Р. А. Масаева «Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысыжүктеу 229.09 Kb.
Дата28.01.2020
өлшемі229.09 Kb.

ПОӘК 042-33.1.8 /02-2014

Баспа №1 11.09. 2014

13 беттің беті


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘҚ

ПОӘҚ 042-33.1.8/02-2014

ПОӘҚ

Студенттерге арналған пән

«Сызу негіздері» бойынша бағдарламасы


Баспа №1 11.09.2014


ПӘННІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


« Сызу негіздері »
5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014
Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы___________ «03» 09. 2014 ж.

Р.А. Масаева «Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНды

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама № 1 , «03» 09 . 2014 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № 1 , «05» 09. 2014 ж.,

Төраға _____________/ Т.Ш. Ахметова/
3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № ____, «11» 09. 2014 ж.

Төраға __________ / Г.К. Искакова/


№1 баспа « 3» 09. 2013 ж. ОРНЫНА

Мазмұны

1 Жалпы ережелер.........................................................................................

4

2 Пәннің мазмұны.Сабақ түрлері бойынша сағаттың реттелуі.......................

6

3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар....................................................

8

4 Пәннің форматы................................................................................................

8

5 Пәннің саясаты..................................................................................................

8

6 Баға қою саясаты..............................................................................................

9

7 Әдебиет..............................................................................................................

12


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Масаева Р.А., аға оқытушы

«Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы

Байланыс ақпарат - тел. 36-24-97, № 2 оқу ғимараты

Сабақ өткізілетін орны –№ 414 дәрісхана

Пән бойынша кредит саны – 3


1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:

Сызбаны даму тарихы, сызбаларды орныдау ережелері, сызу аспаптары мен жабдықтары, сызба сызық түрлері, пішімдер мен масштабтар, сызба қарыптері, сызбаға өлшемдерді дұрыс түсіру, кесінді мен шеңберлерді тең бөлшектерге бөлу, шеңберге жанама жүргізу, түйіндесулер, лекалды қисықтар, нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың проекциясы, геометриялық денелер, аксонометриялық проекция туралы жалпы мағлұматтар беру.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:

Сызбаларды оқудағы және орындаудағы білімі, тәжірибесі және сызуды үйрену. Ұқыптылыққа, тазалыққа, графикалық мәдениеттілікке тәрбиелеу. Кеңістікте көз алдына елестете алуын, графикалық, техникалық тапсырмаларды шешуді, шығармашылық қабылеттерін дамыту. Педагогикалық қызметінде қажетке жаратуға қалыптастыру


1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:

Білімалушыны сызбаларды оқу және орындаудағы әдіс-тәсілдерімен таныстыру, оның техникалық сауаттылығын және сызу өнерін менгеруін жетілдіру, қазіргі заманғы өндірістің негізгі заңдылықтарын түсіну, конструкторлық модельдеу, шығармашылық және зерттеу жұмыстарын дамыту

1.5 Оқу нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:Білу:

- пәні мен міндетін;

- мамандық бойынша мемлекеттік стандартқа және типтік оқыту бағдарламаларына сай сызу пәнінің негізгі мазмұнын;

- педагогикалық және білім жетістіктер спектрін;

- нәрселерді кеңістікте көз алдына елестетуді.

Игеру:


  • сызбаларды оқу және орындауды;

  • әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеуді;

  • графикалық, техникалық тапсырмаларды шешуді;

  • педагогикалық қызметінде қажетке жаратуға қалыптастыруды.

Меңгеру:

- сызбадағы негізгі ұғымдарды;

- сызбаны орындау реті мен заңдылықтарын;

Қолдана білу:

- сызу аспаптарын дұрыс пайдалану;

- сызба ережелерін сақтай отыру;

- сызбаны кәсіби түрде пайдалану;

- сызбаны шығармашылық жобалар жасауда.Түсіну:

- сызба техниканың тілі екенін;

- сызбалардың өмірде қажеттілігін;

- оқытудың негізгі концепцияларын;

- сызу сабаққа қойылатын жалпы, әдістемелік, тәрбиелік, талаптарды;

- сызу пәні бойынша әртүрлі өздік жұмыстарды ұйымдастыру және өткізуге талаптар;

- сабақ конспектілерін, оқу және календарлық жоспарларды жазуға талаптарды.
Істей алу:

- сызу пәні бойынша сабақ ұйымдастырудың классикалық және интерактивті формаларын;

- сызу пәні бойынша графикалық жұмысты ұйымдастыруды;

- графикалық жұмыстарды мәдениетті түрде орындауды, түсіндіруді.Иемдену:

- білім беру саласында оқыту және оқу концепцияларын;

- мектепте сызуды оқытудың классикалық және жаңа әдістерін;

- оқу іс-әрекетінің сызу теориясын және оқу іс-әрекетінің қалыптасу жолдарын;

- сызу сабақтарын ұйымдастырудың классикалық және интерактивті формаларын;

-сызу пәнінен сабаққа қойылатын жалпы, әдістемелік, тәрбиелік, физиологиялық-гигиеналық талаптарды;

- сызуды оқытудың ұйымдастыру принциптерін.
1.6 Пән пререквизиттері:

- Сызба геометриясы және перспектива.


1.7 Пән постреквизиттері:

- машинақұрлыстық сызу;

- сызуды оқыту әдістемесі;

- педагогикалық практика;

- дипломдық жұмыс;

- кәсіби шығармашылық міндет.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ. САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ

Кесте 1


р/с


Тақырыптың аталуы

Сағаттар

Әдебиеттер

ТС

СӨЖ
1

2

5

6

8
3 семестр


1

1.Тәжірибелік сабақ: Кіріспе. Сызбаның даму тарихы, адамның іс-әрекетіндегі сызбаның маңызы, сызу құралдары, пішімдер мен негізгі жазу және масштабтар.
СӨЖ: Пішім мен негізгі жазуды А3 форматына орындау

3

4,57,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


2


СӨЖ: Сызба сызықтарын А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


3

3.Тәжірибелік сабақ: Сызба қаріптері.

СӨЖ: Сызба қаріптерін А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


4

4.Тәжірибелік сабақ: Сызбаға өлшемдерді түсіру
СӨЖ: Сызбадағы өлшемдердің үлгілерін дәптерге түсіру

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


5

5.Тәжірибелік сабақ: Шеңберді тең бөлшектерге бөлу.

СӨЖ: Графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


66. Тәжірибелік сабақ: Түйіндесулер.

СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 фо

форматына орындау3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


77. Тәжірибелік сабақ: Лекалдық қисықтар.
СӨЖ: Графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


8

8. Тәжірибелік сабақ: Проекциялау әдісі. Тік бұрышты проекциялау. Көріністер. Геометриялық денелердің проекциялары
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


9

9. Тәжірибелік сабақ: Аксонометриялық проекциялар. Тік бұрышты изометрия. Фронталь диметрия. Геометриялық денелердің аксонометриялары
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


10

10. Тәжірибелік сабақ: Геометриляқ денелердің беттеріндегі нүктелер. Геометриялық денелердің тобын салу.
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4


11

11. Тәжірибелік сабақ: Модельдерді проекциялау, екі көрінісі бойынша үшінші көрінісін орындау
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4

12. Тәжірибелік сабақ:

Модельдің аксонометриясын салуСӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4

13. Тәжірибелік сабақ:

Тіліктер. Қарапайым тіліктер


СӨЖ:

графикалық тапсырманы А3

форматына орындау


3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4

14. Тәжірибелік сабақ:

Қималар.

Оңашаланған және қабаттасқан

СӨЖ: графикалық тапсырманы

А3 форматына орындау3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4

15. Тәжірибелік сабақ:

Модельдің комплексті сызбасын салу.

/емтихан жұмысы/

СӨЖ: графикалық тапсырманы

А3 форматына орындау3

4,5


7,1,3

7,1,4


7,1,5

7,2,4
3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР
3.1 Негізгі, қосымша және анықтама әдебиеттерін үнемі оқып отыру;

3.2 Интернет сайттармен жұмыс істеу;

3.3 Жұмыс және сызба құралдарының болуы;

3.4 Қысқаша жазбалар жазу;

3.5 Курс бойынша тәжірибелік жұмыстарды уақытында орындау;

3.6 Тапсырмаларды тапсыру уақытынан кешіктірмеу.


4 ПӘННІҢ ФОРМАТЫ

Практикалық дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Интернет желісінен алынған материалдардағы керекті деректер конспектіленіп алынады. Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып, түсіндіреді. БӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және ауызша жұмыс түрінде орындалады. Сабақ барысында студенттің теориялық білімі, белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.


5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ

Құрметті студент! Практикалық сабақтарды міндетті түрде босатпауға, курс бағдарламасына сай тәжірибелік тапсырмаларды орындауға, конспектілерді жазу үшін арнайы дәптерді жүргізуге міндеттісің. Практикалық тапсырмаларды аудиторияда бастап БОӨЖ мен БӨЖ де аяқтау.

Берілген уақыт ішінде орындалған тапсырмалар бойынша №1, №2 межелік бақылау жүргізіледі.

Емтихан графикалық жұмыс түрінде жүргізіледі.

Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылад. Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті.
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
«Сызу негіздері» пән бойынша баллдардың реттелуі

Кесте 2


апта

Бақылау түрі
Баллдардың барлығы

Ескерту

1

2

3

4
1 аптадан 7-ші апта аралығында тәжірибелік сабақтар үшін

30
1

1.Тәжірибелік сабақ: Кіріспе. Сызбаның даму тарихы, адамның іс-әрекетіндегі сызбаның маңызы, сызу құралдары, пішімдер мен негізгі жазу және масштабтар.
СӨЖ: Пішім мен негізгі жазуды А3 форматына орындау

-

-

2 аптада тапсыру


2

2. Тәжірибелік сабақ: Сызба сызықтары
СӨЖ: Сызба сызықтарын А3 форматына орындау

20

20


3 аптада тапсыру3

3.Тәжірибелік сабақ: Сызба қаріптері.

СӨЖ: Сызба қаріптерін А3 форматына орындау

20

20


4 аптада тапсыру4

4.Тәжірибелік сабақ: Сызбаға өлшемдерді түсіру
СӨЖ: Сызбадағы өлшемдердің үлгілерін дәптерге түсіру

20

20


5 аптада тапсыру
5

5.Тәжірибелік сабақ: Шеңберді тең бөлшектерге бөлу.

СӨЖ: Графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

20

20


6 аптада тапсыру66. Тәжірибелік сабақ: Түйіндесулер.

СӨЖ: Графикалық тапсырманы А3

форматына орындау20

20


7 аптада тапсыру77. Тәжірибелік сабақ: Лекалдық қисықтар.

СӨЖ: Графикалық тапсырманы

А3 форматына орындау

Межелік бақылау:


-

-

709 аптада тапсыру

1-7 апталардағы оқу нәтежиесі бойынша жалпы балл:Сабаққа қатысу:

Тәжірибелік сабақ:

СӨЖ:

Межелік бақылау 1

300
30

100

100


70
8 аптадан 15-ші апта аралығында тәжірибелік сабақтар үшін

30 балл
8

8. Тәжірибелік сабақ: Проекциялау әдісі. Тік бұрышты проекциялау. Көріністер. Геометриялық денелердің проекциялары
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

10
20

11апта

тапсыру


9

9. Тәжірибелік сабақ: Аксонометриялық проекциялар. Тік бұрышты изометрия. Фронталь диметрия. Геометриялық денелердің аксонометриялары
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

10

20

11апта

тапсыру


10

10. Тәжірибелік сабақ: Геометриляқ денелердің беттеріндегі нүктелер. Геометриялық денелердің тобын салу.
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

15
-


11апта

тапсыру


11

11. Тәжірибелік сабақ: Модельдерді проекциялау, екі көрінісі бойынша үшінші көрінісін орындау
СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

15
20


13 апта

тапсыру


12

12. Тәжірибелік сабақ:

Модельдің аксонометриясын салу


СӨЖ: графикалық тапсырманы А3 форматына орындау

15
-

14 апта


тапсыру

13

13. Тәжірибелік сабақ:

Тіліктер. Қарапайым тіліктер


СӨЖ:

графикалық тапсырманы А3

форматына орындау


15
20

15 апта


тапсыру

14

14. Тәжірибелік сабақ:

Қималар /оңашаланған, қабаттасқан/.


СӨЖ: графикалық тапсырманы

А3 форматына орындау10
20

15 апта


15

15. Тәжірибелік сабақ

Модельдің комплексті сызбасын салу

/емтихан тапсырмасы/.

СӨЖ

Межелік бақылау 2-

-

80
8-15 апталардағы оқу нәтежиесі бойынша жалпы балл:


Сабаққа қатысу

Тәжірибелік сабақ

СӨЖ

Межелік бақылау:

300
30

90

100


80
15 аптадағы оқу нәтежиесі бойынша жалпы балл:
Сабаққа қатысу:

Тәжірибелік сабақ:

СӨЖ:

Межелік бақылау:

Емтихан:

Академиялық кезен бойынша жалпы балл:

60

190200

150


400

10007 ӘДЕБИЕТТЕР

    1. Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Есмуханов Ж.М. Сызу.- А.,1990 и А.,2001

7.1.2 Есмұхан., Ж.М. Сызу 9-сыныбына оқулық.-Алматы,2005

7.1.3 Боголюбов С.К., Воинов С.В. Черчение. - М., 1982

7.1.4 Боголюбов С. К. Задачник по черчению. - М., 1972

7.1.5 Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х к н.Кн.1.М.,2000

7.1.6 Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х кн.Кн.2.М.,2000

7.1.7 Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990

7.1.8 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М., 1988

7.1.9 Боголюбов С.К., Воинов А.В. Машиностроительное черчение.- М., 1976


    1. Қосымша әдебиеттер

7.2.1 АксеновН.Н., КузнецовН.С., Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. - М: Высшая школа, 1983.

7.2.2 Балягин С.Н., Брилинг Н.С., Симонин С.И. Справочник по строительному черчению.- М.: Стройиздат,1987.

7.2.3 Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 1985.

7.2.4 Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990

7.2.5 Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий.- М.:Стройиздат,

1984.


7.2.6 Кириллов А.Ф. Чертежи строительные.- М.: 1985.

7.2.7 Короев Ю.П. Инженерно-строительное черчение и рисование. - М.: Высшая школа, 1983.7.2.8 ГОСТ. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 1984.

7.2.9 Система проектной документации для строительства (СПДС). 1985.

жүктеу 229.09 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша