Умк 042-14-1-05. 01. 20. 81/02-2008 №1 басылым 2008 жжүктеу 400.76 Kb.
бет1/3
Дата29.05.2018
өлшемі400.76 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3

УМК 042-14-1-05.01.20.81/02-2008

1 басылым «___» __________ 2008 ж.


20 беттің бетіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 денгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

УМК 042-14-1-05.01.20.81/02-2013Студенттерге арналған «Дозиметрия және қорғаныс» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы

№1 басылым

«__» _______ 2013 ж.«ДОЗИМЕТРИЯ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В072300 – Техникалық физика мамандығы үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013

Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

1.1Әзірлеген ____________ «___» ___________ 2008 ж.

Толеуов С.Е., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

Жилгильдинов Ж.С., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында

«____» __________ 2008 жыл, № __. хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ М.К. Мукушева
2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

«____» __________ 2008 жыл, № __.хаттама


Төрайымы ______________ Ж. Молдабаева
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және баспадан шығаруға кеңес берді.

«____» __________ 2008 жыл, № __.хаттама
ОӘК төрайымы, бірінші проректор _____________ А. Молдажанова
4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

Мазмұны


1 ЖАЛПЫ ережелер 4

1.2 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме 4

1.3 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы 4

1.4 Курс мақсаты 4

1.6 Курсты оқытуға қойлатын талаптар 5

1.7 Курс пререквизиттері 6

1.8 Курс постреквизиттері 6

1.9 Оқулықтар 6

1.9.1 Негізгі 6

1.9.2 Қосымша 7

7

2 Пәнді оқытудың әдістемелік кеңестері 8

3 курс саясаты мен Форматы 10

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ 10

5 пән мазмұны. сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 12

6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ мазмұндары 15

7 оқу үрдісінің Күнтізбелік ГРАФИгі 16


1 ЖАЛПЫ ережелер1.1 Оқытушы мен пән жөнінде жалпы мағлұмат
Төлеуов Серікжан Елеуісұлы, аға оқытушы.

«Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы

Байланыс ақпараттары – тел.: 35-46-02, № 9 оқу ғимараты, № 201 кабинет.

Сабақ өтетін орын – № ___ дәрісхана.

Осы пән бойынша кредит саны – 2.

1.2 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме 1–кестеде көрсетілген.


1–кесте – Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәр,

сағ.


СС,

сағ.


ЗС,

сағ.


ОСӨЖ,

сағ.


СӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қортынды бақылау түрі

3

5

2

15

15
30

30

90

Емтихан


1.3 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

«Дозиметрия және қорғаныс» иондайтын сәулелену көздерін пайдаланатын ғылымның, техниканың, медицинаның және халық тұрмысының салаларында маңызды. АЭС-ты іске қосуда, зарядталған бөлшектердің үдеткіштерімен жұмыс істеу барысында иондайтын сәулеленуден қорғану адамды және қоршаған ортаны қорғаудың маңызды міндеттері болып табылады.

Келесіндей бөлімдер қарастырылады: иондайтын сәулелену өрісінің сипаттамалары, дозалық шамалар, сәулелену активтілігінің шамалары мен өлшем біріктері, иондайтын сәулеленуді тіркеудің негізгі және арнайы әдістері, дозиметрлік қондырғылардың құрлысы және оларды пайдалану. АЭС-тердегі радиациялық және дозиметрлік бақылау, зарядталған бөлшектердің үдеткіштерімен жұмыс істеу барысында сәулелену дозиметриясы, иондайтын сәулеленуден қорғану.

1.4 Курс мақсаты

Ядролық реакторды иондайтын сәулеленуден қорғауды есептеуге, радиациялық нормалар мен ережелерді ескере отырып α-, -, - және нейтрондық сәулеленуден қорғануды жеңілдетілген әдіспен есептеуге байланысты жұмыстарға студенттерді теориялық және іс-тәжірибелік дайындау бұл курстың мақсаты болып табылады.1.5 Курс міндеттері
Пәнді оқудың негізгі міндеттері – АЭС-те және иондайтын сәулелену көздері қолданылатын басқа жерлер мен қондырғыларда қызмет ету қауіпсіздігімен байланысты салалар бойынша терең білімді мамандарды дайындау.


1.6 Курсты оқытуға қойлатын талаптар

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент мыналардыбілуі қажет:

 • иондайтын сәулелену дозиметрияның физикалық негіздері жөнінде;

 • иондайтын сәулелену өрісінің сипаттамасы және оның өлшем бірліктері жөнінде;

 • дозиметриялық шамалар мен олардың өлшем бірліктері жөнінде;

 • жоғары жиілікті сәулелену дозиметриясы жөнінде;

 • микродозиметрия жөнінде;

 • инкорпорленген радионуклидтер дозиметриясы жөнінде;

 • медициналық физика дозиметриясы жөнінде;

 • АЭС-тағы дозиметриялық бақылау жөнінде;

 • АЭС-тағы радиациялық технологиялық бақылау жүйесі жөнінде;

меңгеруі қажет:

 • фотондық сәулелену дозиметрия әдістерін: иондайтынизационный, сцинтилляциялық, люминесценттік, фотографиялық, химиялық, және детекторлардың негігі типтерін;

 • нейтрондар мен зарядталған бөлшектер дозиметриясының әдістерін;

 • жартылай өткізгіштік дозиметриялық детекторларды;

 • далалық дозиметрия әдістерін;

 • гамма- және нейтрондық сәулеленудің аралас ағысындағы жылдам нейтрондар дозиметриясы әдісін;

 • реактордың әртүрлі режимде жұмыс істеу барысындағы техникалық қауіпсіздіктерді;

 • дозиметриялық бақылаудың құралдары мен шараларын;

игере білуі керек:

 • иондайтын сәулеленудің әртүрлі типтерінің затпен әрекеттесуінің механизмін игеруге негізделген активтілік пен сәулелену дозасын өлшеудің қазір бар әдістерінің теориялық негіздерін;

істеу білуі керек:

 • сәулелену көздерінің берілген өлшемдері бойынша сәулелену өрістерінің барлық түрлерінің сипаттамаларын есептеуді;

 • зарядталған бөлшектерден, гамма- және нейтрондық сәулеленуден қорғануды есептеуді;

 • сүзгіге (фильтрге) қондыру әдісімен радиоактивті аэрозольдер концентрациясын өлшеуді;

түсіне білуі керек:

түсінік қалыптастыруы керек:

 • иондайтын сәулелену дозиметриясының негізгі және арнайы әдістерін пайдалану жөнінде;

 • иондайтын сәулеленуден қорғануды есептеу принциптері жөнінде;

алуы керек:

 • АЭС-тағы радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға қатысты білім мен тәжірибені.1.7 Курс пререквизиттері

 • математикалық анализ;

 • молекулярлық физика;

 • жылуфизикалық өлшемдер;

1.8 Курс постреквизиттері


 • ядролық отындық цикл;

 • дипломды жобалау.1.9 Оқулықтар
1.9.1 Негізгі1.9.1.1 Б. П. Голубев «Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений» Для студентов ВУЗов; четвертое издание, переработанное и дополненное; -М.: Энергоатомиздат, 1986с.

1.9.1.2 Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М.: Атомиздат, 1991. – 384 с.

1.9.1.3 Максимов М.Т., Оджагов Г.О. радиоактивные загрязнения и их измерения. – М.: Энергоиздат, 1989 – 336 с.

1.9.1.4 Егоров Ю.А. Основы радиационной безопасности атомных электростанций. – М.: Энергоиздат, 1982. – 272 с.


1.9.2 Қосымша


1.9.2.1 Н.Г. Гусев, В.П. Машкович, А.П. Суворов "Защита от ионизирующих излучений"Т.1. Физические основы защиты от излучений: Учебник для вузов -2е изд М.: Атомиздат, 1980. -461 с.

1.9.2.2 Н.Г. Гусев, В.П. Машкович, А.П. Суворов "Защита от ионизирующих излучений"Т.2. Физические основы защиты от излучений: Учебник для вузов -2е изд М.: Атомиздат, 1980. -364 с.

1.9.2.3 аппаратура контроля радиационной безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК/ В.С. Жернов, Ю.Е. Залманзон, В.Я. Парышев и др.; под ред. В.В. Матвеева – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 160 с.

1.9.2.4 Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. – М.: Атомиздат, 1977. – 528 с.2 Пәнді оқытудың әдістемелік кеңестері

Студенттің берілген пәнді оқып үйренуін қамтамасыз ететін кеңестер мен түсіндірмелер жиынтығы болып саналады. Кеңесті жасаған кезде курстың бір бөлігі дәріс алушының өздік оқып үйренуі мен жүретінің ескеру керек. Әдістемелік кеңестің мазмұны:

а) Пәнді оқып үйренуге қажетті уақытты жоспарлауға және оны ұйымдастыруға керекті ақыл-кеңестер.

Бұрын пәннің теориялық бөлігіне бөлінген жалпы сағат санының 60-70%-і бөлігі қарастырылса қазір оған небәрі 15-30 % қана, ал қалған 70-85 %-і дәріс оқытушымен студенттің өздік жұмысына (ОСӨЖ) және тек студент өзі ғана жасайтын СӨЖ (студенттің өздік жұмысы) жұмсалатының ескерту керек.

Дәріс – оқудың ең маңызды түрі. Ғылыми- техникалық ақпараттың көлемі күннен күнге өскендіктен дәрістін мазмұнын кеңейтіп және оған қойылатын талапты да жаңартып, жақсартып отыру керек. Дәрістің дәріс алушының пәнді оқып үйренуін ұйымдастыруға тигізетін пайдасы көп. Бірақ діәріс алушы дәріске иек артып алмауы шарт. Дәріс өздік жұмысты алмастыра алмайды. Сондықтан Студент дәріске өз бетімен дайындалуы керек. Ол оқулықтан немесе басып шығарылған дәрістер жинағынан дәрістің мазмұнымен танысып, оны ар қарай дамытып конспект жазуы керек. Барлық дәріске дайындалу уақыты кемінде 20-40 минуттан кем болмауы қажет. Бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Сарамандық сабаққа және зертханалық жұмысқа дайындық пәнді оқып үйренуде дәріс алушының білімінің жетіле беруіне қол жеткізеді.

Екі сағаттық сараман сабағына кемінде бір сағат дайындалу керек. Сараман сабағна дайындықты тексеру әр сабақ тың басында болатының Студент білуі керек. Сараман сабағында көрсетілген өздік жұмыстың творчествалық элементі ескерусіз қалмайтының Студент білуі керек. Сараман сабағында есепті әр Студент оқытушының қадағалауымен өзі жеке шығарады. Дәріс алушының жұмысы аралық үлгерімді тексеру арқылы жүреді, сондықтан Студент әрбір жіберілген (босатылған) сабақтың оған тигізер залалы үлкен екенін естен шығармауы керек. Егер Студент белгілі бір себеппен жұмысты дер кезінде тапсыра алмаса онда бұл оның сынақ немесе емтиханды тапсыруына үлкен әсер ететінің білуі керек. Сынақ пен емтиханға дайындықтың нәтижесіне ұзақ уақыт бойы жасалған өздік жұмыстың арқасында жетеді.

б) Дәріс алушының іс-әрекетінің жүру барысын сипаттау.

«Ядролық зерттеу реакторлары» пәнін оқып үйренуді тақырыптарды бірінен соң бірін оқу арқылы жүргізуі керек: алдымен берілген тақырыптың мазмұнымен және оған арналған әдістемелік нұсқаумен жақсылап танысып,содан кейін осы тақырыпқа қатысты материалды оқулықтан оқуы керек. Материалды оқып үйрену кезінде сұрақтың түпкі мәнін ашып алуы ,тек содан кейін ғана оның нақтылы ерекшеліктерін талдауға кірісу керек.Оқып үйренетін құбылыстар мен процестердің физикалық мәнін анық көзге елестету қажет.

Формуланы дәлелдеп шығаруда оныңфизикалық немесе техникалық мәніне аса көп көңіл аудару керек. Пәндегі пайдаланылатын математикалық амалдар физикалық және техникалық есептерді шешуге қолданылады. Теориялық материалдарды оқып зерттегенде, әсіресе есептерді шығарғанда шамалардың өлшем бірліктерінекөңіл аудару қажет, себебі ол шаманың физикалық мәнін көрсетеді.

Әр тақыраптың материалын қарап шығып сол бойынша конспект құру қажет.

в) Оқу әдістемелік комплекстің (ОӘК) материалдарын пайдалануға арналған кеңес.

Студент оқу материалдарымен бірінші рет таныса отырып, оның берген жаңалықтарын, ерекшелік нысандарын қабылдап, сол арқылы пәннің негізгі жағдайын түсінуі керек.

Оқу процесіндегі негізгі рольге оқытушының материалдарды түсіндіруі және пайдаланылатын көрнекті құралы жатады. Ары қарай жаңадан алынған ақпарат бұрынғы алынған білімдермен араласып, олардың арасында пайдалы байланыс құралына айналады. Сонда барып дәріс алушыда оқытылатын пән бойынша белгілі бір түсінік (ұғым) пайда болады.

Студент оқу пәнінің негізгі ережелерін және заңдылықтарын иеленіп, оқу материалдарын жалпы түрде меңгеріп оны күнделікті жұмыста, өмірде пайдалануға дайын тұрады.

г) Оқулықтар мен қосымша оқу құралдарымен жұмыс істеуге арналған кеңес.

Егер Студент берілген материал көрсетілген оқулықта жеткіліксіз түрде берілген деп есептесе немесе онда берілген материалды оқып зерттеу қиын екенін білсе, онда ол берілген басқа оқулықтардағы немесе қосымша құралдардағы материалдарды пайдалану керек. Жақсы оқулықты дұрыс таңдаудың алатын орны зор. Сондықтанда оқулықтар негізгі және қосымша болып бөлінеді. Егер негізгі оқулықтарда берілген мтериал жеткіліксіз болса, онда қосымша оқулықтарды пайдаланғаны жөн.

Оқулықтар тізімі стандарт бойынша жасалады.

Берілген тақырып бойынша оқулықтарды және басқа ғылыми көпшілікке арналған материалдарды оқұыған соң, конспект құру керек. Онда пайдаланылған оқулықтардын реттік нөмірі, беті, кестелері және т.б. берілгендері көрсетілуі шарт.

Емтиханға (сынаққа) дайындыққа керекті кеңестер

Әртүрлі фактлерді еске сақтауды, процестердің принципін көрсететің заңдылықтарды жатқа айту, немесе берілген материалдарды өз сөзімен жеткізу сұрақ тарына жауап бере алуды үйрену және жалпы принциптерді жаңа жағдайда қолдана алуды үйрену. Студент объекті оның құрамдас бөліктеріне жіктей және керісінше құрамдас бөліктерін бүтіндей объектіге айналдыра білуі керек. Бұл процестер ерекше ойлау процестерін (жопарлау, байланысты, заңдарды құру) тлап етеді. Идеалардың, жұмыстардың құндылығын дайын немесе жаңадан жасалған критерилер мен стандарттар көмегімен қарастыра білу және басқалардың алдында өзінің көз қарасынқорғай білу дәріс алушыға емтиханды, сынаты жақсы тапсыруға көп көмегін тигізеді.

жүктеу 400.76 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша