1. Қандай қозғалысты жылулық қозғалыс деп атайды ?жүктеу 47,76 Kb.
Дата12.09.2022
өлшемі47,76 Kb.
#39225
8-synypty-kajtalaugha-arnalghan-korytyndy-test-fizika-12-n-581e01b83ab42 (2)

1- нұсқа
1. Қандай қозғалысты жылулық қозғалыс деп атайды ?
А. Жылы ауаның қозғалысын; В. Сыртқы күштің әсерінен болатын қозғалысты; С.Молекулалардың ретсіз қозғалысын; Д. Жылулық сәулеленуді; Е.Броундық бөлшектердің қозғалысын .
2. 50 К температураны Цельсий шкаласы бойынша өрнектегенде қандай температураға сәйкес келеді ?
А. 323 0С ; В. -223 0С ; С. 50 0С ; Д. -500С ; Е. 2230С .
3. Массасы 200 г затты 100С-тан 200С –қа дейін қыздыру үшін 760 Дж жылу қажет . Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз .
А. 760 Дж/кг0С ; В. 0,76 Дж/кг0С ; С. 380 Дж/кг0С ; Д. 0,38 Дж/кг0С ; Е. 3,8 Дж/кг0С .
4. 5 кг бензин толық жанғанда қанша жылу мөлшері бөлінеді ? Бензиннің меншікті жану жылуы 4,6*107 Дж/кг .
А. 23 кДЖ ; В. 23 МДж ; С. 230 мДж ; Д. 230 кДж ; Е. 230 МДж .
5. Егер газдың көлемін өзгертпей , температурасын арттырсақ , оның қысымы қалай өзгереді ?
А. Артады ; В. Кемиді ; С. Өзгермейді ; Д. Бастапқыда артады , содан кейін кемиді;
Е. Қысымның өзгерісі газдың құрылымына тәуелді .
6. Жылу қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті 30 % , жұмыстық дене қыздырғыштан 5 кДж жылу алды . Жұмыстық дененің жасаған жұмысын анықтаңыз .
А. 150000 Дж; В. 1500 Дж ; С. 150 Дж ; Д. ≈ 67 Дж ; Е. 0,15 Дж .
7. Іштен жанатын қозғалтқыщтың қай тактісінде жұмыс жасалады ?
А.Сору; В.Сығу; С.Жұмыстық жүріс; Д. Шығу; Е. Сығу және жұмыстық жүріс .
8. 2 МПа тұрақты қысымда газ көлемі 2-ден 12 м3-ге дейін артты. Газдың осындай ұлғаюы кезіндегі жұмысты анықтаңыз .
А. 2 МДж ; В. 0,2 МДж ; С. 2*10-3 Дж ; Д. 20 МДж ; Е. 24 МДж
9. Қыздырғыш температурасы 4270С және суытқыш температурасы 270С болатын жылу машинасының ПӘК-і қандай ?
А. 70 % ; В. 43 % ; С. 94% ; Д. 6 % ; Е. 57 % .
10. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы қандай формуламен анықталады ?
А.=(m /m0)100% ;В. =( p / pқ)100%;С.=( ν/νқ)100% ;Д.=(T / T0)100% Е.=(Q /Qқ)100%
11. Электроскоптың өзегіне денені жақындатқанда оның жапырақшалары төмен қарай түседі . Бұл жағдайды қалай тұжырымдауға болады ?
А. Аттас зарядты дене жақындатылған ; В. Заряды жоқ дене жақындатылған
С. Жерге орнықтырылған дене жақындатылған ; Д. Жерге орнықтырылған диэлектрик жақындатылған ; Е. Кез-келген дене жақындатылған .
12. Қай суретте зарядталған бөлшектердің әрекеттесуі дұрыс кескінделген ?
А . 1 ; В. 2 ; С. 3 ;
Д. 1 , 2 ; Е. 1 , 3 .
13. Оңашаланған өткізгішке 2*10-9 Кл заряд беріп , 100 В потенциалға дейін зарядталды. Өткізгіштің электр сыйымдылығын табыңыз .
А. 20 кФ ; В. 20 мФ ; С. 20 мкФ ; Д. 20 нФ ; Е. 20 пФ .
14. Бөлмеде үш қыздыру шамы бар люстра , теледидар және үтік электр тізбегіне жалғанған. Олар бір – біріне қатысты қалай жалғанған ?
А. Бәрі параллель ; В. Бәрі тізбектей ; С. Шамдар параллель , ал үтік пен теледидар тізбектей; Д. Шамдар мен үтік – тізбектей , ал теледидар - параллель; Е.Шамдардың қосылуы аралас , ал үтік пен теледидар - параллель
15. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 15 секундта 120 Кл электр заряды өтеді . Тізбектегі ток күші неге тең ?
А. 1,8 кА ; В. 18 А ; С. 180 мА ; Д. 8 А ; Е. 8 Дж .
16. Кернеудің өлшем бірлігі қандай ?
А. Ватт ; В. Ом ; С. Вольт ; Д. Ампер ; Е. Джоуль .
17. Ұзындығы 100 м , көлденең қимасының ауданы 0,1 мм2 сымның кедергісін анықтаңыз . Сымның меншікті кедергісі – 5*10-7 Ом*м .
А. 500 Ом ; В. 50 Ом ; С. 5 Ом ; Д. 0,5 Ом ; Е. 2*10-5 Ом .
18. Қуаты 0,5 кВт электр қыздырғыш 90 с ішінде қанша жылу бөледі ?
А. 45 Дж ; В. 19800 Дж ; С. 110000 Дж ; Д. 450 Дж ; Е. 45000 Дж .
19. Тізбектегі ток күшін есептеуге арналған құрал –
А. Вольтметр; В.Амперметр; С.Омметр; Д. Электр есептегіш ; Е. Ваттметр .
20. Электр шамнан 300 Кл заряд 10 минут ішінде өтеді . Ток күші неге тең ?
А. 30 А ; В. 0,5 А ; С. 3 А ; Д. 0,05 А ; Е. 0,3 А .
21. Линзаның оптикалық центрінен 10 см ара қашықтықта , бас оптикалық осьте , Күннің кескіні алынды . Линзаның фокус ара қашықтығы қандай ?
А. 0 ; В. 5 см ; С. 20 см ; Д. 10 см ; Е. Шексіз үлкен .
22. Күн сәулесі айна бетіне 300 бұрышпен түседі. Шағылу бұрышы неге тең ?
А. 1500 ; В. 1200 ; С. 900 ; Д. 600 ; Е. 300 .
23. Жарықтың сыну заңы қалай өрнектеледі ?
А. sinα/sinβ = n; В. sinα/cosβ = n ; С. cosα/sinβ = n ; Д. α/β = n ; Е. cosα/cosβ = n .
24. Электромагнитті ойлап тапқан кім ?
А. Х. Эрстед; В. А. Ампер; С. Д. Араго; Д. М. Фарадей ; Е. У. Стерджен .
25. Катушкадан өтетін магнит өрісінің өзгерісінде индукциялық ток пайда болады . Осы құбылыс қалай аталады ?
А.Электростатикалық индукция ; В. Магниттеу құбылысы ; С. Өздік индукция ; Д. Магниттік индукция ; Е. Электромагниттік индукция .
2-нұсқа
1. Күннен Жерге берілетін жылу берілуі қандай жолмен жүзеге асырылады ?
А.Жылу өткізгіштікпен;В.Сәулеленумен;С.Конвекциямен;Д.Жоғарыда аталған жолдармен; Е. Диффузиямен .
2. Сұйықтың кебу жылдамдығы неге тәуелді ?
А. Тек қана сұйықтың тегіне ;В. Тек қана температураға ; С. Тек қана сұйықтың еркін бетінің ауданына ; Д. А , В , С және желдің болуына ;Е. Тек қана температураға және ауданға
3. 168 кДж жылу мөлшерін бере отырып , қанша мөлшердегі суды 100С-қа қыздыруға болады ? А. 8 кг . В. 4 кг ; С. 2 кг ; Д. 40 кг ; Е. 20 кг .
4. Массасы 2 кг кірпішті 20 0С –тан 120 0С –қа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет ? Кірпіштің меншікті жылу сыйымдылығы – 750 Дж/(кг* 0С) .
А. 30 кДж ; В. 150 кДж ; С. 180 кДж ; Д. 210 кДж ; Е. 480 кДж .
5. Газ адиабаталық сығылғанда оның көлемі 2 есе азайды . Осы кезде қысым қалай өзгереді ?
А. Өзгермейді ; В. 2 есе кемиді ; С. 2 есе артады ; Д. 3 есе артады ; Е. 3 есе кемиді 6. Газ көлемін 0,3 м3-ден 0,7 м3 дейін ұлғайтты . Осы кездегі газдың жұмысы 400 Дж . Газ қандай қысымда болды ? Жұмыс орындалу барысында қысым өзгермеді деп есептеңіз
А. 1600 Па ; В. 160 Па ; С. 280 Па ; Д. 120 Па ; Е. 1 кПа .
7. Газға 300 Дж жылу мөлшері берілгенде , оның ішкі энергиясы 200 Дж-ге артты . Газдың атқарған жұмысын анықтаңыз.
А. 0 ; В. 200 Дж ; С. 100 Дж ; Д. 300 Дж ; Е. 500 Дж .
8. Қаныққан және қанықпаған булардың арасындағы айырмашылығы неде ?
А. Қаныққан будың тығыздығы көбірек ; В.Қаныққан будың қысымы көбірек ; С. Қаныққан бу өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болады; Д. Қаныққан бу атмосферамен динамикалық тепе – теңдікте болады ; Е. Қаныққан будың температурасы көбірек .
9.Температурасы 190С су буының қысымы 1,1 кПа – ға тең . Қаныққан будың осы температурадағы қысымы – 2,2 кПа . Бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылық қандай ?
А. 20,9 % ; В. 11 % ; С. 19 % ; Д. 22 %; Е. 50 % .
10. Денелердің электрленуін байқауға арналған аспап –
А. Кинескоп ; В. Кодоскоп ; С. Телескоп ; Д. Электроскоп ; Е. Спектроскоп .
11. Гальвани элементтерінде зарядталған бөлшектердің бөлінуі қалай жүзеге асады ?
А. Механикалық энергия арқылы ; В. Химиялық энергия арқылы ; С. Ішкі энергия арқылы ; Д. Ядролық энергия арқылы ; Е. Химиялық және ядролық энергиялар арқылы .
12. 3*10-6 Кл нүктелік зарядтан 10 см қашықтықтағы электр өрісінің кернеулігін анықтаңыз. ( k = 9*109Нм2/Кл2 )
А. 2,7*104 Н/Кл ; В. 2,7*105 Н/Кл ; С. 2,7*106 Н/Кл ; Д. 270 Н/Кл ; Е. 2,7*103 .
13. Шамасы 4 Кл заряд потенциалы 40 В нүктеден потенциалы 0 В нүктеге орын ауыстырғанда электростатикалық өрістің күші қандай жұмыс атқарды ?
А. 80 Дж ; В. 16 Дж ; С. 0 Дж ; Д. 160 Дж ; Е. 10 Дж .
14. Пәтердегі электр желісін айыратын автоматтар қалай жалғанады ?
А. Тізбектей ; В. Параллель ; С. Біреуі тізбектей , ал екіншісі параллель ; Д. Аралас ; Е. Автоматтар еркін қосылады .
15. Ток күшінің өлшем бірлігі -
А. Ватт ; В. Ампер ; С. Вольт ; Д. Ом ; Е. Джоуль .
16. Кедергісі R1 =1 Ом резистор арқылы 3 А ток өтеді . Кедергісі R2 = 4 Ом резистор арқылы өтетін ток күшін анықтаңыз .
А. 1 А ; В. 3 А ; С. 4 А ; Д. 0 ; Е. 2 А .
17. Ұзындығы 100 м, көлденең қимасының ауданы 2 мм2 алюминий сымның кедергісін анықтаңыз . Алюминийдің меншікті кедергісі – 0,028*10-6 Ом*м .
А. 1400 Ом ; В. 1,4 Ом ; С. 0,014 Ом ; Д. 0,0014 Ом ; Е. 14*10-17 Ом
18. Ток көзінің ЭҚК – і 6 В , өткізгіш кедергісі 1 Ом , ішкі кедергісі 2 Ом болатын электр тізбегіндегі ток күші неге тең ?
А. 18 А; В. 6 А ; С. 3 А ; Д. 2 А; Е. 24 А .
19. Кедергіні реттеуге арналған құрал –
А. Реостат ; В. Резистор ; С. Термистор ; Д. Транзистор ;
Е. Диод .
20. Өткізгіштерді тізбектей қосқанда орындалатын формулаларды анықтаңыз
А. I = I1 = I2 ; U = U1 + U2 ; R = R1 + R2 ; В. I = I1 = I2 ; U = U1 = U2 ; R = R1 + R2 ; C. I = I1+ I2 ; U = U1 = U2 ; R = R1 + R2 ;
Д. I = I1+ I2 ; U = U1+ U2 ; R = R1 + R2 ; Е. I = I1 = I2 ; U = U1+ U2.
21. Жарық тегіс бетке 450 бұрышпен түседі . Шағылу бұрышы неге тең ?
А. 150 ; В. 450 ; С. 60 0 ; Д. 0 ; Е. 300 .
22. Қандай оптикалық аспап үлкейтілген кескінді алу үшін қолданылады ?
А. Жазық айна ; В. Жинағыш линза ; С. Жазық – параллель шыны пластина ; Д. Кез – келген линза ; Е. Шашыратқыш линза .
23. Жарық сәулесі айна бетіне 550 бұрышпен түседі . Түскен және шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш неге тең ?
А. 350 ; В. 900 ; С. 700 ; Д. 1100 ; Е. 550 .
24. 1820 ж. тогы бар өткізгіштің магнит тілшесіне тигізетін әсерін байқаған ғалым –
А. Г. Ом ; В. Х. Эрстед ; С. М. Фарадей ; Д. А. Ампер ; Е. А. Вольт
25. Өткізгіштен тұрақты ток өтеді . Осы токтың магнит өрісінің болуын қалай анықтауға болады ?
А.Электроскоппен; В. Амперметрмен; С. Вольтметрмен; Д. Болат ұнтағымен; Е. Ағаш ұнтағымен .
Физика 8 сынып. тест жауаптары
1 н: 1с, 2в, 3с, 4е, 5а, 6в, 7с, 8д, 9е, 10в, 11с, 12с, 13е, 14а, 15д, 16с, 17а, 18е, 19в, 20в, 21д, 22д, 23а, 24е, 25е
2 н: 1в, 2д, 3в, 4в, 5с, 6е, 7с, 8с, 9е, 10д, 11в, 12с, 13д, 14а, 15в, 16в, 17в, 18д, 19а, 20а, 21в, 22в, 23с, 24в, 25д
жүктеу 47,76 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
ткізу туралы
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
бойынша жиынтық
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
Мектепке дейінгі
жиынтық бағалау
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
оқыту әдістемесі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
арналған әдістемелік
білім министрлігі
мемлекеттік мекемесі