Кіріспе Кешенді емтихан бағдарламасынамектепке дейінгі педагогика, тіл дамыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі педагогикажүктеу 154,44 Kb.
Pdf просмотр
Дата18.12.2017
өлшемі154,44 Kb.
#5047
түріБағдарламасы 

 

  

 

 
Кіріспе  

Кешенді  емтихан  бағдарламасынамектепке  дейінгі  педагогика,  тіл  дамыту 

әдістемесі,  тәрбие  жұмысының  теориясы  мен  әдістемесі,  мектепке  дейінгі  ұйымды 

ұйымдастыру.  

 

Мектепке дейінгі педагогика 

 

Кіріспе 

Мектепке  дейінгі  педагогика  -  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  дамыту, 

тәрбиелеу, оқыту және оның негізгі заңдылықтары туралы ғылым. Мектепке дейінгі 

педагогика пәнінің мақсаты, міндеттері, мазмұны. Негізгі педагогикалық ұғымдары 

"даму",  "тәрбие",  "оқыту",  "білім  беру",  "қалыптастыру",  "педагогикалық  үрдіс". 

Мектепке дейінгі педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Педагогикалық зерттеу әдістері 

Мектепке  дейіигі  педагогика  ғылымының  ӛзекті  мәселелері.  Зерттеу 

кезендері.  Теориялық  және  эмпирикалық  зерттеу  әдістері.  Эмпирикалық  зерттеу 

әдістері: бақылау, эксперимент, әңгімелесу, іс-құжаттарды зерттеу. Мектепке дейінгі 

ұйымда  анықтау,  қалыптастыру,  бақылау  эксперименттік  зерттеу  кезеңдері. 

Әдебиеттермен  жұмыс.  Жинақталған  материалды  ӛңдеу.  Зерттеу  әрекетінің 

нәтижелерін безендіру. 

Балалардың дамуы және тәрбислсу 

"Адам",  "индивид","жеке  тұлға"  ұғымдары.  Жеке  тұлғаның  даму  және 

қалыптасуы.  Балалардың  жеке  тұлғасының  дамуы  мен  қалыптасуына  әсер  ететін 

факторлар (тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие). 

Жеке  тұлға  дамуының  жас  кезеңдері,  сәби  және  мектеп  жасына  дейінгі 

балаларға  сипаттама.  Балалардыд  дамуы  мен  қалыптасуында  әрекеттің  ролі. 

Белсенділігі. Мектеп жасына дейінгі балалар дамуында қарым-қатынастың орны. 

Мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы 

Мектепке  дейіигі  тәрбиенің  маңызы.  Шет  елдердегі  мектеп  жасына  дейінгі 

тәрбиенің  тарихи  дамуы  (Я.  Л.Коменский,  Г.Пестолоций,  Р.Оуэн,  Ф.Фребель,  ) 

Ресейдегі алғашқы балабақшалар(Л.К.Щлегер, 

А.С.Симонович, Е.Н. Тихеева). Қазақстандағы алгашқы балабақшалар. Қазіргі 

Қазақстан Республикасында когамдық мектепке дейінгі тзрбиенің дамуы. Мектепке 

дейінгі ұйым типтері және олардың ерекшелігі. 

Тәрбиешінің тұлғалық бейнесі 

Тәрбиеші  мектепке  дейінгі  ұйымның  оқу-  тәрбие  үрдісіндегі  негізгі  тулға. 

Оның  қызметі  мен  міндеттері.  Тәрбиеші-педагог  мамандыгының  тарихы.  Тәрбиеші 

мамандығының  әлеуметтік  мәні.  Педагогикалық  әрекетіне  сипаттама.  Жеке 

тұлғалық  сапалары.  Тәрбиешілердің  білімділігі,  мэдениеттілігі,  шеберлігі, 

кабілеттілігі, біліктілігі, эдептілігі, балалармен қарым-қатьгнас стшті, педагогикалық 

квалиметрия.  Профессиограмма.  Кәсіптік  мінездеме.  Мектепке  дейінгі  ұйымға 

тәрбиешіні  теориялық  және  практикалық  дайындау.  Тәрбиеші-педагогтардың 

білімін жетілдіру жүйесі, жолдары. 

Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдіс 

Педагогикалық  үрдіс.  Мектепке  дейінгі  ұйымдағы  педагогикальіқ  үрдістің 

ерекшелігі.  Мектепке  дейінгі  ұйымдағы  педагогикалық  үрдістегі  балалар 

әрекеттерінің  (ойын,  оқу,  еңбек,  тұрмыстық)  ұйымдастырылу  үйлесімділігі.  Күн 

тәртібі.  Күн  тәртібінің  бірінші  және  екінші  жартысын  ұйымдастыру.  Ертеңгілік қабылдау.  Серуен  және  балалар  белсенділігі.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардьщ 

ұйқысы  және  тамақтандыру  әдістемесі.  Мектепке  дейінгі  ұйымдағы  педагогикалық 

үрдісті жоспарлау. Жоспардың түрлері. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу бағдарламасы 

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу бағдарламасы және қалыптасу тарихы. 

Мектгпке 

дейінгі 


балаларды 

тәрбиелеу 

тұжырымдамалары. 

«Балбӛбек» 

бағдарламасы.  Балаларды  мектепалды  дайындау  бағдарламалары  және  оқу-

әдістемелік  кешендер.  Мектепке  дейінгі  білім  беру  стандарты.  1  жас  және  6 

жасаралығындагы  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеудің  базалық  минимумы. 

Ресейдегі  балама  бағдарламалар.  Қазақстандагы  «Алғашқы  қадам»,  «Зерек  бала» 

және  «Бәз  мектепке  барамыз»  бағдарламалары  және  мазмұнының  ерекшелігі. 

Бейімделген  (вариативті) бағдарламалар. Сәби шактағы балалардың дамуы жоне тәрбиелеу 

Сәби шактың ерекшелігі. Пренаталдық педагогика - онтогенез туралы ғылым. 

Пренаталдық кезеңдегі дамудың  маңызы. Шет елдегі және еліміздегі сәби шақтағы 

балардың  дамуы  мен  тәрбиелеу  мәселесінің  теориялық  негіздері.  Психологиялық 

госпитализм.  Мектепке  дейінгі  педагогика  ғылымында  сәби  шақтағы  балалардың 

ерекшелігі туралы зерттеулердің  бағыттары. Халық псдагогикасында  сәби шақтағы 

балаларды  тәрбиелеудегі  салт-дәстүрлер.  Сәби  шақтағы  балалардың  үлкендермен 

қарым-қатынасытың маңызы. Нәрестелік шактағы балалар тәрбиесі 

Нәрестелік шақтағы балалар тәрбиесі. Баланың жӛргектегі тәрбиесі. Туғаннан 

2,5-3  айға  дейінгі  кезеңге  сипаттама.  Нәрестенің  күн  тәртібі (тамақтандыру,  сергіту 

сәттері, балалар ағзасын шынықтыру). Жандану кешені. 2,5-3 айдан 5-6 айга дейінгі 

кезендегі балалардың дамуы және тәрбиелеу ерекшелігі. 5-6 айдан 9-10 айға дейінгі 

кезеңдегі  нәрестенің  даму  және  тәрбиелеу.  9-10  айдан  1  жасқа  дейінгі  кезең.  Бір 

жастағы  балалардың  күн  тәртібін  ұйымдастыру.  Туғаннан  бір  жасқа  дейінгі 

балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыстары. Екі және үш жастағы балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу 

2 жастағы балаларға сипаттама. 1 жас - 1 жас 6 айдағы және 1 жас 6 айдан 2 

жастағы балалардың дамуы және тәрбиелеу ерекшеліктері. Күн тәртібі. Қимылдары. 

Заттармен жасайтын әрекеттері. Тілінің дамуы. 

3   жастағы  балалардың дамуы  және тәрбиелеу  ерекшелігі.  Дене бітімінің 

дамуы. Күн тәртібі. Ӛздігімен орекеті. Үш жастағы балалар ойыны және балалармен 

қарым-қатынасы. Оқу әрекетін ұйымдастыру. 

Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 

"Дене  тәрбиесі",  "дене  дамуы",  "дене  жетілуі"  ұғымдары.  Мектеп  жасына 

дейінгі  балалардың  дене  тәрбиесінің  теориялық  негіздері.  Дене  тәрбиесінің  мақсат 

міндеттері. Дене тәрбиесі құралдары. Қимыл-козғалыс белсенділігі. 

Шет  ел  ғалымдарының  /В.Трейер,  В.Штерн,  К.Бюлер  және  т.б/ 

зерттеулеріндегі  мектеп  жасына  дейінгі  балаларға  дене  тәрбиесін  беру  мәселелері. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  дене  тәрбиесі  туралы  педагогтар  мен 

педиатрлардың  кӛзқарастары  /Бенджиман  Спок/.  ТМД  елдерінде  дене  тәрбиесінің 

теориясы  мен  тәжірибесінің  қалыптасуы.  (В.Г.Леви-Горниевская,  П.Ф.Лесгафт, 

А.И.Быкова, Т.И.Осокина, Д.В.Хухлаева). 

Қазақстандық ғалымдардың мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі 

туралы  педагогикалық  ой-пікірлері.  /А.Қаржаубаев,  М.Тұрыскелдина,  Т.Иманбеков 

және т.б/. Қазақ халқының тәжірибесіндегі дене тәрбиесіне байланысты салт-дәстүрі (құрсақтағы тәрбие, нәрестені күту), спорт түрлері, ұлттық қиымылды ойындардың 

орны. Мәдени-гигиеналық дағдыларын тәрбиелеу. Ақыл-ой тәрбиесі теориясы және әдістемесі 

"Ақыл-ой  тәрбиесі",  "Ақыл-ой  дамуы"  ұғымдары.  Мектеп  жасына  дейінгі 

балалардың  ақыл-ой  тәрбиесі  туралы  Я.А.Коменский,  И.Г.Пестолоций,  Ф.Фребель, 

М.Монтессори және т.б еңбектері. Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ойының 

оқыту процесінде дамуы /Д.Ж.Брунер, Ж.Пиаже және т.б/.                                 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардын,  ақыл-ой  тәрбиесінің  психологиялық 

негізі  (  А.В.Запорожца,  Л.А.Венгер,  А.Г.Рузская)  Ресейдегі  мектеп  жасына  дейінгі 

балаларға  ақыл-ой  тәрбиесін  беру  теориясы  (Е.И.Водовозова,  П.Ф.Каптерев, 

Е.И.Тихеева, А.П.Усова). 

Ақыл-ой  тәрбиесінің  мақсат,  міндеттері.  Ақыл-ой  әрекетінің  қарапайым 

дағдылары  мен  біліктілігін  қалыптастыру.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың 

танымдық  белсенділігі  және  қызығушылыган  қалыптастыру.  Мектепке  дейінгі 

дидактика.  Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  оқыту  үрдісі  және  ерекшеліктері. 

Оқыту әдіс-тәсілдері және оның жіктелуі. Оқыту формасы. Оқыту принциптері және 

моделі. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту технологиясы. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  ақыл-ой  тәрбиесіндегі  білім  жүйесінің 

орны.  Балабақшада  берілетін  білім  мазмұны.  Балаларды  қоршаған  ортамен 

таныстыру  әдістемесі.  Ақыл-ой  тәрбесінің  құралдары  және  шарттары.  Мектеп 

жасына дейінгі балалардың интеллектуалдық дамуы және тәрбиесі. Мектеп жасына 

дейінгі дарынды балалармен жұмыс ерекшелігі. Сенсорлық тәрбие 

Ақыл-ой  тәрбиесінің  негізі  -  сенсорлық  тәрбие.  "Сенсорлық  тәрбие", 

"сенсорлық  даму",  "сенсорлық  эталон"  ұғымдары.  Сенсорлық  тәрбие  әдістемесі 

(Ф.Фребель,  О.Декроли,  Е.И.Тихеева,  Л.А.Венгер,  Н.Н.Подьякова,  В.И.Аванесова). 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  сенсорлық  дамуында  М.Монтессоридың 

технологиясы.  Әр  түрлі  топтағы  сенсорлық  тәрбие  мазмұны,  міндеттері  және 

әдістемесі.  М.Жұмабаев,  Н.Құлжанованың  еңбектеріндегі  сенсорлық  тәрбие 

мәселелері. Сенсорлық тәрбие құралдары. Адамгершілік тәрбиесі теориясы мен әдістемесі 

"Адамгершілік даму","адамгершілік  тәрбие" ұғымдары. Шетелдердегі  мектеп 

жасына дейінгі балалардың адамгершілік тәрбиесінің теориясы. /К.Бюлер, З.Фрейд, 

Ж.Пиаже  және  т.б./  Қазақтың  ағартушы  ғалымдары  Әл-Фараби,  Ы.Алтынсарин, 

А.Құнанбаев, 

М.Жұмабаев, 

Ж.Аймауытов, 

А.Байтұрсынов 

еңбектеріндегі 

адамгершілік тәрбиесі. Жалпы базалық құндылықтар. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  адамгершілікке  тәрбиелеу  туралы 

Н.Құлжанова, А.К. Меңжанова, Ж.А.Исмайлова зерттеулері. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың  "Мен  бейнесі",  "Мен  тұжырымдамасының"  қалыптасу  ерекшеліктері. 

"Ӛзін-ӛзі  тану"  багадарламасы  -  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  жоғары  рухани 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

ТМД елдеріндегі мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеу 

мазмұны,  әдістері,  принциптері  /П.В.Артемова,  Т.В.Антонова,  Ф.И.Жуковская, 

Н.А.Короткова,  Т.А.Маркова/.  Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  адамгершілікке 

тәрбиелеу  мақсат,  міндеттері,  мазмұны  және  оның  әдістері,  принциптері. 

Адамгершілікке  тәрбиелеу  механизмі.  Ізгілік  сапаларын  қалыптастыру.  Әр  түрлі 

топта  ізгілік  қасиеттерін  қалыптастыру  және  тәртіптілікке  тәрбиелеу  әдістемесі. 

Қиқар, кыңыр, мінезі нашар балалармеи жұмыс істеу әдістері. 
Мектеп  жасына  дейіигі  балаларды  әлеуметтендіру.  Мектеп  жасына  дейінгі 

балаларға  әлеуметтік  тәрбие  берудің  теорялық  негіздері.  Әлеуметтік  тәрбиелеу 

әдістсмесі.  Жеке  тұлғалық  бағдарлап  тәрбиелеу  моделі.  "Ұжым"  және  "Ұжымдық" 

сезімдері  ұғымы.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  ұжымы  мен  ұжымдық 

ссзімінің  ерекшеліктері.  Балалар  ұжымының  қалыптасу  кӛздері  және  шарттары. 

Ұжымдағы  балалардың  ӛзара  қарым-  қатынасы.  С.А.  Козлованың  балалардың 

жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу әдістемесі. 

Елжандылыққа  тәрбиелеудің  теориялық  негіздері.  Елжандылыққа  гәрбиелеу 

әдістемесі. С.Асфендияровтың елжандылық туралы ойлары. Мектеп жасына дейінгі 

балаларды бастапқы азаматтыққа тәрбиелеу. Еңбек тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 

Еңбек  тәрбиесі  және  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  еңбекке  тәрбиелеу. 

ТМД  елдеріндегі  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  еңбекке  тәрбиелеу  теориясы 

(З.Н.Борисова,  В.С.Нечаева,  Р.С.Буре,  Г.Н.Година,  Т.А.Маркова,  Д.В.Сергеева, 

А.Д.Шатова  және  т.б).  Шет  елдердегі  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  еңбекке 

тәрбиелеу  теориясы  және  тәжірибесі  (Кейта  Бакумта,  П.Я.Миндлина.  Э.М.Крарих, 

Г.Штейнер). 

Қазақ ағартушыларының  еңбек тәрбиесі  туралы педагогикалық кӛзқарастары 

/А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов/. 

Қазақстандық  педагог  ғалымдардың  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды 

еңбекке 

тәрбиелеу 

туралы 

зерттеулер (Н.Кулжанова, 

А.К.Меңжанова, 

Г.Менлібекова, А.Макеева, Р.Аралбаева, С.Н.Жиенбаева). 

Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  еңбекке  тәрбиелеу  мақсаты,  міндеттері. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалар  еңбегінің  түрлері.  Ӛзін-ӛзі  қызмет  ету  еңбегіне 

баулу  мазмұны,  әдістемесі.  шаруашылық-тұрмыстық  еңбегінің  мазмұны,  тәрбиелеу 

әдістемесі. Табиғаттағы еңбекке баулу мазмұны, әдістемесі. Балалардың қол еңбегін 

ұйымдастыру,  қазақтың  қолданбалы  қол  ӛнері,  матадан  ою-ӛрнектер  қию  туралы 

/Н.Құлжанова/. Ересектердің еңбегімен таныстыру әдістемесі /А.Меңжанова/. 

Балалар  еңбегін  ұйымдастыру  формалары:  кезекшілік,  тапсырма  беру, 

ұжымдық  еңбек.  Тапсырма  беру  түрлері.  Кезекшіліктің  түрлері  және  оны 

ұйымдастыру  әдістемесі.  ¥жымдық  еңбекті  ӛткізу  әдстемесі.  Отбасында  еңбек 

тәрбиесін ұйымдастыру. 

Экономикалық тәрбие теориясы мен әдістемесі 

Экономикалық тәрбие ұғымы. Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлға 

ретінде  қалыптасуындағы  экономикалық  тәрбие.  Шет  елдегі  және  Қазақстандағы 

экономикалық тәрбие  берудің теориялық негіздері. А.Д.Шатованың мектеп жасына 

дейінгі  балаларға  экономикалық  тәрбие  беру  туралы  ой-пікірі.  Экономикалық 

тәрбие  мақсаты,  міндеттері,  мазмұны.  Экономикалық  білім  беру  негіздері 

(электрожарыққа,          газға,          ақшаға          үнемдеу    кӛзқарасын          туғызу). 

Экономикалық тәрбие бағдарламасы. Эстетикалық тәрбие теориясы мен әдістемесі 

"Эстетикалық  тәрбие",  "Эстетикалық  даму",  "Кӛркемдік  тәрбие"  ұғымдары. 

Шет  елдегі  мектеп  жасына  дейінгі  балаларға  эстетикалық  тәрбие  беру  теориясы 

/К.Бюлер, С.Холл және т.б/. 

ТМД  елдеріндегі  мектеп  жасына  дейінгі  балаларға  эстетикалық  тәрбие  беру 

теориялары.  (Е.А.Флерина,  А.Н.Ветлугина,  Н.П.Сакулина).  Қазақстанда  мектеп 

жасына  дейінгі  балаларға  эстетикалық  тәрбие  берудің  теориялық  негізі.  Мектеп 

жасына  дейінгі  балаларға  бейнелеу  ӛнері  арқылы  эстетикалық  тәрбие  беру 
әдістемесі  (Т.А.Левченко,  Ф.Н.Жұмабекова).  Мектеп  жасына  дейінгі  балаларға 

эстетикалық  тәрбие  беру  міндеттері  және  әдістері.  Эстетикалық  тәрбие  құралдары 

мен шарттары. Тұрмыс эстетикасы және балабақша үлескесін безендіру, жабдықтау. 

Экологиялық тәрбие теориясы мен әдістемесі 

Экологиялық  тәрбие.  Мектеп  жасына  дейінгі  экологиялық  тәрбиенің 

теориялық негіздері. Экологиялық тәрбие мақсаты мен міндеттері, мазмұны. Мектеп 

жасына  дейінгі  балалардың  экологиялық  білім  беру,  тәрбиелеу  және  экологиялық 

мінез-құлқын, экологиялық мәдениетін қалыптастыру әдістемесі. 

Экологиялық  тәрбие  беру  бағдарламалары  (Н.Рыжова,  С.Н.Николаева, 

Н.Н.Кондратьева).  Еліміздегі  экологиялық  тәрбие  мәселелері  (А.Н.Манкеш, 

Н.С.Сайлауова).  Экологиялық  тәрбие  шарттары,  ұйымдастыру  қалпы,  әдістері. 

Отбасында экологиялық тәрбие беру жолдары және ата-аналармен жұмыстар. 

Мектсп жасына дейінгі балалардың ойыны 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  негізгі  әрекеті  -  ойын.  Ойынның 

ерекшеліктері  жане  тәрбиелік  мәні.  Ойынның  тарихи-әлеуметтік  сипаты. 

Қазақстанда  ойын  теориясының  қалыптасуы.  (Н.Құлжанова,  А.Байтұрсынов, 

М.Тұрыскелдина, Т.Иманбеков, Г.Дүкенбаева, Б.Арзанбаева) 

ТМД елдеріндегі  мектеп жасына дейінгі балалар  ойыны  туралы зерттеулер 

(Е.И.Тихеева, Е.А.Покровский, А.П.Усова, Д.В.Менджеринцская,   Н.Я.Михайленко,   

А.К.Бондаренко   және   т.б). Ойынның жіктелуі және оның тарихи жүйеленуі. 

Ойын  түрлері:  шығармашылық  және  ережелі  ойындар.  Шығармашылық 

ойындары:  сюжетті-рольдік  ойындар,  театр  ойыны,  құрылыс  ойыны,  режиссерлік 

ойындар.  Ережелі  ойындар:  қимыл-қозғалыс  ойыны,  ермек,  дидактикалық,  ұлттық, 

компьютерлік  ойындар,  Сюжетті-рольдік  ойын  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың 

негізгі  әрекеті.  Сюжетті-рольдік  ойын  туралы  педагогикалық  зерттеулер.  Ойын 

мазмұнынының  ерекшелігі,  құрылысы,  тәрбиешінің  басшылығы  (Р.Н.Жуковская, 

А.А.Абрамян, Л.В.Артемова). Сюжетті-рольді ойынды ұйымдастыру әдістемесі. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  театр  ойынында  шығармашылық 

қабілетінің дамуы. Театрланған ойынның ерекшелігі және оған басшылық. Әртүрлі 

топтарда  ұйымдастыру  әдістемесі.  Режиссерлік  ойындар.  Мектеп  жасына  дейінгі 

балаларды  оқыту,  тәрбелеудегі  дидактикалық  ойынның  маңызы.  Дидактикалық 

ойын  баланың  таным  қабілетін,  сенсорлық  дамуы,  белсенділігін  дамыту  құралы. 

Әртүрлі топтардағы дидактикалық ойынға басшылық және әдістемесі. Ойын арқылы 

оқыту технологиясы (И.М.Канонова, Т.Г.Казакова, Е.Е. Кравцова). Қимыл-қозғалыс 

ойындары.  Ұлттық  кимылды  ойындар  және  олардың  жіктелуі  (А.К.Бондаренко, 

М.Т.Тұрыскелдина, Н.Ж.Барымбеков). 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  кұрылыс  ойындары  ӛз  еркімен,  тақырып 

бойынша  және  жағдайларға  байланысты  ӛзіндік  ерекшеліктері  (З.В.Лиштван). 

Құрылыс  ойынынына  басшылық  және  әдістемесі.  Ермек  ойындары,  оның 

ерекшеліктері.  Әртүрлі  топтарда  ұйымдастыру  әдістемесі.  Интеллектуалдық 

дамытушылық  ойындар.  Компьютерлік  ойындар  және  қолдану  әдістемесі. 

Ойыншықтар  және  балалар  ӛміріндегі  маңызы.  Ойыншық  түрлері  және  оның 

жіктелуі.  Әр  түрлі  жастағы  балалардың  ойыншықтары  және  оның  педагогикалық 

үрдістегі орны. Мектепке дейінгі ұйым және отбасы

 

Отбасы  -  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  қалыптасу  ортасы. 

Қазақстандағы  отбасы  саясаты  және  демография.  Отбасындағы  тәрбие  дәстүрлері. Әр  түрлі  типті  отбасында  балалардың  жеке  басын  қалыптастыру.  Ата-ана  тәрбиесі 

және олардың міндеттері. 

Халық 

тәжірибесінде отбасының 

балаларды 

тәрбиелеудегі 

орны 


(А.Сейсембаев,  Қ.Жарықбаев,  Д.Муталиева,  М.Сәтімбекова).  Балабақшаның 

отбасымен байланысы. 

Балаларды  отбасында  тәрбиелеудің  мақсат,  міндеттері.  Ата-аналармен 

жургізілетін жұмыс түрлері және формасы. Топтық және ұжымдық жұмыстар. Ата-

аналар жиналысы, тақырыптық кеңестер. Ата-аналар арасына педагогикалық білімді 

насихаттау. Балаларды мектепке дайындау 

Қазақстан  Республикасында  балаларды  мектепалды  дайындау  мәселелері. 

Отбасы,  балабақша,  мектеп  жагдайында  балаларды  мектепалды  дайындау. 

Балалардың  мектепке  дене,  психологиялық,  әлеуметтік,  интеллектуалдық  тұрғыда 

дайындығы.  Мектепалды  балаларын  мектептегі  оқуға  даярлаудағы  психолог-

педагогтардың 

зерттеулері 

(Я.А.Коменский, 

К.Д.Ушинский, 

Е.И.Тихеева, 

А.А.Любинская, 

Л.А.Венгер, 

т.б). 

Балалардың мектепке 

дайындығын 

диагностикалау.  Тесті  жүргізу  әдістемесі.  Балаларды  мектепалды  дайындау 

бағдарламалары (1998,1999,2000). Мектепке дейінгі ұйым және мектеп 

Мектепке  дейінгі  ұйым  мен  мектеп  арасындағы  сабақтастық.  Балаларды 

мектепке  даярлаудың  ерекшеліктері.  Мектепалды  даярлық  топтары  мен  мектептің 

бірлескен  жұмыстарының  формалары.  Мектепке  бару.  Тәрбиешілер  мен 

мұғалімдердің педагогикалық жұмыстарының сабақтастығы. 

 

 

 

Тіл дамыту әдістемесі 

 

Кіріспе.  Мәнерлеп  оқу  практикумының  теориялық  негіздері.    Мәнерлеп  оқу 

практикумы  пәні,  оның  міндеттері  мен  мазмұны.  Сӛйлеу  техникасы  туралы  ұғым. 

Сӛйлеу  техникасы  элементтеріне  жалпы  сипаттама:  тыныс  алу,  дауыс,  дикция, 

орфоэпия.  Дауыс  аппаратының  дауыс  шығарудағы  ролі.  Дауыс  сапасы:  күші, 

биіктігі, әуезділігі, тембр, ырғақтылығы, қозғалғыштығы, оларға сипаттама. Әдістері 

мен түрлері, міндеттері мен мазмұны анықталады.  Тіл  дамыту  әдістемесінің  маңызы.  Бала  тілін  дамыту  әдістемесі  және  курс 

міндеттері.  Тіл  дамыту  әдістемесінің  басқа  ғылым  салаларымен  байланысы,  тіл 

дамыту әдістемесінің зерттеу әдістері. 

Тіл  дамыту  әдістемесінің  ғылым  болып  қалыптасуы.  Б.Б.Баймұратованың  тіл 

дамыту әдістемесіне қосқан үлесі. Оның бала тәрбиесіндегі ана тілінің ролі туралы 

пікірлері. Қазіргі  кездегі тіл  дамыту әдістемесінің  басты  міндеттері.Балабақшадағы 

балалар  тілін  дамыту  әдістемесінің  мазмұны,  міндеттері  мен  әдіс-тәсілдері. 

Балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі ана тілінің маңызы. Сөздік  қорды  дамытудың  негізгі  әдістері.  Сабақтарды  сӛздік,  кӛрнекілік 

әдістерін  қолдану.  Балабақшада  тәрбиелеу,  білім  беру  бағдарламаларының  

мазмұны,  мәні.  Сабаққа  қойылатын  талаптар.Балаларды  байланыстырып  сӛйлеуге 

үйрету әдістемесі. Балаларды байланыстыра сӛйлеудің түрлері диалог және монолог. 

Сӛздің  диалогттік  формасының  қалыптасуы  –  балабақшаның  негізгі  міндеті. 

Байланыстырып  сӛйлеудің  түрлері/дилог  және  монолог.Монолог  сӛзге  үйрету 
әдістері.  Ойыншықтарға  затқа,  картинаға  қарап  әңгіме  құрастыру  және  олардың 

маңызы.Балалардың  сӛздік  қорларын  молайту  әдістемесі.  Балабақшада  балалардың 

жас  мӛлшеріне   қарай  сӛздік қорын  молайту жұмысының  мазмұны мен  міндеттері. 

Балалардың  сӛздік  қорын  молайту  сабақтарының  тӛрлері.  Сӛздік  жұмысының 

принциптері. Сӛздің лексикалық мағынасын жалпылау дәрежесі, оларды әр түрлі әр 

түрлі  жастағы  балалардың  меңгеруі.Сӛздің  лексикалық  мағынасын  жалпылау 

дәрежесі,  оларды  әр  түрлі  әр  түрлі  жастағы  балалардың  меңгеруі.Сӛздікті  молайу 

процесіндегі дидактикалық ойынның маңызы.  Сөздің  грамматикалық  құрылысын  қалыптастыру  әдістемесі.  Қарым-

қатынас  процесі  кезіндегі  тілдің  грамматикалық  құрылысын  меңгеру.  Есту 

қабілетінің  мәні.Мектеп  жасына  дейінгі  балалармен  тіл  дамыту  сабағында 

грамматикалық  жаттығуларды,  дидактикалық  ойындарды  қолданудың  ерекшелігі. 

Сӛздің  дыбыстық  мәдениетін  тәрбиелеу  әдістемесі.  Балалардың  фонетикалық  есту 

қабілетін  дамыту.  Сӛйлеу  техникасымен  жаттығу/  тыныс  алу,  дауыс,  дикция/. 

Балабақшадағы  тіл  дамыту    сабақтарының  маңызы,  мазмұны.  Балалар  сӛзінің 

мәнерлілігін  тәрбиелеу.Балалардың  дыбыстарды  дұрыс  айта  білу  мәдениетін 

қалыптастыру  сабақтарын  ұйымдастыру.Балалардың  сӛздік,  дыбыстық  мәдениетін 

қалыптастырудағы  қажетті  жағдай.Балаларды  жан-жақты  тәрбиелеуде  кӛркем 

әдебиеттің маңызы.  

Балалардың  жас  ерекшелігіне  қарай  көркем  шығармаларды  іріктеу 

принциптері.  Кітаппен  жұмыс  істеу.  Балалар  әдебиетін  пайдалану.Тәрбиешінің 

мәнерлеп  оқуға  даярлығы.  Тәрбиешінің  сӛйлеу  мәдениетіне  қойылатын  талаптар. 

Сабақтан  тыс  уақытта  кітаппен  жұмыс  істеу.Балабақшадағы  балалардың  сауатын 

ашу және мектепке даярлаудың мақсаты мен міндеті. Дыбыс және әріп туралы ұғым. 

Балаларды мектепке даярлау жұмысының мазмұны.Сауат ашу кезеңдері. Сауат ашу 

жұмысының 

даму 

тарихы.Балабақшадағы білім 

беру 


және 

тәрбиелеу 

бағдарламаларын  талдау.  Балабақшада  тіл  дамыту  жұмысын  жоспарлаудың 

маңызы.Мәнерлеп  оқу  туралы  түсінік,  оның  заңдылықтары.Сӛйлеу  техникасы. 

Сӛйлеу  мүшелері,  оның  дыбыстаудағы  қызметі.  Сӛйлеу  мүшелерін  жаттықтыру 

жолы.Орфоэпия  және  оның  мәнерлеп  оқудағы  маңызы.  Орфоэпияның  басты 

ережелері. 

Балабақша,  мектепалды  және  бастауыш  мектеп  арасындағы  әдебиеттік 

білім беру мазмұнының сабақтастығы.  

Балабақша,  мектепалды  және  бастауыш  мектеп  арасындағы  әдебиеттік  білім 

беру  мазмұнындағы  сабақтастық  мәселесі.  Мектепке  дейінгі  мекеме  үшін  кӛркем 

әдебиет бойынша және бастауыш мектеп үшін әдебиеттік оқытудың оқу-әдістемелік 

кешені  мен  бағдарлама  мазмұнындағы  сабақтастық.  Оқу  техникасын  жүзеге  асыру 

бойынша жұмыс жасаудағы сабақтастық. Тарихи-әдебиеттік мағлұматтарды оқудағы 

сабақтастық. 

Теориялық-әдебиеттік 

түсініктерді 

меңгерудегі 

сабақтастық. 

Оқушылардың шығармашылық әрекеті мен тіл дамыту бойынша жұмыс жасаудағы 

сабақтастық.  Мектепке  дейінгі  мекеме  мен  бастауыш  мектеп  арасында  әдебиеттік 

білім беру мазмұнындағы сабақтастықты жүзеге асыру жолдары. 

Балабақша,  мектепалды  және  бастауыш  мектеп  арасындағы  әдебиеттік  білім 

беру  мазмұнындағы  сабақтастық  мәселесін  жүзеге  асыру  жұмысын  ұйымдастыру 

және оның мазмұны. 

 Биографиялық  мағлұматтарды  оқудағы  сабақтастық.  Теориялық-әдебиеттік 

түсініктерді  меңгерудегі  сабақтастық.  «Балабақша-мектепалды-бастауыш  мектеп» 

жүйесінде  кӛркем  шығармаларды  талдау  және  қабылдауды    ұйымдастырудағы 
сабақтастық. «Балабақша-мектепалды-бастауыш мектеп» жүйесінде шығармашылық 

әрекет пен тіл дамыту жұмыстарындағы сабақтастық.  

 

 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Бастауыш мектептегі тәрбие процесі және оның сипаттамасы 

Тәрбие  процесінің  мәні  тұтас  педагогикалық  процестің  бӛлігі.  Тұлғаның 

әлеуметтенуінің, тәрбиеленуінің, дамуының жалпы жүйесіндегі оның ерекшеліктері 

міндеттері және қызметтері. Тәрбие процесінің түрлері.  

Мектептің тәрбие жүйесі түсінігі, оның мәні және атқаратын қызметі. Тәрбие 

жүйесінің  құрамалары.    Мектеп  тәрбие  жүйелерін  салыстырмалы  таңдау.  Әлемдегі 

тәрбие жүйелері. Тәрбие жүйесінің критерийлері.  

Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің қызметі мен бағыттары 

Мектептің  тәрбие  жүйесіндегі  сынып  жетекшісі.  Сынып  жетекшісінің 

қызметі.  Сынып  жетекшінің  құқығы  мен  міндеттері.  Сынып  жетекшісінің 

оқушылармен  жұмысының  формалары.  Сынып  жетекшісінің  сыныптан  және 

мектептен  тыс  тәрбие  жұмысы.  Сынып  жетекшісі  және  педагогикалық  ұжым. 

Сынып жетекшісінің жұмыстарының тиімділігінің крийтерилері.   Тәрбие жұмысының формаларын таңдап алу әдістемесі 

Тәрбие  жұмысының  формаларының  түсінігі.  Тәрбие  жұмысының  формасын 

топтап бӛлу. Тәрбие процесіндегі жұмысының формаларын талдау және тиімділігін 

зерттеу.  Тәрбие  ісі  түсінігі.  Тәрбие  ісін  жоспарлаудың  кезеңдері.  Тәрбие  ісіне 

қойылатын  талаптар.  Тәрбиелік  істердің  түрлері.  Тәрбиелік  істерді  талдау 

әдістемесі.  Тәрбие  процесіндегі  ойын.  Бастауыш  мектеп  жасындағы  балалардың 

ұжымдық  ойынының  әлеуметтік  мағынасы.  Балалар  мерекесінің  тәрбиелік 

тиімділігінің педагогикалық шарттары.  Бастауыш  мектеп  оқушыларының  ұжымын  ұйымдастыру  әдістемесі 

Тәрбие жұмысын жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық жоспарлаудың 

қызметтері.  Перспективті  жоспарлау  әдістемесі.  Сынып  жектекшісінің  тәрбие 

жұмысын  жоспарлау  мен  ұйымдастырудағы  рӛлі.  Тәрбие  жұмысы  жоспарының 

мазмұны,  формасы  және  құрылымы.  Тәрбие  жұмысының  жоспарына  қойылатын 

талаптар. Жоспарлау процесіне балалар ұжымын қатыстыру тәсілдері.  

Тәрбие  ұжымы  оның  мәні,  белгілері.  Бастауыш  мектепте  балалар  ұжымын 

ұйымдастыру  формалары.  Бастауыш  мектеп  жасындағы  оқушылармен  тәрбие 

жұмысындағы 

ӛзін-ӛзі 

басқаруды 

ұйымдастыру. 

Балалар 

ұжымын 


қалыптастырудағы  педагогикалық  топтық  іс-әрекет.  Оқушылардың  жеке  басы  мен 

сынып ұжымын зерттеудің әдістемесі.  Жалпы  орта  білім  беретін  мектептің  1  –  сатысында  негізгі  тәрбие 

бағыттарын жүзеге асыру әдістемесі.  

Рухани-адамгершілік  қасиеттерін  қалыптастыру  әдістемесі.  Қазақстандық 

патриотизмге  тәрбиелеу  әдістемесі.  Толеранттықты  тәрбиелеу  әдістемесі.  Саяси 

мәдениетке  тәрбиелеу  әдістемесі.  Ақыл-ой,  экономикалық,  еңбек,  дене,  құқықтық, 

эстетикалық, экологиялық, тәрбиелерін қалыптастыру арқылы салауатты ӛмір салты 

мәдениетіне  тәрбиелеу  әдістемесі.  Этникалық  мәдениет  қалыптастыру  әдістемесі. 

Гендерлік тәрбие беру әдістемесі. 

Бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың ұжымдық шығармашылық 

іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі.  Ұжымдық  шығармашылық  іс-әрекеттің  мәні.  Ұжымдық  шығармашылық  іс-

әрекеттің  мақсатын  анықтау  және  жоспарлау.  Ұжымдық  шығармашылық  іс-әрекет 

кезеңдері.  Ұжымдық  шығармашылық  іс-әрекеті  пайдалану  жүйесіндегі  негізгі 

шарттары. Ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті жүзеге асырудың динамикасы.  

 

Баларды тәрбиелеудегі мектеп пен жанұяның бірлескен іс-әрекеті.  

Ұйымдастыру  әдістемесі.  Мектеп  пен  жанұяның  ӛзара  әрекеті.  Мектеп  пен 

жанұяның бірлескен іс –әрекетінің мазмұны мен түрлері. Сынып жетекшісінің ата – 

аналармен атқаратын жұмыстарының мазмұны мен міндеттері. Жанұяның тәрбиелік 

мүмкіншілігінің  диагностикасы. Сынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмысының 

маңызы.  Сынып  жетекшісінің  ата-аналармен  жүргізілетін  жұмысының  формалары 

мен  әдістері.  Балалардың  қазіргі  қоғамдық  бірлестіктердің  мәндік  сипаттамасы. 

Балалардың  қазіргі  қоғамдық  бірлестіктердің  негізгі  қызметтері.  Бастауыш  мектеп 

жасындағы оқушылардың қоғамдық бірлестіктерінің ерекшеліктері 

 

 

Мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру 

 

Кіріспе.  «Мектепке  дейінгі  білімді  басқару  және  ұйымдастыру»  пәннің 

мақсаты,  міндеті  және  маңызы.  Меңгеруші,  әдіскердің  бала-бақшада  алатын  орны. 

Педагогикалық  ұжымдағы  меңгерушінің,  әдіскердің  орны  қызметі.  Білім  туралы 

Заңындағы  мектепке  дейінгі  білім  мәселелері.  Мектепке  дейінгі  ұйым  жұмысын 

ұйымдастыру және жоспарлау. 

Мектепке  дейінгі  ұйымның  жұмысын  ұйымдастыру.  Мектепке  дейінгі 

ұйымның  типтері.  Мектепке  дейінгі  ұйымды  қаржыландыру.  Бала-бақша  іс-

құжаттары. Педагогикалық ұжым және оның құрамы. Меңгерушінің міндеттері мен 

қойылатын  талаптар  Бала-бақшадағы  тәрбиешінің  біліктілігін  шыңдау  формасы  – 

консультация.  Консультация  түрлері:  жеке  және  топтық.  Әдіскерге  қойылатын 

талаптар. Мектепке жасына дейінгі тәрбиені ұйымдастыру мәселесін шешудегі және 

оны жетілдірудегі шығармашылық топтың орны. Шығармашылық топ жұмысы және 

оған әдіскердің басшылығы. Мектепке  дейінгі  ұйым  педагогтарына  қойылатын  талаптар.  Әдіскер 

және  тәрбиешінің  педагогикалық  әрекетіне  сипаттама.  Әдіскер  және  тәрбиешінің 

педагогикалық  әрекетінің  компоненттері  –  мотив,  мақсат,  жүзеге  асыру  жолдары 

мен нәтижесі. Әдіскер және тәрбиешінің педагогикалық техникасы. Педагогикалық 

шеберлік.  Әдіскер  және  тәрбиешінің  қызметіне  қойылатын  қоғамдық,  әлеуметтік, 

дидактикалық талаптар. Болашақ маманның белсенділігінің түрлері: қарым-қатынас, 

таным  және  ӛздігімен  білім  алуы,  зерттеу,  ӛзін-ӛзі  тәрбиелеу  белсенділігі. 

Әдіскердің  тұлғалық  сапалары: педагогикалық  такт, кӛрегендік, оптимизм,  кәсіптік 

қарым-қатынас  мәдениеті,  педагогикалық  рефлексия.  Педагогикалық  біліктілігі: 

гностикалық, құрастыру, ұйымдастырушылық және арнаулы біліктілік. Әдістемелік 

кабинет  –  оқу-тәрбие  процесіндегі  дәстүрлері  жинақтау  орталығы,  мұрағат. 

Кабинеттегі  кітапхана,  хабарландыру  бұрышы,  дидактикалық  материалдар  мен 

құралдар.  жұмыс  жоспарлар  мен  іс-құжаттар.  Әдіскердің  қызметі  мен  міндеттері. 

Әдіскердің  жеке  тұлғасы,  қызмет  ерекшелігі,  педагогикалық  жұмыстың 

шығармашылық  сипаты.  Тәрбиеші-педагогтарды  аттестациядан  ӛткізу.  Нарықтық 

жағдайындағы  мектеп  жасытан  дейінгі  балалардың  құқықтарын  қорғауға 

бағытталған іс-шаралар Ғылымитеорияретінде  басқару  жүйесі.  Ғылымитеорияретінде  басқару 

жүйесінің  қалыптасуы,  психологиялық-педагогикалықбасқаружүйесіжайлытүсінік. 

Мектепкедейінгі 

білім 


берудегібасқаруіс-әрекеттіңтеориялықнегіздері. 

Мектепкедейінгімекемебасшысыныңтәжірибелікіс-

әрекетіндегіқұзырлылықтүрлерініңдербесжәнебіркелкіемескӛрінісі.  Басқару  iлiмiнiң 

ғылыми  даму  тарихы.    Басқару  туралы  кӛне  ойшылдардың  еңбектерi  (Конфуции, 

Дао...).  ХХғ.  менеджменттiң  дамуы.  Басқару  мектептерi.  Ғылыми  басқару  мектебi. 

Басқару функциялары (жоспарлау, ұйымдастыру, нұсқау беру, бағдарлау, бақылау).  Білім  беру  жүйесініңнегізіндемектепкедейінгімекеменібасқаруБілім  беру 

жүйесініңнегізіндемектепкедейінгімекеменібасқарупринциптері. 

Педагог 

тұлғасынажекетұрғыданқарау  принципі.  Басшының  тұлғалық  қасиеттерi.  Басшы 

қасиеттерiнiң  құрылымы. Басқару қасиеттерiн жiктеу бағыттары. Басқару үрдiсiнде 

басшыға  қажеттi  қасиеттер.  Басқарушының  ұйымдастырушылық  және  әкiмшiлiк 

қасиеттерi. 

Басқарушының 

ерiктiк 

қасиеттерi. 

Интеллектуалды-тұлғалық, 

эмоционалды-ерiктiк, 

әлеуметтiк-топтық 

қасиеттер.Педагогикалықтәжірибедебалабақшаныбасқарудыңжағдайы 

Педагогикалықтәжірибедебалабақшаныбасқарудыңжағдайындиагностикалау. 

Басқарудыңгумандылығы. 

Басқарудыңтәжірибелікнегіздері. 

Басқарудеңгейлері. 

Басқару  стильдерi  Курт  Левин  бойынша  басшының  қылық  типiне  сәйкес  басқару 

стильдерi:  демократиялық,  авторитарлық,  либералды.  Қазiргi  кезде  жiктелетiн 

басқару стильдерi. Басқару матрицасы. 

Мектепкедейінгі  білім  беру  үрдісінбасқарутехнологиясыМектепкедейінгі 

білім  беру  үрдісінбасқарудыңтехнологиясынқұрастырудыңнегіздері.  Білім  беру 

үрдісінебағдарланаотырыпмектепкедейінгімекеменібасқаруғақараудыңтұрғылары.М

ектепкедейінгімекеменіңтәжірибелікіс-әрекетінебасқарудыендірудіңтиімділігі 

Ұжымдық  топ  құрылымдары  модельдерi.  Топтағы  басшылық  және  лидер.Ұжым 

басшысының  имиджi.  Топтағы  психологиялық  климат  мәселелерi.  Ұжымға 

жаңашыл  ӛзгерiстердi  енгiзу  Ұжымдағы  ӛзгерiстер  кезеңiнде    психологиялық 

консультация жүргiзу. Иновациалық процестiң негiзгi кезеңдерi. .Жаңа ӛзгерiстердi 

ендiру кезеңiндегi психологиялық кедергiлер. 

Мектепке  дейінгі  оқу-тәрбие  жұмысын  жоспарлау  Мектепке  дейінгі 

тәрбиені  ұйымдастыру,  оқу-тәрбие  жұмысын  басқарудың  ең  маңызды  бӛлімі  – 

жоспарлау.  Жоспар  түрлері,  оның  ерекшеліктері,  құрылымы,  мазмұны  мен 

құрастырудың  тиімді  жолдары.  Жылдық,  айлық,  күнделікті  жоспар,  тәрбиеші-

педагогтардың  календарлық,  тақырыптық,  күнделікті  жоспарлары.  Пікір  сайыс  - 

әлдебір  даулы  да  ӛзекті  мәселені  ашық    талқылау.  Қатысушылардың  алдын-ала 

даярлығы.  Пікір  сайысты  ӛткізу  әдістемесі,  оған  басшылық.  Қатысушылардың 

құқығы,  оған  қойылатын  талаптар,  ережелер.  Дӛңгелек  үстелдің  мектепке  дейінгі 

тәрбиенің  ӛзекті  мәселелерін  талқылаудағы  маңызы.  Ӛткізу  әдістемесі  мен 

қойылатын  талаптар.  Іскерлік  ойынның  тиімділігі,  құрылымы.  Ойынға 

қатысушылардың  қарым-қатынас  ерекшелігі  және  оған  қойылатын  талаптар. 

Іскерлік  ойындардың  мазмұны  мен  ӛткізу  әдістемесі.  Семинар  –  тәрбиеші 

педагогтардың  білім  дәрежесін  және  ғылыми  теориялық  деңгейін  кӛтеру  үшін 

ұйымдастырылуы. Әдіскердің семинарға дайындығы және ұйымдастыру әдістемесі. 

Семинарды  ӛткізуде  қолданылатын  әдістер  мен  тәсілдер.  Семинарлар  түрлері. 

Әдіскердің  және  педагогикалық  ұжымның  даярлығы  Педагогикалық  кеңес  – 

мектепке  дейінгі  тәрбиенің  әр  түрлі  бағыттағы  сұрақтарын  талдап  шешеді. Педагогикалық  кеңеске  даярлық.  Педагогикалық  кеңесті  ӛткізуге  қолданылатын 

тиімді әдістер 

  Мектепке дейінгі оқу-тәрбие бағдарламасы. Бағдарлама – мектеп жасына 

дейінгі  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеудің  мақсат,  міндеттерін  және  мазмұнын 

айқындайтын  құжат.  Мектепке  дейінгі  балаларға  білім  беру  стандарты  және 

тұжырымдамасы.    Мектепке  дейінгі  тәрбие  бағдарламасының  қалыптасу  тарихы. 

Балаларды мектепалды даярлау бағдарламасы. Бағдарлама құрылымы, ерекшелігі 

 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1.  Болотина  Л.Р,  Комарова  Т.С,  Баранова  С.П.  Дошкольная  педагогика.- 

М,1997. 


2.  Козлова С.А.Куликова.Т.А. Дошкольная педагогика. –М, 2000. 

3.  Логинова  В.И.Саморукова  П.Г.  Дошкольная  педагогика.  –  М,1998.  В  2х 

томах. 

4.  Дошкольная педагогика / Под. Ред. тВ.И.Ядешко, Ф.А.Сохина. – М, 1986. 5.  Жумабекова 

Ф.Н.  Мектепке  дейінгі  педагогика:  Оқу  құралы. 

Астана:Фолиант, 2008.-336б. 

6.  Идрисова  М.Ә.  Мектепке  дейінгі  педагогика.  Оқу  құралы.-Қарағанды: 

Гласир, 2011-283б. 

7.  Мұқанова Б.Ы., Тӛлеубекова Р.К. Педагогика. Алматы, Нұрлы -Әсем,2003 

8.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение

2012. - 166 с. 

9.  Валова  З.Г.,  Моисеенко  Ю.Е.  Ребенок  среди  природы.  -  Мн.:  Полымя, 

2011. - 112 с. 

10.  Вербицкий 

А.А. 


Основы 

концепции 

развития 

непрерывного 

экологического образования // Педагогика. - 2011. - №6. - С. 31-36. 

11.  Веретенникова  С.А.  Ознакомление  дошкольников  с  природой.  -  М.: 

Просвещение, 2012. - 272 с. 

12.  Корзун  А.В.,  Кишко  С.В.  и  др.  Программа  экологического  воспитания 

детей дошкольного и школьного возраста. - Мн.: Народная асвета, 2010. - 68с. 

13.  Лихачев  Б.Т.  Педагогика.  Курс  лекций:  Учеб.пособие  для  студентов  пед. 

учеб. заведений. - М.: Прометей, Юрайт, 2012. - 464 с. 

14.  12.Саморукова  Г.Г.  Как  знакомить  дошкольников  с  природой.  -  М.: 

Просвещение, 2011. - 207 с. 

15.  Әбенбаев С.Ш. Сынып жетекшісі. А., 2004. (371.2(075.8)/ Ә-15) 

16.  Сынып  жетекшінің  ережесі//  Сынып  жетекшісі-Классный  руководитель  – 

2002 - №3 – Б.3-10. 

17.  Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі .Алматы, Дарын 2004 

18.  Қалиев  С.,  Майғаранова  Ш.,  Бейсенбаев  З.,  Мектептегі  тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі. Алматы1999 

19.  Тәжібаева 

С.Ғ.  Мектептегі  тәрбие  жұмысын  ұйымдастырудың 

технологиясы. Алматы. «Ғылым» 2003 

20.  Қалиев С., Иманбекова Б.,Жұмабаева Ж. Тәрбие хрестоматиясы.1-4сынып. 

Алматы: «Алматы кітап» 2004 

21.  Воспитание детей в школе/ под ред. Н.Е.Щурковой. – М., 1998. (37.018/ В-

77) 


22.  Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьника. М., 1998. (371.2/ Щ-98) 


23.  Программа воспитания в общеобразовательных организациях  ВКО.  Усть-

Каменогорск, 2002. (37(073) /П-78) 

24.  Исаева  З.А.  и  др.  Активные  методы  и  формы  обучения  в  высшей  школе. 

А., 2005. (378.147(075.8)/ И-85) 

25.  Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. 

М., 2000. (37.01(075.8)/ С-29) 

26.  Ажмурат  С.А.  Современные  технологии  воспитания.  Павлодар.,  2004. 

(018(075.8)/ А-34) 

27.  Технология  коллективного  взаимодействия//  Классный  руководитель 

(росс). – 2004. - №6, 7. 

28.  В игре развиваем личность// Воспитание школьников – 2005 - №5 – С.55 

29.  Молтакова А.А. комплексная программа воспитания и развития личности 

«Жас  урпак»//  Внешкольник  Казахстана  –  2006  -  №1  –  С.16-23  (А.С.Пушкин 

атындағы  облыстық кітапхана) 

30.   Селевко Г. Сделай себя сам// Народное образование – 2000 – І7 – С.102 . 

(Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу бойынша тренингтер). 

31.  Сергеева  В.П.  Классный  руководитель:  планирование  и  организация 

работы от А до Я. М.? 2001. (371.2/ С-32) 

32. Б.Б.  Баймұратова,  М.Т.  Тұрыскелдина,  Ф.Н.  Жұмабекова.  Оқыту  және 

тәрбиелеу бағдарламасы. - Алматы: Рауан, 1992. 

33.  В.И.  Ядэшко,  Ф.А.  Сохина.  Мектепке  дейінгі  педагогика.  -  А.:  Мектеп, 

1981. 


34. В.С.  Мухина.  Мектепжасынадейінгібалаларпсихологиясы.  -  А.:  Мектеп, 

1986 


35. М.С.Сәтімбекова,Ф.Н.  Жұмабекова,  т.б.  Балабақшада  баланы  мектепке 

дайындау әдістемесі. - Алматы:Шартарап, 2000. 

36. М.С.Сәтімбекова, 

Ф.Н. 


Жұмабекова. 

Біз 


мектепке 

барамыз(Хрестоматиялық жинақ). - Алматы: РБК, 2001. 

37. Н.Л.Татаурова, т.б. Мектепалдыбағдарламасы. -Алматы, 2001. 

38. Основы дошкольной педагогики//Под ред. А. Запорожца. - Москва, 1980. 

39. Педагогика:  Учебное  пособие  для  студентов  педагогических  учебных 

заведений / В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев и др.- М.: Школа-Пресс, 2000.- 512с. 

40. Пилюгина  Э.Г.  Занятие  по  сенсорному  воспитанию  с  детьми  раннего 

возраста. - Москва: Просвещение, 1983. 

41. Савенков  А.И.  Методика  проведения  учебных  исследований  в  детском 

саду. Учебная литература. - Самара, 2004. 

42. Сенсорное воспитание в детском саду //Под ред. Н.Н. Подьякова. - Москва: 

Просвещение, 1981. 

43. Типтік оқыту және тәрбиелеу бағдарламасы. -Алматы: Мектеп, 1989. 

44. Ушан А.Н. Дидактическая подготовка будущего учителя: технологический 

подход.- М., 1993 

45.  Усова А.П. Обучение в детском саду. - Москва: Просвещение, 1970 

46.  Ф.Н.  Жұмабекова.  Бейнелеу  ӛнері  бойынша  дидактикалық  ойындар.  - 

Алматы: Рауан, 1994  

Document Outline

  • ‎D:\НОВЫЙ САЙТ\Раздел сайта Послевузовское образование\Магистратура\Поступающим\поменять\6M010100_prog_doshkol_obuch_i_vosp_kz.doc‎

Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
files -> Кураторлар туралы ереже
magistr -> Пәндер тізімі Биологияны оқыту әдістемесі Биологияға кіріспе биологияны оқыту әдістемесі
magistr -> Өзін өзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты
magistr -> Педагогика және психология пәні бойынша қабылдау емтиханның міндеті
magistr -> Өзін өзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты
magistr -> Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по информатике
magistr -> Пәндер тізімі Биологияны оқыту әдістемесі Биологияға кіріспе биологияны оқыту әдістемесі
magistr -> Бағдарламасы жалпы ереже
magistr -> Бағдарламасы жалпы ереже 6М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»

жүктеу 154,44 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
Республикасының білім
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
бойынша жиынтық
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
жиынтық бағалау
қатысушыларға қойылатын
Мектепке дейінгі
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
оқыту әдістемесі
пәнінің мұғалімі
ортақ біліктілік
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
мамандығына арналған
білім министрлігі
арналған әдістемелік