4. Сабақ уақытында сөйлесуге, үнқағаз оқуға, сағыз шайнауға және ұялы телефонды пайдалануғажүктеу 0,75 Mb.
Pdf просмотр
Дата26.12.2019
өлшемі0,75 Mb.
#24974


Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

  

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

  

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

Пән оқытушылары  жөнінде мәліметтер: 

Алимгазинова Айгерим Мадениетовна , категориясыз

 

Байланыс ақпарат: 316 каб., жұма сағат 15 – тен 16 – ға дейін. Пәннің саясаты: 

 

Студентер міндетті түрде: 

1.    Дәрістерге,  практикалық  сабақтарға  кесте  бойынша    кешікпей,  халатта  қатысу.  Дәріс, 

практикалық сабақтада  ұялы телефондарды өшіру. 

2.  Сабақтарды  себепсіз  (ауырғанда...  )қалдырмау,  қалдырған  сабақтарды  істеп  ету    үшін  

бөлімшенің жазбаша  рұқсатын әкеліп тапсыру. 

3.Қалдырған сабақтарды оқытушы  белгілеген  нақты уақытта істеп тапсыру т.б. 

4.Сабақ уақытында сөйлесуге, үнқағаз оқуға, сағыз шайнауға және ұялы телефонды пайдалануға 

болмайды. 

5. Сабақтан қалмау, ауырған жағдайда анықтама көрсету. 

6. Себепсіз босатқан жағдайда мұғалім белгілеген уақытта қарыз сабақтарын өтеу. 

7. Тапсырма орындалмаған жағдайда қорытынды баға төмендету. 

8. Күнделікті сабақтарға қатысу. 

9. Оқу үрдісіне белсенділік таныту. 

10. Үй жұмысын тиянақты және берілген тапсырмаларды уақытында орындау. 

11.Курстас жолдастарымен және оқытушымен шыдамды, ашық, адал және мейірімді болу. 

12. Сабақтарда кері байланысты орнату. 

13.Тым ұяң студенттерді дискуссияға тарту және ұжымдық жұмыстарға баулу. 

14.Уақытында келу және міндетін атқару. 

15.Себепсіз сабақтан қалмау. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 ОҚУ УАҚЫТЫНЫҢ БӨЛІНУІ 

 

Барлық сағат Всего часов 

36 


Теориялық сабақтар 

Теоретические занятия 

36 

Лабораториялық практикалық сабақтар Лабораторные, практические занятия 

Модулдердің саны Количество модулей 

Дифференциялдық сынақ Дифференцированный зачет 

II 


Емтихан 

Экзамен  

Мемлекеттік емтихан Государственный экзамен 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 

Всего 


Теор. 

Прак. 


I  семестр 

 

  

II семестр 

36 

36 


 

III семестр 

 

 

 IV семестр 

 

  

V семестр 

 

 

 VI семестр 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

  

2. БАҒДАРЛАМА 

 

2.1 Кіріспе 2.2 Пәннің мақсаты  

2.3 Оқу міндеттері 

2.4 Оқу нәтижесі 

2.5 Пән аралық байланыс 

2.6 Пәннің қысқаша мазмұны. 

2.7 Пән бойынша тақырыптық жоспар 

2.8 Негізгі және қосымша әдебиеттер 

2.9 Білімді бағалау 

2.10 Білім алушылардың білімін бағалаудың критерийлері мен құзыреті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 2.1 Кіріспе 

 

Құқық  -  қоғам,  мемлекет  және  әрбір  азаматтың  тіршілігінің  негізі.  Құқықтың  ролі  мен 

маңызы адамның  негізгі құқықтары мен бостандықтарын  қорғау. 

«Құқық негіздері» пәнінің оқыту обьектілері Қазақстан Республикасының Конституциясы, 

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі, құқықтың салалық  негіздері, адам мен азаматтың 

құқығы  мен  міндеттері,құқықтық  жауапкершілікпен  байланысты  проблемалары,  Қазақстандағы 

мемлекеттік биліктің  жүйесі,  және жергілікті басқару органдар жүйесі. 

Құқықты  оқу  барысында  студенттер  мемлекет,қоғам,адамдар  және  олардың  азаматтық 

және 

конституциялыққұқықтары, міндеттері 

мен 


бостандықтары 

туралы 


білімді 

қалыптастырады. 

Құқықтың  басты мақсаты- бұл адам, қоғам және мемлекет арасындағы үйлесімділікті іздеу. 

 

2.2 Пәннің мақсаты  

Азаматтардың әкімшілік, қылмыстық, еңбектік және отбасылық, медициналық құқықтарын 

дамыту үшін медицина саласында оқушылардың құқықтану негіздерін дамытуда жүйелі 

сауаттылығын қалыптастыру.  

 

2.3 Оқу міндеттері:  

  мемлекет және құқық теориясының негіздерін игеру 

  азаматтық және әкімшілік құқық негіздерін қарастыру 

  еңбектік және қылмыстық құқық негіздерін калыптастыру 

  медицина саласында құқықтық білім негіздерін белгілеу 

 

2.4. Оқу нәтижесі  

В результате изучения основ права студенты  должны знать: 

  законы, направленные на охрану личности;  

  положения  законодательства  о  правах,  обязанностях  и  ответственности  медицинских  работ-

ников за профессиональные правонарушения;  

  взаимосвязь охраны здоровья с различными отраслями права;  

  предмет регулирования отраслей общей системы права;  

  основные права и обязанности граждан по Конституции РК.  

По окончании занятий студенты должны уметь: 

  анализировать виды  юридической ответственности; 

  использовать нормы Конституции РК, законов об охране здоровья 

  определять сферу применения отдельных отраслей прав 

 Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 2.5 Пән аралық байланыс: 

Пәнаралық байланыстар::Қазақстан тарихы, саясаттану, әлеуметтану, информатика, 

математика, философия, құқық негіздері. 

 

Пәннің ішкі байланысы: медициналық статистика, клиникалық пәндер.  

2.6 Пәннің қысқаша мазмұны. 

Мемлект 

белгілері 

жәнетүсінігі.Мемлекеттің 

функциясы.Мемлекеттің 

қалыптасу 

кезеңдері.Құқық түсінігі.Құқық ерекшелігі.Құқық функциясы. 

Қазақстан  Республикасының  конституциялық  құқықтың  түсінігі.Конституциялық  құқықтың  

негізгі 


элементтері.Конституциялық 

құқықтың 

ерекшелігі.Конституциялық 

құқықтың 

негізі.Конституциялық құқықтың функциялары. 

Әкімшілік  құқықтың  түсінігі,  пәні  және  негіздері.  Әкімшілік  құқықтық  қатынастар 

түрлері. Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру.Әкімшілік құқықтың бастаулары. Атқарушы билік 

органдары. Мемлекеттік қызмет. Әкімшілік жауапкершілік түсінігі. Әкімшілік жаза. 

Азаматтық  құқық  ұғымы.  Азаматтық  құқықтың  қағидаттары  мен  бастаулары.  Азаматтық 

құқықтың  субьектілері,  ұғымы  және  түрлері.  Азаматтық  құқықты  қорғау  және  жүзеге  асыру. 

Азаматтың құқық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі. Шағымдар ұғымы және түрлері. Заңды 

және жеке тұлға ұғымы. Заңды тұлға түрлері. Жеке кәсіпкерлік ұғымы және түрлері. Азаматтық 

құқық нысандары. Шарт ұғымы  түрлері және  нысандары. Меншік құқығы ұғымы және түрлері. 

ҚР-дағы  мемлекеттік    және  жеке  меншік.  Интеллектуалдық    құқық  ұғымы.  Авторлық  құқық 

ұғымы.  

Еңбек  құқығы  ұғымы.  Ұжымдық  және  жеке  еңбек  шарты.  Кәмелетке  толмағандарды 

жұмысқа  қабылдаудың  ерекшеліктері.  Еңбек  қызметін  дәлелдейтін  құжаттар.  Еңбек  шартын 

тоқтатудың  және  бұзудың  негіздері.  Жұмыс  уақыты.  Демалыс  уақыты.Жалақы.Еңбек  тәртібі 

ұғымы.Тәртіптік  жазалардың  түрлері.  Еңбек  дауларын  қарау.  Еңбек  заңдылықтарының 

сақталуын  бақылау. 

Денсаулық сақтау туралы құқықтың негізгі принциптері. Денсаулықты қорғау түсінігі. 

Қылмыстық  құқық  түсінігі.  Қылмыстық  құқық  міндеті.  Қылмыс  түсінігі,  белгілері 

түрлері.Қылмыстың 

дәлелдемелері.қылмыстық 

жауапкершілік.Кәмелетке 

толмағандардың 

қылмыстық 

жауапкершілігі. 

Жаза. 

Жазаныңмақсаты,жүйесі.Үкім.Қиындық факторлары.Қазақстан РеспубликасындағыЖемқорлыққа қарсы күрес. 

Мемлекеттің  сыртқы  –  саясаты.  Келісім  шарты  ратификациялау  түсінігі,  халықаралық 

келісім шарттар достық, араласу, өзара қарым-қатынас және құқықтық  көмек туралы. 

 

Модуль № 1  1бөлім Мемлекет теориясының негіздері 

№1 сабақ (теор.) Кіріспе. Мемлекет теориясының негіздері. Құқықтық сана. 

Оқу ақпараты:Мемлекет түсінігі және белгілері. Мемлекеттің қызметі. Мемлекеттің қалыптасу 

кезеңдері. Құқықтың ерекшелігі, құқықтың қызметтері, мемлекеттердің жіктелуі, құқықтық сана, 

құқықтық сананың түрлері  

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

   «құқық  негізі»  курсының  пәні,  әдісі, 

міндеті; 

  Құқықтық 

мемлекеттің 

түсінігі, 

белгілері; 

  мемлекет типологиясы; 

  мемлекеттік  құрылым  формаларының 

түрлері, басқару. «құрылым формасы», 

   «құқық негіздері» курсын оқытудың 

қажеттілігін түсіндіру; 

  мемлекеттік 

құрылым, 

басқару 

формаларының түрлерін жіктеу; 

  айтылғанды қорытындылау; 

  өзінің ойын дәлелдеу; 
Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 «басқару формасы» түсініктерін айыра 

білу; 


  құқықтық 

сана 


түсінігі, 

түрлері; 

заңгерлік  көзқарас,  құқықтық  жоққа 

шығару 


 

  құықтық 

сананың 

түрлері 


мен 

типтерін айыра білу; 

 

№2 сабақ (теор.) Конституциялық құқық. ҚР-ның қоғамдық құрылысының конституциялық негіздері. 

Оқу ақпараты: Конституциялық құқық түсінігі. Конституция түсінігі, қызметі, Конституцияның 

заңдық қасиеттері. Конституцияның қалыптасту кезеңдері. Қоғамдық құрылысының негіздері.   

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  конституциялық құқықтық қарым-

қатынастың субъектілерін; 

  конституциялық құқықтың 

қалыптасуын, пайда болуын; 

  тәртіпке салу пәні, көздері. 

  демократиялық, ақсүйектік, құқықтық, 

әлеуметтік, біртұтас түсінігі; 

  Мемлекеттік құрылысының формасы, 

ҚР басқару формасы. 

 

  әлемнің әртүрлі мемлекеттерінің құқықтық ережелерін салыстыру; 

  Конституциялық құқықтың көздерімен 

өз бетінше жұмыс жасау; 

  Қазақстан мемлекетінің құқықтық 

беделін сипаттау; 

  Әлемнің әртүрлі мемлекеттерінің 

құқықтық ережелерін салыстыру және 

талдау.


 

 

№3 сабақ (теор.) Президент, ҚР-ның Парламенті,  ҚР-ның Үкіметі. Оқу  ақпараты:  Жоғары  мемлекеттік 

биліктің  құрылымы,  олардың  қызметтері.ҚР-

ныңПрезиденті.  ҚР-ның  Парламенті,    ҚР-ның  Үкіметі.  Үкіметті  сайлау  тәртібі,  жүйесі, 

құрылымы, міндеттері.  

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

 

  ҚР 


Президентінің 

конституциялық 

беделі. 

  Президенттің, 

парламенттің 

қызметтері; 

  Президент шығаратын нормативті-

құқықтық актілер. 

  Үкіметті 

сайлау 


міндеттері, 

құрылымы; 

 

 

  әртүрлі көздерден 

жиналған 

материалдарды жинау және талдау; 

  баяндамалармен сөз сөйлеу; 

  топтарда жұмыс. 

 

 №4 сабақ (теор.) ҚР-ның конституциялық кеңесі.  ҚР-ның сот билігінің конституциялық 

негіздері. 

Оқу ақпараты: ҚР-ның конституциялық кеңесін саулаудың жүйесі, құрылымы, міндеттері. ҚР-

ның сот жүйесінің конституциялық негіздері.  

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  үкіметті, 

конституциялық 

кеңесті 

сайлаудың құрылымы, міндеттері; 

  Конституциялық кеңес – Құзырет, 

қабылданатын актілер. 

  ҚР-ның сот жүйесін

 

  өзінің ойын дәлелдеу;   негізгіні ерекше белгілеу. 

  баяндамамен сөз сөйлеу; 
Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

  

2 бөлім. Азаматтық-құқықтық қатынастар: Әкімшілік, азаматтық, отбасы құқығы. 

№5 сабақ (теор.) ҚР-ның әкімшілік құқығы. Әкімшілік құқық бұзушылық. Әкімшілік 

жауапкершілік. 

Оқу ақпараты: Әкімшілік құқықтың субъектілері, түсінігі, көздері. Әкімшілік құқық 

бұзушылық, әкімшілік жауапкершілік түсінігі және оның түрлері.    

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  әкімшілік құқықтың негізгі көздері; 

  түсініктер: әкімшілік құқық, әкімшілік-

құқықтық қатынастар; 

  әкімшілік құқық бұзушылық түсінігі, 

қоғамқа қарсылық, құқыққа қайшылық, 

айыптылық, жазаланушылық; 

  әкімшілік жауапкершілік түсінігі; 

  әкімшілік жазалау түрлері 

 

  тапсырманы орындау;   әкімшілік құқық көздерімен өз 

бетінше жұмыс істеу; 

  хабарлама жасау; 

  жауаптарын мысал арқылы 

көрсету 

 

№6 сабақ (теор.) ҚР-ның азаматтық құқығы. Азаматтық құқықтық қатынастар. Азаматтық-құқықтық жауапкершілік. 

Оқу ақпараты: ҚР-ның азаматтық құқығы, жалпы сипатамасы, түсінігі, ерекшеліктер, 

азаматтық қатынастың объектісі және субъектісі, түсінігі, азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің 

пайда болу негізі. Құқық бұзушылық үшін азаматтық-заңдылық жауапкершілік түрлері.   

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  азаматтық құқықтың түсінігі, пәні, 

жүйесі, қызметі, ерекшеліктері; 

  мүліктік, мүліктік емес қатынастар; 

  азаматтық-құқықтық жауапкершілік 

түсінігі, әрекет қабілеттілік, құқықтық 

қабілеттілік; 

  құқық бұзушылық үшін азаматтық-

құқықтық жауапкершілік түрлері; 

 

  азаматтық құқық көздерімен өз бетінші жұмыс жасау; 

  азаматтық-құқықтық қатынастарды 

анықтау; 

  тақырыптың түсініктерін меңгеру; 

  ұсынылған тақырып бойынша эссе 

жазу;


 

 

№ 7сабақ (теор.)  ҚР-ның отбасы құқығы.  Ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары. Оқу ақпараты: отбасы құқығыныңтүсінігі, пәні, көздері, міндеттері. Некенің сипаттамасы. Ерлі-

зайыптылардың құқықтары мен міндеттері. Жеке және мүліктік құқықтары. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  «отбасы 

және 


неке», 

«азаматтық, 

жалған неке» түсініктері; 

  некеге отыру, тіркеу, және бұзу 

ережелері. 

  әрлі-зайыптылардың мүліктік және 

жеке мүліктік емес құқықтары; 

  неке келісім шартын жасау, бұзу 

тәртіптері; 

  азаматтық құқық көздерімен өз 

бетінші жұмыс жасау; 

  азаматтық-құқықтық қатынастарды 

анықтау; 

  тақырыптың түсініктерін меңгеру; 

  ұсынылған тақырып бойынша эссе 

жазу;


 

 

№8 сабақ (теор.) Ата-ана құқығынан айыру, шектеу қою. Қорғаншылық және қамқоршылық.   Оқу ақпараты: алименттік қатынастың пайда болу негіздері, түсінігі, субъектілері, объектілері. 

Алмиент өндіріп алу тәртібі. Қорғаншылық пен қамқорлық тағайындау тәртібі. Қорғаншылар 

мен қамқорлықтағылардың құқықтық ережелері.  10 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  «алименттік қатынас» түсінігі; 

  алиментті өндіріп алу 

процедурасының тәртібі; 

  алименттік қатынас субъектілері. 

  қорғаншылардың  құқықтары  мен 

міндеттері; 

  ата-аналар мен балалардың 

алименттік міндеттері. 

  орта  белгілері  мен  ерекшеліктерді 

белгілей отырып, құқықтың басқа да 

салаларымен үйлестік жүргізу; 

  біліміне 

сүйене 

отырып, 


өзінің 

көзқарасын дәлелдеу. 

  айтылғанға қорытынды жасау; 

  өзінің ойын дәлелдеу. 

 

3 бөлім. Еңбек, қылмыстық құқықтың негіздері. №9 сабақ (теор.) ҚР-ның еңбек құқығы. Еңбек құқықтық қатынастар. Жеке еңбек келісім шарты. 

Оқу ақпараты: Еңбек құқығының түсінігі. Пәні, көздері, негізгі нормалар. Еңбек құқығының 

принциптері. Жеке, ұжымдық келісім шарт: түсінігі, пәні, жасау талаптары, келісім шартты 

өзгерту және толықтыру. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  еңбек құқығының түсінігі, пәні, негізгі 

нормалары; 

  ҚР-ның еңбек туралы заңының негізгі 

ережелері; 

  еңбек құқығының көздері 

  жеке еңбек келісім шартының түсінігі; 

  еңбек келісім шартын жасауға қажетті 

құжаттар; 

  еңбек келісім шартының мазмұны, 

түрлері; 

  еңбек құқығының көздерімен өз 

бетінше жұмыс жасау; 

  құқытық тақырып бойынша өз 

бетінше жұмыс жасау; 

  жеке еңбек келісім шартын жасау 

  талдау, салыстыружәне негізгілерін 

белгілеу.

 

 №10 сабақ (теор.) Еңбек тәртіптемесі. Еңбек тәртібі, жалақысы. Жұмыс уақыты және демалыс 

уақыты. 


Оқу ақпараты: Жұмысқа қабылдау ережесі. Сынақтан өту мерзімін тағайындау. Еңбек ақысына, 

кепілдікке және өтемақыға құқығы, еңбек тәртіптемесі. Жұмыс уақытының түсінігі. Түрлері. 

Нормаланбаған жұмыс күні, мерзімінен тыс жұмыс, демалыс күндері және мерекелік 

күндеріндегі жұмыс. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  жұмысқа 

қабылдау 

ережелері, 

талаптары;  

  жұмыстан шығару тәртібі; 

  тәртіптік жауапкершілік; 

  жұмыс уақытының түсінігі, түрлері; 

  демалу  уақытының түрлері, демалыс 

түрлері. 

  берілген  тақырып  бойынша  өзбетінше 

хабарлама дайындау; 

  ие болған білімдерін талдау; 

  салыстыру және талдау; 

  демалыс 

түрлеріндегі 

ортақ 


және 

әртүрлі белгілерін айыру; 

  жұмыс  уақытының  түрлері  жайында 

айту; 


  негізгіні белгілеу. 

 

№11 сабақ (теор.) ҚР-ның қылмыстық құқығы. Қылмыс. Қылмыстың түрлері.  Оқу ақпараты: қылмыстық құқығының түсінігі, пәні, принциптері, міндеттері, құқық көздері.  

Қылмыстық  Кодекс  қылмыстық  құқықтың  жалғыз  көзі  ретінде.  Қылмыс  түсінігі  және  оның 

белгілері. Қылмыстың түрлері. Қылмыс құрамының түсінігі, оның элементтері. Қылмысты жасау 

кезеңдері.  
11 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  қылмыстық құқық түсінігі, пәні; 

  қылмыстық заңның принциптері; 

  қылмыс 

түсінігі, 

қылмыс 

құрамы, 


кішігірім  қылмыс,  қылмыстың  орташа 

түрі, тяжкие, өте ауыр қылмыс; 

  белгілері,  қылмысты  жасаудың  үш 

кезеңі. 


  қылмыс құқығының көздерімен өз 

бетінше жұмыс жасау; 

  негізгіні белгілеу 

  пікір айту;  

  хабарлама жасау; 

  өз 


жауаптарын 

мысалдармен 

келтіру 

 

№12 сабақ (теор.) Қылмыстық жауапкершілік. Жаза тағайындау. Қылмыстық жауапкершіліктен босату, жаза.  

Оқу 


ақпараты: 

қылмыстық 

жауапкершіліктің 

түсінігі 

және 

негіздері. Қылмыстық 

жауапкершілікті  ауырлататын,  жеңілдететін  жағдайлар.  Жазаны  тағайындау  тәртібі.  Жазадан 

босату  түрлері,  түсініктері.  Жазаны  өтеу,  кейінге  қалдыру.  Айыптау  үкімінің  ескіру  мерзімінің 

өтуіне байланысты жазалаудан босату.   

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  қылмыстық жауапкершіліктің түсінігі, 

түрлері; 

  кәмелеттік 

жасқа 


толмағандардың 

жауапкершіліктері; 

  шартты-уақытынан бұрын босату, 

рақымшылық, кешірім жасау 

түсініктері  

  сотталудан босату, өтеу талаптары.

 

  ұжымда,  шағын  топтарда  жұмыс жасау;  

  әріптесін  тыңдау,  оның  көзқарасын 

сыйлау; 

  оқулықпен жұмыс; 

  салыстыру және талдау

 

 4 бөлім. Экологиялық, медициналық, халықаралық құқық. 

№13 сабақ (теор.) Экологиялық құқық. Жер құқығының негіздері. Табиғат пайдалану. 

Оқу ақпараты: Экологиялық құқық құқықтың кешенді саласы ретінде. Экологиялық құқықтық 

қатынастар, оларды реттеу. Экологиялық құқық бұзушылық үшін заңдық жауапкершілік. Жер 

заңнамасын жетілдіру. Жер-құқықтық реттеудің пәні. Табиғатты пайдаланудың түсінігі, түрлері, 

формалары.   

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  экологиялық құқықтың пәні, түсінігі, 

нормалары; 

  ҚР-ның экологиялық проблемалары, 

оларды шешу амалдары; 

  жекеменшік құқығы және табиғат 

ресурстары; 

  табиғатты пайдалану түрлері, формалары  

  жерге меншіктік құқығы; 

  жер құқығының принциптері; 

  алған білімдерін меңгеру; 

  негізгіні белгілеуді білу; 

  экологиялық және жер 

құқықтарының көздерімен өз 

бетінше жұмыс жасау. 

 

 

№14 сабақ (теор.) Медициналық қызметкердің құқықтары мен міндеттері. Медициналық немқұрайлылық қылмыстық іс ретінде. 

Оқу  ақпараты:  Медициналық  қызметкерлердің  құқықтары  мен  міндеттері.  Кәсіби  міндеттерін 

дұрыс  орындамағаны  үшін  медициналық  қызметкердің  жауапкершіліктері,  клиникалық 

сынақтарды  өткізу  тәртібін  бұзу.  Өзіне  лайықты  міндеттерді  орындамағаны  үшін  болатын 

зардаптар.  

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  медициналық 

қызметкерлердің 

  медициналық 

қызметкерлердің 12 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 құқықтары мен міндеттері; 

  түсініктер:  еңбек  тәртібі,  тәртіптік 

жауапкершілік,  денсаулық  сақтау 

мекемесінің жарғысының мазмұны; 

  медициналық 

қызметкердің 

қызметіне  қатысты  қылмыстардың 

түрлері; 

  қылмыс үшін жауапкершілік

құқықтары мен міндеттерін талдау;   тақырыптың түсініктерін меңгеру; 

  ұсынылған тақырып бойынша эссе 

жазу. 

  оқулықпен жұмыс жасау;   тақырыптың түсініктерін меңгеру. 

 

№ 15 сабақ Заманауи халықаралық құқық. Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі.  Оқу 

ақпараты: 

халықаралық 

құқықтың 

жалпы 

түсініктері.Негізгіпринциптер,көздер, пәні.Халықаралық  ұйымдармен  ынтымақтастық.  Халықаралық  ұйымдардың  денсаулық  сақтау 

саласындағы қызметі. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы.  

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  халықаралық құқық түсінігі; 

  халықаралық  құқық  көздері,  пәні, 

нормалары. 

  халықаралық ұйымның қызметі

  адам  құқығын  реттемелейтін  келісім 

шарттар, актілер; 

  бүкіләлемдік 

денсаулық 

сақтау 

ұйымының қызметі.   қорытынды жасау, өзінің көзқарасын 

айту, жалпылау; 

  берілген 

тақырып 


бойынша 

хабарлама құрастыру; 

  көздермен жұмыс жасау. 

  аталған 

тақырып 

бойынша 


пікірталасқа қатысу; 

  халықаралық  ұйымдардың  қызметін 

сипаттап беру.  

 

№  16  сабақ  Қазақстан  -  дүниежүзілік  қауымдастықтың  мүшесі  ретінде,  заманауи  халықаралық құқықтың субъектісі ретінде. 

Оқу ақпараты: Әлемдік бірлестіктің бірігуі. Сыртқы саясаттың бағытын анықтау. Қазақстанның 

көршілес мемлекеттермен және әлемнің басқа мемлекеттерімен қатынасы. 

Білім алушы білуі тиіс 

Білім алушы істей білуі тиіс 

  сыртқы саясаттың бағыты; 

  бірігу түсінігі, әлемдік 

бірлестік.

 

 

   «бірігу», «әлемлік бірлестік» түсініктерін айыра білу; 

  тақырыптың түсініктерін меңгеру; 

  құқықтық тақырып бойынша өзіндік 

жұмысты әзірлеу; 

  құқықтық көзқарас жағынан болып жатқан 

жағдайларды  талдау.  

 

№ 17 сабақ № 1 модуль бойынша бақылау № 18 сабақ Дифференциалды сынақ 

 

  

 

  

 13 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 2.7 ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР 

 

Семестрдің № 

 

 Модуль 

дің № 


 

 

Тараулар дың және 

сабақтар 

дың р/б № 

Оқытудың күндізгі формасындағы оқу уақытының көлемі (сағат)  

 

Бөлімдер мен тақырыптардың атауы  

0302000  «Мейіргер ісі» мамандығы 

 

Барлығы 


 

Теория 


 

Тәжірибе 

 № 1  

1 Бөлім. 

Мемлекет теориясының негіздері.  

 1 Сабақ 

Кіріспе. Мемлекет теориясының негіздері. Құқықтық сана 

   

 

2Сабақ Конституциялық құқық.ҚР-ның қоғамдық құрылысының 

конституциялық негіздері 

   

 

3Сабақ Президент, ҚР-ның Парламенті, ҚР-ның Үкіметі 

  

 

 4Сабақ 

ҚР-ның конституциялық кеңесі. ҚР-ның сот билігінің 

конституциялық негіздері 

  

 

 2 Бөлім 

Азаматтық-құқықтық қатынастар: Әкімшілік, 

азаматтық, отбасы құқығы 

  

 

 5 Сабақ 

ҚР-ның әкімшілік құқығы. Әкімшілік құқық бұзушылық. 

Әкімшілік жауапкершілік 

  

 

 6Сабақ 

ҚР-ның азаматтық құқығы. Азаматтық құқықтық 

қатынастар. Азаматтық-құқықтық жауапкершілік. 

  

 

 7Сабақ 

ҚР-ның отбасы құқығы.Ерлі-зайыптылардың жеке және 

мүліктік құқықтары.. 

  

 

 8Сабақ 

Ата-ана құқығынан айыру, шектеу қою. Қорғаншылық және 

қамқоршылық.   

  

 

 3 Бөлім 

Еңбек, қылмыстық құқықтың негіздері 

 

  

 

9Сабақ ҚР-ның еңбек құқығы. Еңбек құқықтық қатынастар. Жеке 

еңбек келісім шарты 

   

 

10Сабақ Еңбек тәртіптемесі. Еңбек тәртібі, жалақысы. Жұмыс 

уақыты және демалыс уақыты. 

   

 

11Сабақ ҚР-ның қылмыстық құқығы. Қылмыс. Қылмыстың 

  


14 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 түрлері.преступлений 

 

 12Сабақ 

Қылмыстық жауапкершілік.Жаза тағайындау. Қылмыстық 

жауапкершіліктен босату, жаза. 

  

 

 4 Бөлім 

Экологиялық, медициналық, халықаралық құқықтың 

негіздері. 

  

 

 13Сабақ 

Экологиялық құқық. Жер құқығының негіздері. Табиғат 

пайдалану. 

  

 

 14Сабақ 

Медициналық қызметкердің құқықтары мен міндеттері. 

Медициналық немқұрайлылық қылмыстық іс ретінде 

  

 

 15Сабақ 

Заманауи халықаралық құқық. Халықаралық ұйымдардың 

құқықтық мәртебесі 

  

 

 16Сабақ 

Қазақстан - дүниежүзілік қауымдастықтың мүшесі ретінде, 

заманауи халықаралық құқықтың субъектісі ретінде. 

  

 

 17Сабақ 

Модуль бойынша бақылау №1   

 

18Сабақ Дифференциалдық сынақ  

 

 Барлығы: 

 

36 36 

 

 
15 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 2.8 Негізгі және қосымша әдебиеттер 

НЕГІЗГІ: 

1.  Оспанов К.И.   «Основы права» Учебное пособие. Алматы., 2007.    

2.  Сапаргалиев Г.С. «Основы государства и права РК» Алматы 1997. 

3.  Конституция РК 

4.  Кодекс об административных правонарушениях 

5.  Гражданкский кодекс РК 

6.  Кодекс о браке (супружестве) и семье РК 

7.  Уголовный кодекс РК 

8.  Трудовой кодекс 

ҚОСЫМША: 

1.  Баишев Ж.Н. Казахстан: этапы государственности. Алматы., 1998  

2.  Битяк Ю. П., Зуй В.В. Административное право. Учебное пособие.    

3.  Харьков 1999г 

4.  СапаргалиевГ. «Конституционное право РК» Алматы 1998 

5.  Всеобщая декларация прав человека 

6.  Гражданский кодекс РК от 27 июля 2007 года 

7.  Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №  319 

8.  Кодекс  Республики Казахстан О браке (супружестве) и семье от 17 декабря 2011 года  

9.  Конституция Республики Казахстан Алматы, 1995. 

10. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007 №251 

11. Уголовный кодекс РК 16 июля1997 г.  

12. Интернет-ресурстар 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


16 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

 2.9Білімді бағалау 

 

Мамандықтың аталуы Пәнді 

оқығандағы 

семестрлер 

Бақылау нысандары  

 

0302000  «Мейіргер ісі»  

II 


№ 1 модуль бойынша бақылау, 

дифференциалды сынақ  

 

 

 2.10 Білім алушылардың білімін бағалаудың критерийлері мен құзыреті 

 

5  «үздік»  бағасы      оқу  -бағдарламалық  материалдарын  жанжақты  және    терең  білетін,    оны жақсы  білетін,  тапсырмаларды  өз  бетінше  дұрыс  толық  орындай  алатынбілім  алушыларға 

қойылады. 

4«жақсы»  бағасы   оқу-бағдарламалық    материалын    жақсы  меңгерген,    бағдарламада берілген  

тапсырмаларды    орындаған,  пән  бойынша  жүйелі  түрде  алған  білімдерін  көрсеткен,  бірақ 

болмашы қателерін  өзі  толықтыра алтын білім алушыларға қойылады.  

3«қанағаттанарлық»  бағасы  негізгіоқу  -  бағдарламалық  материалды  келесі  оқу  материалын  

оқына  қажетті  көлемінде  меңгерген,бірақ  бірқатар  қате  жіберген    білім  алушыға  қойылады. 

Білім алушы жетекшінің көмегімен  қателерін жоя алатын және өз бетінше орындай алатындай  

болу керек. 

2  «қанағаттанғысыз»  бағасы    білім  алушыға      негізгі  оқу-бағдарламалық  материалын 

меңгермеген    жағдайда  қойылады.  «Қанағаттанғысыз»бағасы    студент  жетекшісіз  және 

қосымша  жұмыссыз  (қосымша  сабақтар,  консультациялар)  оқуды  жалғастыра  алмайтынын     

білдіреді. 

 

 

 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  (на основании Инструкции по организации и проведению государственной 

аттестации организаций образования, утвержденной 

Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

 

  

  

 

    

 

  

 

  

 

 

Оценка  

 

Количество правильных ответов  (в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 

«4» 


«3» 

«2» 


88-100% 

75-87% 


60-74% 

менее 60% Document Outline

  • Закладки Word
    • _GoBack

Каталог: uploads -> files
files -> «Қазақ мұнайының а р дақтылары»
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы балаларды толық КҮн болатын шағын орталықтарда
files -> Вопросы социального обеспечения граждан
files -> Қазіргі замандағы Интернет-технологиялар 4 html негіздері 12
files -> Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу
files -> Руководство. Астана: Национальная академия образования им. И
files -> Л. Б. Гончаров атындағЫ Қазақ автомобиль жол институты күндізгі және сырттай оқыту нысандары бойынша экономикалық мамандықтар студенттері үшін диплом

жүктеу 0,75 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
оқыту әдістемесі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
Республикасы білім
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып