNO3 – 1,2; HCl – 1,1; HF- 1.
 • Позволяет повысить качество анализов и снизить предел обнаружения микропримесей за счет уменьшения интерферирующих компонентов в составе кислот, используемых для разложения проб.
 • Система очистки воды ARIUM 611 DI (Германия)
 • Предназначена для получения высокоочищенной воды для высокоточного оборудования и приготовления стандартных и референтных растворов.
 • Сопротивление воды - не менее 18,2 Мом;
 • - производительность – до 2 л/мин;
 • - показатель общего органического углерода (ТОС) - не более 4 мкг/л;
 • - максимальный размер частиц в полученной воде - не более 0,2 мкм.

Теграмин-25/30 «Struers» (Дания) автоматтандырылған мөлшерлеу жүйесімен және үлгіні айналдыратын көп мақсатты автоматтандырылған тегістеу-жылтырату станогы

     • Мақсаты: олардың жұқа бөліктерін келесі дайындығы үшін бастыру эрекеттері және қыздыруға сезімтал материалдарды, кеуекті құрылымдарын шайырмен сіңдіру мен толтыру.
     • Техникалық сипаттамалары:
     • - бір уақытта: 8 нысанға дейін;
     • - нысана диаметрі 25-30 мм;
 • CitoVac «Struers» жанасқан вакуумды эжектормен вакуумды импрегнаторы (Дания)
 • Мақсаты: түрлі материалдардың үлгілерін тегістеу және жылтырату. Бір уақытта 5 үлгілерге дейін дайындауға мүмкіндік береді. Үлгі дайындаудың сапасы мен жылдамдығы қолмен жылтырату және тегістеуден айтарлықтай асып түседі. Микроқұрылымдық зерттеулер үшін үлгілерді дайындау кезінде қажет.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - жартылай автоматты;
 • - бір дискті;
 • - айналу жылдамдығы 40-600 айн / мин.
 • «Struers» дәлме-дәл кескіш үстелді станогы (Дания)
 • Мақсаты: зертханалық үлгілерді қаттыдан жұмсаққа ұсақтау
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - кесу дискісі: макс. 203 мм;
 • - айналу жылдамдығы: 100 айн / мин қадамымен 300-5000 айн / мин;
 • - макс. кесу алаңы: 160 мм x 50 мм;
 • - үлгі диаметрі: макс. 70 мм;
 • Шайырмен толтыратын жұқа бөлікті материалды дайындау

Механикалық сынақ жүргізу үшін металдар мен қорытпаларды жасау.

 • Таспалы аралау-машинасы
 • MBS-910DAS
 • Бұдан әрі бұрғылау және фрезерлеу үшін,, профильді металдан және метал емес дайындамалардан жасалған көлденең қималары 200х200 мм дейін үлгілерді кесуге мүмкіндік береді. Салқындату автоматты түрде кесу аймағына жеткізіледі, бұл үлгінің қызып кетуіне жол бермейді.
 • Бұрандалы кескіш құрылғысы
 • GH-2640ZH DRO
 • ГОСТ 1497-84 бойынша керу сынағы үшін цилиндрлік және бұрандалы бастары бар үлгілерді кесуге мүмкіндік береді, ГОСТ 25 503-97 сәйкес сығымдалған сынақтар үшін цилиндрлік үлгілер; Түтікшелі металлдан және әртүрлі диаметрлі металл емес дайындамалардан үлгілерді кесу. Өңделу сумен салқындату арқылы жүзеге асырылады. Ең үлкен диаметрі - 660 мм.
 • Фрезерлі машина JTM-1050 TS
 • ГОСТ 1497-84 бойынша керу және ГОСТ 14019-2003 бойынша иілу үшін сынақтарын жүргізуге, метал және метал емес дайындамалардан тегіс үлгілерді кесуге мүмкіндік береді.
 • Таспалы тегістеу машинасы
 • Stalex BTM-250
 • ГОСТ 1497-84 бойынша керу және ГОСТ 14019-2003 бойынша бүгу сынақтары үшін, тегіс үлгілердің жиектерін өңдеу және кедір-бұдырлықтарына қажетті деңгейін алу үшін арналған.
 • Радиалды бұрғылау машинасы
 • JRD-920R
 • Келесі химиялық құрамды талдауға, бұрғылау әдісі арқылы метал жоңқаларының үлгісін алу үшін арналған.

Ұнтақтардан таблеткаларды басу және қысыммен металдарды өңдеу

 • Гидравликалық пресс DMY-100
 • Номиналды күші 100Т Жүріс соққысы 320мм Максималды ені 780мм Максималды ұзындығы 1100мм
 • Соғу балғасы C41-20
 • Бөлінетін бөліктің салмағы 20 кг
 • Әртүрлі ұсталық жұмыстарды: тегіс және пішінделген ұрғымада еркін соғу әдісімен ыстық металды кесу, саңылау, тесіктердің жамалуы, жасауға арналған пневматикалық соғу балғасы.
 • Әртүрлі металдар мен қорытпаларынан жұқа қабыршақтар шашырату
 • Ионды тазалау және магнетронды шашырату құрылғысы
 • Құрылғы, металлды табаншаларды иондармен тазалауға және металл жабындарды шашуға арналған. Құрал, APEL-IS-3500 қуат көзі бар APEL-IS-21CELL ионы көзімен және 75 мм және 100 мм диаметрлерімен нысандарды шашыратуға есептелінген, 3 киловатттық қуаттылығы бар APEL-M-3PDC қуат көзімен APEL-MR100, APEL-MR-IN75 магнетрондарыменен жабдықталған.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • Табаншалардың өлшемдері 200х200 мм-ге дейін
 • Табаншаменен нысандардың арақашықтығы 100 және 200 мм.

Металдар мен қорытпаларды ерітуге және құюға арналған пештік жабдықтар, әртүрлі ортада және вакуумдағы металл және металл емес материалдарды жылулық-өңдеу

Тік режім үшін жоғарытемпературалық құбырлы пеш 100/600RHTV 120-600/С 40 «Nabertherm» (Германия)

 • Мақсаты: 1700 ° C дейінгі температурада, тотығу, қалпына келтіру және бейтарап ортада және вакуумда материалдарды қыздырудың және сол температурада ұстап тұру бағдарламаларымен басқарыланатын мүмкіндігі бар зертханалық жоғары-температуралық құбырлы тік пеш.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - жылытқыштар ы- молибден дисилициді;
 • - қыздырудың максималды температурасы 1700 ° C;
 • - диаметрі, құбыр ұзындығы - 120, 600 мм;
 • - ең жоғарғы температураға дейін қыздыру жылдамдығы 60 минут;
 • - бағдарламалар саны - 9;
 • - сегменттер саны - 18;
 • - 1 С немесе 1 минут қадамдарда бағдарламаларды енгізу;
 • - бақылау-өлшеуіш клапаны және бұғаттау краны мен өлшегіші бар, жанбайтын қорғағыш газ үшін (аргон, азот, құйылған газ) газды жіберу жүйесі (көлемдік шығын 50-500 л / сағ);
 • - жұмыс құбырын вакуумдау үшін вакуумдық қап.

Жоғары-температуралық камералы пеш 1600 С НТС 08/16 «Nabertherm GmbH» (Германия)

 • Мақсаты: Камералық пеш, тотығу ортасында метал және метал емес жүйелерді еріту, балқыту, материалдарды жылумен өңдеу бойынша зертханалық тәжірибелерді жүргізу үшін арналған.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - жылытқыштары - кремний карбиді;
 • - қыздырудың максималды температурасы 1600 ° C;
 • - биіктігі, ені, тереңдігі - 170, 170, 290 мм;
 • - ең жоғарғы температураға дейін қыздыру жылдамдығы 60 минут;
 • бағдарламалар саны - 1;
 • сегменттер саны – 2.
 • Үш-аймақты құбырлы вакуумдық пеш («ИМиО» АҚ, Қазақстан)
 • 800 ° C дейінгі температурада алюминийлі, магнийлі және басқа қорытпалардың кескіндемелерін, құймаларын, плиталарын, термиялық-өңдеуге арналған. Қойылған атмосферада ыдырату үшін, үлгілерді күйдіру, цементтеу және нитроцементтеу үшін қолдануы мүмкін. Пештің жұмыс камерасының диаметрі:  200 мм изотермиялық аймақ: 500 мм .

Вакуумды индукциялық балқыту пеші УИПВ-0,001

 • 1 - балқыту қондырғысы;
 • 2 - вакуумды-индукциялық пештің сумен суыту бөлігі;
 • 3 - майсыз компрессор;
 • 4 - вакуумдық сорғы;
 • 5 - жылуға төзімді сүзгі;
 • 6 - салқындатылған тоңазытқыш;
 • 7 - аргонмен баллон
 • УИПВ-0,001 вакуумды индукциялық балқыту пеші, вакуумда және инертті газдарының ортасында жоғары қорытылған және қымбат металдарды балқытуға және құюға арналған. Құрылғы, алынатын материалдардың жоғары тазалығын қамтамасыз етеді. Құрылғыда, оны толтырар алдында тигельге металды жүктеуді қамтамасыз ететін механизмдері және құрылғылары қарастырылған, пештіен металды құйып алу үшін индукторды қалыптарға қарай қиғаштатады, қалыптарды кезекті түрде индукторға жібереді, камерада балқыма температурасын және қысымын өлшейді.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • - қыздырудың максималды температурасы 2000 ° C;
 • - тигельдің диаметрі / биіктігі 80/130 мм-ге дейін;
 • қалдық қысымы - 10 Па.
 • Зертханалық шахталық пеші ТО СШОЛ 15/11
 • СШОЛ бағдарламамен басқарылатын әмбебап зертханалық шахталы пеші. 1150 ° C дейінгі температурасында тотығу атмосферасында бұйымдарды күйдіруге, металдарды термиялық-өңдеу және балқыту үшін қолданылады.
 • Алюминийді және оның қорытпаларын, алюминий бойынша15 кг-ға дейін көлемде балқытуға арналған тигельді пеш.
 • Балқу температурасы 900 ° C дейінгі алюминий, алюминий балқымалары және басқа да қорытпаларды балқытуға арналған пеш.
 • Тұтынатын электрод көмегімен титан қорытпаларын еріту үшін вакуумды-доғалық пеш («ИМиО» АҚ, Қазақстан)
 • Титан қорытпалары үшін 2 кг бір рет балқыту көлеміне арналған, шығындалмайтын вольфрамды электродты және тұтынылатын титан электродты  40-50 мм пайдалану арқылы титан қорытпаларын балқыту және орталықтандырып құюға арналған вакуумдық электр-доғалық пеші.
 • Балқыманы ағызу Гарниссаж Титанды құйма

Құммен өңдеуге арналған жабдық; аргон-доғалы және нүктелі дәнекерлеу; Фотополимерлі шайырмен 3D басып шығару

 • Компрессоры бар XH-SBC350 құммен атқылату машинасы
 • Құмды атқылату камерасы материал бетіндегі-тотты, күйіктерді, бояқтарды, кедір-бұдырларды, бөртпелерді тегістеуге арналған. Кіріктірілген жарықтандыру, циклон (шаңнан тазалау), 1-қолмен, 1-жұмыс қысымы 4-8 бар, ауа ағыны 160-700 л / мин, құмды атқылататын тапанша педалімен басқарылады,
 • Дәнекерлеу машинасы
 • Споттер NDC9800 «Zhuhai NanPing New Daca. China»
 • Микропроцессормен басқарылатын, үш фазалы электронды дәнекерлеу аппараты, әртүрлі нұсқалар да ауқымды ток реттеуін қамтамасыз етеді.
 • 10 бағдарламаланатын пісіру режимдері.
 • Екі жақты көпфункционалды дәнекерлеу.
 • Енгізілген сүзгі реттегіші.
 • Максималды ток - 9800А.
 • Уақытты реттеу жүйесі 0-99 мс
 • Пісірілетін материалдардың қалыңдығы 1,0 + 1,5 мм
 • Инверторлық дәнекерлеу машинасы JASIC TIG315 AC/DC
 • Аргон-доғалы дәнекерлеу үшін кәсіби деңгейлікте (TIG DC), (TIG AC), (TIG AC / DC PULSE) инверторлы-дәнекерлеу аппараты. TIG дәнекерлеуде жоғары жиілікті доға жалынының болуы, титан, тот баспайтын болат және алюминий қорытпаларын мұқият әрі кәсіби түрде дәнекерлеуге мүмкіндік береді және импульстік дәнекерлеу функциясы жұқа материалдардың дәнекерлеуіне мүмкіндік береді.
 • Техникалық сипаттамалары:
 • Номиналды кернеу, В TIG 22,6
 • Дәнекерлеу токтарының басқару диапазоны (TIG, А TIG 10–315)
 • Дәнекерленген металдың қалыңдығы, 0,5-15,0 мм

Миксер-гранулятор Eirich EL1

 • Зерттеу, өңдеу және шағын өндіріс саласындағы күрделі мәселелерді шешуге арналған жоғары сапалы араластыру жүйесі.
 •  
 • Бірегей араластыру жүйесі:
 • Көлбеу орналасқан айналмалы резервуар ішінде эксцентриальді орналасқан араластырғыш құралы қысқа уақыт ішінде оңтайлы араластыру нәтижелерін береді. Резервуар қабырғасында орналасқан тұрақты қырғыш қабырғаны тазартады және араластыруға көмектеседі.
 • Айналу жылдамдығы мен бағытын басқаруға болатын резервуар және араластырғыш құралға ие мұндай бірегей миксерді араластыру, гранулдау, пластификациялау және т.б. операцияларда қолдануға болады.
 •  
 • Артықшылықтары:
 • - Қатпарланусыз тамаша араластыру;
 • - Миксер әртүрлі консистенциялы материалдарды өңдей алады: құрғақтан пастаға дейін;
 • - Қысқа араластыру уақытында жоғары сапалы қоспалар алынады;
 • - Белгілі өлшемді гранулдар алу.
 •  
 • Сипаттама:
 • - Резервуардың реттелетін көлбеу бұрышы - 0 °, 10 °, 20 ° және 30 °;
 • - Резервуардың көлемі - 1 л, болат немесе полиамид;
 • - Резервуардың айналу жылдамдығы - 85-170 айн/мин;
 • - Араластырғыш құралының айналу жылдамдығы - 300-4000 айн/мин.

3D SLA принтері Russian DLP (Россия)

 • Кеуекті беткі қабаты бар 3D үлгісінің күйдірілген фотополимерлі шайырдан басып шығарылған және салынған мысалы
 • Басып шығару технологиясы
 • SLA (DLP)
 • Ең жоғары баспа сапасы, микрон
 • 20
 • Проектордың рұқсаты
 • Full HD 1920×1080
 • Құрылыс алаңы, мм
 • 96х54х180
 • X және Y өстеріндегі рұқсат (микрондар)
 • > 45
 • Басып шығару жылдамдығы
 • от 12 мм\ч
 • Файл пішімдері
 • .stl, .obj, .3ds, .amf, .png, .tiff, .jpg, .bmp
 • Қолданылатын материалдар
 • Visijet FTI; техникалық полимер Starlight; күйдірілген полимер Starlight, 3DINK т.б.
 • Фотолитография әдісі арқылы 3D басып шығаруға арналған құрылғы. Ол басып шығару аймағын реттеуге мүмкіндік береді. Z-өсі бойынша орналасу жүйесі, бір қабаттың қалыңдығы 20 микроннан кем болмайтын дәлдігін сақтауын қамтамасыз етеді. Ең жақсы мәліметтерімен Full HD бейнелеудің қалыптастыру жүйесі 3D моделінің өте ұсақ бөлшектерінің жоғары дәлдікпен жаңғыртуға мүмкіндік береді.

Содержание

 • 1 Анализ химического состава вещества
 • 5
 • 2 Определение фазового состава веществ
 • 17
 • 3 Механические испытания материалов
 • 20
 • 4 Микрозондовый, минералогический и металлографический анализы
 • 21
 • 5 Термический анализ веществ
 • 26
 • 6 Подготовка проб к различным видам анализа и испытаний
 • 28
 • 7 Печное оборудование для плавки и литья металлов и сплавов, термической обработки металлических и неметаллических материалов в различных средах и в вакууме
 • 34
 • 8 Оборудование для пескоструйной обработки; аргонно-дуговой и точечной сварки; 3D-печати фотополимерными смолами
 • 41
 • 050010, г. Алматы,
 • ул. Шевченко, уг. ул. Валиханова, 29/133,
 • Тел/факс (приемная): +7-727-298-45-02; +7-727-298-45-03
 • E-mail: imio@imio.kz
 • Тел/факс (лаборатория):
 • +7-727-298-45-52, +7-727-298-45-44
 • 8 707 2005 -8-25, 8 776 2005-8-25
 • E-mail: imio_analiz@mail.ru
 • Web-site: www.imio.kz

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Мектептің әдістемелік қызметі
2017 -> Жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттамасы
2017 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы
2017 -> Пән мұғалімдерінің әдістемелік күні туралы ереже Жалпы ережелер
2017 -> Сабақ: «Сөз тұлғасы мен сөз құрамы» Мектеп: «Т. Бокин атындағы №41 орта мектебі»
2017 -> Регламенті Жалпы ережелер «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау»
2017 -> «КӘсіпқОР» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қОҒамы техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша модульдік

жүктеу 14,42 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
оқыту әдістемесі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
Республикасы білім
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып