ПоәК 042-18. 25 92/01-2014 №1 басылым 11. 09. 2014 жжүктеу 132.61 Kb.
Дата05.03.2018
өлшемі132.61 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

ПОӘК 042-18.25.1.92/01-2014

№1 басылым 11.09.2014 ж

12 беттің -ші беті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.25.1.92/01-2014

ПОӘК оқытушыға арналған «Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау»

пәнінің оқу бағдарламасы№1 басылым 11.09.2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІКТІ САҚТАУ»
6М060800 - Экология мамандық магистранттарына арналған
ОҚЫТУШЫНЫҢ ПӘН БОЙЫНША

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2014

Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы: техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қоргау» кафедрасының профессор м.а.

Сарсембенова О.Ж. ____________ « 28 » 08 2014 ж.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей қ. Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедра отырысында


« 2 » 09 2014 ж. № 1 хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ Артамонова Е.П.
2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында

« 09 » 09 2014 ж. № 1 хаттама


АФ ОӘБ төрағасы . _____________ Джаманова Г.И.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады

Хаттама № 1 «_11_» __09___ 2014 ж.

Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы ______________ Искакова Г.К.


4. БІРІНШІ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ

Мазмұны 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Оқу бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары

6 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

7 Әдебиеттер
 1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушының жұмыс оқу бағдарламасы 6М060800 - «Экология» мамандығының магистранттарына арналған. Ол магистранттарді курстың мазмұны мен өзектілігі мен маңыздылығымен, саясаттылығымен таныстырады. Осы пәнді оқудың магистранттар топырақты қорғау жолдарымен, экологиялық жағдайымен, топырақты қорғау туралы заңдармен танысады. Пәнді оқытуды оқу-әдістемелік кешен негізгі құрал болып табылады.
 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» пәні бойынша оқу – әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушының жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттар талаптарына сай осы бойынша оқу үрдістері ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- Оқытушыға арналған пәнінің бағдарламасы «Экологиялық биоалуантүрліліктің негіздері» пәні бойынша оқу процессін ұйымдастыруды қалыпқа келтіруді мына құжаттардың талабы мен ұсыныстарына сәйкестендіріліп жасалады:


 • Жоғары білімнің Мемлекеттік жалпы міндеттік стандарты; ЖМЖС ҚР. Магистратура. Мамандық 6М060800 - «Экология»;

 • 6М060800 - «Экология» мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы

- «Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» пәнінің оқу бағдарламасы;

- 6М060800 - «Экология» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәнді оқу әдістемелік кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»

- ДП 042-1.01-2014 Құжат «Пәннің оқу әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»


3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
3.1 Пәндердің мазмұнының қысқаша сипаты.
Биологиялық алуантүрлілік негізінен тірі табиғатты сипаттайды, Экологиялық жүйенің құрылымдық- функциолдық құрылуын, ішкі табиғаттың тұрақтылығымен өзгергіштігін антропогендік әсердің жағдайынан өзгерулерін зерттейді. Жоғарғы организмдердің әртүрлігі негізінен экожүйе мен ландшафтардың құрылымымен анықталады.

3.2. Пәннің оқу мақсаты:

Биологиялық ғылымға негізделе отырып: өмірді, биосфера мен биоалуантүрлілікті оқытады. Тірі организмдердің үш түрлі бөлінуінде: 1. Төменгі организмдер; 2. организмдер; 3. жоғарғы организмдер. Клеткалық молекуланы , ткандерді және ағзалардың органдық жүйелерін, екіншіден организмдердің жүйесіннің қалыптасуын, үшіншіден түрлердің популяциялық жүйелері, экологиялық жүйені және биосфераны оқытады.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

Пәнді оқып білудегі негізгі міндет-өзінің білімін терендету, ойлау қабілетін дамыту, теориялық және профессионалдық деңгейлерін жоғарлату мақсатында, жан-жақты дамыған білікті мамандар дайындау.

Пәнді оқығанда студент білу керек:Білу керек:

- Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

- Биоалуантүрлілік туралы түсінікті сақтау мәселесі туралы білу;меңгеру:

- Биоалуантүрліліктің жалпы түрлерін білу, биоалуантүрлілік туралы түсінікке ие болуға;біліп алу:

- Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері туралы мәселелерді қарастыру білуге;

- Экожүйелердің биоалуан түрлілігі мен тұрақтылығын білуге;

үйрену:

-Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптерін;есте сақтау:

-Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелерін практикалық дағдыларды меңгеруге.

3.4 Курстың міндеттері:

- студенттерге биологиялық және әлеуметтік экожүйелердің тіршілік етуінің жалпы зандылықтары туралы білім беру

- мекен ету ортасын қорғау мен қалыптастыру механизмдерін көрсету

- адам қызметінің жалпы экология зандарымен үйлесімділігінің дәрежесін көрсету

- қазіргі әлемдегі экологиялық мәселелердің сараптамасын беру

- экологиялық дағдарыстан шығу жолдарын көрсету


Пәннің пререквизиттері

биология, экология және ТД


Пәннің постреквизиті

– қоршаған ортаның мониторингісі, нормалардың негізгі нормативтері3.7 Оқу жоспарынан көшірмеі кестеде

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

ДР

(сағ.)


ПЖ

БАӨЖ

БАӨЖ

Барлығы

(сағ.)


Қорытынды бақылаудың формасы

1

2

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан


4.ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ. (Модуль)
4.1 Курстың тақырыбтық жоспары

2-кесте


Тақырып атаулары және мазмұны

Сағат саны

Модуль 1. Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік негіздері

Дәріс сабақтары

Кіріспе. Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік туралы жалпы мағлұматтар

3

Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

2

Биоалуантүрліліктің жалпы түрлері

2

Тәжірибелік жұмыс

Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік туралы жалпы мағлұматтар

4

Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

4

Модуль 2. Биологиялық әралуандылық жəне оларды сақтау

Дәріс сабақтары

Экожүйелердің биоалуантүрлілігі мен тұрақтылығы

2

Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптер

1

Биоәртүрліліктің азаю тенденциялары мен оның салдары

1

Биоалуантүрлілік пен əртүрлі сапалылық

1

Тәжірибелік жұмыс

Жануар әлемінің биоалуантүрлілігі

4

ҚР өзен ресурстарының биоалуандылығы

4

ҚР су және құрлық экожүйесінің биоалуандылығы

4

Модуль 3. Белгілі аумақта флора мен фаунаның инвентаризациясы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

Дәріс сабақтары

Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі.

1

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлік

2

Тәжірибелік жұмыс

Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі

4

Адам шаруашылығының қоршаған ортаға әсері және экожүйенің өзгеруі

4

Коллоквиум

2
 1. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары

  1. Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері

  2. Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

  3. Биологиялық әралуандылық жəне оларды сақтау

  4. Жануар әлемінің биоалуантүрлілігі. Қазіргі экологиялық жағдайы

  5. Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі. Қазіргі экологиялық жағдайы

  6. ҚР өзен ресурстарының биоалуандылығы

  7. ҚР су және құрлық экожүйусінің биоалуандылығы

  8. Адам шаруашылығының қоршаған ортаға әсері және экожүйенің өзгеруі

  9. Ғаламдық мәселелердің биоалуантүрлілікке әсері

  10. Белгілі аумақта флора мен фаунаның инвентаризациясы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

  11. Экожүйенің генетикалық ресурстары жəне биоалуантүрлілі

  12. Әртүрлі сатыдағы өсімдіктердің морфологиялық құрылымы

  13. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды таңдау мəселесі

  14. Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 4


Оқулық атаулары, оқу әдістемелік кешендері

Дана саны

Магистранттар саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. Алматы: Бико, 2007.

1

2

33

Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005 г.

3

2

100

А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.

5

2

100

Бейсенова Ә., ШілдебаевЖ. «Экология эәне табиғатты тиімді пайдалану» А. 2000

3

2

100

Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдітемелік құрал» А.2000.

3

2

100

Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы , 2002.

3

2

1007 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі
7.1.1 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. Алматы: Бико, 2007.

7.1.2. Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005 г.

7.1.3. А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.

7.1.4. Бейсенова Ә., Шілдебаев Ж. «Экология және табиғатты тиімді пайдалану» А. 2000.


7.2. Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә. «Экология» Алматы 2003.

7.2.2 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдістемелік құрал» А.2000.

7.2.3 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы , 2002.

7.2.4 Жануарлар алуан түрлілігі: оқулық / К.Ә.Дәуітбаева, Б.Е.Есжанов, Н.С.Сапарғалиева, С.Т.Нұртазин.- Алматы: Дәуір, 2011.- 710 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)

7.2.5 Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантұрлілік [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Р. Сәтімбеков, Ж. Келемсейіт, Ж. Шілдебаев. - Алматы: Нур-Принт, 2012. 18 экз.7.2.6 Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия [Электронный ресурс] / А.Б. Бигалиев. - Алматы: NURPRESS, 2011.

жүктеу 132.61 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
Қазақстан республикасының
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
қағидаларын бекіту
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
бағдарламасының титулдық
Мектепке дейінгі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
Конкурс ткізу
жалпы білім
облысы бойынша
мектепке дейінгі