Куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы шарт алматы қжүктеу 0,62 Mb.
бет1/3
Дата10.12.2017
өлшемі0,62 Mb.
  1   2   3

Куәландырушы орталықтың

қызметтерін ұсыну туралы

ШАРТ
Алматы қ.
Бұдан әрі «Куәландырушы орталық» деп аталатын, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Куәландырушы орталығы Клиенттерге қызметтерді ұсыну түрлері мен тәртібін осы Шарт анықтайды. Клиенттің осы Шарт (бұдан әрі - Шарт) бойынша қызметтерді қабылдау келісімі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа №1 Қосымшасының (заңды тұлғалар үшін) немесе №3 Қосымшасының (жеке тұлғалар үшін) нысаны бойынша, кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтінішіне Клиент қолының қоюымен және куәландырушы орталыққа ұсынуымен анықталады.
МӘЛІМДЕМЕ ЖӘНЕ КЕПІЛДЕМЕ:
Куәландырушы орталық мәлімдейді және кепілдік береді:

1) ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға бола отырып, Шартты өз атынан жасауға құқылы;

2) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қажет рұқсаттарға ие және куәланырушы орталықтардың іс-әрекетіне қойылатын біліктілік талаптарына сай;

3) Шарттың аясында пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуге мүліктік құқыққа тиісті құқық иегері болып табылады және Клиентке Шарттың аясында бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану үшін мүліктік құқықты беру құқығына ие.

4) Шартта баяндалған талапға сәйкес орындалуы қажет Куәландырушы орталықтың қолданыстағы және заңды күші бар міндеттемелерін білдіреді;

5) Шарттың мазмұны және оның талаптарының тиісті түрде орындалуы Қазақстан Республикасының заңнамасының және Куәландырушы орталықтың Жарғысының талаптарының бұзылуына себеп болмайды;

6) Шарттың талаптарына сәйкес Куәландырушы орталықтың Клиентке берген электронды сандық қолтаңба құралдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сертификатталған;

7) Шартта қолданылатын түсініктер Қазақстан Республикасының «Электронды құжат және электронды сандық қолтаңба туралы» заңына сәйкес келеді.1.ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1.Куәландырушы орталық Клиентке мынадай қызметтер көрсетеді:

1.1.1.Клиенттің өтініші бойынша жабық кілтіне заңсыз кіруден қорғау үшін шараларды қабылдай отырып электронды сандық қолға, шифрлеуге, бастапқы инициализацияға немесе басқаларына криптографиялық кілтін (бұдан әрі - кілт) құрады немесе Клиенттің ПИН-коды бар ПИН-конверт және Клиентке автоматтандырылған жұмыс орнында пайдалану және қондыру мақсатында кілттерді дербес қалыптастырады;

1.1.2. тіркеу куәлігін береді, тіркейді, қайтарып алады, сақтайды, сонымен қатар тіркеу куәліктерінің тіркелімін жүргізеді, олардың әрекет ету мерзімінің ішінде тіркеу куәліктеріне қызмет көрсетеді;

1.1.3. Клиентке тіркеу куәлігінің иесі ретінде жабық криптографиялық кілтті игеру, пайдалану және басқару құқығын береді;

1.1.4. қолданыстағы және қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің есебін жүзеге асырады;

1.1.5. Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіпте Куәландырушы орталықта тіркелген Клиенттің ашық кілтінің тіркеу куәлігінің тиесілі және күші бар екенін растайды;

1.2. Клиентке жоғарыда аталған қызметтерді көрсету мақсатында Куәландырушы орталық Клиентке Интернет желісіндегі https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm мекен-жайы бойынша Куәландырушы орталықтың ақпараттық ресурсында жарияланған бағдарламалық қамтамасыз етудің Куәландырушы орталықтың өзара әрекеттесуі үшін қажетті пайдалану құқығын береді;

1.3.Куәландырушы орталық Клиентке Астана қаласының уақыт белдеуін ескере отырып, Шарт бойынша қызмет көрсетуді ұйымдастырады.

2.ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

2.1. Куәландырушы орталық құқылы:

2.1.1. қажетті тіркеу құжаттарын тиіссіз ресімдеген жағдайда Клиенттен тіркеуді қабылдамауға;

2.1.2.Клиентке берген тіркеу куәлігін мынадай жағдайларда қайтарып алуға:

2.2.2.1. Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің талабы бойынша;

2.1.2.2. тіркеу куәлігінің иесі қайтыс болғанда;

2.1.2.3.Клиенттің іс-әрекет жасауы тоқтаған жағдайда;

2.1.2.4. Шарт әрекеті тоқтаған жағдайда;

2.1.2.5. заңды күшіне енген сот шешімі бойынша;

2.1.3. тіркеу куәлігінің белгіленген әрекет мерзімі біткен жағдайда Клиенттің тіркеу куәлігінің әрекетін қайтарып алуын қабылдамауға;

2.1.4. тоқтатылған немесе қайтарып алынған тіркеу куәлігінің иесіне дәлелді себептері көрсетілген хабарлама жібере отырып Куәландырушы орталығының Клиентінің тіркеу куәлігінің әрекетін біржақты тәртіпте тоқтата тұруға немесе тіркеу куәлігін қайтарып алуға.

2.1.5. сервистік қосылумен рұқсат етілген, оларды құру жиілік көлемнен асыпкеткен жағдайда, сондай-ақ желілік шабуылдар анықталған жағдайда, Куәландырушы орталықтың желілік сервистарына Клиенттің белгілі ІР мекен жайы үшін қатынауға шектеу немесе уақытша оқшаулауға.

2.2. Клиент құқылы:

2.2.1. кілттердің ашылуы мен жабылуын дербес қалыптастыруға;

2.2.2. Клиенттің кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтініштерінде көрсетілген пайдалану саласына сәйкес тіркеу куәлігіндегі ашық кілтке сәйкес өзінің жабық кілттерін қолдануға;

2.2.3. Куәландырушы орталықпен жасалған ашық кілтінің тіркеу куәліктерінің электронды сандық қолтаңбасын тексеру үшін Куәландырушы оталықтың электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтін тіркеу куәліктерін алуға және қолдануға

2.2.4. электронды құжат айналым жүйесінің Қатысушыларының тіркеу куәліктерінің мәртебесін тексеру үшін Куәландырушы орталықпен жасалған, қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің тізімін алуға және қолдануға;

2.2.5. егер Клиент, Куәландырушы орталықтың Клиентке берген тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін жабық кілтіне кіру режимі бұзылған деп саналған жағдайда Куәландырушы орталықтан тіркеу куәлігін қайтарып алуды талап етуге;

2.2.6. Куәландырушы орталықтың қосымша сервистерін пайдалануға: сертификат мәртебесін жедел тексеру қызметі (OCSP), уақытты белгілеу қызметі (TSP);

2.2.7.Куәландырушы орталықтың қызметкерлерінен Астана қ. уақытымен 08 сағат 40 минуттан 17 сағат 40 минутқа дейін Куәландырушы орталықтың жұмыс мәселесі бойынша жұмыс күндері кеңес алуға;

2.2.8. Куәландырушы орталыққа олармен тіркеу куәліктері жасалған электронды сандық қолтаңбаның түпнұсқасын растау үшін жүгінуге;

2.2.9. Шарт бойынша Куәландырушы орталықтан міндеттемелерін тиісті және толық орындауын талап етуге;

2.3. Куәландырушы орталық міндетті:

2.3.1. Клиентке Шарттың 3.1. тармағына сәйкес құжаттарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төменде көрсетілген мәліметтері бар тіркеу куәлігін беруге:

2.3.1.1. тіркеу куәлігінің нөмірі және оның әрекет ету мерзімі;

2.3.1.2. Клиентті тіркеу куәлігінің иесі ретінде сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер;

2.3.1.3. ашық кілті;

2.3.1.4. тиісті жабық кілтін жасауға пайдаланылған ақпаратты криптографиялық қорғауына құралдары туралы мәліметтер;

2.3.1.5.тіркеу куәліктерін қолдану және қолдануды шектеу аялары туралы ақпараттар;

2.3.1.6.Куәландырушы орталықтың деректемелері;

немесе Клиенттің ПИН-коды мазмұндалған ПИН-конвертті клиентке беруге;

2.3.2.тіркеу куәліктерінде жасалған ашық кілттер мәнінің бірегейлігін және олармен жасалатын тіркеу куәліктерінің сериялық нөмірлерінің бірегейлігін қамтамасыз етуге;

2.3.3.Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес берілетін тіркеу куәліктеріне сәйкестігін қамтамасыз етуге, соның ішінде оларда міндетті мәліметтердің болуы;

2.3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеу кәліктерінің тіркелімін жүргізуге және оған барлық берілген тіркеу куәліктерінің көшірмесін сақтауға;

2.3.5. Куәландырушы орталықтың қоймасында жарияланатын тіркеу куәліктерінің тіркеліміне барлық жасалатын тіркеу куәліктерінің мәліметтерін дер кезінде енгізуге;

2.3.6. Клиенттің мәліметтерін оқу үшін Интернет желісінде Куәландырушы орталықтың қоймасына қол жетімділікті қамтамасыз етуге;

2.3.7. сақтауда жатқан тіркеу куәліктің жоғалуын, модификациялауды және қолдан жасауды болдырмау үшін санкцияланбай қатынау, резервілік сақтау және электронды сандық қолтаңба болдырмайтын техникалық құралдарды пайдаланып, барлық қажетті шараларды қолдануға;

2.3.8. егер тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке тиісті жабық кілтке қатынау тәртібінің бұзылуы немесе оған мүмкіндік беретін әрекеті (жоғалту, ұрлау, санкцияланбай қатынау және т.б.) жобаланған жағдайда Клиент қағаз тасымалында (Шарттың № 2 қосымшасы немесе Шарттың № 4 қосымшасы) немесе электронды тәсілмен оны қайтарып алу туралы Клиенттен өтініш түскен кезде жедел түрде Клиенттің тіркеу куәлігін қайтарып алуға;

2.3.9.тіркеу куәліктерін қайтарып алғанда (жоғалтқан) кезде Клиентке Куәландырушы орталықта тіркелген электронды пошта мекен-жайына нақты уақыт тәртібінде хабарлауға және http://ca.kisc.kz/cgi/RevListGOST.crl және http://ca.kisc.kz/cgi/RevList.crl мекен-жайы бойынша интернет ресурсында орналасқан қайтарып алынған тіркеу куәліктерінінің тізіміне тіркеу куәліктерін қайтарып алған кезден бастап бір сағаттан кешіктірмей өзгерістер енгізуге;

2.3.10.электрондық құжат айналым жүйесінің кез келген қатысушысы жүгінген кезде Куәландырушы орталықпен тіркелген тіркеу куәліктерін дұрыс, тиесілі болуы мен ақиқаттығын растауға;

2.3.11.Клиенттерге Куәландырушы орталықтың жұмыс мәселесі бойынша жұмыс күндері Астана қ. уақыты бойынша сағат 08 сағат 40 минуттан 17 сағат 40 минутқа дейін кеңес беруге.

2.3.12.Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде Шарт бойынша, профилактикалық жұмыстар уақытын санамағанда, тәулік бойы қызмет көрсетуге;

2.3.13.жалпы ұзақтығы жылына 7 (жеті) тәуліктен аспайтын профилактикалық жұмыстарды тек демалыс күндері (демалыс күндері) немесе түнгі уақытта істеуге;

2.3.14.https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі Куәландырушы орталықтың ақпараттық ресурсында жабық және ашық кілттерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз етуге қатынауды қамтамасыз етуге және Куәландырушы орталыққа тіркеу куәліктерін шығару/қайтарып алуға, электронды сандық қолтаңбаны сондай-ақ, оның құжаттамасын (орнату, қондыру және пайдалану) қоса алғанда электронды сұратуды берудің қолжетімділіг қамтамасыздандру;2.4.Клиент міндетті:

2.4.1. http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf және http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf мекен-жайлары бойынша интернет желісінде Куәландырушы орталықтың ресми ақпараттық ресурсында орналасқан Шарт талаптарын, Тіркеу куәліктерін қолдану саясатын және Тіркеу куәліктерін қолдану бойынша ережелерді орындауға;

2.4.2.Куәландырушы орталыққа Шарттың 3.1.1. тармағына немесе 3.1.2. тармағына сәйкес құжаттар өткізуге;

2.4.3. өзінің жабық кілтін құпия сақатуға, ол туралы ақпаратты заңсыз жариялануына жол бермеуге, оның жоғалуының, белгілі болуының, өзгеруінің және заңсыз пайдалануының алдын алу үшін барлық мүмкін болатын шараларды қолдануға;

2.4.4. Клиенттің кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтінішінде белгіленген қолдану аясында Клиенттің тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтіне сәйкес келетін тек әрекет ететін жабық кілттерді қолдануға;

2.4.5.жабық кілт жоғалған, белгілі болған, өзінің жабық кілтінің өзгеруіне немесе оны басқа тұлғалар пайдаланған жағдайда, жедел түрде Куәландырушы орталыққа қағаз түрінде (Шарттың №2 Қосымшасы немесе Шарттың №4 қосымшасы) немесе электронды құжат нысынында тіркеу куәлігін қайтарып алу туралы өтінішін жазып жүгінуге

2.4.6. мерзімі аяқталатын тіркеу куәліктерін ауыстыру үшін жаңа тіркеу куәліктерін шығарған жағдайда тіркеу куәлігінің күші бітуіне 7 (жеті) жұмыс күні қалғанға дейінгі мерзімінен кешіктірмей тиісті электронды құжаттар түрде тапсырыс жіберуге;

2.4.7. Шарттың талаптарына сәйкес Куәландырушы орталықтың Қызметтеріне дер кезінде және толық көлемде ақы төлеуге;

2.4.8.Куәландырушы орталыққа берілген құжаттарға жасалған өзгертулер туралы, өзгерту болған сәттен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Куәландырушы орталыққа хабарлауға.

2.4.9.Куәландырушы орталықта алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғыртпауға және көшірмеуге (соның ішінде жеке мақсатта пайдалануға), резервтік сақтау мақсатындағы көшірмеден басқа, ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз етуді Шартта қарастырылған құқықтар мен міндеттемелерді жүзеге асыру мақсатында ғана сақтауға және пайдалануға;

2.4.10.Куәландырушы орталықпен ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз етуді қайтадан жобалауды, декомпиляциялауды, дизассемблирлеуді жүзеге асырмауға;

2.4.11.Куәландырушы орталықпен ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз етуге және оған пайдаланушы құжаттамасына өзгерістер енгізбеуге, және үйлеспейтін аппараттық құралдар мен платформалар үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді модифицирлеуге;

2.4.12.Куәландырушы орталықта алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді (рұқсатты беру арқылы сату, жалға беру, өтемсіз пайдалану және т.б.) таратпауға және оны үшінші тұлғаға бермеуге.

3.ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ

3.1.Тіркеу үшін қажет құжаттар тізімі:

3.1.1. заңды тұлға:

1) кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркеу және қосылу үшін жазылған өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 1 Қосымшасы);

3.1.2. жеке тұлға:

1) кілттер және тіркеу куәліктерін дайындау және/немесе тіркеу куәлігін тіркеу және қосылу үшін жазылған Өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 3 Қосымшасы).

3.2.Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген құжаттар жинағын қабылдау Куәландырушы орталықта немесе Куәландырушы орталықпен сәйкесінше шарты бар ұйымда (бұдан әрі-Уәкілетті ұйым) жүзеге асырылуы мүмкін. Қағаз тасымалдағыштарында рәсімделген кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерінің тіркеу және қосылу үшін өтінішіндегі және тіркеу куәліктерін қайтарып алу (жою) өтінішіндегі мәліметтер құжаттармен расталады (жеке бас куәлігі/төлқұжат, заңды тұлғаны, жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік (жеке кәсіпкерлер үшін), ҚҚС төлеушісі (резидент емес үшін) және т.б.)).

3.3.Клиентті тіркеу Куәландырушы орталықта Алматы қ., Көктем-3 ы/а, 21 үй мекен жайы бойынша жүзеге асырылады.

3.4.Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген құжаттарды өткізгеннен кейін Клиент Куәландырушы орталықтан немесе Уәкілетті ұйымнан электронды құжат түрінде куәландырушы орталықтың электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтінің тіркеу куәлігін және келесі құжаттардың жиынын алады:

1) электрондық құжат нысанында тіркеу куәлігін;2) қағаз тасымалдағышында тіркеу куәлігін;

3) электронды құжат нысанында куәландырушы орталықтың электронды сандық қолтаңбасының ашық кілтінің тіркеу куәлігі

4) кілттер (егер кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеуге және қосылу үшін өтініште қарастырылса);

немесе Клиенттің идентификаторы (ID) және Пин-коды мазмұндалған ПИН-конверт.

3.5. Клиент ПИН-конвертті алғаннан кейін ары қарай жұмыс істеу үшін кілттерді таратады және Куәландырушы орталыққа электронды тәсілмен, кілттерді және тіркеу куәлігін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркеу және қосылу өтінішінде белгіленген қолдану аясына сәйкес тіркеу куәлігін шығаруға сұратуды жолдайды.

3.6. Клиент криптографиялық кілті және бастапқы инициализацияның тіркеу куәліктерін алғаннан кейін Клиент ары қарай жұмыс жасау үшін жаңа криптографиялық кілттердің таралуын жүргізеді және кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтінішінде көрсетілген қодану аясына сәйкес тіркеу куәліктерін шығаруға сұранысты электронды құжат түрінде Куәландырушы орталыққа жолдайды.

3.7. 3.2. тармақшасында көрсетілген растау құжаттарындағы Куәландырушы орталыққа берілген құжаттарда көрсетілген мәліметтердің өзгерген жағдайда, бастапқы құжаттар жинағы қабылданғанына байланысты Уәкілетті ұйымға немесе Куәландырушы орталыққа Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынылады.

4. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

4.1. Куәландырушы орталықтың http://www.kisc.kz/ca/tariff.html. мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі ресми ақпараттық ресурсында жарияланған қолданыстағы қызмет тарифтеріне сәйкес мөлшерде Куәландырушы орталықтың шотына ақша қаражаттарын аудару арқылы Шарт бойынша ұсынылған қызметтер үшін төлейді.

4.2. Шарттың 4.1. тармағында көрсетілген төлем Куәландырушы орталықтың төлем шотын ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Уәкілетті ұйыммен егер бұл Уәкілетті ұйым және Куәландырушы орталық арасында жекелеген шартпен қарастырылса, немесес Клиентпен жүзеге асырылады.

4.3. Шарттың 4.1. тармағында көзделген Куәландырушы орталықтың банкілік шотына ақша түскен мезгілден бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде Куәландырушы орталық Клиентке тиісті Уәкілетті ұйымның Куәландырушы орталықпен көрсетілген қызметтері үшін шот фактура мен көрсетілген жұмыстар актісін жасайды.5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

  1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Тіркеу куәліктерін қолдану саясатына (http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf сәйкес жауапкершілікті көтереді.

  2. Куәландырушы орталық Клиенттің жұмыс орнындағы шалыстарға жауапкершілікті көтермейді, сондай-ақ, Клиенттің жұмыс орнын қалпына келтірмейді.

  3. Куәландырушы орталық телекоммуникациялық провайдерлердің кінәсі бойынша байланыстың болмауына жауапты емес.

6. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

6.1. Клиенттің ашық кілтінің тіркеу куәліктеріне сәйкес келетін жабық кілттері, сонадай-ақ, ПИН-код Клиенттің құпия ақпараты болып саналады.

6.2. Осы Шартқа қосымшаның нысаны бойынша Клиенттің өтініші қамтылатын ақпарат Куәландырушы орталықта шығарылатын тіркеу куәліктері және қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің тізімі, құпия болып табылмайды. Шартқа қосыла отырып, Клиент Куәландырушы орталықпен өз дербес мағлұматтары көрсетілген ақпаратта мазмұндалған сақтауды жариялауға және жинауға, өңдеуге өз келісімін білдіреді және өз жауапкершілігіне өзінің сенім білдірілген тұлғаның келісімін алады. Куәландырушы орталық тіркеу кезінде сұрайтын дербес деректердің толық тізімі Куәландырушы орталықтың http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі ресми ақпараттық ресурсында орналасқан тіркеу куәліктерін қолдану ережесінде келтірілген.

6.3. Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысы әр Тараптың құпия ақпаратқа тиісті режимін сақтайды және аталған ақпаратты жариялануынан қорғауға барлық қажет шараларды жасайды.

6.4. Куәландырушы орталық тіркеу куәліктерінің иелері туралы мәліметтерді қорғауды қамтамасыз етеді және оларды тек Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген жағдайда ғана хабарлайды.

7. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

7.1. Өкілетті органдар растаған, Тараптар алдын ала болжай алмаған және Шарттың орындалуына әсер еткен еңсерілмейтін күштердің салдарынан: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, қоршауда қалу, ереуіл, әскери қимылдар, террористік актілер және тағы басқа жағдайларда, Шартты орындамағаны немесе лайықты орындамағаны үшін Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күштер жағдайына ұшыраған Тараптың міндеттемелерін орындау мерзімі, сондай жағдай болған мерзім көлеміне ұзартылады.

7.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмайтын жағдайға дұшар болған Тарап, Шарттың 7.1. тармағында көрсетілген жағдайдың басталғаны және біткені туралы 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, қарсы Тарапқа хабарлауы тиіс.

7.3. Шарттың 7.1. тармағында көрсетілген жағдайлар 1 (бір) айдан астам уақыт жалғасса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан бас тартуға құқылы және Тараптардың ешбірі қарсы Тараптан қандайда-бір шығынын өтеуді талап етуге құқығы жоқ.8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

8.1. Даулар туындаған жағдайда, Куәландырушы орталық пен Шартқа қосылған Тарап даудағы Тараптар болып саналады.

8.2. Шарттың талаптарын орындау кезінде қайшылықтар туған жағдайда, оларды Тараптар өзара мүдделерін ескере отырып, келіссөздер жүргізу жолымен шешуге тырысады. Тараптар ол қайшылықтарды соттан тыс тәртіпте шешуге барлық қажетті шараларды қолданады.

8.3. Тараптар ортақ келісімге келмеген жағдайда, дау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы қ, мамандандырылған аудан аралық экономикалық сот арқылы шешіледі.9.БАСҚА ТАЛАПТАР

9.1. Шарт Куәландырушы орталық Клиенттен қол қойылған кілттерді және тіркеу куәлігін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтінішін алған күннен бастап өз күшіне енеді және тіркеу куәлігінің әрекет етуі мерзімі ағымында қолданыста болады. Клиенттің жаңа тіркеу куәлігі шығарылған жағдайда Шарт автоматты түрде жаңа тіркеу куәлігінің әрекет ету мезіміне ұзартылады. Ұзарту бірнеше рет қайталануы мүмкін. Клиентте әрекет ететін тіркеу куәлігі болмағанда, яғни пайдаланушының соңғы әрекет ететін тіркеу куәлігін қайтарып алғанда немесе әрекет ету мерзімі аяқталған жағдайда, егер тіркеу куәлігінің әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап немесе қайтарып алған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннің ішінде клиет ұсынбаған болса, Шарт автоматты түрде күшін жояды.

9.2. Әрбір Тарап, Шартты белгіленген бұзу мезгілінен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын бұл туралы қарсы Тарапты жазбаша ескерте отырып Шартты бұзуға құқылы.

9.3. Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып саналады.

9.4. Тараптардың бірі қайта құрылған жағдайда, Шарт бойынша оның құқықтары мен міндеттері тоқтатылмайды және олардың мирасқорларына көшеді.

9.5. Іс-әрекеті тоқтаған жағдайда, Куәландырушы орталық өзінің іс-әрекетінің тоқтауынан 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Клиентке жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

9.6. Куәландырушы орталықтың іс-әрекеті тоқтаған жағдайда, ол берген тіркеу куәліктер, тіркеу куәліктерінің иелері туралы мәліметтер, Клиентпен жасалған қосымша, жазбаша келісім бойынша басқа куәландырушы орталықтарға беріледі. Басқа куәландырушы орталықтарға берілмеген тіркеу куәліктері өз күштерін жояды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақталады.

9.7. Шартқа, оның қосымшаларын қоса алғанда өзгерістер мен толықтыруларды енгізу Куәландырушы орталықпен бір жақты тәртіпте жүргізіледі.

9.8. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хабарлама Куәландырушы http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorca.rtf мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі ресми ақпараттық ресурсына Шарттың жаңа редакциясын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

9.9. Шарттағы кез-келген өзгерістер мен толықтырулар Шартқа қосылған барлық тұлғаларға, оның ішінде өзгерістер мен толықтырулар мерзімінен бұрын Шартқа қосылған тұлғаларға да таралады.

9.10. Клиенттің тіркеу куәлігі Қайтарылып алынған тіркеу куәліктерінің тізіміне енгізілгеннен кейін ғана қайтарып алынған болып саналады.

9.11. Шартта ескертілмеген және қарастырылмаған барлық жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарын басшылыққа алады.


10. КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚТЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ:

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар РМК:

050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., «Көктем-3» ы/а, 21-үй,

БСН 960440000151, экономика секторы 5, резиденттік белгісі 1,

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ54125KZT1002300104,

БСК NBRKKZKX


ДОГОВОР

о предоставлении услуг

удостоверяющего центра
г. Алматы

Настоящий Договор определяет виды и порядок предоставления услуг Клиенту Удостоверяющего центра Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», далее «Удостоверяющий центр». Согласие Клиента на получение услуг по настоящему Договору (далее – Договор) определяется подписанием Клиентом и предоставлением в Удостоверяющий центр Заявления о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства по форме приложения № 1 (для юридических лиц) или приложения № 3 (для физических лиц) к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.


ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ:
Удостоверяющий центр заявляет и гарантирует, что:

 1. он, являясь юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, имеет право от своего имени заключать Договор;

 2. обладает необходимыми разрешениями и соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к деятельности удостоверяющих центров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

 3. является надлежащим правообладателем имущественных прав на программное обеспечение, используемое в рамках Договора, и имеет право передавать Клиенту имущественные права на программное обеспечение для использования в рамках Договора;

 4. Договор представляет собой действительное и имеющее юридическую силу обязательство Удостоверяющего центра, подлежащее исполнению в соответствии с условиями, изложенными в Договоре;

 5. содержание Договора и соответствующее исполнение его условий не станет причиной нарушения требований законодательства Республики Казахстан и Устава Удостоверяющего Центра;

 6. средства электронной цифровой подписи, выданные Удостоверяющим центром Клиенту в соответствии с условиями Договора, сертифицированы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

 7. понятия, используемые в Договоре, соответствуют Закону Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Удостоверяющий центр оказывает Клиенту следующие услуги:

1.1.1. по заявлению Клиента создает криптографические ключи электронной цифровой подписи, шифрования, первичной инициализации или иные (далее – ключи) с принятием мер для защиты закрытых ключей от неправомерного доступа либо ПИН-конверт, содержащий ПИН-код Клиента и позволяющий Клиенту самостоятельно сформировать ключи в целях установки и использования на автоматизированных рабочих местах;

1.1.2. выдает, регистрирует, отзывает, хранит регистрационные свидетельства, ведет регистр регистрационных свидетельств, обслуживает регистрационные свидетельства в течение срока их действия;

1.1.3. передает Клиенту право владения, пользования и распоряжения закрытым криптографическим ключом как владельцу регистрационного свидетельства;

1.1.4. осуществляет учет действующих и отозванных регистрационных свидетельств;

1.1.5. подтверждает принадлежность и действительность регистрационных свидетельств открытого ключа Клиента, зарегистрированного Удостоверяющим центром в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.2. В целях оказания Клиенту вышеперечисленных услуг Удостоверяющий центр передает Клиенту право пользования необходимым для взаимодействия с Удостоверяющим центром программным обеспечением, опубликованным на информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm, на период действия Договора.1.3. Удостоверяющий центр организовывает предоставление Клиенту услуг по Договору с учетом часового пояса города Астаны.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. Удостоверяющий центр имеет право:

   1. отказать Клиенту в регистрации в случае ненадлежащего оформления необходимых регистрационных документов;

   2. отозвать регистрационное свидетельство, выданное им Клиенту, в следующих случаях:

    1. по требованию Клиента либо его уполномоченного представителя;

    2. смерти владельца регистрационного свидетельства;

    3. прекращения деятельности Клиента;

    4. прекращении действия Договора;

    5. по вступившему в законную силу решению суда.

   3. отказать Клиенту в отзыве регистрационного свидетельства в случае, если истек установленный срок действия регистрационного свидетельства;

   4. в одностороннем порядке приостановить действие регистрационного свидетельства Клиента Удостоверяющего центра или отозвать регистрационное свидетельство с обязательным уведомлением владельца приостановленного или отозванного регистрационного свидетельства и указанием обоснованных причин;

   5. ограничить или временно заблокировать доступ для определенного IP адреса Клиента к сетевым сервисам Удостоверяющего центра в случае превышении количества допустимых сервисом соединений, частоты их создания, а также в случаях обнаружения сигнатур сетевых атак.

  2. Клиент имеет право:

   1. самостоятельно формировать открытые и закрытые ключи;

   2. применять свои закрытые ключи, соответствующие открытым ключам в регистрационных свидетельствах, в соответствии с областями использования, указанными в Заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Клиента;

   3. получить и применять регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи Удостоверяющего центра для проверки электронной цифровой подписи в регистрационных свидетельствах открытого ключа, изготовленных Удостоверяющим центром;

   4. получить и применять список отозванных регистрационных свидетельств, изготовленный Удостоверяющим центром, для проверки статуса регистрационных свидетельств Участников системы электронного документооборота;

   5. требовать от Удостоверяющего центра отзыва регистрационного свидетельства, выданного им Клиенту, в случаях, если Клиент предполагает нарушение режима доступа к закрытому ключу, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве;

   6. использовать дополнительные сервисы Удостоверяющего центра: служба оперативной проверки статуса сертификата (OCSP), служба метки времени (TSP);

   7. получать у персонала Удостоверяющего центра консультации по вопросам работы Удостоверяющего центра в рабочие дни с 08 часов 40 минут до 17 часов 40 минут часов времени г. Астаны;

   8. обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности электронной цифровой подписи на изготовленных им регистрационных свидетельствах;

   9. требовать от Удостоверяющего центра надлежащего и полного исполнения обязательств по Договору.

  3. Удостоверяющий центр обязан:

   1. выдать Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов согласно пункту 3.1 Договора, регистрационные свидетельства, содержащие следующие сведения:

    1. номер регистрационного свидетельства и срок его действия;

    2. данные, позволяющие идентифицировать Клиента как владельца регистрационного свидетельства;

    3. открытый ключ;

    4. данные о средствах криптографической защиты информации, использованных для создания соответствующего закрытого ключа;

    5. информацию о сферах применения и ограничениях применения регистрационных свидетельств;

    6. реквизиты Удостоверяющего центра;

либо выдать клиенту ПИН-конверт, содержащий ПИН-код Клиента.

   1. обеспечить уникальность серийных номеров изготавливаемых им регистрационных свидетельств и уникальность значений открытых ключей в изготовленных регистрационных свидетельствах;

   2. обеспечить соответствие выданных им Клиенту регистрационных свидетельств требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе наличие в них обязательных сведений;

   3. вести регистр регистрационных свидетельств и хранить в нем копии всех выданных регистрационных свидетельств в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

   4. своевременно вносить сведения обо всех изготовленных регистрационных свидетельствах в регистр регистрационных свидетельств, публикуемый в хранилище Удостоверяющего центра;

   5. обеспечить доступность хранилища Удостоверяющего центра в сети Интернет для чтения данных Клиентом;

   6. принимать все необходимые меры: использование технических средств предотвращения несанкционированного доступа, резервное копирование и электронную цифровую подпись для предотвращения утери, модификации и подделки находящихся на хранении регистрационных свидетельств;

   7. немедленно отозвать регистрационные свидетельства Клиента при поступлении заявления Клиента на их отзыв на бумажном носителе (Приложение № 2 к Договору либо Приложение № 4 к Договору) или в форме электронного документа, если им предполагается нарушение режима доступа к закрытому ключу, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве, или действия, способствующие этому (утеря, кража, несанкционированный доступ и т.п.);

   8. при отзыве (аннулировании) регистрационного свидетельства уведомить Клиента в режиме реального времени на адрес электронной почты, зарегистрированный в Удостоверяющем центре, и внести изменения в списки отозванных регистрационных свидетельств, расположенные на интернет-ресурсе Удостоверяющего центра по адресу http://ca.kisc.kz/cgi/RevListGOST.crl и http://ca.kisc.kz/cgi/RevList.crl не позднее одного часа с момента отзыва регистрационного свидетельства;

   9. подтверждать достоверность, принадлежность и действительность регистрационных свидетельств, зарегистрированных Удостоверяющим центром, при обращении любого участника системы электронного документооборота;

   10. предоставлять Клиенту консультации с 08 часов 40 минут до 17 часов 40 минут часов времени г. Астаны в рабочие дни по вопросам работы Удостоверяющего центра;

   11. предоставлять Услуги по Договору круглосуточно в течение всего срока действия Договора, за исключением времени проведения профилактических работ;

   12. проводить профилактические работы только в выходные дни (дни отдыха) или в ночное время, общей длительностью не более 7 (семи) суток в год;

   13. обеспечить доступность на информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm программного обеспечения, позволяющего сформировать закрытый и открытый ключ и передать в Удостоверяющий центр электронный запрос на выпуск/отзыв регистрационного свидетельства, включая средства электронной цифровой подписи, а также документацию к нему (по установке, настройке и использованию).

  1. Клиент обязан:

   1. выполнять условия Договора, Политики применения регистрационных свидетельств и Правил применения регистрационных свидетельств, размещенных на официальном информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресам http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf и http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf;

   2. передать в Удостоверяющий центр документы согласно пункту 3.1.1 либо пункту 3.1.2 Договора;

   3. хранить в тайне свой закрытый ключ, не допускать неправомерного распространения информации о нем, принимать все возможные меры для предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования;

   4. применять только действующий закрытый ключ, соответствующий открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве Клиента, в соответствии с областями применения, указанными в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Клиента;

   5. немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на отзыв своего регистрационного свидетельства на бумажном носителе (Приложение № 2 к Договору либо Приложение № 4 к Договору) или в форме электронного документа в случае потери, раскрытия, искажения личного закрытого ключа или использования его другими лицами;

   6. в случае выпуска нового регистрационного свидетельства для замены имеющегося регистрационного свидетельства, срок действия которого истекает, через запрос в форме электронного документа отправлять соответствующий запрос не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до истечения срока действия регистрационного свидетельства;

   7. своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Удостоверяющего центра в соответствии с условиями Договора;

   8. известить Удостоверяющий центр об изменениях в данных, указанных в переданных в Удостоверяющий центр документах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;

   9. не воспроизводить и не копировать программное обеспечение, полученное в Удостоверяющем центре, (в том числе в личных целях), кроме копий в целях резервного хранения, а также хранить и использовать предоставленное программное обеспечение только в целях реализации прав и обязанностей, предусмотренных Договором;

   10. не осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию, дизассемблирование предоставленного Удостоверяющим центром программного обеспечения;

   11. не вносить изменений в программное обеспечение, предоставленное Удостоверяющим центром, и пользовательскую документацию к нему, не модифицировать программное обеспечение для несовместимых аппаратных средств и платформ;

   12. не распространять (продажа, сдача в аренду, в безвозмездное пользование, путем предоставления доступа и пр.) программное обеспечение, полученное в Удостоверяющем центре, и не передавать его третьим лицам.

 1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Перечень документов, необходимых для регистрации:

   1. юридического лица:

1) оригинал заявления о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (Приложение № 1 к Договору);

   1. физического лица:

1) оригинал заявления о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (Приложение № 3 к Договору);

  1. Прием комплекта документов, указанных в пункте 3.1. Договора, может осуществляться в Удостоверяющем центре, либо в организации, имеющей соответствующий договор с Удостоверяющим центром (далее – Уполномоченная организация). Сведения, содержащиеся в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства и заявлении на отзыв (аннулирование) регистрационного свидетельства, оформленных на бумажных носителях, подтверждаются документами (удостоверение личности/ паспорт, свидетельство о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), плательщика НДС (для нерезидентов) и др.).

  2. Регистрация Клиента осуществляется в Удостоверяющем центре по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, дом 21.

  3. После передачи документов, указанных в пункте 3.1 Договора, Клиент получает в Удостоверяющем центре или в Уполномоченной организации регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи удостоверяющего центра в форме электронного документа и набор из следующих документов:

1) регистрационное свидетельство в форме электронного документа;

2) регистрационное свидетельство на бумажном носителе;

3) регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи удостоверяющего центра в форме электронного документа;

4) ключи (если предусмотрено заявлением о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Клиента);

либо ПИН-конверт, содержащий идентификатор (ID) и ПИН-код Клиента.  1. Получив ПИН-конверт, для дальнейшей работы Клиент производит генерацию ключей и в электронной форме отправляет в Удостоверяющий центр запрос на выпуск регистрационного свидетельства в соответствии с областями применения, указанными в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства.

  2. Получив криптографические ключи и регистрационные свидетельства первичной инициализации, для дальнейшей работы Клиент производит генерацию новых ключей и в форме электронного документа отправляет в Удостоверяющий центр запрос на выпуск регистрационного свидетельства в соответствии с областями применения, указанными в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства.

  3. В случае изменений данных, указанных в переданных в Удостоверяющий центр документах, подтверждающие документы, указанные в подпункте 3.2, предъявляются Клиентом в ту же Уполномоченную организацию или в Удостоверяющий центр в зависимости от того, где был принят исходный комплект документов, указанный в пункте 3.1. Договора.

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Оплата за Услуги, предоставляемые по Договору, осуществляется путем перечисления денег на счет Удостоверяющего центра в соответствии с действующими тарифами на услуги, опубликованными на официальном информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу http://www.kisc.kz/ca/tariff.html.

  2. Оплата, предусмотренная в пункте 4.1 Договора, осуществляется либо Уполномоченной организацией, если это предусмотрено отдельным договором между Уполномоченной организацией и Удостоверяющим центром, либо Клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Удостоверяющим центром счета на оплату.

  3. Удостоверяющий центр в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления на банковский счет оплаты, предусмотренной в пункте 4.1 Договора, оформляет счета-фактуры и акты выполненных работ за услуги, предоставляемые Удостоверяющим центром Клиентам, в соответствующие Уполномоченные организации.

 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Политикой применения регистрационных свидетельств (http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf).

  2. Удостоверяющий центр не несет ответственности за сбои на рабочем месте Клиента, а также не осуществляет восстановления рабочего места Клиента.

  3. Удостоверяющий центр не несет ответственности за отсутствие связи по вине телекоммуникационных провайдеров.

 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  1. Закрытые ключи, соответствующие регистрационным свидетельствам открытого ключа Клиента, а также ПИН-код Клиента являются конфиденциальной информацией Клиента.

  2. Информация, включаемая в заявления Клиента по формам приложений к Договору, в регистрационные свидетельства и списки отозванных регистрационных свидетельств, издаваемые Удостоверяющим центром, не является конфиденциальной. Присоединяясь к Договору, Клиент выражает свое согласие на сбор, обработку Удостоверяющим центром и публикацию в хранилище Удостоверяющего центра содержащихся в указанной информации своих персональных данных и свою ответственность заручиться согласием на это своих поверенных лиц. Полный перечень персональных данных, запрашиваемых Удостоверяющим центром при регистрации, приведен в Правилах применения регистрационных свидетельств, размещенных на официальном информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf.

  3. Каждая из Сторон по Договору сохраняет надлежащий режим в отношении конфиденциальной информации каждой из Сторон и принимает все необходимые меры по предохранению указанной информации от разглашения.

  4. Удостоверяющий центр обеспечивает защиту сведений о владельцах регистрационных свидетельств и раскрывает их в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, подтвержденных уполномоченными органами, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

  2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней обязана уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. Договора.

  3. В случае если указанные в пункте 7.1. Договора обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

 2. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  1. Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Удостоверяющий центр и Сторона, присоединившаяся к Договору.

  2. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора, рассмотрение споров между Сторонами осуществляется путем переговоров с учетом взаимных интересов. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их устранения во внесудебном порядке.

  3. В случае недостижения взаимного согласия Сторон, споры разрешаются Специализированным межрайонным экономическим судом г.Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  1. Договор вступает в силу со дня получения Удостоверяющим центром подписанного Клиентом заявления о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства и действует в течение срока действия регистрационного свидетельства. В случае выпуска нового регистрационного свидетельства Клиента Договор автоматически пролонгируется на срок действия нового регистрационного свидетельства. Пролонгация может осуществляться неоднократно. При отсутствии у Клиента действующего регистрационного свидетельства, т.е. в случае отзыва или истечения срока действия последнего действующего регистрационного свидетельства пользователя, если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня истечения срока действия регистрационного свидетельства или со дня его отзыва, Клиентом не было подано, Договор автоматически утрачивает силу.

  2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

  3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  4. В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам.

  5. В случае прекращения деятельности Удостоверяющий центр обязан за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения своей деятельности проинформировать об этом Клиента в письменном виде.

  6. При прекращении деятельности Удостоверяющего центра, выданные им регистрационные свидетельства, и сведения об их владельцах передаются в другие удостоверяющие центры по дополнительному письменному согласованию с Клиентом. Регистрационные свидетельства, не переданные в другие удостоверяющие центры, прекращают свое действие и подлежат хранению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  7. Внесение изменений и дополнений в Договор, включая приложения к нему, производится Удостоверяющим центром в одностороннем порядке.

  8. Уведомление о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Удостоверяющим центром размещением новой редакции Договора на официальном информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/new/dogovorca.rtf.

  9. Любые изменения и дополнения в Договоре распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты изменений и дополнений.

  10. Регистрационное свидетельство Клиента считается отозванным только после помещения его в Список отозванных регистрационных свидетельств.

  11. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА


УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР:

РГП на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»:

050040, Республика Казахстан, г. Алматы,

м-н «Коктем-3», дом 21,

БИН 960440000151, сектор экономики 5,

признак резидентства 1,

ИИК KZ54125KZT1002300104 в РГУ

«Нацио­нальный Банк Республики Казахстан»,

БИК NBRKKZKX

Каталог: doc -> new
doc -> Оқушылардың Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру «Оқу жұмысының үш жағы үш мәселеге тіреледі: бірі мұғалімге, бірі құралға, бірі ақшаға»
doc -> Есболова асель айдархановна
doc -> Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби қызметін ұйымдастыруда әдістемелік жұмыты дамыту жолдары
doc -> Бекітілді қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰтзу
doc -> Шалдай жалпы білім беру орта мектебінің Ағылшын тілі және орыс әдебиеті мұғалімдері әдістемелік бірлестігінің
doc -> №1 М.Әуезов атындағы жалпы орта мектептің 2015– 2016 оқу жылында дарынды оқушылардың жетістіктері
doc -> Рефераты қызылорда, 2013
new -> 1 компонент «Қоғам игілігі үшін қоғамдық пайдалы қызмет дағдыларына оқыту және өмірлік маңызды дағдыларды дамыту бағдарламасын қолдау»
new -> Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі

жүктеу 0,62 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша