Пәнін оқыту-әдістемелік кешенжүктеу 245 Kb.
Дата19.11.2018
өлшемі245 Kb.

ПОӘК 042-14.2.07.1.20.01/02-2013

01.09.2013 ж. 1 басылым

беттіңҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

ПОӘК


ПОӘК

042.14.2.07.1.20.01/02-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған

«Компьютерлік графика» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы


03.09.2013ж

№1 басылым
«Компьютерлік графика»

ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
5В060200 - «Информатика» мамандығына арналған
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014
АЛҒЫ СӨЗ
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған: Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті, Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының

аға оқытушысы Рысжанова А.С.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама № .... «___»__________ 2014ж.

Кафедра меңгерушісі _________________ Берикханова г.Е.


2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында талқыланды
Хаттама №... «...» ................. 2014 ж.
Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды

Хаттама №... «...» ................... 2014 ж.
Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова

БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМАЗМҰНЫ


 1. Жалпы жағдайлар
 1. Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар
 1. Курс саясаты мен форматы
 1. Бағаларды қоюдағы саясат
 1. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі
 1. СОӨЖ және СӨЖ мазмұндары
 1. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік графигі

ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар

Оқытушының аты-жөні – Рысжанова А.С., аға оқытушы

Кафедра – Информатика және ақпараттық технологиялар

Байланыс жүйелері – тел.36-01-50, №3 оқу корпусы, 102-кабинет

Пәннің өтілу орны – 214 аудитория

Пән атауы – Компьютерлік графика

Кредит саны -3

1.2 Жұмыстық –оқыту жоспарынан ақпарат (Кесте 1).
Кесте 1. Оқу жоспарынан ақпарат


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Зертхана-лық

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

(семестр)


3

5

3

15

30

22,5

67,5

135


Емтихан

(1)

1.3 Пәннің қысқаша мазмұны

«Компьютерлік графика» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені 5В060200 – «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған. Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес «Компьютерлік графика» курсы оқытудың басты мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Компьютерлік графика растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуді дағдыландырады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді массив арқылы көбейту. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолдана білуді үйретеді.

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде әр студент компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жабдықталған дербес компьютерде жұмыс істеуге машықтануы тиіс.
1.4 Пәннің мақсаты

Компьютерлік графика растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуді дағдыландырады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолдана білуді үйретеді.


1.5 Пән міндеті:

 • Компьютерлік графика түсінігі, тарихы және түрлері туралы жалпы білімін қалыптастыру;

 • Қазіргі қолданыста жүрген компьютерлік графика бағдарламалары, компьютерлік графика құрудың негізгі принциптері мен технологияларын игеру;

 • компьютерлік графика бағдарламалармен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;

 • компьютерлік графика бағдарламалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ажырата алуын үйрету;

 • CorelDraw графикалық редакторы және Adobe Photoshop графикалық бағдарламасымен жұмыс істей алу, оның мүмкіндіктерін пайдалана алу және осы біліммен басқа да салаларда қолдана білу.

1.6 Пәнді оқып, аяқтаған студенттердіңБілуі керек:

 • компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жұмыс істей білуі;

 • растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы;

 • CorelDraw графикалық редакторы және Adobe Photoshop графикалық редакторын игеруі;

 • Графикалық бағдарламалармен жұмыс істей білуі;

 • Графикалық редакторлардың форматтары, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктері түсінуі;

 • практикалық және қолданбалы бағдарламаларды еркін қолдану дағдыларының болуы;

 • болашақ мамандардың шығармашылық ізденістерін қалыптастыру;

 • студенттерді оқулық және ғылыми әдебиетпен өздік жұмыс жасауға үйрету.

1.7 Пән пререквизиттары:

Пәнді меңгеру үшін студент «Программалау1», «Информатика» пәндерінің білімдерін меңгерген болу керек.
1.8 Пән постреквизиттары:

Білім берудегі мультимедиа, WEB дизайн, HTML технологиясы, Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу және педпгогикалық практика мен орта мектептегі профильдік курстарда.2. ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу, дәрісті үнемі жүргізу, оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, зертханалық сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз уақытында дайындалу қажет. Зертханалық жұмыс сабақтары барысында екпінді қатынасқаны жөн.

Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған үш сабаққа ұпай есептелмейді.

Зертханалық жұмыстарға, СОӨЖ, СӨЖ дайындалу барысында сәйкес дәріс материалдарын білу қажет.

Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.

Қорытынды емтихан барлық теориялық сұрақтармен практикалық тапсырмаларды қамтиды.

3. КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ


Келесі талаптар қойылады:

 1. Студент дәріс, машықтану және зертханалық сабақтарына міндетті түрде қатынасуы қажет;

 2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;

 3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;

 4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;

 5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым салынады;

 6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса, бірден «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;

 7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет, кешіктірілген жұмыс қабылданбайды.

Межелік аттестация студенттің сабаққа қатынасуына, тапсырмаларды уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы қорытынды баға соңғы аттестацияның 60 және емтихан бағасының 40 құрайды.
4. БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ

Кесте 2-Студент рейтингісін есептеуапта

Бақылау түрі

Барлық балдар

Ескерту

1

2

3

4
Барлық 1 және 7 аптадағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
2

Тапсырманы орындау

15

ЗЖ

3

Ауызша сұрау

15

СОӨЖ

3

Тапсырманы орындау

20

ЗЖ

4

Ауызша сұрау

30

СӨЖ

4

Тапсырманы орындау

20

ЗЖ

5

Тапсырманы орындау

20

ЗЖ

6

Ауызша сұрау

15

СОӨЖ

6

Тапсырманы орындау

15

ЗЖ

7

Тапсырманы орындау

15

ЗЖ

7

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

7

Аралық бақылау 1

60

АБ

1 және 7 апта бойынша барлық балдар жиынтығы

300Барлық 8 және 15 аптадағы аудиториялық сабақтарға қатысу

30
8

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

9

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

9

Ауызша сұрау

20

СОӨЖ

10

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

10

Ауызша сұрау

30

СӨЖ

11

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

12

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

12

Ауызша сұрау

20

СОӨЖ

13

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

14

Ауызша сұрау

45

СӨЖ

14

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

15

Тапсырманы орындау

10

ЗЖ

15

Аралық бақылау 2

75

АБ

8 және 15 аптадағы қорытынды балл жиынтығы

300
Емтихан балы

400
Академиялық аралықтағы балдар қорытындысы

1000
Кесте 3 - Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен шкаласыӘріп жүйесі бойынша баға

Ұпайлардың цифрлық эквиваленті

Проценттік мазмұн

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

қанағаттанарлықсыз

I

NA

-

аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті

5. Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу

Кесте 4 - Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлуТақырып атауы

Дәріс сабақтары

Зертханалық сабақтар

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлық саны

1

2

3

4

5

6

Компьютерлік графиканың негізгі қызметі, анықтамасы.

1


1

Фрактальды және үш өлшемді графика түсініктері.

1


1

Компьютерлік графикадағы түстер.

1


1

Компьютерлік графиканың аппарат-тық жабдықтары.

1


1

Растрлық алгоритмдер. Кесінділерді векторлық формадан растрлыққа түрлендіру.

1


1

Jpeg сығуы тәсілі, оның принциптері-мен таныстыру.


1


1

CorelDraw графикалық редакторымен танысу. Графикамен жұмыс. Сызықтар, элепистер, төртбұрыштар және көпбұрыштарды салу
21

Суретті дискіде сақтау және редакторда жүктеу. Қарапайым объектілерді ерекшелеу және өңдеу.
22

Объектіні бояу және контурының түсі. Кескіндерді көрудің түрлі әдістері
22

Объектілер тобымен жүргізілетін әрекеттер. Суреттердегі текст.
22

CorelDraw графикалық редакторының қосалқы мүмкіндіктері. Rectangle, Polygon, Shape, Bezier құралдарының қолданысы
22

Интерактивті ауысу. Көлемді имитациялау. Интерактивті көлем. Интерактивті бұрмалау. Көлемін ұқсату. Powerclip. Растрлық бейнелерді өңдеу. Машық дағдыларды қолдану
24

Corel R.A.V.E программасымен танысу. Corel RAVE программасында қозғалыстарды құру. R.A.V.E көмегімен жарнамалық банер жасау. Corel RAVE программасында интерактивті ауысуды пайдалану
22

СОӨЖ №14
4

СОӨЖ №25
5

СОЖ №1


15

15

СОЖ №2


15

15

1-рейтинг қорытындысы

6

14

9

30

60

Corel Draw графиктік редакторының жұмыс істеу

орны, құралдар және олармен жұмыс.1


1

Corel Draw графиктік редакторында құжатпен

жұмыс


1


1

Сorel Draw графиктік редакторынның мүмкіншіліктері

1


1

AdobePhotoShop программасымен танысу

1


1

Photoshop бағдарламасын баптау. Суреттердің сипатталуы және өзгеруі

1


1

Фотошоп бағдаpламасының құрал - жабдықтары

1


1

Гpафиқадағы жалпы -өңдік түзетулеp

1


1

Фотошоптын графикасы. Аймақтарды белгілеу. Фотомонтаж

1


1

Қабаттар. Қабаттарды түрлендіру

1


1

AdobePhotoshop бағдарламасымен танысу. Фондық және негізгі түстер. Каталог палитрасы.
22

Сурет салу және бояу құралдары. Түс пен бояуды қолдану. Ерекшелеу құралдары. Бейнені баптау.
22

Бейнелердің үзінділерімен амалдар жасау. Қабаттармен амалдар жасау.
32

Түспен түзету. Арналар. Color палитрасы. Ерекшеленген бөліктің модификациясы
32

Бейненің үзінділерін жеке қабатқа шығару әдістері. Ақ-қара түсті фотобейнені бояу. Модификациялау бұйрығының қызметі
32

Adobe Photoshop бағдарламасында ерекшелеу және трансформация Фильтрлер. Дуплекстер. Фотомонтаждау. Жаңа қылқаламды құру
32

СОӨЖ №36
4,5

СОӨЖ №47,5
4,5

СОЖ №3


18

18

СОЖ №4


19,5

19,5

2-ші рейтинг қорытындысы

8

16

13,5

37,5

75
15

30

22,5

67,5

1356. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
Кесте 4 – СОӨЖ және СӨЖ жоспарлары

Студенттердің оқытушымен өздік жұмысы (тапсырмаларды орындау және тапсыру)Тақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер. Негізгі/ қосымша

Балл

Жұмысты тапсыру мерзімі

Бақылау

формасыӨзіңіздің нұсқаңызға сәйкес төмендегі тақырыптар бойынша реферат жазу, қорғау.

(Тапсырма 1).
Берілген тақырыптың теориялық материалын оқып-үйрену;

Берілген тақырыпта электрондық анықтамалық сөздік әзірлеу (35-40 сөз).[1-12]


15

3 апта

Электрон-ды түрде

Өзіңіздің нұсқаңызға сәйкес Corel Draw графиктік редакторында бейнелік композициялар жасау (Тапсырма №2).

Берілген тақырыптың теориялық материалын оқып-үйрену;


[1-12]


15

6 апта

Электрон-ды түрде

Corel Rave программасында жарнамалық баннер жасау

Corel Rave програм-масынан меңгерген дағдылырын практикада қолдануға аранлаған

[1-12]

20

9 апта

Электрон-ды түрде

Adobe Photoshop графикалық редакторында жарнамалық баннер жасау

Adobe Photoshop программасынан меңгерген дағдылырын практикада қолдануға аранлаған

[1-12]

20

12 апта

Электрон-ды түрде
ТАПСЫРМА №1

Төмендегі тақырыптар бойынша реферат жазу, қорғау. Нұсқа номері есеп кітапшасындағы соңғы цифр бойынша анықталады.


Бірінші тапсырма бойынша теориялық материалдар қарастырылады, сондықтан қолданылатын әдебиетермен танысу талап етіледі.
Тақырыптар

0


Компьютерлік графикаға кіріспе

КГ графиканың негізгі қызметі, анықтамасы. КГ қолдану сфералары. КГ қолданудың классификациясы. КГ қысқаша тарихы.1

Векторлық графика

Векторлық графика ұғымы. Сызық векторлық графиканың элементарлы объектісі ретінде. Объектілер және олардың атрибуттары. Векторлық графиканың математикалық негіздері. Векторлық графиканың жетістігі мен кемшіліктері. Безье қисықтары.2

Растрлық графика

Пиксельдер. Түпнұсқа, эхкран бейнесінің, баспа кескінінің мүмкіндіктері және линиатура түсінігі. Динамикалық диапазон. Кескін параметрі және файл өлшемі арасындағы байланыс. Растрлау әдістері. Растрлық кескіндерді масштабтау. Жиілік модуляциялы растрлау. Стохастикалық растрлау.3

Графиктік мәліметтерді беру

Бейнелерді сақтауға арналған файлдардың форматтары. Растрлық бейнелер файлдары. Векторлық бейнелер файлдары. Бейнелерді сақтауға арналған универсалды форматтарды пайдалану.4

Түсті сипаттау

Түстер түсінігі. Реңдерді қалыптастырудың физикалық принциптері. Түстік кеңістік. Колометриялық жүйе. Компьютерлік графикадағы аддитивті және субтрактивті түстер. HSB, HSL, RGB, CMYK түстер жүйелері. Индекстелген түстер. Түстерді басқару жүйелері. Түсті басқару жүйелерінің түрлері.5

Екі өлшемді графиканың программалық құралдары

Растрлық бейнелер жасаудың программалық құралдары. Векторлық бейнелер жасаудың программалық құралдары. Трассировкалаушы программалар (векторизаторлар). КГ-ның Adobeжәне Corelкомпанияларының программалар.6

Фрактальді және үшөлшемді графика түсініктері.

Үш өлшемді графиканың математикалық және алгоритмдік негіздері. Шынайы физикалық дененің қозғалмалы бейнесін жасау этаптары және оларды жүзеге асырудағы қолданылатын әдістер.7

Үшөлшемді графиканы өңдеудің программалық құралдары.

Дербес компьютерде үшөлшемді графиканы жасау және өңдеу программалық құралдары. Компьютерлік анимация және видео жасаумен өңдеудің кәсіби программалық құралдары. Компьютерлік анимация файлдары форматтары. Тіркеу құрылғысы форматтары.8

Компьютерлік графиканың ақпараттық жабдықтары.

Растрлық бейнелерді енгізу құрылғылары. Дисплей, плоттер, принтер, сканер, цифрлық фотоаппараттар және бейнекамералар және т.б. Видеожүйелер: режимдер мен сипаттамалары. Форматтары. Электронды – сәулелік трубалар. IBM PC дисплейлік ішкі құрылғылары.9

Растрлық алгоритмдер.

Кесінділерді векторлық формадан растрлыққа түрлендіру. Қарапайым қаламды алгоритм. Түзу кесінділері үшін Брезенхем алгоритмі. Кесінділерді туралау. Тұрақты жарық түзулері. әріптердің растрлық мазмұны. Литерлерді пропорциональды орналастыру және төменгі түсіндірме элементтер. Литерлерді туралау. Дөңгелектердің растрлық мазмұны. Сегізжақты симметрия. Брезенхем алгоритмі.

ТАПСЫРМА №2

Екінші тапсырма Corel Draw графиктік редакторында бейнелік композициялар жасау. Нұсқа номері есеп кітапшасындағы соңғы цифр бойынша анықталады.


Нұсқа №1

Детальдың қарапайымдалған сызбасын жаса. Сызбаны жоғары дәлдікпен орналастыру үшін Сетка мен Направляющие линии орнат. Сызбаны жасауда сызықтың әртүрлі типтері мен жуандықтарын бер. Объектіге айна тәрізді шағылдыру түріндегі түрлендіру тәсілін қолдан.Сызбаға өлшемдік сызықтар қойып шық.


Нұсқа №2

Авиатасымалдаумен айналысатын кәсіпорынның жарнамалық хабарландыруын жаса. Иллюстрациялар жасауда Corel Draw символдар кітапханасынан дайын символдарды пайдалануға болады. Жарнама контрастылы болуы керек, Сондықтан бір ғана қара түсті падалан. Хабарландыру текстін жасауда шрифтердің әртүрлі типтерін пайдалан, керек болса, тексті форматтап, редактрле, сондай-ақ перспектива, тень, выдавливание сияқты қосымша эффектілерді қолдан.


Нұсқа №3

Визиттік карточка жаса. Фирма логотипін жасау үшін Corel Draw символдар кітапханасынан дайын символдарды пайдалануға немесе қарапайым графиктік примитивтер көмегімен дайындауға болады. Фирма атауы жазылған тексті қисық бойымен орналастыр және көлем немесе көлеңке эффектілерін бер. Визиттік карточка фонын беру үшін сызықтық градиентті бояуды пайдалан.


Нұсқа №4

Салауатты өмір салтын жарнамалайтын көркем плакат жаса. Негізгі мәнін өрнекпен бояу, текстурамен бояу, градиентті бояу сияқты бояу типтеріне аудар. Иллюстрацияларды әсерлі безендіру үшін перетекание, выдавливание, оконтуривание, перспектика, тень сияқты қосымше эффектілерді қос. Бұл эффектілерді текстік блокқа да қосуға болады. Сондай-ақ тексті қисық бойымен орналастырып, оны қабықшаға кіргізіп, трансформациялауға да болады.


Нұсқа №5

Автотасымалдаумен айналысатын кәсіпорынның жарнамалық хабарландыруын жаса. Иллюстрациялар жасауда Corel Draw символдар кітапханасынан дайын символдарды пайдалануға болады. Жарнама контрастылы болуы керек, Сондықтан бір ғана қара түсті падалан. Хабарландыру текстін жасауда шрифтердің әртүрлі типтерін пайдалан, керек болса, тексті форматтап, редактрле, сондай-ақ перспектива, тень, выдавливание сияқты қосымша эффектілерді қолдан.
Нұсқа №6

Фирманың өнімін жарнамалайтын көркем плакат жаса. Негізгі мәнін өрнекпен бояу, текстурамен бояу, градиентті бояу сияқты бояу типтеріне аудар. Иллюстрацияларды әсерлі безендіру үшін перетекание, выдавливание, оконтуривание, перспектика, тень сияқты қосымше эффектілерді қос. Бұл эффектілерді текстік блокқа да қосуға болады. Сондай-ақ тексті қисық бойымен орналастырып, оны қабықшаға кіргізіп, трансформациялауға да болады.


Нұсқа №7

Фирмалық белгі жаса. Иллюстрацияны жасау үшін шеңберлер, оларды қисыққа айналдыру, комбинациялау жұмыстарын қолдан. Фирмалық белгіге текст енгізіп фирманың атын жаз. Интерактивті қабықша, текстуралық бояу, интерактивті көлем беру әрекеттерін жүргіз.


Нұсқа №8

Техникалық детальдың комплекстік сызбасын жаса.Сызық, тор және бағыттаушыларды пайдаланып объектінің парақтағы орынын бер. Детальдың қарапайымдалған сызбасын құр. Графика панеліндегі құралдармен керекті өлшемдерін бер .


Нұсқа №9

Құрылымдық схема жаса. Қарапайым графиктік примитивтерді пайдаланып схема элементтерін жаса және оларға жазулар орналастыр. Объектілерге түрлендірулердің әртүрлі түрлерін қолдан: жылжыту, айналдыру, қисайту. Объектілерге контурды сызу, бояуды қолдан, бағдаршалары бар жалғастыру сызықтарын сыз, барлық объектілерді бір-біріне қатысты тегісте.
СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі

Студенттің өзіндік жұмысы дәpicтiк материалдарды талқылау, тәжірибелік және практикалық сабақтарға дайындалу, Практикалық және тәжірбиелік жұмыстарды қорғау, тест бақылауына дайындалу мен қатар, косымша материалдарды оқуды және курстық жұмысты орындауды қамтиды. Ақпараттар көзі ретінде студент оқулықтарды, оқу құралдарын, компьютерлер мен компьютерлік технологиялар туралы мерзімдік басылымдарды, анықтамалық әдебиеттерді және институт пен кафедра сайттарындағы оқу материалдарын және Интернет қорын пайдаланады.


Іс- тәжірибелік сабақ атаулары

Балл

Тапсырманы орындау уақыты

Бақылау түріCorelDraw графикалық редакторының мүмкіндіктері және кемшіліктері.

Классификация и область применения компьютерной графики30

4 апта

Ауызша қоғау РефератГрафикалық редакторлардың форматтары, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктері

Форматы графических редакторов и их особенности и недостатки
45

7 апта


Ауызша қоғау РефератAdobe Photoshop графикалық редакторының мүмкіндіктері және артықшылықтары, кемшіліктері.

Возможности графического редактора Adobe Photoshop. Преимущества и недостатки30

10 апта


Ауызша қоғау РефератAdobe Photoshop графикалық редакторында жарнамалық баннер жасау тәсілдері.

Понятие создания баннера с помощью графического редактора Adobe Photoshop45

13 апта


Ауызша қоғау Реферат


СӨЖді орындау және тапсыру графигі
СӨЖ үй тапсырмасы ретінде дәптерге не А4 форматтағы қағазға орындалып, оқытушыға тапсырылады. СӨЖ программасы оқытушыға электронды түрде өткізіледі.

Өздік жұмысын бақылау келесі түрде болуы мүмкін: • орындалған жұмыстың презентациясы;

 • өзбетімен оқылған тақырыптың баяндамасы;

 • оқытушының ауызша сұрауы;

 • жазбаша түрде;

Ескерту: Жақсы бағада аттестация алу үшін СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары аттестация уақытына дейін оқытушыға 1 апта бұрын тапсырылуы қажет.

7. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер: 1. Залогова Л.А., Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум. - М:Бином. Лаборатория занятий., 2005. - 264

 2. Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. -СПб.: Питер, 2004

 3. ШукетаеваК.К., Белгожаева Ш.Д., Текесбаева Н.А. Компьютерная графика. Corel Draw., 2008. -138с

 4. Панкратова Т. PhotoShop 6. Учебный курс.

 5. Петров М.Н., В.П.Молчанов. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2002.

 6. Мұхамбетжанова С. Т. Компьютерлік дизайн. - Алматы, 2007.

 7. Левковец, Л. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS/, СПб.: Питер, 2005.

 8. Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. -СПб.: Питер, 2004.

 9. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. -СПб.: Питер, 2004.

 10. Мюррей Д.Д., Райпер У. Энциклопедия форматов графических файлов. Пер. С анг. Киев: ВНҮ, 1997.

 11. Панкратов Т. Photoshop7. СПб.: Питер, 2005.

Қосымша әдебиет және қорлар 1. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистичные изображения. - М.: Диалог-МИФИ, 2000.

 2. Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика./ Под. ред. К.М. Полищука. - М.: Радио и связь, 1995.

 3. Музыченко В.Л., Андреев О.Ю. Самоучитель компьютерной графики.: Учебное пособие -М.: Технолоджи - 3000, 2003.

 4. Бурлаков М. CorelDRAW 12. - СПб.: БХИ-Петербург, 2004.

 5. Самоучитель Adobe Photoshop 5.5 А.М. Тайц, А.А. Тайц издательство "БХВ - Санкт-Петербург" 1999 год.

 6. Видеоуроки «Фотошоп с нуля в видеоформате» автор курса Зинаида Лукьянова. Сайт: http://photshop.master.ru/
жүктеу 245 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша