Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 129,3 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.05.2018
өлшемі129,3 Kb.
түріБағдарламасы


 

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Гуманитарлы-педагогикалық факультеті

Психология және педагогика кафедрасы

 

«

Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс»  пәнінен5В090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының студенттеріне арналған

Сырттай бөлім

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар 
Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ГПФ  деканы

    


___________Ж.Т.Сарбалаев

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: __________ п.ғ.к.,  доцент С.К. Ксембаева

Психология және педагогика кафедрасы

Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс пәнінен

5В090500 Әлеуметтік жұмыс  мамандығының студенттеріне арналған

Сырттай бөлім

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленген. 

20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________

                 

 

Факультет  оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған_____________________________  20  _ж.«_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрайымы________________ Е.Н.Жуманкулова 20 _ж. «_____»___________КЕЛІСІЛГЕН  

Кафедра меңгерушісі  ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Психология   және   педагогика   кафедрасының   доценті   Ксембаева   Сауле

Камалиденовна,   аудитория   А-149.   Байланысу   телефоны   673677,   673685   (ішкі

1139).


2 Пән туралы мәліметтер

Әлеуметтік салада жұмыс істейтін  болашақ мамандарды 

кәсібі дайындығын тиімді қалыптастыру үшін студенттер 

отбасының әлеуметтік-педагогикалық мәні туралы 

студенттерге оқыта отырып, неке- отбасы қарым-

қатынастарына дайындау қажеттігін меңгерүге үйретеді. 

Сонымен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, оқу 

пәндерден үйретумен, сабақтан тыс уақытта, студенттердің 

педагогикалық пратика кезіндегі жұмысын ұйымдастыруға 

жаттықтырады. 

Отбасы әлеуметтік институт ретінде мәдені - әлеуметтік 

өзгерістердің әлеуметтік ортасында қарастырылады. 

Сондықтан әр түрлі стресстік жағдайларда түскен кезде, өз 

ішкі ресурстармен оларды және алмаса. Ондайда әлеуметтік 

қолдау көрсету қажет.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат саны 

Бақылау


нысаны

барлы-


ғы

Дәріс


практи-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

емт

7

4180

30

30120

60

6Бар-

лығы


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы  

Пәннің   мақсаты   -   қоғамның     әлеуметтік-   мәдені   дамуы

мен   жас   ұрпақты   әлеуметтендірудің   маңызды   факторы

ретінде отбасы институтының мәнін ашу болып табылады.Міндеттері:

- -


 

студенттердің   отбасы,   оның   ерекшеліктері,

функциялары,   тәрбиелік   механизмдері   мен   психологиялық

климаты туралы білім терендету;

-

отбасы мен некенің туу тарихын ашу;-

болашақ   әлеуметтік   қызметкерлердің   педагогикалық

мәдениетін,   отбасындағы   келіспеушіліктерді   талдау   және

шеше білу қабілетін қалыптастыру;

-

отбасындағы   педагогикалық   процестің   мәні   туралытүсінікті қалыптастыру


-

  болашақ   әлеуметтік   қызметкерлердің   студенттермен

отбасын   қалыптастыру   бойынша   жұмыс   жүргізу   қабілетін

жетілдіру;5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: 

- - 


Отбасы мен балалармен жұмыс жасаудың  мәнін;

-

Отбасы мен неке тарихи  негiздерiн;-

Отбасымен   жұмыс   жасауда   диагностиканың   өткізу

ерекшеліктерін;

-

Қазіргі отбасыларының сипаттамасын, ерекшеліктерін;Пәнді   оқу   нәтижесінде   студент   мынадай   біліктер

мен дағдыларға ие болуы тиіс: 

-

отбасымен   жұмысты    қазіргі   әлеуметтік

теориясына сәйкес жүзеге асыру; 

-

отбасыен және балалармен жұмыс жасауда тиістііс- әрекет түрлерін, әдістері мен формаларын таңдай алу; 

-

қажетті әлеуметтік технологияларды меңгеру;-

ғылыми


 

тұжырымдамаларға,

 

құқықтық-нормативтік құжаттарға талдау жасау,

-

әлеуметтік 

зерттеудегі

 

диагностикалықәдістемелерді қолдану.

6.  Пререквизиттер:  Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді

кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: 

мамандыққа кіріспе, єлеуметтану.

                   

7 Постреквизиттер: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік

және   дағды-машықтар   келесі   пәндерді   меңгеруі   үшін   қажет:   балалардың

дамуында   ауытқы   бар   отбасымен   әлеуметтік   қызметкердің   жұмысын

ұйымдастыру.

8. Пәннің тақырыптық жоспары

4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағат саны

Д

Т

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Отбасымен   әлеуметтік   жұмысғылым ретінде

1

102

«

Отбасы 

және


 

балалармен

әлеуметтік жұмыс»         пәннің оқып

үйрену курсы

1

10

3Адам

 

қоғамы 

тарихындағы

отбасының эволюциясы

1

104

Әлеуметтік қызметкер отбасымен іс-

1

1

10
әрекеттің негізгі түрі ретінде

5

Отбасымен   әлеуметтік   жұмысжүргізу тарихынан

1

106

Отбасымен   әлеуметтік   жұмыстың

шетелдік   тәжірибедегі   әдістемелер

мен әдістік аспектілер

2

1

107

Отбасымен   жұмыс   жүргізудегі

отандық қалыптасу тарихы

1

108

Отбасының әлеуметтік мәселелері

1

1

109

«Қауіп-   қатері   бар   тобындағы»

отбасылардың

 

әлеуметтікпроблемаларының ерекшеліктері

1

810 Отбасымен   жұмыс   жүргізетін

әлеуметтік   қызметкердің   кәсібі

және

 

рухани 

адамгершілік

қасиеттері

1

18

11 Ана   болу   қазіргі   қоғамдағы

әйелдердің басты рөлі

1

18

12 Отбасы   мен   балаларға   әлеуметтік-

педагогикалық

 

қөмек 

беру


орталығы   -   әлеуметтік   тәрбие

институты

2

1

813 Отбасылық

 

қатынастардыңмәселелері

(   отбасылық   келіспеушілік   және

ажырасу)

2

814 Психоәлеуметтік

  кенес


  беру

әлеуметтік жұмыстың технологиясы

ретінде

1

1015 Студент   жастарды   отбасылық

өмірге дайындау

1

10

Барлығы  сағат 180с18

6

156
4.2 Пәннің тақырыптарының  мазмұны

1-тақырып Отбасымен әлеуметтік жұмыс ғылым ретінде 

«Неке»   және     «Отбасы»,     «отбасы   әлеуметтендірудін

алғашқы   институты   ретінде»   ұғымдарына   анықтама   беру.

Неке   және   отбасы   институттарын   танудың   әдістемелік

негіздері.  Отбасының түрлері және құрылымы (туысқандық,

жұбайлар   арасындағы   басқарушылығының   анықталуы,

балалар   саны   бойынша,   тұрмыстық   міндеттердің   сипатына

қарай бөлінуі, бос уақытты өткізудің сипаты). 

2-тақырып  «Отбасымен   әлеуметтік   жұмыс»           пәннің

оқып   үйрену   курсы.    Курс   бойынша   әдебиеттерге   шолу

жасау.       әлеуметтік   мамандық   студенттері   үшін   берілетін

курстың   мақсаты   мен   тапсырмалары.   Пәннің   басқа

ғылымдарымен

 

байланысы. 

Қазіргі


 

отбасының

институционалдық   сипаты.

 «әлеуметтік   қызметкер»,

«әлеуметтік көмек » т,б.б. ұғымдардың мәні

3-тақырып  Адам   қоғамы   тарихындағы   отбасының

эволюциясы. Адам қоғамы тарихындағы отбасы мен некенің

ретроспективасын қарастыру. Шетел ғалымдардының отбасы

және   неке   эволюциясы   туралы   зерттеулерің   негіздеу(Дж.

Баховен, Дж. Мак– Леннан, С. Мин, Л. Морган). Ф. Энгелстің

«Отбасының   қалыптасуы,   жеке   меншік   және   мемлекет».

Кеңес   үкіметі   кезіндегі   отбасы   тәрбиесінің   қалыптасу

теориясының ерекшеліктері. Адамзат қоғамның тарихындағы

неке   және   отбасы   эволюциясының   сатылары:   тұрпайы,

қаскөйлік, өркениеттік.

4-тақырып 

Әлеуметтік   қызметкер   отбасымен   іс-

әрекеттің   негізгі   түрі   ретінде.  Отбасымен   жүргізілетін

әлеуметтік   жұмыс   іс–   әрекеті   объектісінің   ерекше   түрі

ретінде.   Отбасымен   және   балалармен   әлеуметтік   жұмыс

жүргізудегі   мазмұны   және   мәні.   Әлеуметтенудің   басты

институты ретіндегі отбасының белгісін тұрақтандыру. Қазақ

отбасыларындағы   тәрбие   ерекшеліктері.   Ата   –   аналардың

педагогикалық   мәдениетін   қалыптастырудағы   әлеуметтік

педагог іс– әрекетінің рөлі.  5-тақырып  Отбасымен   әлеуметтік   жұмыс   жүргізу

тарихынан. 

Отбасымен   және   балалармен   әлеуметтік   жұмыс   жүргізу

тарихының   шығу   тегі.   Э.   Мейоның,   отбасылар   үлгілеріне

өндірістік

 

қатынастардың 

талдауы.


 

Ағылшын


мәденіетттанушы   Дж.   Дэвистің   нуклеарлық   отбасына

әдеттегі   отбасынан   мемлекеттік   көніл   бөлуінің   аусыуы.   М.

Сапис   пен   К.   Уэллстін   отбасы   міселелерін   оқудың   жекетүсіндірме әдістемесі. Рессейдегі әлеуметтік жұмыс: генезіс

пен даму жолдары.   6-тақырып  Отбасымен   әлеуметтік   жұмыстың   шетелдік

тәжірибедегі   әдістемелер   мен   әдістік   аспектілер.

әлеуметтік жұмыстың қалыптасқан жүйесінің елдік типтеріне

байланысты,   тұрғындардың   әлеуметтік   қорғаудағы

мемлекеттің рөлі. 7-тақырып  Отбасымен   жұмыс   жүргізудегі   отандық

қалыптасу   тарихы.    әйелдер   мен   балаларды   мемлекеттік

қорғаудың ролін ашудағы Әл Фарабидің ғылыми ізденістері.

«жеті   жарғы   заңы»(немесе   Тәуке   хан   заңы).   Қолдау   мен

көмекті   қажет   ететің   тұрғындар   топтарын   әлеуметтік

қорғауға   ұмтылыс  ретіндегі   мемлекеттік   жетімханалар  мен

мекемелер,   қамқорлық   үйі.   Отбасылар   мен   балалардың

жағдайын   жақсарту   жұмысындағы   қеністік   басқару

орындарының революциядан кейінгі және соғыстан кейінгі әс

әрекеттері.   ҚР   әйелдер   мен   балалар   жөніндегі   Ұлттық

Комиссияның іс әрекеті. 8 - тақырып Отбасының әлеуметтік мәселелері  отбасы 

жағдайының әлеуметтік психологиялық анықтамасы. Отбасы түрлері 

және отбасының қазіргі таңдағы мәселелері. Қазақстандағы бала 

туудың денгейінің төмендеу мәселесі. Тұрғындардың репродуктивтік 

және матримониалдық мінез құлқын зерттеу. Қазіргі отбасылардың 

тоқырау тенденциялары. Жағдайы төмен отбасылардың түрлері.

 9 – тақырып «Қауіп- қатері бар тобындағы» отбасылардың 

әлеуметтік проблемаларының ерекшеліктері

Әскери қызметтегілер мен олардың отбасындағы әлеуметтік 

мәселелердің өзгешілігі. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау және 

әлеуметтік атқару жұмысы. Мүмкіндігі шектеулі баласы бар 

отбасымен әлеуметтік жұмысы. Қиын жағдайдағы отбасылар 

категориясы  мен мәселелілері бар отбасылар. 10 – тақырып Отбасымен жұмыс жүргізетін әлеуметтік 

қызметкердің кәсібі және рухани адамгершілік қасиеттері

Отбасымен жұмыс жүргізетін әлеуметтік қызметкердің кәсіби 

бейнесі. Әлеуметтік қызметкерлердің рухани- адамкершілік бейнесі. 

Әлеуметтік қызметкерлердің іс-әрекетінің нормативтік –құқықтық 

базасы. Әлеуметтік қызметкерлердің нормативтік базасы анықтайтын

құқықтық құжаттардың 5 деңгейі: БҰҰ,МОТ,ЮНЕСКО және т.б..; 

Конституция және кодекстер, заңдар, Қазақстан Республикасы 

Призидентінің бұйрықтары; Өз аумағындағы заңдарды іске асыруды 

қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының құжаттары; Қалалық 

және аулдық мекемелердің құжатары; Ұймдар мен мекемелердің 

тікелей нұсқаулары мен бұйрықтары, шешімдері.

11 – тақырып Ана болу қазіргі қоғамдағы әйелдердің басты 

рөлі.Қазырғы кездегі ана болудың ерекшеліктері, негізгі заң құжаттары, 

мектепке дейінгі және мектеп ұжымдарының сандық кемуі -  ана 

болудың кері әсер етуші факторлары, некеге отыруға санының кемуі,

қоныс аударулар, ана болудағы құқықпен қамтамасыз етуді 

толықтыру, баласыздық. Әлеуметтік жетімдік мәселесі.

12 – тақырып Отбасы мен балаларға әлеуметтік- 

педагогикалық қөмек беру орталығы - әлеуметтік тәрбие 

институты

Орталықтардың іс- әрекеттерінің құрылымы, мақсаты мен міндеттері,

негізгі принциптері мен жұмыс бағыттары. Отбасымен жұмыс жүргізу

кезендері. Қазіргі тандағы отбасы мәселелнрі, отбасы жағдайындағы

төмендеуінің себептерін анықтау. Орталықтардың түрлері: жазғы 

еңбек бригадалары, күндізгі емдік сауықтыру лагері.13– 

тақырып Отбасылық қатынастардың мәселелері

( отбасылық келіспеушілік және ажырасу)

Отбасындағы ажырасу алдындағы жағдайлар, себеп- 

салдарлары; жас отбасылардың қалыптасуындағы аға буынның ролі; 

жас отбасылардың репродуктивті қызметі; жас отбасындағы ерлі- 

зайыптылық қатынастардың мәдениетінің қалыптасуы.Отбасындағы 

психологиялық ахуалында бос уақыттың алатын ролі. Әлеуметтік 

қызметкерлердің іс - әрекетіндегі әлеуметтік – психологиялық 

аспект. Қазіргі тандағы әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері. 

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының  бір бағыты – отбасы саясаты: 

өмірлік және еңбек жағдайын келістіретін факторлар; әлеуметтік 

жұмыстың принциптері. Әлеуметтік қызметкер мен клиенттің қарым- 

қатынасы; түсіністік, ашықтық, «тексеру» психологиялық тіректердің 

болуы. Қазырғы кездегі отбасындағы келіспеушіліктердің себептерін 

анықтау. Үйлесімді ерлі – зайыптылық қарам- қатынастарын 

тәсілдерін реттеу. Ажырасу себептері. Келіспеушіліктердің оң және 

теріс жақтары. Ажырасудың зардаптары. Ажырасулардың алдын –

алу. Отбасы қарым- қатынастарын тактикалық реттеуіштер. 1998 

жылғы Қазақстан Республикасының  «Неке және отбасы» заңы. 

Ажырасу мен неке жайында зандағы бөлімдері. Қарағанды 

қаласындағы оқитын жастардың арасындағы ажырасу жағдайы. 

Э.Фишер бойынша ажырасу кезендері.

14 – тақырып Психоәлеуметтік кенес беру әлеуметтік 

жұмыстың технологиясы ретінде.

Әлеуметтік көмек көрсету объетілері; «қенес берудің» анықтамасы; 

психоәлеуметтік кеңес берудің мақсаты мен міндеті; арнайы кеңес 

берудің негізгі стратегиялары. Клиентке көмек берудің 9 сатысы. 

Жас отбасымен жұмыс істеудің әдестері мен мазмұны: 

Диагностикалық жұмыс; «диагноз» қою. Өз міндеттерін дұрыс 

орындамайтын отбасыларын анықтау. Білім беру мекемелері мен 

медициналық  мекемелердің өзара әрекетін іске асыру, еңбекпен 

қамтылу мәселелеріне ықпал жасау. Жағымсыз құбылыстарды 

ескерту мен аттап өтудің психологиялық, құқықтық, әлеуметтік – 

құқықтық механизмдерін іске асыру. 15– тақырып Студент жастарды отбасылық өмірге дайындау.

Отбасының әлеуметтік мәнін, әрекетін түсіну. Некелік – отбасылық 

адекваттық ойлардың қалыптасуы. Құндылық бағыттарды тәрбиелеу.

Отбасы құруға дайындық болуы. Студенттерде некелік – отбасылық 

адекваттық ойлардың қалыптасуы. Некелік- отбасылық қатынастар 

саласындағы құндылық бағыттылық ойларды тәрбиелеу. «отбасы 

құруға дайындық» ұғымының анықтамасы. Студенттік жастардың 

отбасын құруға дайындығының ғылыми негіздері. Жоғарғы оқу 

орындарындағы біртұтас педагогикалық процестер негізінде 

студенттік жастардың некелік- отбасылық қатынастарын құруға 

дайындығын қалыптастырудағы әлеуметтік педагогтың жұмысының 

әдістері мен формалары. Некеге дейінгі  ара қатынасына қөніл 

бөлудің ерекшіліктері. Үйлесімділік психологиясы. Некеге дейінгі 

көніл бөлудің ерекшеліктері мен сатылары.4.3

Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

4-тақырып Қазіргі қезендегі отбасылардың қызметттері

Қазіргі кезде педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік әдебиетте отбасы

туралы жалпы теориялар 

Қазіргі кезде отбасы қызметтері

     

6-тақырып   Отбасы   құрамы   және   саны,   оның

отбасындағы тәрбие потенциялына әсері

Отбасына жалпы сипаттама.

Отбасының   тәрбие   потенциалы   және   оған   түрлі

факторлардың әсері

Отбасы микроклимат зерттеу жолдары.

8-тақырып Отбасы мен баланы қорғаудың әлеуметтік институты

ҚР отбасы мен баланы қорғау институттар.

Отбасы және баланы қорғаудың әлеуметтік маңызы.

Қр отбасы мен баланы қорғауға бағытталған ресми құжаттар.

10. Отбасына әлеуметтік көмек

Отбасыға көрсетілетін әлеуметтік көмектің түрлеріне толық талдау.

Отбасын қорғауға арналған құжаттар.

11. Әлеуметтік жұмыстағы отбасының құрылымы мен процестерінің зерттеу 

әдістері

Отбасы мәселлерді зерттеітін жолдар

Отбасы құрылымын және отбасылық мәселлерді зерттейтін әлеуметтік әдістер мен 

технологиялар.12 Қазақстандағы некеге дейінгі ана болу мәселелері

ҚР некеге дейін ана болу мәселелеге жалпы әлеуметтік сипаттама, бұл жағдайдың 

пайда болу жолдарын анықтау.

Некеге дейін ана болу мәселелерін шешу жолдары.
4.4  Студенттің өздік жұмысының мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру 

ф-сы


Бақылау 

түрі


Сағатқа

шаққан


дағы 

көлемі


1.  Дәрістер бойынша 

әдебиет көздерін 

конспектілеу

Конспект 

жасау

Сабаққа 

қатысу

      36


2. Тәжірибелік 

сабақтарға дайындалу,

үй тапсырмаларын 

орындау


Үй 

тапсырма


лар жазба

түрде


Сабаққа 

қатысу

       12

3. Аудиториялық 

сабақтардың 

мазмұнына кірмеген 

материалды зерделеуРеферат 

Баяндама


ны қорғау

       58

 4

Бақылау іс-шараларына 

дайындалу

          

24

Барлығы 60

     156

4.4.2  Студенттердің өздігінен окуына бөлінген

тақырыптардың тізімі

өзіндік жұмыстарының тақырыптары

1. Неке және отбасы институттарын танудың әдістемелік 

негіздері 

2.  Отбасының түрлері және құрылымы 

3.  Адам қоғамы тарихындағы отбасы мен некенің 

ретроспективасын қарастыру 

4.  Адам қоғамы тарихындағы отбасы мен некенің 

ретроспективасын қарастыру 

5.  Қазақ отбасыларындағы тәрбие ерекшеліктері.

6.  Ата – аналардың педагогикалық мәдениетін 

қалыптастырудағы әлеуметтік педагог іс– әрекетінің рөлі 

7. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау және әлеуметтік 

атқару жұмысы 

       8. Жетім және тастанды балалармен әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыс жүргізу.

       9. Ажырасу себептері      10. Некелік- отбасылық қатынастар саласындағы құндылық 

бағыттылық ойларды                 тәрбиелеу.

       11. Қазырғы кездегі отбасындағы келіспеушіліктердің себептерін

анықтау


      12. Әлеуметтік жетімдік мәселесі.

      13. Жас отбасымен жұмыс істеудің әдестері мен мазмұны

      14. Студенттерде некелік – отбасылық адекваттық ойлардың 

қалыптасуы

      15. Студенттік жастардың отбасын құруға дайындығының 

ғылыми негіздері.Курстық жұмыс тақырыптаының тізімі

1. Отбасындағы өзекті мәселелеріне социологиялық 

зерттеу жүргізу әдістері

2. Отбасы саясаты

3. Отбасы саясаттың негізгі принциптері

4. Отбасы саясаты және әлеуметтік жұмыс

5. Әлеуметтік тәрбие институты ретіндегі отбасы мен 

балаларға әлеуметтік-педагогикалық көек көрсету 

орталықтары.

6. Әлеуметтік жұмыстың технологиясы ретіндегі 

психоәлеуметтік кеңес беру.

7. Отбасылық қатынастардың мәселелері.

8. Жас отбасылардың әлеуметтік мәселелері.

9. Қазіргі қоғамдағы ана болу әйелдердің басты ролі.

10.

Әлеуметтік қызметкердің отбасымен және балалармен жұмыс жүргізу іс-әрекетінің нормативтік- 

құқықтық базасы.

           

11 Курс саясаты

Оқытушы   мен   студенттердің   академиялық   этикасының   саясаты

университеттің   ішкі   тәртібінің   ережелеріне   сәйкес   болуы   тиіс.   Оқу   үдерісіне

белсенді түрде қатысуы қажет. Оқу материалы бойынша сұрақтар қою, тиянақты

жауаптар беру және өзіндік көзқарастарды таныту өте маңызды. Оқытушы мен

курстастарды   сыйлау   керек.   Оқытушы   сөйлегенде,   дауыстап   әңгімелесуге

болмайды, екінші ескертуден соң студент аудиториядан шығарылады. Сабақтарды

орынды себепсіз босатуға тыйым салынады. Әрбір себеп анықтамамен расталуы

қажет. Студент босатқан сабақтарының орнын оқытушының анықтаған уақытында

толықтырылуы тиіс. 10 минуттан артық кешіккен студент сабаққа жіберілмейді.
Сабаққа   кешігудің   немесе   келмеудің   себептерін   алдын-ала   ескерген   жөн.   Үй

тапсырмасын және басқа жазба жұмыстарды дерт кезінде тапсыру қажет. Бақылау

жұмысын, тестті емтиханды тапсыруда көшіруге жол берілмейді. Оқытушының

консультациясына   қатысуы   міндетті.   Сабақ   барысында   ұялы   телефондар

сөндірілген   қалыпта   болуы   талап   етіледі.   Сағыс   шайнауға,   дөрекілік   пен

мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қатаң тыйым салынады. 

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,   пікірталаста   және   топ

жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Мәселен, дәрісті орынды себепсіз босату үшін 2 балл шегеріледі (-2); дәрістің

шала конспектіленгені үшін жарты балл кемітіледі (-0,5); тәжірибелік сабақтарда

белсенділік   танытпай,   немқұрайды   қатынасу   ең   кем   дегенде   жарты   баллды

шегеруімен (-0,5) жазаланады.Межелік   бақылау  пәннің   тиесілі   кезеңде   өтілген   тақырыптары   бойынша

сынақ   немесе   коллоквиум   түрінде   ұйымдастырылады.   Межелік   бақылауда

сырттай оқу бөлімі студенттер үшін келесі критерийлер ескеріледі:

РД=Р1 или РД=Р1*0,7+КР*0,3

Пән бойынша рейтинг мына формула бойынша анықталады:

мұндағы Р

1

, Р2

, АҮ– бірінші, екінші рейтингтің, ағымды үлгерімнің балдары; РД=(Р1+Р2)/2 – (емтиханға жіберілуі)

Қорытынды=РД*0,6+ҚБ*0,4

Толық дұрыс жауап 100 балмен бағаланады, оның ішінде:

100-90 балл – тиянақты, дәйекті, байланысты, толыққанды жауап; балдардың

шегерілуі   жауаптың   мәнін   және   дұрыстығын   бұзбайтын   кемшіліктердің

кездесуімен байланысты;

89-75  балл   - материалды  толық  игергендігі,   мәселе   бойынша  әдебиеттерді

білетіндігі көрінетін және қосымша сұрақтардың қажеттігінсіз берілген жауапқа

қойылады;

74-50   балл   –   студент   тек   негізгі   материалды   біледі,     мәселе   бойынша

әдебиеттерді шатастырады, қойылған қосымша сұрақтарға жеткіліксіз жауаптар

қайырады;

49-0  балл   –  студент   толық  және  дұрыс  жауап  беруге   қауқарсыз,  қосымша

сұрақтар оған көмектеспейді, мәселе бойынша әдебиеттер қарастырылмаған.

Қорытынды бақылау.  Курс пән бойынша тестілеу түрінде өтетін емтихан

тапсыруымен   аяқталады.   Бақылау   үстінде   көшіріп   жазуға   тыйым   салынады.

Емтиханда студенттің әр қайсысына тесттік формадағы 50 сұрақ беріледі. Әрбір

дұрыс   жауап   2   балмен   бағаланады.   Емтиханның   жалпы   бағасы   дұрыс

жауаптардың бағаларын қосу арқылы анықталады.

Курстың ақтық бағасы бұған дейінгі жинақталған барлық балдарды ескеру

арқылы қойылады.

Егер   студент   емтиханда   Ғ   деген   баға   алса,   оның   қорытынды   рейтингі

анықталмайды. Ведомосқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.12 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


1. Николас М., Шварц Р. Семейная терапия. Концеции и 

методы. М., 2004

2. Отбасы татулығы бағдарламасы. Әдістемелік құрал/ 

-Шымкент. Кітап,2007-304б.

3. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное 

психологическое консультирование. М.: независимая 

фирма «Класс», 2000

4. Сатир В. Психотерапия семьи СПб: «Речь», 2001

5. Василькова   Ю.В.,   Василькова   Т.А.   Социальная

педагогика:   курс   лекций.   –   М.:   Издательский   центр

«Академия», 1999.

6. Мудрик   А.В.   Социальная   педагогика   /   Под   ред.

В.А.Сластенина.   –   М.:   Издательский   центр   «Академия»,

2002. 


7. Социальная   педагогика:   курс   лекций   /   Под   ред.

М.А.Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 2000.

8. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы.  – М.: SvR-

Аргус, 1994.

9. История   социальной   педагогики   /   Под   ред.

М.А.Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 2000.

Қосымша әдебиет

10.


 И.П. Подласый, Педагогика: курс лекций, М., 2000

11.


 Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев Педагогика, А,2000

12.


  Педагогика.   Курс   лекций,   Алматы:   Нұрлы   Әлем,

2003


13.

 

 Методика   и   технологии   работы   социальногопедагога/ под ред МА Галагузовой , Л.В. Мардахаева, М.,

ACADEMA, 2004                                                                                                      

5В090500 Әлеуметтік жұмыс  бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге

арналған 

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

Календарный график контрольных мероприятий 

Сөж түрлері                 

Максималды  балл

Тапсыру 


мерзімі

Тапсыру 


мерзімі

Бақылау


түрі

 1 сабақта

жалпы

4 семестр

Дәрістерге дайындық

4

2

1Кесте

қатысу4

сабақта


бойынша

5 семестр                                                                                     

Аудиториялық   сабақтардың

мазмұнына

 

кірмегенматериалды зерделеу

10

301

сабақта


Кесте

бойынша


қатысу

Семестрлік   тапсырмаларды

орындау

11

231

сабақта


Кесте

бойынша


қатысу

Бақылау


 

іс-шараларына

дайындалу

12

23сабақта


Кесте

бойынша


қорғау

барлығы

100

МБ1

100

емтихан(тестілеу)

100

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.  «___»________№_____ хаттама.Кафедра меңгерушісі __________  Е.И.Бурдина  20__ж. «___» ____________

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 5В090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының студенттеріне арналған
   • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • 5В090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының студенттеріне арналған
   • КЕЛІСІЛГЕН
    • 2 Пән туралы мәліметтер
    • Тақырыптардың атауы
 • Д
 • Т
 • СӨЖ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Барлығы сағат 180с
 • 18
  • 4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
   • 1-тақырып Отбасымен әлеуметтік жұмыс ғылым ретінде
   • «Неке» және «Отбасы», «отбасы әлеуметтендірудін алғашқы институты ретінде» ұғымдарына анықтама беру. Неке және отбасы институттарын танудың әдістемелік негіздері. Отбасының түрлері және құрылымы (туысқандық, жұбайлар арасындағы басқарушылығының анықталуы, балалар саны бойынша, тұрмыстық міндеттердің сипатына қарай бөлінуі, бос уақытты өткізудің сипаты).
   • 2-тақырып «Отбасымен әлеуметтік жұмыс» пәннің оқып үйрену курсы. Курс бойынша әдебиеттерге шолу жасау. әлеуметтік мамандық студенттері үшін берілетін курстың мақсаты мен тапсырмалары. Пәннің басқа ғылымдарымен байланысы. Қазіргі отбасының институционалдық сипаты. «әлеуметтік қызметкер», «әлеуметтік көмек » т,б.б. ұғымдардың мәні
   • 3-тақырып Адам қоғамы тарихындағы отбасының эволюциясы. Адам қоғамы тарихындағы отбасы мен некенің ретроспективасын қарастыру. Шетел ғалымдардының отбасы және неке эволюциясы туралы зерттеулерің негіздеу(Дж. Баховен, Дж. Мак– Леннан, С. Мин, Л. Морган). Ф. Энгелстің «Отбасының қалыптасуы, жеке меншік және мемлекет». Кеңес үкіметі кезіндегі отбасы тәрбиесінің қалыптасу теориясының ерекшеліктері. Адамзат қоғамның тарихындағы неке және отбасы эволюциясының сатылары: тұрпайы, қаскөйлік, өркениеттік.
   • СӨЖ түрі
   • Конспект жасау
   • Сабаққа қатысу
   • Сабаққа қатысу
   • Реферат
  • Барлығы 60
   • Қосымша әдебиет

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Теориялық кустың тақырыптары Кіріспе
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
umk pdf -> Дипломдық жұмыс жоғары оқу орындарында қорытынды кезеңде мжмбс және мамандықтың оқу жоспарымен сәйкес орындалады
umk pdf -> №1 Зертханалық жұмыс (2 сағат) Тақырыбы

жүктеу 129,3 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша