А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)жүктеу 1,58 Mb.
бет1/9
Дата14.11.2017
өлшемі1,58 Mb.
#194
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Факультет деканыХ.С.Муханбеткалиев

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.
050103 – Педагогика және психология

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Әлеуметтік жұмыс негіздері»

(пәннің атауы)

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Курс – 1, 2

Семестр – 2, 4

Кредит - 2

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан- 2-ші, 4-ші семестрде

Барлығы – 90 сағат

Орал, 2010 ж.
1, 2-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Әлеуметтік жұмыс негіздері” пәнінен оқу-әдістемелік кешен Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде психология және педагогика кафедрасында құрастырылған және типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалып,«050103-Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде құрастырылған. Алматы, 2006 ж.

Құрастырған: оқытушы А.Г. Муханбетчина


«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында талқыланды.
“____” 200_ ж. № __ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ А.С.Иргалиев

(қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы ___________ А.С.Иргалиев

(қолы) (аты-жөні)

Курс бағдарламасына (Sillabus) 200_ / 200_ оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.


Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Курс бағдарламасы __________________ кафедрасының отырысында қарастырылып мақұлданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.


Кафедра меңгерушісі _____________Мұханбетжанова Ә.М.______

(қолы) (аты-жөні)

_________________институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ __Жангалиев Е.К.________

(қолы) (аты-жөні)

1. “Әлеуметтік жұмыс негіздері” пәнінен оқу-әдістемелік кешен Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде психология және педагогика кафедрасында құрастырылған және типтік оқу бағдарламасы. Алматы,2006 ж.

2.КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).

Оқытушылар жөнінде мәліметтер

Оқытушы аты-жөні: оқытушы Мұханбетчина Ахлима Габдиловна

“Педагогика және психология” кафедрасы.

Жұмыс орны: Студенттер к,.4. 2-этаж, 212 каб.

Жұмыс телефоны 8 (7112) 50-53-46.

Пән жөнінде мәліметтер

Пән атауы – «Әлеуметтік жұмыс негіздері»

Семестр 15 оқу аптасы және 2 апта сессиядан тұрады.

Аптасына 2 кредит-сағат беріледі, әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан (дәріс, практика) және студенттердің оқытушының жетекшілігімен орындалатын екі сағаттық өзіндік жұмысынан(СӨЖ, СООӨЖ) тұрады.


Кредиттерді 2 семестр аптасына бөлу

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2 (практикалық сабақ 1)

50 мин

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин

Кредит сағаты - 2

Өткізілу орны: №7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша.

Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлы

ғы


Бақылау

түрі


1, 2

2, 4

2

15

15

30

30

90

емтихан1. Кіріспе
Курсқа қысқаша сипаттама

Бұл элективтік пән студенттердің бойында кәсіби білім жүйесін қалыптастыру мақсатында маңызды ұғымдармен, теориялық мәселелермен, сонымен қатар әлеуметтік жұмыстың бағыттары, әдістері, технологияларымен таныстырады. Әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары, отбасы, жастар және балаларға көмек беру ерекшеліктерін ашып көрсетеді, әлеуметтік жұмыстың әдістері, коммуникативтік техникасы, құқылық инструментарииі, медико-әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-педагогикалық әдістері, әлеуметтік жұмыстың жалпы технологиясы қарастырылады.

Курс дәрістері бағытталады:

а) әлеуметтік жұмыстың негіздері бойынша теориялық білімді меңгеруге;

ә) әлеуметтік жұмыспен кәсіби іс-әрекет ретінде танысу;

б) әлеуметтік-педагогикалық теория мен әлеуметтік жұмыстың жалпы технологиясы, әдістерінің өзара диалектикалық байланысы туралы білу;

в) әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет, әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік диагностика, әлеуметтік адаптация, әлеуметтік реабилитация, әлеуметтік көмек, әлеуметтік кеңес беру, әлеуметтік жұмыстағы психотехнологиялар, әлеуметтік болжау, жобалау және болжау сияқты негізгі ұғымдармен таныстыру.

Элективті курс мақсаттары мен міндеттері:

- болашақ педагог-психологтарды әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет негіздерімен таныстыру.Элективті курс міндеттері:

- әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларын меңгерту;

- педагог-психологтың әлеуметтік мәдениетінің негіздерін қалыптастыру;

- әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетіне қызығушылықты дамыту;

- үнемі тұлғалық-кәсіби өзін-өзі жетілдіруге және әлеуметтік жұмыстың жалпы технологияларын меңгеруге деген қажеттілікті қалыптастыру.

Пререквизиттер:

«Педагогикалық мамандыққа кіріспе», «Педагогика»

Постреквизиттер:

Бұл пәнді оқу барысында студенттер төмендегідей біліктіліктер мен дағдыларды меңгеруі тиіс:

- негізгі әлеуметтік педагогика пәні бойынша ұғымдар мен анықтамалардың мәнін түсіну;

- оқу-танымдық іс-әрекет үрдісінде алған білімдерін өз бетімен қолдана білу.

Оқыту әдіснамасы:

Оқыту негізінен оқу материалының мазмұны көрініс тапқан дәріс сабақтарынан және алынған білімдер, біліктіліктер бекітілетін практикалық сабақтардан тұрады. Студенттер білімін қадағалау ауызша коллоквиум, жазбаша бақылау жұмыстары және тестілік тапсырмаларды, жеке семестрлік тапсырмаларды орындау, қорғау арқылы жүргізіледі.


2. Пәнді оқу бағдарламасы

1 апта

1 кредит сағат

1 дәрістақырыбы: Кіріспе. Әлеуметтік жұмыс кәсіби іс-әрекет ретінде.

Дәріс мазмұны:

1. Әлеуметтік жұмыс мәнін түсінудегі қазіргі көзқарас тұрғысы.

2. Әлеуметтік жұмысқа ерекше кәсіби іс-әрекет түрі ретінде сипаттама.

3. Әлеуметтік жұмыс педагогика және психологияның білім саласы ретінде.Әдебиеттер:

 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М., 2004. – 160 с., стр. 5-28

 3. Основы социальной работы: Учебник/Отв.ред. П.Д. Павленок. – М., 1997.

 4. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004. – 288 с. стр. 33-37.

 5. Теория и методология социальной работы: в 2 т. – М., 1997. – т.2

 6. Теория социальной работы: Учебник/ Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998

 7. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000. стр. 5-10

 8. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2002.-208 с. стр. 3-10.

Оқытудың техникалық құралдары: кодоскоп, видепроектор, үлестірме материал.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Ғалымдар әлеуметтік жұмыс ұғымына түсінік беруде ортақ пікірде және қай жағынан алшақ пікірлер айтылады?

 2. Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретінде нысанасы мен пәнін көрсетіңіз.

 3. Әлеуметтік жұмысқа социоәлеуметтік институт ретінде сипаттама беріңіз.

СӨЖ мазмұны

 1. «Әлеуметтік жұмыс» ұғымының мәнін ашңыз.

 2. Әлеуметтік жұмыс бойынша кәсіби іс-әрекетке сипаттама.

 3. Әлеуметтік педагогикадан әлеуметтік жұмыс бойынша білім салаларын қарастырыңыз.

2 кредит сағат

1 семинартақырыбы: Әлеуметтік жұмыс бойынша маман кәсіби іс-әрекет субьектісі ретінде.

Семинар мазмұны:

 1. Әлеуметтік жұмыс және оның негіздері.

 2. Әлеуметтік жұмыс бойынша маман профессиограммасы.

 3. Маманның әлеуметтік жұмыс бойынша кәсіби профессиограммасы.

Әдебиеттер:

 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Доэл М., Шардлоу С. Практика социальной работы: Упражнения и методические разработки для обучения и повышения квалификации социальных работников. – М., 1995

 3. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие для вузов. – М., 1999

 4. Основы социальной работы: Учебник для вузов/ П.Д. Павленок, А.А. Акимова, В.П. Алферов и др. – М., 2001

 5. Павленок П.Д. Введение в профессию «Социальная работа»: Курс лекций. -М., 1998

 6. Социальная работа: Учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Курбатов и др. – Ростов н/Д, 1999

 7. Справочное пособие по социальное работе / Л.С. Алексеева и др. – М., 1997

 8. Теория и методика социальной работы: Учебник для вузов: в 2-х ч./И.Г. Зайнышев, Т.Е. Демидова, Ю.С. Ерохин и др.; Ред. Кол.: В.И. Жуков и др. – М., 1994

 9. Теория и методология социальной работы/ С.И. Григорьев и др. – М., 1994

 10. Теория и практика социальной работы / Е.Н Барябина, М.Э. Елютина, С.А. Константинова и др.,/ Под общ. Ред. В.Н. Ярской. – Саратов, 1995.

 11. Теория социальной работы: Учеб. для вузов/ Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998.

 12. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

 13. Фирсов М.В., Студентов Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для вузов. – М., 2000.

 14. Энциклопедия социальной работы: в 3 т.: пер с англ.. – М., 1999.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Қазіргі әлеуметтік жұмыстың мәні және оған көзқарастар тұрғысы.

 2. Әлеуметтік жұмыстар кәсіби іс-әрекеттің ерекше түрі және білім саласасы ретінде.

 3. Әлеуметтік жұмыстың институционалдық ерекшеліктері.

СӨЖ мазмұны

 1. Әлеуметтік жұмыс бойынша маманға қажетті білімдер тізіміне сипаттама беріңіз.

 2. Практикалық әлеуметтік жұмыстың әдістері, формалары және құралдарын сипаттама беріңіз.

 3. Әлеуметтік жұмыс бойынша маманның кәсіби функцияларына кесте құрастырыңыз.

2 апта

3 кредит сағат

2 дәрістақырыбы: Әлеуметтік жұмыстың мәні және мақсаты.

Дәріс мазмұны:

 1. «Әлеуметтік жұмыс», «Әлеуметтік көмек» және «әлеуметтік қорғау» ұғымдарының өзара байланысы.

 2. Әлеуметтік жұмыстың мақсаттары мен міндеттері.

 3. Әлеуметтік жұмыстың принциптері.

Әдебиеттер:

 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004

 2. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М., 2004. – 160 с., стр. 5-28.

 3. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004. – 288 с. стр. 33-37.

 4. Основы социальной работы: Учебник/Отв.ред. П.Д. Павленок. – М., 1997.

 5. Теория и методология социальной работы: в 2 т. – М., 1997. – т.2

 6. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998

 7. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000. стр. 19-31.

 8. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2002.-208 с. стр. 29-52.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. «Әлеуметтік жұмыс», «Әлеуметтік көмек» және «әлеуметтік қорғау» ұғымдарының өзара байланысы және иерархиясы.

 2. Әлеуметтік жұмыстың мақсаттары мен міндеттерін нақтылау.

 3. Әлеуметтік жұмыстың принциптерінің мәні.

СӨЖ мазмұны

 1. Әлеуметтік жұмыстың құндылық қарама-қайшылығы неден тұрады?

 2. Әлеуметтік жұмыстың мақсаттарын құраудың варианттарын атаңыз.

 3. Әлеуметтік жұмыс принциптерінің ерекшеліктерін көрсетіңіз.

4 кредит сағат

2 семинартақырыбы: Әлеуметтік жұмыс деңгейлері.

Семинар мазмұны:

 1. Әлеуметтік жұмыс деңгейлері.

 2. Әлеуметтік жұмыстың функцияларын анықтаудағы теориялық тұрғылар.

Әдебиеттер:

 1. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова.–М., 2004.– 288 с.

 2. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998

 3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000. стр. 19-31.

 4. Чепурных Е.Е. Социальная защита детства в сфере образования. – Ярославль, 2001.

ОЖСӨЖ мазмұны

  1. Әлеуметтік жұмыстың макро-, мезо-, микро- деңгейлері.

  2. Әлеуметтік жұмыс функцияларын анықтауға статистикалық-позициялық және динамикалық тұрғылар.

СӨЖ мазмұны

 1. Әлеуметтік жұмыстың функцияларын жіктеудің негіздері.

 2. Әлеуметтік жұмыстың әдістеріне сипаттама беріңіз.

3 апта

5 кредит сағат

3 дәрістақырыбы: Клиент әлеуметтік қызметкердің кәсіби өзара әрекетінің нысанасы ретінде.

Дәріс мазмұны:

 1. Тұлғалық проблемалар және субьективтік бастаулар.

 2. Клиент проблемасының деңгейлері.

Әдебиеттер:

 1. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004 – 288 с.

 2. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998.

 3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000.

 4. Энциклопедия социальной работы: В 3 т.: Пер с англ. – М., 1993-1994.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Клиенттің тұлғалық проблемаларының субьективтік бастьауларына анықтама.

 2. Клиент проблемаларының деңгейлерін бөлу және клиенттің тұлғалық жағдаяттарын ауыстыру.

СӨЖ мазмұны

 1. «Өмірлік қиын жағдаят» және «тұлғалық проблема» ұғымдарын салыстырыңыз.

 2. Әлеуметтік қызмет клиентінің тұлғалық проблемалары түрлерін бөлу үшін қандай негіздер бар?

6 кредит сағат

3 семинартақырыбы: Әлеуметтік қызметтегі клиенттің тұлғалық проблемаларының ерекшеліктері.

Семинар мазмұны:

 1. Әлеуметік қызметте клиенттің тұлғалық ситуациясының өзгеруі.

 2. Клиент таным нысанасы ретінде.

Әдебиеттер:

 1. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004 – 288 с.

 2. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998.

 3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000.

 4. Энциклопедия социальной работы: В 3 т.: Пер с англ. – М., 1993-1994.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Әлеуметтік қызмет клиентінің тұлғалық ситуациясы өзгеруінің қиын кезеңдері.

 2. Клиентті таным нысанасы ретінде диагностикалау және түзету.

СӨЖ мазмұны

 1. «Тұлғалық проблема» және «тұлғалық ситуация» ұғымдарын салыстырыңыз.

 2. Клиенттің тұлғалық ситуацияларының түрлерін анықтаудың негіздері.

4 апта

7 кредит сағат

4 дәрістақырыбы: Клиенттің тұлғалық проблемаларының түрлері.

Дәріс мазмұны:

 1. Мүгедектік және өзіне-өзі қызмет көрсетуге қауқарсыздық.

 2. Жетімдік, қараусыз қалу және аз қамтамасыз етілу.

Әдебиеттер:

 1. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004 – 288 с.

 2. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998.

 3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000.

 4. Энциклопедия социальной работы: В 3 т.: Пер с англ. – М., 1993-1994.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Мүгедектік және өзіне-өзі қызмет көрсетуге қауқарсыздық. проблемасы.

 2. Жетімдік, қараусы қалу және аз қамтамасыз етілу бастаулары.

СӨЖ мазмұны

1. Қандай жағдайларда адамның тұлғалық проблемалары аз қамтамасыз етілу, қараусыз қалу, өзіне-өзі қызмет етуден айрылуына алып келеді?8 кредит сағат

4 семинартақырыбы: Клиенттің тұлғалық проблемаларының түрлері.

Семинар мазмұны:

 1. Жұмыссыздық және тұрақты жерінің болмауы.

 2. Отбасындағы дау-жанжал, жалғыздық.

Әдебиеттер:

 1. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004 – 288 с.

 2. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998.

 3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000.

 4. Энциклопедия социальной работы: В 3 т.: Пер с англ. – М., 1993-1994.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Жұмыссыздықтың пайда борлуы және тұрақты мекен-жайының болмауы.

 2. Отбасындағы қатал қарым-қатынас, дау-жанжалдардың мәні, және жалғыздық.

СӨЖ мазмұны

1. Қандай жағдайларда адамның тұлғалық проблемалары адамды әлеуметтік қызметтің жұмыссыз және жалғыз клиентіне айналдырады?5 апта

9 кредит сағат

5 дәрістақырыбы: Отбасымен әлеуметтік жұмыс.

Дәріс мазмұны:

 1. Отбасы әлеуметтік қызмет нысанасы ретінде.

 2. Отбасымен әлеуметтік жұмыстың мәні және мазмұны.

 3. Отбасының түрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыс ерекшеліктері.

Әдебиеттер:

 1. Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М., 2002.

 2. Овчарова Р.В. Семейная академия: вопросы и ответы. – М., 1996.

 3. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004.– 288 с.

 4. Семья в новых социально-экономических условиях. – Н. Новгород, 1998. – Т. 1,2.

 5. Социальная работа с семьей. –М., 1994.

 6. Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. –М., 1996.

 7. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Отбасының ынтымақтастығының факторлары.

 2. Қазіргі отбасының негізгі проблемалары.

 3. Отбасы типтері және оларға көмек беру ерекшеліктері.

СӨЖ мазмұны

 1. «Отбасы» категориясына анықтама беріңіз.

 2. Отбасының жағдайы нашарлауының факторларын атаңыз.

 3. Қазіргі отбасының негізгі проблемаларына сипаттама беріңіз.

10 кредит сағат

5 семинартақырыбы: Жастармен әлеуметтік жұмыс.

Семинар мазмұны:

 1. Қазіргі жастардың қоғамдағы орны.

 2. Жастармен әлеуметтік жұмыс мазмұны.

Әдебиеттер:

 1. Вишневский Ю.Р. и др. Практикум по социологии молодежи. – М., 2000.

 2. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. – М., 1999.

 3. Лисовский В.Т. Социальная защита молодежи. – М., 1994.

 4. Основы социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2004.– 288 с.

 5. Плотников А.Д. Молодая семья: шаг в ХХ1 век. – М., 1999.

 6. Подросток: проблемы социальной адаптации/ Сост.-ред. В.К. Криворученко. –М., 1995.

ОЖСӨЖ мазмұны

 1. «Жастар» ұғымы, жастардың әлеуметтік орны және оны қорғау.

 2. Мемлекеттік жастар саясаты, жастар және балалар бірлестіктеріне қолдау көрсету.

 3. Жастармен әлеуметтік жұмыс құрылымы және мазмұны.

СӨЖ мазмұны

 1. Жастардың қазіргі жағдайына сипаттама беріңіз.

 2. Әлеуметтік топ ретіндегі жастардың әлеуметтік-демпграфиялық ерекшеліктері қандай?

 3. Жастарға әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің жүйесіне талдау жасаңыз.

6 апта

11 кредит сағат

6 дәрісКаталог: dmdocuments
dmdocuments -> Ағылшын тілінен өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың РӨЛІ
dmdocuments -> Ағылшын тілі пәнін интерактивті тақтада өткізудің тиімділігі р. Б. Сариева
dmdocuments -> Оқу -әдістемелік кешен
dmdocuments -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
dmdocuments -> Факультетінің деканы
dmdocuments -> Бүгін БҚму құрамында 7 факультет, 24 кафедра, ғылыми орталықтар, it орталығы, лабораториялар бар
dmdocuments -> Кдр (IV курс) Вопросы: Вопрос №1
dmdocuments -> Г. И. Нестеренко

жүктеу 1,58 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
оқыту әдістемесі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
Республикасы білім
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып