arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Мемлекеттік жалпыға міндетті
  Тәжірибе сабақтарының жоспары Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы
  Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 279-2006 (23. 12. 2005ж №779 бұйрығымен енгізілген) негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Студенттеріне
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының (бекіту күні)
  Практиканы өту бойынша жұмыс бағдарламасы мен әдістемелік нұсқаулары
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  «Материалдар кедергісі» пәнін зерттеу үшін методикалық әдістемелік
  Қазіргі білім берудің басты міндеттерінің бірі – студенттердің өздік аналитикалық жұмыс дағдыларын дамыту
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым минисгрлігі с торайғыров атындағы
  Өндірістік тәжірибе
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы 5В070800 «Мұнай газ ісі» мамандығына арналған Жалпы гидравлика пәніне 03. 08. 334-2006 Қр мжбс және типтік оқу бағдарлама бойынша 23 желтоқсанда 2005 ж
  Студенттерге арналѓан пєнніњ баѓдарламасы
  Студенттеріне арналған бағдарлама
  Қазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым Министрлігі
  А1 тіл құзырлығының минималды-жеткілікті деңгейі
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Қазақстан республикасының білім және ғылыми
  Лист утверждения к методическим указаниям
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының титул парағы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың жұмыс оқу жоспары және 20 ж бекітілген элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген
  Әдістемелік ұсыныстар титул парағы
  Практиканы өту жөніндегі бағдарлама мен әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
  Дипломдық жұмыстардың үлгі тақырыптары және оларды жасауға арналған єдістемелік н¦СЌаулар 050503 психология
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағы
  Дєрiстердіњ мазм±ны
  3 Пєнніњ мазм±ны
  Жұмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негiзінде әзірленді
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Екітемін филология, журналистика және өнер факультетінің деканы
  Дипломдық жобарларды/ЖҰмыстарды орындауғА Әдістемелік нұСҚаулары павлодар Мемлекеттік емтихан Нысан
  Қорытынды мемлекеттік аттестацияға арналған әдістемелік нұсқаулардың
  Әдістемелік нұСҚаулар геоинформатика пәні бойынша 050609-География мамандығының студенттері үшін Павлодар Әдістемелік нұсқаулардың бекіту парағы ф со пгу 18. 1/05 бекітемін
  Жұмыс бағдарламасы «Арнайы психология және педагогика»
  Лабораториялық жұмыс №2 Термодинамика бірінші заңы
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән бағдарламасы
  Студенттерге арналған пән бағдарламасы Нысан пму ұс н 7
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Жұмыс бағдарламасы «Мультимедиялық жүйелерді жобалау және құрылымдау»
  Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағы
  Е. Н. Жуманкулова 2010 ж
  Термодинамикалық түсініктер мен анықтамалар
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Құрастырушы: б.ғ. к., доцент Ә. Т
  Жұмыс бағдарламасы 5В010300 «Педагогика және психология»
  Жұмыс оқу бағдарламасы 20, хаттама № бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлеген
  Жұмыс оқу бағдарламасы 20, хаттама № бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлеген
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Студенттерге арналған пәнді оқыту бағдарламасының Ұйым стандарты
  Оқу жұмыс бағдарламасының бірінші беті
  1 лабораториялық жұмыс
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Жўмыс баєдарламасы
  Јдістемелік ўсыныстарєа жјне нўсќауларєа, јдістемелік ўсыныстарєа, јдістемелік нўсќауларєа арналєан титул параєы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Студеннтерге арналған
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Жұмыс бағдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс»
  Бағдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс»
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Метрология, стандартизация и сертификация
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 2011 ж
  Мектептегі музыкалық білім беру теориясы
  Јдістемелік ўсыныстарєа жјне нўсќауларєа, јдістемелік ўсыныстарєа, јдістемелік нўсќауларєа арналєан титул параєы
  Әдістемелік нұсқаулық Нысан
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс оқу жоспары бойынша есептеу графикалық жұмыстар қарастырылмаған
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың жұмыс оқу жоспары және 20 ж бекітілген элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген
  Жұмыс бағдарламасы 5В050900 «Қаржы» мамандығының жұмыс оқу жоспары және элективтік пәндерінің каталогы негізінде дайындалған 20 ж
  Пəннің оқу-бағдарламасының титулдық парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Спорт медицинасы
  Бағдарламасы «Метрологияның қазіргі заманғы проблемалары»
  Autocad жүйесіндегі сызу «Инженерлік және компьютерлік графика»
  Жұмыс оқу бағдарламаның Түр
  Жўмыс оќу баєдарламасыныѕ титул параєы
  Ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы Қр мжмбс 08. 275-2006 Мемлекеттік стандарты және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 22. 06. 2006ж
  Көлік қрылысы кафедрасы
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі *: 1 Өзгеріс енгізілген жоқ
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Пәнді оқыту бағдарлама
  Практика бойынша бағдарлама
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  Әдістемелік нұсқаулық мемлекеттік аттестацияның қорытындысы
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналған
  Пәнді оқытуға арналған бағдарлама (Sillabus) бекіту парағы
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/07
  Бағдарламасы (Syllabus) «Ғылыми зерттеулер негіздері» бойынша 050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»
  Студенттерге арналған бағдарлама (Syllabus) Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
  Құрастырушы: пму доценті Н. С
  Бағдарламасы (S yllabus ) «Сәулет физика»
  Жұмыс бағдарламасы 5В010300 «Педагогика және психология»
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Титульный лист методических рекомендаций и указаний;методических рекомендаций, методических указаний
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-нің Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж. , № Хаттамамен бекітілді
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  1 Жұмыс тағайындалуы
  Әдістемелік нұсқалардың Нысан
  Бітіру жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағы
  Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағы
  Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  1 Пәннің мақсаты өмір шарттары мен халық денсаулығының арасындағы себеп-салдарлық қатынасын мемлекет халқың сауықтыру бойынша алдын ала сауықтыру мен медициналық шамаларың әзірлеу және кейінгідей енгізу мақсатымен зерттеуден тұрады
  Жұмыс бағдарламасы павлодар Мемлекеттік жалпыға міндетті мамандықтың білім стандарты мен типтік бағдарлама Нысан
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мбс 08. 329-2006 және типтік оқу бағдарламасының негізінде әзірленді, Қр білім және Ғылым министрлігінің 23. 12. 05 ж
  Сабақтас бағдарламасын бекіту парағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Курстық ЖҰмыстың Әдістемелік нұСҚауы
  Студенттерге арналѓАН
  Әдістемелік нұсқау
  Жўмыс оќу баєдарламасыныѕ титулдыќ параєы
  Јдістемелік ўсыныстарєа жјне нўсќауларєа, јдістемелік ўсыныстарєа, јдістемелік нўсќауларєа арналєан титул параєы
  Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 358 2006 және Қр бжҒМ жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі
  Лабораторияда жұмыс iстеудi техника. Қоректендiргiш орталар үшiн жатырлық ерiтiндiлердiң даярлауы. Қоректік орта дайындау
  Жўмыс баєдарламасы ф со пгу 7
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Анықтамалық-нормативтік әдебиетпен, нормативтік құжаттармен, типтік жобамен, ведомство аралық нормативпен жұмыс істеуге дағдыланады
  Жас ерекшілік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
  1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Авилхан Ақмамық
  Оќу жўмыс баєдарламасы
  Оқу жұмыс бағдарламасын титулдік парағы
  Диплом алды практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұСҚау павлодар
  Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 фомасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  1 Пєнніњ маќсаты мен міндеттері
  Жұмыс бағдарламасы «050708 Мұнай-газ ісі»
  Нұсқаулар Нысан Ұс н пму 18. 2/05
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 2011 ж
  Құрастырушы: пму доценті Н. С
  Тәжірибені өту бойынша бағдарлама мен әдістемелік нұсқаулықтар
  Әдістемелік нұсқаулық
  Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Р/с Тақырыптың аталуы
  Бағдарламасын (Syllabus) пму ұс н 18. 3/38 бекіту парағы бекітемін тарих және құқық факультетінің деканы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының(Syllabus) титулдық парағы
  Пәннің жұмыс бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар парағы
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Жўмыс оќу баєдарламасыныѕ титул параєы
  5В090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының сырттай бөлімнің
  Дипломдық жұмыстардың үлгі тақырыптары және оларды жасауға арналған Әдістемелік нұСҚаулар
  Жұмыс бағдарламасы «5В072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»
  «Халыққа қызмет және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету»
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген 5В074500 Көлік құрылысы мамандығының жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген
  Титульный лист методических указаний по итоговой государственной аттестации
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы со пгу 18. 2/11 Қазақстан Республикасыньң білім және ғылым министрлігі
  Титул беті формасы
  Құрастырушы: аға оқытушы А
  Әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
  Пәні бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы
  Кәсіби қазақ тілі (жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы) ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 2011ж. «19» мамырда, №12 хаттамамен бекітілген жұмыс оқу жоспарының және 5В050800 «Есеп және аудит»
  Әдістемелік нұСҚаулық
  Зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
  Құрастырушы: доцент, техн. ғыл канд. Ахметова Н. К
  Бағдарламасы (Syllabus) «Бүкіләлемдік сәулет тарихы-ii»
  Гп факультетінің деканы Ж. Т. Сарбалаев 20 ж
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж. № хаттамамен бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Бағдарламасы (Syllabus) нысан пму ұс н 18. 3/40
  Дєрiстердіњ мазм±ны
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Құрастырушылар: филос.ғ. к доцент Ахметова Г.Ғ
  Бітіру (диплом) жұмыстарын орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Қазақстан Респуликасының Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс оқу бағдарламаның
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Құрастырушы: аға оқытушысы, магистр Искакова Д. А
  Жұмыс бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. А
  Бағдарламасы «Арнаулы кәсіби орыс тілі»
  Бағдарламасы «Өзара ауыстырымдылық негіздері»
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Пән бойынша оқыту бағдарлама
  5В 010300-педагогика және психология бакалавр
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Пəннің оқу-бағдарламасының титулдық парағы
  Құрастырушы: аға оқытушысы, магистр Искакова Д. А
  Титульный лист методических указаний по итоговой государственной аттестации
  Ж±мыс баѓдарламасы
  Құрастырушы: пму доценті Н. С
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Құрастырушы: доцент Попандопуло М. П
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  Титульный лист методических рекомендаций и указаний, методических рекомендаций, методических указаний
  Практиканы өту бойынша жұмыс бағдарламасы мен әдістемелік нұсқаулары
  Зертханалық жұмыс
  Ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасының бекіту ф со пгу 18 /37 парағы бекітемін хтжжф деканы К. К. Ахметов 200 ж
  «Теориялық деректану» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән бағдарламасы
  Әдістемелік ұсынымдар мен нұСҚаулар
  Әдістемелік нұсқау Ұ сф пму 18. 2/05
  «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В030100 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған
  Қорытынды бақылау материалдары
  Жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 5В010300 «Педагогика және психология»
  «Кәсіптік педагогикадағы ғылыми-зерттеулердің негіздері» пәні бойынша
  Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
  Сабаққа дайындалу тапсырмалары Павлодар
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  390200 му к лаб раб по неорганической химии
  Психология және адамның дамуы пәнінен күндізгі оқу бөліміде оқитың студентерге арналған 5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Құрастырушы: аға оқытушы А. Н
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Базалық шетел тілінің түзету курсы (А1, А2)
  Т. Я. Эрназаров 200 ж
directory arm upload  
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
қойылатын жалпы
жұмыс істеу
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
денсаулық сақтау
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
ортақ біліктілік
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
конкурс қатысушыларына
Республикасы кіметінің
жалпы білім
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
Республикасы білім
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
Конкурс ткізу
учебная программа
Рабочая учебная