*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керекжүктеу 254,79 Kb.
бет1/11
Дата23.01.2023
өлшемі254,79 Kb.
#40990
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1-900novy (копия)
наше ОХТ СЕССИЯ

#1
*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек
*100⁰
*110⁰
*+130⁰
*170⁰
*200⁰
#2
*! Аз көлемдегі сұйықтықтарды дәл өлшеу үшін пайдалынады
*+градуирленген тамшуырлар
*өлшеуші цилиндірлер
*мензуркалар
*сынауықтар
*стакандар
#3
*!Қосылысты атмосфералық ылғалдан оқшаулау үшін құрылғы жабдықталады
* +хлоркальций түтікшемен
* Либихмұздатқышымен
* ауа мұздатқышпен
*май насосымен
*алонжбен
#4
*!Су жылытқышының жылыту температурасы
*+100⁰
*120⁰
*130⁰
*140⁰
*150⁰
#5
*!Қайнап жатқан буы конденсирленіп, қабылдағышқа… арқылы түседі
* Вюрц колбасы
*мұздатқыш
*құйғыш
*қондырма
*+алонж
#6
*!Айдау кезіндегі қабылдағышка сұйықтықтың секундына түсетін мөлшері
*+1-2 тамшы
*4-5 тамшы
*0.5-1 мл
*1-2 мл
*3-4 мл
#7
*!Экстракция жасауда қолданылатын ең қарапайым аспап
*эксикатор
*+бөлгіш воронка
*бюхер құйғышы
*өлшеуіш цилиндр
#8
*!Ауа ылғалдылығына сезімтал заттарды кептіреді
*+эксикаторда
*дефлегматорда
*Вюрц колбасында
*Бунзенколбасында
*қабылдағыш колбасында
#9
*!Сапалық реакциялар жасалады
*+сынауықта
*Вюрц колбасында
*өлшеуші колбасында
*конус тәрізді колбада
*жайпақ түпті колбада
#10
*!Вюрц колбасы қолданылады
*ерітінділер дайындау үшін
*қабылдағыш ретінде
*кристалдау
*сүзгілеуде
*+айдауда
#11
*!Қайнап жатқан сұйықтықтың буын конденсирлеу ушін қолданылатын аспап
*Бюхнер воронкасы
*бөлгіш воронка
*+мұздатқыш
*эксикатор
*алонж
#12
*!Балқу температурасын анықтауға арналған капиллярдың ұзындығы
*10-20
*20-30
*+30-40
*40-50
*50-60
#13
*! Балқу температурасын анықтауға арналған бір жағы тұйықталған капиллярдың диаметрі
*+0.5-1мм
*1-1.5мм
*1.5-2мм
*3-4мм
*2-3мм
#14
*!Балқу температурасын анықтауда зерттелетін заттың қабатынын биіктігі болуы керек
*1-2
*+2-3
*3-4
*4-5
*5-6
#15
*!Балқу температурасын анықтауда бастапқыдағы қыздыру температурасының жылдамдығы минутына
*0-1⁰С
*1-2⁰С
*2-3⁰С
*3-50⁰С
*+5-10⁰С
#16
*!Жайпақ түпті және конус тәрізді колбалар колданылады
*эксракцияда
*+қабылдағыш ретінде
*тығыздықты анықтау үшін
*сапалық реакцияларды жүргізу үшін
*балқу темпатурасын анықтау үшін
#17
*!Сұйықтықтарды кептіру үшін қолданылады
*калий хлориді
*натрий нитраты
*мырыш сульфаты
*+фосфор пентаоксиді
*конц.азот қышқылы
#18
*Эксикаторда құрғатқыш ретінде қолданылады
*магний оксиді
*темір хлориді
*мыс гидроксиді
*алюминий хлориді
*+конц күкірт қышқылы
#19
*!ИҚ-спектроскопияның негізгі қолданылатын аумақтарынын бірі анықтау болып табылады
*атомдар арасындағы ара қашықтықты
*байланыстың поляризациялануын
*байланыстың полярлығын
*+заттың құрылысын
*валентілік бұрышы
#20
*!Алкандардағы гибридтену түрі
*sp
*+sp3
*sp2
*sp3 және sp
*sp және sp2
#21
*!Алкендердегі гибридтену түрі
*sp
*sp3
*+sp2
*sp3 және sp
*sp және s2p
#22
*! Алкиндердегі гибридтену түрі
*+sp
*sp3
*sp2
*s3 және sp
*sp және sp2
#23
*! Алкандардағы С-С байланыстың ұзындығы
*0.134нм
*+0.154нм
*0.120 нм
*0.139нм
*0.148нм
#24
*!Алкендердегі С С байланыстың ұзындығы
*+0,134нм
*0.164 нм
*0.120нм
*0.139нм
*0.148нм
#25
*! Алкиндердегі С-С байланыстың ұзындығы
*0.134нм
*0.154 нм
*+0.120нм
*0.139нм
*0.128нм
#26
*!Бензолдағы С-С байланыстын ұзындығы
*0.124 нм
*0.154нм
*0.120нм
*+0.139нм
*0.148нм
#27
*!Органикалық химия қосылыстарын зерттейді
*қорғасынның
*+көміртегінің
*фосфордың
*күкірттің
*азоттың
#28
*! Органикалық қосылыстар жанғаннан кейін қалады
*ақ тұнба
*қышқыл
*сутегі
*+күйе
*газ
#29
*!Әрбір келесі гомолог алдыңғысынан осы топ арқылы ажыратылады
*СH₃
*+CH₂
*CH₄
*C₂H₄
*C₃H₇
#30
*! Жұптаспаған электроны бар, энергия қоры бар зарядсыз бөлшек аталады
* электрофил
* нуклеофил
* молекула
*+радикал
* атом
#31
*!Бензол, толуол, фенантрен-бұлар
*қышқылдар
*спирттер
*кетондар
*+арендер
*тиолдар
#32
*!Метанол, этанол, пропанол- бұлар
*изомерлер
*радикалдар
*+гомологтар
*сипаттамалық топтар
*функционалды топтар
#33
*!Пентан мен неопентан - бұлар
*+құрылымдық изомерлер
* функционалды топтар
*оналтиомерлер
*радикалдар
*гомологтар
#34
*!Қосылыстың функционалдық тобы
OCH₃
CH₃-CH-CH₂-CH₂
*амино
*+метокси
*карбонил
*гидроксил
*карбоксил
#35
*!Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясының авторы
*Марковников Н.Н
*+Бутлеров А.М.
*Лебедев С.В.
*Кекуле Ф.А.
*Зинин Н.Н.
#36
*!Көрсетілген қосылыстың класы
O
CH₃-CH₂-C-H
*кетон
*қышқыл
*+альдегид
*жай эфир
*күрделі эфир
#37
*!С₆H₅-радикалы аталады
*аллил
*винил
*бензил
*гексил
*+фенил
#38
*!Көмірсутек радикалы аталады
CH₂=CH-
* этил
* фенил
*аллил
* +винил
* этинил
#39
*!Берілген қосылыстың класы
CH₃ O
CH₃- CH- C- CH₃
*спирт
*+кетон
*қышқыл
*жай эфир
*күрделі эфир
#40
*!Пропион қышқылы радикалы аталады
*+пропаноил
*пропаргил
*изопропил
*пропил
*аллил
#41
*!Көмірсутек радикалы
CH3 —— CH ——

CH3
*аллил
*винил
*пропил
*изобутил
*+изопропил
#42
*!Оң зарядты бөлшектер мен бейтарап молекулалар
*+электрофилдер
*нуклеофилдер
*субстраттар
*радикалдар
*реагенттер
#43
*!Төменде көрсетілген көмірсутек радикалының аты
CH2═CH—CH2
*+аллил
*винил
*фенил
*пропил
*изопропил
#44
*!Алкандарға тән химиялық реакциялардың түрі
*тотықсыздану
*+орынбасу
*қосылу
*бөліну
*тотығу
#45
*!Электртерістілік бұл атомның қасиеті
*электрондарын беруі
*электрондарды таратуы
*+валенттік электрондарды өзіне тарту
*электрн бұлтын поляризациялауы
*элекр өрісі әсерінен поляризациялануы
#46
*!Поляризациялану –бұл атомның мынадай қасиеті
* электрондарын беруі
* электрондарды қосып алуы
* электрн бұлтын полярлауы
*+электр өрісі әсерінен полярлануын өзгертуі
*әртүрлі электртерістілік нәтижесіндеэлектрондарды таратуы
#47
*!Органикалық молекулаларға тән химиялық байланыстың түрі
*иондық
*атомдық
*сутектік
*металдық
*+коваленттік
#48
*!Нуклеофилдік қасиет көрсететін бөлшек
*ядро
*атом
*+анион
*катион
*электрон

#49
*!Цис-транс-изомерия мына изомерияның түріне жатады


*оптикалық
*құрылымдық
*конформациялық
*+конфигурациялық
*функционалдық топ

#50
*!Бір байланыстың бойымен айналу нәтижесінде пайда болған молекуланың әртүрлі стереоизомерлері


*таутомерлер
*энантиомерлер
*+конформациялар
*конфигурациялар
*диастереомерлер

#51
*!Энантиомерлерді бейнелеу үшін проэкциялық формулаларын қолданады


*Байердің
*+Фишердің
*Хеуорстың
*Ньюменнің
*Колли-Толленстің
#52
*!Энантиомерлердің тең мөлшердегі оптикалық белсенді емес қоспасы аталады
*эпимер
*антинод
*+рацемат
*мезотүрі
*диастереомер

#53
*!Жазықтықта конформацияны бейнелеу үшін проекциялық формулаларын қолданады


*Байердің
*Фишердің
*Хеуорстың
*+Ньюменнің
*Вант-Гоффтың

#54
*!Энантиомерлер өзара болып табылады


*+бір-бірінің айнадағы бейнесі
*геометриялық изомерлер
*құрылымдық изомерлер
*диастереомерлер
*конформерлер

#55
*!Оптикалық изомерлерде болуы міндетті


*қабысу жүйесінің
*+хиральды орталықтың
*еселенген байланыстың
*үшіншілік көміртек атомының
*төртіншілік көміртек атомының

#56
*!п-Диастереомерлер –бұлар


*+конфигурациялық изомерлер
*конформациялық изомерлер
*оптикалық изомерлер
*айналық изомерлер
*энантиомерлер
#57
*!σ- Байланыс бойымен айналу бұрышы аталады
*+торсиондық
*тасаланған
*кернеулік
*тежелген
*қиғаш

#58
*!Конфигурациялық стандарт бойынша стереоизомердің конфигурациясы аталады


*+салыстырмалы конфигурациясы
*абсолюттік конфигурациясы
*диастереомерия
*конформация
*таутомерия

#59
*!Энантиомерлер бір-біріне ажыратылады


*+меншікті айналудың таңбасымен
*қайнау температурасымен
*химиялық қасиеттерімен
*балқу температурасымен
*тығыздығымен

#60
*!π-Негіздерге жататын қосылыстар тобы


*метан,этан,пропан
*толуол,пентан,этанол
*бутан,этилен,циклопропан
*+ацетилен,пропилен,бензол
*метанол.метантиол,диметил эфирі

#61
*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша қышқылдар дегеніміх


*+протонның доноры
*катиондардың доноры
*протонның акцепторы
*электрон жұбының доноры
*электрон жұбының акцепторы

#62
*!Фенол жатады


* SH-қышқылдарға
*NH- қышқылдарға
*CH- қышқылдарға
*+OH- қышқылдарға
*оксоний негіздеріне

#63
*!СН-қышқылдық байқалады


*этанда
*метанда
*этиленде
*+ацетиленде
*циклопропанда

#64
*!Пентен-3-ин-1 молекуласында кездесетін гибридтену күйі СН ≡ С-СН=СН-СН3


*+sp3, sp2 мен sp
* sp3 пен sp2
* sp3 пен sp
* sp2 мен sp
* sp

#65
*!Циклопропан молекуласының геометриялық пішіні


*ирек
*сызықтық
*шар тәрізді
*тетраэдрлі
*+тригональді
#66
*!Алкиндерге сәйкес келетін геометриялық конфигурация
*тригоналды
*шартәрізді
*тетраэдрлі
*+сызықтық
*жазық

#67
*!Электрофильді қасиеті бар бөлшек


*ядро
*анион
*+катион
*радикал
*электрон

#68
*!Құрамы С4Н9ОН болатын спирттердің изомерлер саны


*бір
*екі
*үш
*бес
*+төрт

#69
*!Коваленттік байланыстың гомолиттік үзілуі кезінде пайда болады


*электрофилдер және нуклеофилдер
*электробейтарап молекулалар
*катиондар мен аниондар
*+бос радикалдар
*бос атомдар

#70
*!Метил,этил,винил бөлшектері – бұлар


*изомерлер
*+радикалдар
*гомологтар
*нуклеофилдер
*электрофилдер

#71
*!Байланыстың полярлығының пайда болуы түсіндіріледі


*молекуланың ішкі энергиясының кемуімен
* молекуланың ішкі энергиясының артуымен
*молекуланың электрон тығыздығының артуымен
*+байланысқан атомдардың электртерістілігінің айырмашылығымен
*байланысқан атомдардың электрон тығыздығының делокализациялануымен

#72
*!Циклоқосылу реакциялары тәуелді


*реакцияның жылдамдығына
*+орбиталдар симметриясына
*еріткіштің полярлығына
*еріткіштің табиғатына
*катализаорларға

#73.
*!Молекуладағы π- байланысқа қатысты алкендерге тән реакцияның түрі


*алмасу
*+қосылу
*ыдырау
*крекинг
*орынбасу

#74.
*!Бензолдың құрылымдық формуласының авторы


*Бутлеров А.М.
*+Кекуле Ф.А.
*Кольбе А.В.
*Вюри Ш.В.
*Байер А.

#75.
*!Бензол молекуласының геометриялық пішіні


*+жазық
*сызықтық
*көлемдік
*октаэдрлік
*тетраэдрлік

#76.
*!Коваленттік байланыстың гетеролиттік үзілуі кезінде пайда болады


*+электрофильдер мне нуклеофилдер
*жұп электроны бар молекулалар
*бейтарап молекулалар
*бос радикалдар
*бос атомдар
#77.
*!Мезомерлік эффекттің бар екендігі анықталады ..... болуымен
*+еселенген байланыс пен гетероатомның -*жұп электрондарының
*бір байланыс пен гетероатомның жұп электрондарының
*молекулада оқшауланған еселенген байланыстардың
*циклді жүйеде еселенген байланыстардың
*циклді жүйеде гетероатомның

#78.
*!Индуктивтік эффект анықталады.......электрондарының ығысуымен


*қабысу жүйесігің
*үш байланыстың
*қос байланыстың
*+σ-байланыс
*гетероатомның

#79.
*!Химиялық байланыстың беріктігінің өлшемі


*көміртегі тізбегінің ұзындығы
*бүйір тізбектің ұзындығы
*+байланыстың энергиясы
*байланыстың ұзындығы
*циклдің мөлшері

#80.
*!Индуктивті эффект үнемі бағытталады


*неғұрлым көбірек тармақталған көміртек тізбегіне қарай
*неғұрлым ұзын көміртек тізбегіне қарай
*+электротерістігі жоғары атомға қарай
*көлемді орынбасышуға қарай
*π –байланысқа қарай

#81.
*!Коонформациялық изомерлерді сипаттау үшін қабылданған бұрыш градусы


*180⁰
*45⁰
*90⁰
*+60⁰
*30⁰

#82.
*!Рацемат болып табылады


*D-сүт қышқылы
*D-шарап қышқылы
*L-шарап қышқылы
*мезошарап қышқылы
*+D,L-шарап қышқылы

#83.
*!π – Диастереомерия тән


*арендерге
*алкандарға
*+алкендерге
*спирттерге
*циклоалкандарға

#84.
*!N=2n формуласындағы n дегеніміз .... саны


*функционалдық топтардың
*көміртегі атомдарының
*+хиральді орталықтың
*оттегі атомдарының
*стереоизомерлердің

#85.
*!Оптикалық изомерлерге жатады


*σ – диастереомерлер
*π- диастереомерлер
*+энантиомерлер
*таутомерлер
*эпимерлер

#86.
*!Бір байланыс айналасында бұрылу нәтижесінде пайда болған ерекшелікті ескермей, атомдардың кеңістікте орналасу реті


*құрылымдық изомерия
*+конфигурация
*конформация
*таутомерия
*изомерия

#87.
*!Кoнфигурациялық изомерлерге жататын молекулалар орналасуымен ерекшеленеді


*радикалдардың
*қос байланыстың
*+кеңістікте атомдардың
*функционалдық топтың
*жазықтықта атомдардың

#88.
*!Стереоизомерлердің абсолюттік конфигурациясына сәйкес келетін жүйе


*фитуо-трео
*деа-транс
*E-,Z-
*+R-, S-
*D-, L-

#89.
*!Ең күшті органикалық негіздер болып табылады


*+аминдер
*спирттер
*алкандар
*алкендер
*тиолдар

#90.
*!Льюис негізі болып табылады


*метан
*пропан
*+нафталин
*циклобутан
*циклогексан

#91
*! Бренстед негіздерінде болады


*+бос электрондар жұбы
*бос орбитальдары
*гидроксил тобы
*теріс заряды
*протон

#92
*! Галогеносутектің этиленге қосылуы қышқылдық-негіздік әрекеттесуге жатады және мұнда этилен


*Бренстед қышқылы
*Льюис қышқылы
*СН-қышқылы
*р-негізі
*+π-негізі
#93
*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша негіздерге жатады
*протонның доноры
*+протонның акцепторы
*катиондардың акцепторы
*электрон жұбының доноры
*электрон жұбының акцепторы

#94
*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша, протонды азот атомының электрон жұбы арқылы қосып алатын қосылыстар


*сульфоний негіздері
*+аммоний негіздері
*NH-қышқылдары
*оксоний негіздері
*π-негіздері

#95
*!Льюис теориясы бойынша қышқыл болып табылады


*+электрондар жұбының акцепторы
*электрондар жұбының доноры
*катиондардың акцепторы
*протонның акцепторы
*протонның доноры

#96
*!Берілген карбокатиондардың тұрақтылығы артатын қатар (1) этил, (2) үшін-бутил, (3) изопронил


*1,2,3
*2,1,3
*2,3,1
*+1,3,2
*3,1,2
#97
*!Берілген алкан халықаралық номенклатура бойынша аталады

*3-метил-5-этилпентан
*+2,4-диметилгексан
*2,5-диметилгексан
*3,5-диметилгексан
*диизобутилметан
#98
*!Қосылыстың халықаралық номенклатура ИЮПАК бойынша аты
CH3


CH3 C CH2 C CH
CH3
*4,4-диметилпентин-2
*2,2-диметилпентин-1
*+4,4-диметилпентин-1
*үшін-бутилацетилен
*изобутилацителен

#99
*!Акролеин СН2–СН – СНО ИЮПАК орынбасу номенклатурасы бойынша аталады:


*пропаналь
*пропиналь
*+пропеналь
*пропанол
*пропанон
#100
*!Радикалды-функционалды номенклатура бойынша қосылыстың аталуы

*3-этилпентан
*+триэтилметан
*метилэтилпропан
*изопропилпентан
*метилэтилпропилметан
#101
*!н.Пентандағы біріншілік көміртегі атомдарының саны
*1
*+2
*3
*4
*5

#102
*!Дивинил СН2 = СН – СН = СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады


* бутен-2
* бутен-1
* бутадиен-2,3
* +бутадиен-1,3
* бутадиен-1,4

#103
*!Орынбасу номенклатурасы бойынша қосылыстың аталуы:* +5,5-диметилгептин-3
* 3,3-диметилгептин-4
* 5,5-диметилгептен-3
* этилизобутилацетилен
* 3,3-диметилгексин-4
#104
*!Радикалды-функционалды номенклатура бойынша аталады:

*метилэтилпропилметан
* пропилизобутилметан
* изопропилбутилметан.
* +метилэтилбутилметан
*этилизобутилметан

#105
*!Изопрен СН2 = С(СН3) – СН = СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады


*3-метилпентадиен-1-4
*+2-метилбутадиен-1,3
*2-метилпентен-2
*2-метилбутен-2
*2-метилбутен-1

#106
*!Сүт қышқылының стереоизомерлер саны


*+ 2
* 3
* 4
* 1
* 6

#107
*!σ- Диастереомерлер түзуші карбон қышқылы


*+2,3-дигидроксибутанди
*2,3-дигидроксипропан
*2-гидроксибутанди
*2-гидроксипропан
*2-гидроксибутан

#108
*!Малеин және фумар қышқылдарының арасындағы изомерияның түрі:


* таутомерия.
* энантиомерия.
*σ-диастереомерия.
*+ цис-транс изомерия.
* құрылымдық изомерия

#109
*!Оптикалық белсенді қосылыс


*+2- гидроксипропаналь
*2- метилпропаналь
*пропантриол-1,2,3
*пропанол-2
*пропаналь

#110
*!Қосылыстар қышқылдық қасиетінің төмендеуіне қарай орналасатын қатар: су(1), этин(2), этанол(3), метан қышқылы(4),пропан қышқылы(5)


*3, 4, 5, 1, 2
*3, 2, 1, 4, 5
*5, 4, 3, 2, 1
*1, 2, 3, 4, 5
*+4, 5, 1, 3, 2

#111
*!Қатардағы ең күшті органикалық негіз


*анилин
*+п-толуидин
*п- нитроанилин
*2,4- динитроанилин
*2, 4, 6- тринитроанилин

#112
*!Қышқылдығы ең жоғарыкарбон қышқылы


*+құмырсқа
*пропион
*пентан
*бутан
*сірке

#113
*!Төмендегіорганикалық қышқылдардың еңкүштісі


*диметиламин
*метиламин
*+метантиол
*метанол
*анилинжүктеу 254,79 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
оқыту әдістемесі
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
учебная программа
мектепке дейінгі
білім министрлігі