Курсы. Барлығы 4 кредитжүктеу 24,12 Kb.
Дата17.11.2017
өлшемі24,12 Kb.
#918

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнайгаз ісі институты Мұнай және газ кәсіпшілілгінің машиналары мен жабдықтары кафедрасы

 • Айтөреева Гүлзия Қалдыбайқызы “Мұнай және газ кәсіпшілілгінің машиналары мен жабдықтары” кафедрасының аға оқытушысы, педагогикалық еңбек өтілі – 15 жыл.
 • 5В072400 - Технологиялық машиналар мен жабдықтар (Мұнайгаз саласы бойынша) мамандығына арналған «Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің машиналары мен жабдықтары» курсы.
 • Барлығы – 4 кредит
 • Курс 3
 • Семестр 5
 • Емтихан – жазбаша
 • АҢДАТПА Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған 050724 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша «Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің машиналары мен жабдықтары» курсы нақты курс концепциясын анықтаушы құжат – оқу-әдістемелік кешенінен, ОӘК типтік бағдарламадан, пәннің оқу бағдарламасынан (syllabus), қысқаша дәріс конспектісінен, әдістемелік материялдардан, білім алушылардың өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік материалдардан, бақылау құралдары мен қажетті әдебиеттер тізімінен тұрады. Оқу-әдістемелік кешенінде кестелерге сәйкес білім алушыларға берілетін тапсырмалардың тізімі және оларды орындау сұлбасы көрсетілген. Білімді бағалау әдісі рейтингтік жүйеге негізделген. Дәрістер мазмұны пән материалдарын жақсы игеру үшін тақырыптық материалдарды түсіндіруші иллюстрацияны құрайды.

Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің машиналары мен жабдықтары – курсының мамандық бағдарламасында алатын орны мен атқаратын қызметі: білім алушыларға әлемдік техникалық жетістктер тенденциясына сәйкес Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің жабдықтарын әрі қарай дамуының негізгі бағыттары мен құрылымын, теориясын оқыту.

 • Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің машиналары мен жабдықтары – курсының мамандық бағдарламасында алатын орны мен атқаратын қызметі: білім алушыларға әлемдік техникалық жетістктер тенденциясына сәйкес Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің жабдықтарын әрі қарай дамуының негізгі бағыттары мен құрылымын, теориясын оқыту.
 • Курстың басты мақсаты: білім алушыларға мұнайгаз құбырөткізгіштері машиналары мен жабдықтары,құбырөткізгіштер мен газөткізгіш құрлыстарының құрамы, мұнай және газ қоймалары, МАС пен БМАС-тың құрамындағы негізгі агрегаттар мен жабдықтары бойынша теориялық және практикалық білім беру. Сонымен бірге пәнді оқу барысында МАС-тың жұмыс істеу технологиялық схемалары, энергетикалық машиналар мен жабдықтар, құбырөткізгіштік арматуралар, бақылау және есептеу жүйелерінің аспаптары мен жабдықтары қарастырылады.
 • Курсты оқыту міндеті: мұнай және газды тасымалдауға қажет жабдықтардың негізгі түрлерімен, құрылысымен танысу, оларды таңдауды үйрену, сонымен қатар МАС және ГАС жұмысының технологиялық жабдықтары мен сұлбалары, мұнай мен газды сақтауға арналған жабдықтар, бақылау және есептеу жүйелерінің құрал-жабдықтары бойынша білім алу.
 • Курстың жаңалықтары: әлемдік фирмалармен игерілген, қолданылып жүрген жабдықтар негізінде жаңа тасымалдау жабдықтарының жобалаудың жаңа технологиялық әдістерін үйрету.
 • Материалдарды таңдау мен құрастырудың негізгі принциптері
 • Тасымалдау жабдықтарына қойылатын технологиялық және нормативті-техникалық талаптар;
 • ғылым мен техниканың әлемдік жаңа жетістіктері;
 • мұнай-газ ісінің жаңа ғылыми проблемалары;
 • технологиялық талаптар бойынша тасымалдау жабдықтарын техникалық параметрлерін есептеу;
 • тасымалдау жабдықтарының күшке беріктігін, киниматикалық және техникалық есептерді жаңа техникалық дәрежеде орындау;
 • танымал және жобаланушы тасымалдау жабдықтарының техника-экономикалық көрсеткіштерін және конструкциясын талдау.

 • Оқыту әдістері мен үлгілері
 • - Дәрісханалық;
 • - Тәжірибелік (семинар) сабақтар;
 • - БАӨЖ;
 • - БАОӨЖ (дәрісханалық);
 • Курстық жұмыс;
 • Күндізгі оқу түрі.
 • Өткізілетін сабақтардың түрлері
 • Дәріс 30 сағат
 • Тәжірибелік (семинар) сабақтар 30 сағат
 • Аралық бақылау саны 2
 • БАӨЖ 45 сағат
 • БАОӨЖ (дәрісханалық) 15 cағат, (офистік) 45 сағат
 • Курстық жұмыс 6-семестрде
 • Еңбек көлемі 165 cағат
 • Оқу үрдісінде қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялар мен мультимедиялық жабдықтар

Білім алушылардың алатын мүмкін нәтижелері

 • Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің жабдықтарына қойылатын технологиялық және нормативті-техникалық талаптар игереді;
 • Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің жабдықтарына және олардың элементтерін есептеу және конструкциялауды оқып үйренеді;
 • Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің жабдықтарын жобалаудың жаңа технологиялық әдістерін үйренеді
 • Нәтижелерді бағалау құралдары мен технологиясы
 • Мамандықтың оқу жоспарына енген курс рейтингі 100 баллдық шкала бойынша бағаланады.
 • Баға - өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз;
 • Әріптік эквивалент, рейтинг балы (%), балл;
 • Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ-дың барлық курстары мен барлық пәндері бойынша студенттердің білімін тексерудің рейтингтік жүйесі кредиттік технология арқылы оқытылады.

Соңғы 5 жылдағы жетістіктер мен ғылыми бағыттар

 • 050724 – «Мұнай және газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабдықтары» мамандығы студенттеріне дипломдық жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. 1 – бөлім - «Дипломдық жобаның (жұмыстың) құрамы мен рәсімделуі» Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Методические указания и программа производственной и научной практики (для магистрантов специальности 6N0724, 6В0724, 6А0724). Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Қойыртпақ органикалық денені құйынды аппаратта кептіру киниматикасы. Международная научно-техническая конференция «Инновационные пути развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан». Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Актуальные проблемы подготовки инженерных кадров в современных условиях. Международный форум «Наука и инженерное образование без границ». Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Sillabus «ИТЖ, мұнайгаз саласының техника және технологияларының қазіргі жағдайы» Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Sillabus «Современное состояние ИТР, техники и технологий в нефтегазовой отрасли» Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Sillabus и УМК «Мұнайгаз машиналары мен жабдықтарын жобалау» Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Sillabus и УМК «Бұрғылау жабдықтарын есептеу және конструкциялау» Алматы, КазНТУ, 2009;
 • Мұнайгаз ісінің негіздері Sillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2010г
 • Основы нефтегазового делаSillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2010г
 • Мұнайгаз өндірісіне қалыптастыру бойынша тренингSillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2010г
 • Тренинг по адаптации к нефтегазовому производствуSillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2010г
 • Мұнайгаз құбырөткізгіштерінің машиналары мен жабдықтары Sillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2011г
 • Бұрғылау жабдықтарын есептеу және конструкциялау Sillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2011г
 • Особенности применения «интеллектуальных» тренажеров-имитаторов в подготовке кадров для нефтегазовой промышленности Международный симпозиума "Качество образования а аккредитация в высшей школе: вызовы ХХI века" 2011
 • Перспективы совершенствания гидроударных машин Материалы VII-ой международной научно-практической конференции «Dinamika naukowych badan-2011», 07-15 lipca 2011roku. Т-9 «Технические науки», Przemysl. Nauka I studia.
 • Сораптық және компрессорлық станциялар жабдықтарын монтаждау технологиясыSillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2012г
 • Технология монтажа оборудования насосной и компрессорной станцийSillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2012г
 • Инновационная техника и технологии в нефтегазовой отраслиSillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2012г
 • Мұнайгаз өнеркәсібінің инновациялық технологиялары мен жабдықтарыSillabus и УМК, Алматы, КазНТУ, 2012г
 • Бұрғылау жабдықтарын есептеу және құрылымдау Учебное пособиеАлматы, КазНТУ, 2012г
 • Авторегулируемые струйные насосы
 • НАН РК, НИА РК журнал «Нефти и газ» №2. 2012
 • AUTOMATICALLY CONTROLLED JET PUMPS (Авторегулируемые струйные насосы) Журнал «Вестник КазНТУ» № 3, 2013г
 • Бұрғылау жабдықтарын есептеу және конструкциялау Тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік ұсыныс. Алматы, ҚазҰТУ, 2013ж.
 • Мұнайгаз өндірісіне қалыптастыру бойынша тренинг Тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік ұсыныс. Алматы, ҚазҰТУ, 2013ж.
 • Басқа ЖОО-да жұмыс жасамағанмын.

Білікті мамандар даярлаудағы көп жылдық жемісті еңбегі үшін «Құрмет грамотасы» университет ректоры Ж. Әділовтен Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ-нің 75 жылдық мерейтойы құрметіне, 2009ж.;

 • Білікті мамандар даярлаудағы көп жылдық жемісті еңбегі үшін «Құрмет грамотасы» университет ректоры Ж. Әділовтен Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ-нің 75 жылдық мерейтойы құрметіне, 2009ж.;
 • - Өндірістен қол үзбей біліктілікті жетілдіру курсында «Өндірістік және азаматтық құрылыс» тақырыбын оқығандығы туралы «Сертификат» 2009г.;
 • Өндірістен қол үзбей біліктілікті жетілдіру курсында «Кен орындарын игеруге арналған жаңа сораптық жабдықтар» тақырыбын оқығандығы туралы «Сертификат» 2009г.;
 • 2009г. Повышение квалификации. Курс: Новое оборудование для разработки месторождений, способы ПСВ;
 • 2009г. Повышение квалификации. Курс: Промышленная и гражданская строительство;
 • 2010г. Повышение квалификации. Курс: Расчет и конструирование бурового оборудования;
 • 2010г. Повышение квалификации. Курс: Реализация основных принципов болонского процесса и внедрение системы ECTS в вузах Казахстана;
 • 2011г. Повышение квалификации. Курс: Качество образования и аккредитация в высшей школе: вызовы ХХI века;
 • 2012г. «English Language Course» program supported by «Chevron»;
 • 2012г. Повышение квалификации. Курс: Современные методы и технологии проектирования технологических машин и оборудования.
 • 2013г. Повышение квалификации. Курс: Преподавание профессиональных дисциплин в Европейских технических вузах.

Дипломдық жобалар мен жұмыстар тақырыптары

 • Қысымы 50 МПа, сыртқы диаметрі 118-140 мм тізбекті тығындауға арналған механикалық пакерді жобалау.
 • Өту тесігі 80 мм, жұмыс қысымы 70 МПа плашкалы превентор конструкциясын игеру.
 • Өнімділігі 350 м3/тәул., арыны 1100м батпалы электрлі ортадан тепкіш сорапты жобалау.
 • Берілісі 26 л/с, қысымы 32 МПа үшплунжерлі ұңғыны цементтеуге арналған сораптың конструкциясын игеру.
 • Қысымы 30 МПа, шегендеу тізбегінің диаметрі 140-178 мм ұңғыны екісатылы және манжетті цементтеуге арналған механикалық пакерді жобалау.
 • Берілісі 16м3/тәул., қысымы 12 МПа батпалы жетекті винттік сорап қондырғысын жобалау.
 • Берілісі 40·106 м3/тәул., қысымы 7 МПа магистралді газ айдағыштың конструкциясын игеру.
 • УНБ-600 бұрғылау сорабының механикалық бөлігін жетілдіру.
 • Жүк көтергіштігі 2000 кН дейінгі мобилді бұрғылау қондырғысының мұнаралы-шығырлы блогын жобалау.
 • Жүккөтергіштігі 5000 кН ұршық-редуктор конструкциясын игеру.
 • Берілісі 7000 м3/сағ., арыны 250 м магистралді мұнай сорабының конструкциясын игеру.
 • Берілісі 30м/тәулікке дейінгі гидравликалық ұңғылық штангалы сорапты қондырғының гидрожетегінің конструкциясын жетілдіру.
 • Уралмаш-4Э-76 бұрғылау қондырғысының циркуляциялық кешенінің шарлы кранын модернизациялау.
 • Қисық бағытталған ұңғыларды бұрғылауға арналған резеңке протекторлы бұрғылау құбырларының конструкциясын игеру.
 • 2ГУЦ-400 цементтеу басының конструкциясын жетілдіру.
 • Ұңғыда перфорация жүргізуге арналған ПК2-89 перфораторын модернизациялау.
 • Ұңғыны бұрғылау өнімділігін қалпына келтіру және арттыру үшін УВУ-А.168 кесуші құрылғыны модернизациялау.
 • Ұңғыны пакерлі пайдалану үшін жер асты жабдығын модернизациялау.
 • БН-150 типті бұрғылау сорабының гидравликалық бөлігін жетілдіру.

Осы курс бойынша білім алушылардың орташа үлгерім баллы

 • 2010/2011оқу жылы бойынша:
 • – семестрлік - 80%;
 • – емтихан - 88%;
 • 2011/2012 оқу жылы бойынша:
 • – семестрлік - 79%;
 • – емтихан - 83%;
 • 2012/2013 оқу жылы бойынша:
 • – семестрлік - 78%;
 • – емтихан - 85%;
 • Білім алушыларға қойылатын талаптар
 • 1. Студентер міндетті түрде сабаққа қатысуы керек.
 • 2. Қатыспаған сабақтарын жұмыспен өтеу қажет.
 • 3. Тапсыратын уақытымен сәйкесті практикалық және өздік жұмыстары, ағымдағы бақылау түрінде, уақытында тапсырылуы керек.
 • 4. Уақытында тапсырылмаған жұмыстар ағымдағы бақылаудың балын азайтады.
 • 5. Аралық бақылау тест түрінде жоспарланған және оқу процесінің күнтізбелік графигі бойынша орындалады.

Каталог: files -> teacher-presentations
teacher-presentations -> Презентациялау 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
teacher-presentations -> Тау-кен өндірісінің шаруашылығын басқарудың жалпы ережелері өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару негіздері
teacher-presentations -> Мәліметтер базасын басқару жүйелері (мббж мббж)
teacher-presentations -> Өмірбекқызы «Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы
teacher-presentations -> Қаржылық есеп 1
teacher-presentations -> Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер
teacher-presentations -> Кафедра Геофизики

жүктеу 24,12 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
Республикасының білім
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
бойынша жиынтық
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
жиынтық бағалау
қатысушыларға қойылатын
Мектепке дейінгі
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
оқыту әдістемесі
пәнінің мұғалімі
ортақ біліктілік
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
мамандығына арналған
білім министрлігі
арналған әдістемелік