Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 299,7 Kb.
Дата13.11.2017
өлшемі299,7 Kb.
#14
түріОқулық


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Ветеринариялық медицина кафедрасы


Эксперимент теориясы және әдістері

Пәннің оқулық-методикалық кешені

Мамандығы 6М120100- Ветеринарлық медицина

Қостанай, 2011

Құрастырушы:

В.ғ.к., доцент Байкенов М.Т.
Ветеринариялық медицина кафедрасында расталып,мақұлданған

07. 06. 2011 г. хаттама № 6

Кафедра меңгерушісі А. Тегза
Ветеринария және өндірістік өнім технологиясы факультетінің методикалық кеңесімен расталған 15 . 06 . 2011 г. хаттама № 10


Методикалық кеңес төрайымы Г. Байкадамова

ПОМК мазмұны

№ р/н

Құжат тізімі

Ескертпе

1

Типтік оқулық бағдарлама (көшірме)

кафедрада

2

Пәннің жұмыс оқулық бағдарламасы

кафедрада

3

Пән бойынша оқыту бағдаламасы (Syllabus) магистрант үшін

магистрантта

4

Пән бойынша тапсырманы орындап,тапсыру графигі

магистрантта

5

Пәннің оқулық-методикалық қамтамасыз ету картасы

кафедрада

6

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және тарату материалы, ұсынылатын әдебиет тізімі)

ОМК-да

7

Практикалық сабақтар (семинарлық) жоспары

кафедрада

8

Пәнді оқу бойынша методикалық ұсыныстар

кафедрада

9

Типтік есеп,лабораторлық жұмыс орындау,есептік-графикалық жұмыс,курстық проект (жұмыс)бойынша методикалық ұсыныстармен нұсқаулар

кафедрада

10

Магистранттардың өзіндік жұмыс материалдары (үй тапсырмаларының тексттік жиынтығы, өзіндік бақылау материалдары, жұмыстың күнделікті тапсырмаларын,реферат және еңбек көлемімен әдебиетін көрсету арқылы т.б. үй тапсырмаларын орындау бойынша материалдары

кафедрада

11

Оқушылардың оқулық жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдар (жазбаша бақылау тапсырмалар,тесттік тапсырмалар,рубеждік бақылау сұрақтары,емтихан сұрақтары және т.б.)

ОМК-да

12

Оқулық сабақтардың бағдарламалық және мультимедиялық жүргізулері

Дәріс презентациялары

13

Арнайы аудиториялар,кабинеттер,лабораториялар тізімі

Корп 4, ауд 129

14

Магистранттарға ПОМК

Локальді жұйеде


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


«А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті»РМҚК
Ветеринария және азық-түлік өнімдері технологиясы факультеті
БЕКІТЕМІН

Оқулық жұмыс және оқудың жаңа технологиясы бойынша проректор

___________________Ф.Майер

_____._________2011ж.Ветеринариялық медицина кафедрасы
ОҚУ бағдарламасы

(Syllabus)пәні Эксперимент теориясы және әдістері


мамандығы 6 М120100- Ветеринариялық медицина

бағыты ғылыми және педагогикалық

кредит саны 3

Қостанай, 2011


Эксперимент теориясы және пәні бойынша оқулық бағдарлама доцент,в.ғ.к. М.Т.Байкеновпен құрастырылған

20. 05. 2011 ж. ______________________
Ветеринариялық медицина кафедрасының 07.06.2011ж. хаттама № 6
отырысында қарастырылып, расталған.


Кафедра меңгерушісі А. Тегза
Ветеринария және азық-түлік өнімдер технологиясы факультетінің методикалық кеңесімен расталған 15 . 06 . 201 ж. хаттама № 10


Методикалық кеңес төрайымы Г. Байкадамова

 1. Пәннің сипаттамасы

Пән атауы: Эксперимент әдістері және теориясы

Сабақ өткізу орыны және уақыты: сабақтар кестеге сай 4 ғимаратта өткізіледі

Кеңес сағаттары: кеңес графигімен кестеге сай қафедрада (МОӨЖ оф.)

Пән пререквизиттері

Эксперимент әдістері және теориясы пәнін меңгеру үшін анатомия,физиология,патанатомия,токсикологиясымен фармакология,ішкі жұқпалы емес аурулар, ветеринарлы хирургия пәндері бойынша білім,дағды,істей білу қажет.Пән постреквизиттері

«Эксперимент әдістері және теориясы» курсын меңгеру әрі қарай профильдік пәндер: ветеринарная хирургия, профессиональдік қызметті ойдағыдай меңгеруге мүмкүндік береді.Пәннің қысқаша мәні

«Эксперимент әдістері және теориясы» пәні міндетті профильдік пән болып табылады.

Эксперимент әдістері және теориясы – ғылыми зерттеу ұйымдастыруды оқытатын ғылым. Пәнмен танысуда магистранттар лабораторлық зерттеу ұйымдастыру талаптарымен,ақпараттық іздену әдістерімен,зерттеу әдістерін таңдау,ғылыми зертттеу әдістерін ендіруімен танысады.

Пән мақсатарымен талаптары

Пәннің мақсаты: эксперимент әдістерін,ғылыми зерттеу ұйымдастыру сұрақтарын, ғылыми зерттеу жоспарлау, зерттеу әдістерімен ұйымдастыруды, ғылыми зертеу қорытындыларының анализімен ұйымдастыру әдістерін, мал ауруын диагностикалауда зерттеудің арнайы және қосымша әдістерін меңгеру қажет.

Пәннің талаптары – ғылыми зерттеу жоспарлау,орындау және ғылыми жұмыс қорытындысын түзеу үшін магистранттың теоретикалық және практикалық дайындығы.

Курсты оқуда магистрант білуі тиіс: иммунобиологиялық статус бұзылуы және ақпараттық-энергетикалық алмасуымен байланысты хирургиялық патологияның пайда болуымен дамуының қазіргі кездегі концепциясы.
2 Пән мазмұны


 1. Ғылыми зерттеу методологиясы. Ғылыми - зерттеу әдісімен методология түсінігі.

 2. Ғылыми зерттеу ұйымдастыру. Ғылыми - зерттеу мекемесінің құрылымы: ғылыми - зерттеу институттары, ғылыми орталықтар, ғылыми лабораториялар

 3. Ғылыми зерттеу мәні. Ғылыми - зерттеу қызметінің лицензиясы

 4. Ғылыми-зерттеудің дайындау этапы. Ғылыми - зерттеу жеке және арнайы әдістері. Ғылыми – зерттеудің арнайы әдістері.

 5. Ғылыми-зерттеудің дайындау этапы. Ғылыми – зерттеу жұмысын жоспарлау

 6. Ғылыми ақпарат жиынтығы. Әдебиетті оқу

 7. Ветеринарияда ветеринарлық есеп беру және алынған мәліметтің статистикалық өңделуі. Ветеринарлық есеп берудің есебімен3 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі :

1. Ветеринарное законодательство (т.1,23,4) Т.1.М.:Колос.1972,696 с.;

Т.2.М.:Колос,1973,719с;т.3М.:Колос,1981,640с.;т.4.М.ВЩАгропромиздат,1988,671)

2. Сборник нормативных правовых актов в области ветеринарии (т.1 и т.2)- Костанай, 2004-2005,800 с. 1. Общая эпизоотология (А.А. Сидорчук, Е. С. Воронин, А. А. Глушков). М.: Колос, 2004, 176 с.

 2. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с основами ветеринарной санитарии. (В. П. Урбан, М. А. Сафин, А. А. Сидорчук и др.). М.: Колос, 2003, 216 с.

 3. Руководство по общей эпиз. (под редакцией И.А. Бакулова и А.Д. Третьякова). М.: Колос, 1979,424 с.

 4. Эпизоотология и инфек. болезни жив. (под редакцией А. А. Конопаткина) М.: Колос, 1984, 554 с.

 5. Вет. микроб. и иммунология (под редакцией Н. А. Радчука). М.: ВО Агропромиздат, 1991. 383 с.


Қосымша:

8. Столярова И.Д. Иммунодиагностика и иммунокоррекция в клинической практике.-СПб.:Сотис, 1999.-176с..

9. Кондратьева И. А., Самуилова В. Д. Практикум по иммунологии.М.Изд-во МГУ, 2001,224с.

10.Хаитов Р. М., Игнатьева Г.А, Сидорович И.Г. Иммунология. М.: Медицина, 2000, 432с.


Магистранттар үшін (Syllabus) оқу бағдарламасы

2011-2012 оқу жылына эксперимент теориясы және әдістері пәні бойынша

TME 5302 (1)

1. негізгі ақпарат

Факультет

Ветеринария және АТӨТ

Мамандығы

Ветеринарлық медицина

Курс

1

Семестр

2

Оқу түрі.

күндізгі

Бағдарлама

Негізгі

Пән циклі

БД

Компонент

Міндетті

Кредит саны

3

Сағат саны

225

Сабақ өткізу орны

4 ғимарат, аудитория № 129.

Дәрісші

Доцент Байкенов М.Т.

Оқытушы

Доцент Байкенов М.Т.

Кеңес уақыты

(МОӨЖ оф.)1-ші апта

2-ші апта

3-ші апта

Жұма 14.00-17.00

Жұма 14.00-17.00

Жұма 14.00-17.00

2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Эксперимент әдістері және теориясы пәнін меңгеру үшін анатомия,физиология,патанатомия,токсикологиясымен фармакология,ішкі жұқпалы емес аурулар, ветеринарлы хирургия пәндері бойынша білім,дағды,істей білу қажет.

Постреквизит.

«Эксперимент әдістері және теориясы» курсын меңгеру әрі қарай профильдік пәндер: ветеринарная хирургия, профессиональдік қызметті ойдағыдай меңгеруге мүмкүндік береді.

3 Пәннің мақсаттарымен міндеттері

Мақсаты

Ветеринария,биология,медицина,биотехнологияның әр түрлі бағытында профессионалдық дайындығының жоғары деңгейімен маманның тереңдетілген теоретикалық және практикалық дайындығы.

Міндеттері

Эксперимент әдістерін,ғылыми зерттеу ұйымдастыру сұрақтарын, ғылыми зерттеу жоспарлау, зерттеу әдістерімен ұйымдастыруды, ғылыми зертеу қорытындыларының анализімен ұйымдастыру әдістерін, мал ауруын диагностикалауда зерттеудің арнайы және қосымша әдістерін меңгеру қажет.

4 Академиялық сағатты тарату

Барлығы

Дәр.

Практ.

Лаб.

МОӨЖ ауд.

МОӨЖ оф.

МӨЖ

Бақылау түрі

3 кредит 225 сағат

5

40

0

0

30

150

Емтихан

5 Пән мазмұны

«Эксперимент әдістері және теориясы» пәні міндетті профильдік пән болып табылады.

Эксперимент әдістері және теориясы ғылыми зерттеуді ұйымдастырумен жоспарлауын,құрылымын,ғылыми орталық, ҒЗЖ лицензиялауды, стандартизация, сертификация, лабораторлық және өндірістік зерттеу ұйымдастыру және қою, олардың қорытындыларын жеткілікті бағалау,зерттеудің жаңа арнайы және қосымша әдістерін, қорытынды шығару, ғылыми мақаланы, есепті дұрыс жазу ережелерін, ветеринарлық практикада және оқу процессінде ҒЗЖ қорытындысын енгізуді оқытатын мамандықтардың міндетті профильдік пәні болып табылады.6 Курс саясаты

Магистрант сабақтарға арнайы киіммен, сабаққа дайын болып,кешікпей келуге міндетті. Бақылаудың барлық түрлері тек бір рет тапсырылады. Емтиханды егер кері баға алған жағдайда ғана тапсыруға тиіс.графикте көрсетілген мерзімнен кейін коллоквиум тапсыруда рейтинг 0,8 коэфицентке төмендейді.

7 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі

 1. Общая эпизоотология (А.А. Сидорчук, Е. С. Воронин, А. А. Глушков). М.: Колос, 2004, 176 с.

 2. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с основами ветеринарной санитарии. (В. П. Урбан, М. А. Сафин, А. А. Сидорчук и др.). М.: Колос, 2003, 216 с.

 3. Руководство по общей эпиз. (под редакцией И.А. Бакулова и А.Д. Третьякова). М.: Колос, 1979,424 с.

 4. Эпизоотология и инфек. болезни жив. (под редакцией А. А. Конопаткина) М.: Колос, 1984, 554 с.

 5. Веет. микроб. и иммунология (под редакцией Н. А. Радчука). М.: ВО Агропромиздат, 1991. 383 с.

Қосымша

 1. Рекомендации по методике эпизоотического обследования. Покров, 1975. 74 с.

 2. Ветеринарное законодательство (т. 1, 2, 3, 4). Т. 1. М.: Колос, 1972, 696 с.; т.2. М.: Колос, 1973, 719 с.; т. 3. М.: Колос, 1981, 640 с.; т.4. М. Во Агропромиздат, 1988, 671с.

 3. Сборник нормативных правовых актов в области ветеринарии (т.1 и т. 2). – Костанай, 2004-2005,800с.

 4. Вет. препараты в России (Справочник. И.Ф. Клёнова, Н.А. Ярёменко).М.: Сельхозиздат, 2001, 544 с.

 5. Козлова Д.Н. Эпизоотологический словарь – справочник. М.: Россельхозиздат, - 1986, - 189 с.

8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

№ апта

Дәріс сабақтарының тақырыптарысағ

Практикалық сабақтар тақырыптары

сағ
сағ

1

Ғылыми жұмыс методологиясы.

1

Қазақстан Республикасында ветеринарлық қызмет құрылымы

2

Ғылыми жұмыс методологиясы.

2

2Қазақстан Республикасында ветеринарлық қызмет құрылымы

3

Ғылыми жұмыс ұйымдастыру

2

3Ғылыми лабораторияға талаптар

3

Ғылыми жұмыс мәні

2

4

Ғылыми жұмыстың жеке және арнайы әдістері.

1

Ақпарат түрлерімен қайнар көзі

2

Ғылыми жұмыстың жеке және арнайы әдістері.

2

5ҚР ветеринарияның ғылыми-өндірістік қызметі

3

Ғылыми жұмыстың дайын этапы

2

6Ғылыми зерттеу үшін фактті материал жиынтығы

3

Ғылыми ақпарат жиынтығы

2

7

Ветеринарияда ветеринарлық есеп жәнеалынған мәліметтердің статистикалық өңделуі

1

Ғылыми зерттеу үшін фактті материал жиынтығы

2

Ветеринарияда ветеринарлық есеп жәнеалынған мәліметтердің статистикалық өңделуі

2

8Ғылыми зерттеу үшін фактті материал жиынтығы

3

Балау қою

Ажыратып балау2

9Зерттеудің лабораторлық әдістері. Гистологиялық әдістері

3

Балау қою

Ажыратып балау2

10

Ғылыми жұмыс жазу және түзеу

1

Зерттеудің лабораторлық әдістері. Гистохимиялық әдістері

2

Ғылыми жұмыс жазу және түзеу

2

11Зерттеудің лабораторлық әдістері.

Гистохимиялық әдістері3

Ғылыми зерттеу материалдарын графикалық орнату әдістері

3

12Зерттеудің лабораторлық әдістері.

3

Ғылыми жұмыс жазу және түзеу

3

13

Ғылыми жұмыс дайындау,түзеу,қорғау ерекшеліктері

1

Инфекциялық ауруларды балауда серологиялық әдістер

2

Ғылыми жұмыс дайындау,түзеу,қорғау ерекшеліктері

3

14Инфекциялық ауруларды балауда серологиялық әдістер

3

Ветеринарлық хирургияда зертеулер

3

15Инфекциялық ауруларды балауда серологиялық әдістер

3

Ветеринарлық хирургияда өндірістік зертеулер ұйымдастыру

3
Барлық сағат

5
40
45


9 Пән бойынша тапсырма орындау және тапсыру графигі


Сабақ түрлері

Бақылау түрлері

Бақылау формасы

Баллдар

Апталар

Рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

1 атт.

9

10

11

12

13

14

15

2 атт.

семестр

Қорыт.

Жалпы
ТК


Дәріс сабақтарында белсенділік

100

*
*

*
*

*
50

*

*
*

*
*


50


Практикалық сабақтарда белсенділік

100*

*
*

*
*


50

*
*

*
*

*


50


РК

Коллоквиум 1

100

*


100


Коллоквиум 2

100

*


100

СК


Реферат 1 және 2

100


*

100*

100


Ауызша емтихан

10040Барлығы
30


30

60

40

100


Ескертпе 1. Семестр аяғында максималды семестрлік рейтингтың 50% жинаған және бақылаудың барлық түрлерінен оң баға алған магистрант, емтиханға жіберіледі.

Ескертпе 2. Дәріс және практикалық сабақтар бойынша қалдырған сабақтары болса,оларды орындау және қорғау арқылы жұйе жүзеге асырылады.

Баға критерилары

Салттық баға

Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағатсыз

Баллдар (max = 100 балл))

90-100

75-89

50-74

0-4910 Рейтингтік баллдар (үлгірім бекітілуі)

Магистрант жұмысымен сабақ түрлері

Рейтингтік баллдар

Балл суммасы

1. Ағымды бақылау

1.1 Аудиторлық жұмыс
 • Дәріс сабағында белсенділігі • Практикалық сабақта белсенділігі

1.2 Білімнің рубеждік бақылауы • Коллоквиум I (8 апта)

 • Коллоквиум II (15 апта)

Коллоквиумға рұқсат дәріс конспекті болған жағдайда жүзеге асырылады

1.3 Аудитордантыс жұмыс • Реферат жазу (8 және 15 апта)Әр сабаққа 10 балл


Әр сабаққа 10 балл
100 балл

100 балл


Қорғаған үшін 100 (8 апта) және қорғаған үшін 100 (15 апта)


60

20

10

10


20

10

1020

10

102. Аралық аттестация (ауызша)

Емтиханға жіберілу жүзеге асырылады: • практикалық жұмысты тапсыруда

 • коллоквиум тапсыруда

 • курстық жұмыс тапсыруда

 • практикалық тапсырмалармен реферат тапсыруда

 • практикалық сабақтарға қатысу немесе қалдырған тақырыпты орындауда

 • 60 балл жинауда (есеп бойынша 30 балл) ағымды бақылаудан

Әр қайсысына 100 баллдан 4 сұрақ

40

Пән бойынша барлығы

100Бағдарлама в.ғ.к.,доцент М.Т.Байкеновпен құрастырылған 15. 05_. 2011 ж.

Ветеринарлық медицина кафедрасында қарастырылып,бекітілген

07.06_2011 ж. хаттама №_6_
Кафедра меңгерушісі А. Тегза

Рубеждік бақылау №1
1 Ғылыми зерттеудің әдістерімен методологиясы

2 Ғылыми-зерттеулік мекемелер құрылымы: ғылыми-зерттеулік институттар, ғылыми орталықтар,ғылыми лабораториялар

3 Ғылыми зерттеу мәні

4 Ғылыми зерттеу қызметінің лицензиясы

5 Ғылыми зерттеудің жеке әдістері.

6 Ғылыми зерттеудің арнайы әдістері.

7 Ғылыми ақпараттың негізгі қайнар көзі

8 Ветеринарлық есептің ветеринарлық есеп шоты,құжаттары.

9 Материалдарды статистикалық өңдеу.

10 Хирургиялық анализ, балау, зерттеудің қосымша әдістері, ажыратып балау

11 Қазақстан Республикасында ветеринарлық қызмет құрылымы

12 Ғылыми лабораторияларға талаптар

13 ҚР ветеринариясында ғылыми-өндірістік қызметін лицензиялау.
Рубеждік бақылау №2

1Балау қою.

2 Ажыратып балау

3 Ғылыми жұмыс жазу және түзеу

4 Ғылыми зерттеу материалдарын графикалық тапсыру әдістері

5 Ғылыми жұмыс дайындау,түзеу,қорғау ерекшеліктері

6 Ветеринарлық хирургияда зерттеулер

7 Ветеринарлық хирургияда өндірістік зерттеулер ұйымдастыру.

8 ҚР ветеринариясында ғылыми -өндірістік қызметті лицензиялау.

9 Ғылыми зерттеу үшін факттік материал жинау

10 Зерттеудің лабораторлық әдістері

11 Инфекциялық ауруды балауда серологиялық әдіс

12 Гистологиялық әдістер

13 Морфологиялық әдістер

14 Цитологиялық әдістер
Емтихан сұрақтары

1 Ғылыми зерттеудің әдістерімен методологиясы

2 Ғылыми-зерттеулік мекемелер құрылымы: ғылыми-зерттеулік институттар, ғылыми орталықтар,ғылыми лабораториялар

3 Ғылыми зерттеу мәні

4 Ғылыми зерттеу қызметінің лицензиясы

5 Ғылыми зерттеудің жеке әдістері.

6 Ғылыми зерттеудің арнайы әдістері.

7 Ғылыми ақпараттың негізгі қайнар көзі

8 Ветеринарлық есептің ветеринарлық есеп шоты,құжаттары.

9 Материалдарды статистикалық өңдеу.

10 Хирургиялық анализ, балау, зерттеудің қосымша әдістері, ажыратып балау

11 Қазақстан Республикасында ветеринарлық қызмет құрылымы

12 Ғылыми лабораторияларға талаптар

13 ҚР ветеринариясында ғылыми-өндірістік қызметін лицензиялау.

14 Балау қою.

15 Ажыратып балау

16 Ғылыми жұмыс жазу және түзеу

17 Ғылыми зерттеу материалдарын графикалық тапсыру әдістері

18 Ғылыми жұмыс дайындау,түзеу,қорғау ерекшеліктері

19 Ветеринарлық хирургияда зерттеулер

20 Ветеринарлық хирургияда өндірістік зерттеулер ұйымдастыру.

21 ҚР ветеринариясында ғылыми -өндірістік қызметті лицензиялау.

22 Ғылыми зерттеу үшін факттік материал жинау

23 Зерттеудің лабораторлық әдістері

24 Инфекциялық ауруды балауда серологиялық әдіс

25 Гистологиялық әдістер

26 Морфологиялық әдістер

27 Цитологиялық әдістерЭксперимент теориясы және әдістері пәні бойынша сабақ жүргізуге арналған Ветеринариялық медицина кафедрасының арнайы аудитория,кабинеттер,лабораториялар тізімі№ р/н

Ғимарат

Аудитория №

Пәнді оқуда қолданылатын құралдармен өңдеулер,бағдарламалық қамтамасыз етілуі

1

4

129

жоқ

Құрастырушы : В.ғ.к.,доцент Байкенов М.Т.20.05.2011 ж.
Каталог: files -> book
book -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
book -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
book -> Казахстан республикасы бiлiм және ғылым министiрлiгi
book -> Ж. Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институты «Көтеру-тасымалдау машиналары мен гидравлика» кафедрасы
book -> Өндірістегі мұнай, газ, суды дайындау және тасымалдау
book -> Кітаптан есімде қалғаны ақша бала сияқты, оны қорғап, аялау керек. Ең дұры- сы ақшаның банкте сақталғаны. Өйткені ол жерде ақша өседі

жүктеу 299,7 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
оқыту әдістемесі
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
учебная программа
мектепке дейінгі
білім министрлігі