Тарих және құқықжүктеу 0,82 Mb.
бет1/6
Дата07.02.2020
өлшемі0,82 Mb.
#28525
  1   2   3   4   5   6М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»
Тарих және құқық

факультетінің деканы

Хайдаров Е.Е.

«__»________ 2009 ж.

Құқықтық пәндер кафедрасы
050301 «Заңтану»

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

ҚР жер құқығы

(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс – 3

Семестр – 6

Кредит саны - 2

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30сағат

СӨЖ - 30

Емтихан – 2

Барлығы – 90 сағатОрал 2009 ж.


Типтік оқу бағдарламасы 050301 «Заңтану» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес дайындалған.Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. Астана, 2006. Авторы: Ә.С.Стамқұлов заң ғылымдарының докторы, Қазақ гуманитарллық заң университетінің профессоры.

«Құқықтық пәндер» мамандықтары бойынша оқу - әдістемелік секциясымен дайындалған және енгізілген. 2006 жылдың 22 – маусымындағы бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.


Келісілді:ОҮҰ және ОӘЖ бөлімінің жетекшісі _____________А.А.Какимова
Құқықтық пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі___________ С.К.Есетова

(қолы) (аты-жөні)

Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ _________________(қолы) (аты- жөні)

1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы

Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. Астана, 2006 ж. типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

«Заңтану» мамандықтары бойынша оқу - әдістемелік секциясымен дайындалған және енгізілген. 2006 жылдың 22 – маусымындағы бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.
Бұл типтік оқу бағдарламасы (Құқықтық пәндер кафедрасында бар, 2 дана).

2.1 Оқытушы туралы мәліметКУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).
Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Оқытушы: Асильбекова Ғалия Абдикадырқызы

Офис: Құқықтық пәндер кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: Сарайшық 34

Жұмыс телефоны: 510469

Е-mail:


Пән туралы мәлімет

Жер құқығы


Семестр 15 оку аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат окытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.


Кредиттің аптаға бөліну кестесі:


Сабақтар

Өткізу уакыты

Сабақтар

Өткізу уакыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 1

(1 семинар)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны – 2

Өту орны: № 3 ғимарат

Оку жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бакылау

түрі


3

6

3

15

15

30

30

90

емтихан


2.3 Кіріспе
Оқу пәні ретінде жер құқығы жерді пайдалану мен қорғауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастардың құқықтық негіздерін, оларды ретке келтіруге байланысты құқықтық реттеушілік мүмкіндіктерін, меншік құқығы мен жерді пайдалану субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін, жер қатынастарының аясындағы мемлекеттің рөлі мен қызметінің бағыттарын анықтау үшін қажет.

Курсты оқытудың мақсаты:

 • студентерге жер құқығының негізгі теориялық ережелерін түсіндіру.

 • нарықтық экономика құрудағы жер заңнамасының маңызын ашу.

 • Қазақстан Республикасының жер қоры санаттарының құрамы мен құқықтық режимын оқыту.

 • жер заңнамасының қазіргі жағдайы мене даму перспиктиваларын зерттеу.

 • студенттерге жер қатынастарының әр түрлі жағдайларына құқықтық нормаларды дұрыс қолдану тәжірибесін қалыптастыру.

 • әдетте жер құқығының нормаларын талқылағанда кететін қателіктерге, жер – құқық ғылымымен әлі қарастырылмаған не шешімі табылмаған күрделі теориялық сұрақтарға студенттердің назарын аудару.

Курсты оқытудың негізгі міндетері:

 • жер заңнамасының негіздері туралы білім алу.

 • жер заңдарының нормаларын тәжірибе жүзінде қолдануды меңгеру.

 • Жер қатынастары аясында болашақ заңгер – мамандарды мемлекеттің, заңды тұлғалардың, сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау қабілетін қалыптастыру.

Курс пререквизиті: бұл пәнді оқыту оған дейін өтілуі тиіс әкімшілік, еңбек құқығы, қылмыстық құқық және т.б. пәндерді білуді қажет етеді және сол білімге негізделеді.

Курс постреквизиттер: салалық заңдық пәндер: әкімшілік құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық және т.б.

Оқытудың әдістемесі: Оқыту негізінде дәріс, практикалық сабақтар (семинарлар) және СӨОЖ ретінде өткізіледі. Тақырыптарда оқу материалының мазмұны көрсетіледі және практикалық дағдылар арқылы бекітіледі. Дәрістер, практикалық сабақтар белгіленген оқу кестесіне сәйкес жүргізіледі. Ал СӨОЖ– студенттер мен оқытушылар үшін ыңғайлы өткізіледі. СӨОЖ кезінде студенттер оқытушылардан кезектегі тақырып бойынша өздеріні қызықтырып жүрген мәселелер жөнінде, немесе семинарға әзірленген кезде ия болмаса өз бетімен орындайтын жұмыстар кезінде ұшырасатын қиындықтарға байланысты сұрақтар қоя алады.

Студенттердің білімдерінің семинарлар кезінде ауызша (сауалдама) және жазбаша (бақылау және өз бетімен орындайтын жұмыстар) түрде тексеріледі. Немесе студенттердің дербес орындаған жұмыстары арқылы (рефераттар, баяндамалар, кроссвордтар, схемалар, эсселер және де басқа), ия болмаса межелік бақылау жасау арқылы, емтихан тапсыру кезінде іске асырылады.


2. Силлабус бағдарламасы бойынша оқыту

1-апта.

1-кредит сағат.

1-дәріс.Тақырып:Жер құқығының түсінігі, пәні және жүйесі.

1. Жер құқығы құқық , заңнама, ғылым саласы және оқу пәні ретінде.

2. Жер құқығының өзімен сабақтас құқық салаларымен - конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қаржы, салық, азаматтық іс жүргізу, аграрлық және экологиялық құқықтармен арақатынасы.

3. Жер құқығының пәні

4. Жер құқығының жүйесі

ОЖСӨЖ мазмұны:

Жер құқығы қағидалары

Жер құқығы қағидаларының жүйесі

СӨЖ мазмұны:

Жер қатынастарының даму тарихы


2-кредит сағат.

1-семинар.Тақырыбы: Жер қатынастарын құқықтық реттеудің даму тарихы.

 1. Жер заңдарының даму сатыларына жеке сипаттама

 2. Жер қатынастарының даму тенденциялары

 3. Қазақстанның Ресей құрамына кіргенге дейінгі жер қатынастары

 4. Ресей құрамында болған кезеңдегі жер қатынастары.

 5. Кеңестік кезеңдегі жер қатынастары.

ОЖСӨЖ мазмұны.

Жер нормаларының классификациясыСӨЖ мазмұны.

Егеменді Қазақстанның жер қатынастары.


Әдебиеттер

1. Абдраимов Б.Ж. Актуальные вопросы правоприменения при разрешения земельных спросов. – Алматы , 1998.

2. Бектурганов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары. – Алматы: «Жеті - Жарғы» , 1997.
2-апта.

3-кредит сағат.

2 дәрісТақырыбы: Жер құқығының қайнар көздері

 1. ҚР Конституциясы, заңдары және заңға сәйкес актілері.

 2. ҚР Президентінің жарлықтары, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың шешімдері.

 3. Ведомстволық актілері

 4. Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілері туралы Заңы

 5. Жер қатынастарын реттеуде сот тәжірибесінің рөлі.

ОЖСӨЖ мазмұны: дәріс сұрақтарына конспект жазу.

СӨЖ мазмұны:Қазақстан Республикасының жер заңнамысының мақсаттары, міндеттері
4 кредит сағат

2 семинарТақырыбы: Жер құқық қатынастары

 1. Жер құқық қатынастарының түсінігі мен түрлері.

 2. Жер қатынастарының субъектілері мен объектілері

 3. Жер қатынастарының басталу, өзгерту және жойылу негіздері.

ОЖСӨЖ мазмұны: практикалық сабақтың сұрақтарына конспект жазу.

СӨЖ мазмұны: Жер қатынастарының субъектілері мен объектілеріне кесте құру.
Әдебиеттер:

 1. Қазақстан Республикасының Жер кодексі,2003.

 2. Еренов А.Е. Возникновение и развитие социалистических земельных правоотношений в Каз ССР. – Алма – Ата : НАН Каз ССР, 1963.

 3. Ерофеев Б.В. Земельное право – М., 1998.

3 апта

5 кредит сағат

3 дәріс

Тақырып: Қазақстан Республикасындағы жерге меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтар.

 1. Жерге меншік құқығының түсінігі мен түрлері

 2. Жер учаскесіне меншік құқығының туындауы

 3. Жеке меншік құқығын іске асыру

 4. Жерге мемлекеттік меншік

ОЖСӨЖ мазмұны:

Жерге заттық құқықтар түсінігі

Азаматтар мен заңды тұлғалардың жер учаскелеріне меншігі

СӨЖ мазмұны.

Мемлекеттік меншік құқығын іске асыру6 кредит сағат

3 семинарТақырып: Қазақстан Республикасындағы жерге меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтар.

 1. Жерге меншік құқығының субъектілері

 2. Меншік иелерінің және жер учаскесіне басқа да құқығының субъектілерінің құқықтары мен міндеттері.

 3. Жеке меншік құқығын іске асыру механизмі.

ОЖСӨЖ мазмұны: тақырыптағы сұрақтарға кесте құру.

СӨЖ мазмұны: Қазақстан Республикасындағы жерге меншік құқығын қорғау (баяндама)

Әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының Жер кодексі,2003.

2. Абдраимов Б.Ж. Актуальные вопросы правоприменения при разрешения земельных спросов. – Алматы , 1998.

3. Бектурганов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары. – Алматы: «Жеті - Жарғы» , 1997.4 апта

7 кредит сағат

4 дәрісТақырып: Жер пайдалану құқығын жүзеге асыру.

 1. Жер пайдалану құқығының режимі мен түрлері

 2. Жер пайдалану құқығының субъектілері

 3. Жер пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

 4. Жер пайдалану құқығының туындауы, оны табыстау және беру

 5. Мемлекеттік жер пайдаланушылардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері

 6. Жер пайдалану құқығының әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртібімен ауысуы

ОЖСӨЖ мазмұны

Тұрақты жер пайдалану құқығы

Уақытша жер пайдалану құқығы

СӨЖ мазмұны:

Кейінгі жер пайдалану құқығы

Қызметтік жер телімінің түсінігі мен құқық тәртібі

8 кредит сағат

4 семинарТақырып: Жер пайдалану құқығын жүзеге асырудың тәртібі мен ерекшеліктері.

 1. Жер пайдалану құқығының субъектілері

 2. Жер пайдалану құқығының туындауы, оны табыстау және беру

 3. Мемлекеттік жер пайдаланушылардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері

 4. Жер пайдалану құқығының әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртібімен ауысуы

 5. Тұрақты жер пайдалану құқығы

 6. Уақытша жер пайдалану құқығы

ОЖСӨЖ мазмұны:

Сервитут түсінігі мен пайда болу негіздері.СӨЖ мазмұны:

Жер учаскесін және жер пайдалану құқығын кепілге беру.

Әдебиеттер

1. Абдраимов Б.Ж. Актуальные вопросы правоприменения при разрешения земельных спросов. – Алматы , 1998.

2. Бектурганов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары. – Алматы: «Жеті - Жарғы» , 1997.
5-апта

9 кредит сағат

5 дәрісТақырып:Жер учаскесі – меншік құқығының, жер пайдалану құқығының және өзге де заттық құқықтардың объектісі ретінде. Жерге ақы төлеу.

 1. Жер учаскесіне құқықты табыстау тәртібі

 2. Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне құқықтар алу

 3. Жер учаскелесіне құқық және онда орналасқан үйге құқық

 4. Жер учаскесіне ортақ меншік немесе ортақ жер пайдалану

 5. Жерге ақы төлеу негіздері.

 6. Меншіктегі жер учаскелеріне және жеке меншікке жер учаскесін берген кезде төленетін ақы.

 7. Тұрақты және уақытша пайдаланудағы, арендадағы жер учаскелеріне ақы төлеу.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Ортақ меншіктегі немесе ортақ жер пайдалану дағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін пайдалану тәртібіСӨЖ мазмұны:

Ортақ бірлескен меншіктегі жер учаскесін бөлісу

Жер учаскесін басқа мемлекетке арендаға берілгенде төленеін ақы.

Жер төлемдері ретіндегі арнайы салық режимдері мен жеңілдіктер түсінігі.10 кредит сағат.

5 семинарТақырып: Жер учаскесіне құқықты табыстау тәртібі.

 1. Жер учаскелесіне құқық және онда орналасқан үйге құқық

 2. Жер учаскесіне ортақ меншік немесе ортақ жер пайдалану

 3. Ортақ меншіктегі немесе ортақ жер пайдалану дағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін пайдалану тәртібі

 4. Ортақ бірлескен меншіктегі жер учаскесін бөлісу

ОЖСӨЖ мазмұны:

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін мемлекеттік жер пайдаланушылардан жер учаскесін алып қою

Төтенше жағдайлар кезінде жер учаскелерін уақытша алып қою

ҚР заңдарын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесін меншік иесі мен жер пайдаланушыдан алып қоюСӨЖ мазмұны:

Мақсаты бойынша пайдаланылмаған не ҚР заңдарын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесін алып қою

Тәркілеу

Әдебиеттер

1. Абдраимов Б.Ж. Актуальные вопросы правоприменения при разрешения земельных спросов. – Алматы , 1998.

2. Бектурганов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары. – Алматы: «Жеті - Жарғы» , 1997.6-апта

11-кредит сағат

6 дәріс.Тақырып: Мемлекеттік органдардың жер қатынастары саласындағы құзыреті.

 1. ҚР Үкіметінің құзыреті

 2. Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті рганның және оның жергілікті жерлердегі органдарының құзыреті

 3. Жергілікіті өкілді органдар мен жергілікіті өзін өзі басқару органдарының құзыреті

 4. Облыстық атқарушы органның құзыреті

ОЖСӨЖ мазмұны

Аудандық атқарушы органның құзыреті

Қалалық атқарушы органның құзыреті

СӨЖ мазмұны.

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл округтер әкімдерінің құзыреті12-кредит сағат.

6 семинар.Тақырып: ҚР мемлекеттік органдардың жер қатынастары саласындағы құзыреттеріне сипаттама.

 1. Жергілікіті өкілді органдар мен жергілікіті өзін өзі басқару органдарының құзыреті

 2. Облыстық атқарушы органның құзыреті

 3. Аудандық атқарушы органның құзыреті

 4. Қалалық атқарушы органның құзыреті

ОЖСӨЖ мазмұны

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл округтер әкімдерінің құзыретіСӨЖ мазмұны:

Облыстық атқарушы органның құзыреті

Әдебиеттер

1. Абдраимов Б.Ж. Актуальные вопросы правоприменения при разрешения земельных спросов. – Алматы , 1998.

2. Бектурганов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары. – Алматы: «Жеті - Жарғы» , 1997.

7 апта.

13 кредит сағат.

7 дәрісТақырып : Мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторингінің құқықтық ерекшеліктері.

 1. Жерге орналастырудың түсінігі мен маңызы

 2. Мемлекеттік жер кадастрының түсінігі мен мазмұны

 3. ҚР аумағын кадастрлық бөлу

 4. Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу тәртібі

 5. Жер мониторингінің түсінігі мен міндеттері

 6. Жер мониторингі ақпаратын алу мен пайдалану әдістері

ОЖСӨЖ-мазмұны.

Жер кадастры құжаттамасы

Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі іс шараларды қаржыландыру

СӨЖ мазмұны:

Жер учаскесін тіркеу мақсаты үшін есепке алу14 кредит

7 семинар.Тақырып : Жерге орналастыру және мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторингісінің құқықтық ерекшеліктері.

 1. Жерге орналастрыуды жүргізу тәртібі

 2. Жерге орналастру процесін жүзеге асыру тәртібі

 3. ҚР аумағын кадастрлық бөлудің реттері

 4. Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу тәртібі

 5. Жер мониторингінің түсінігі мен міндеттері

 6. Жер мониторингі ақпаратын алу мен пайдалану әдістері

 7. Жер кадастры құжаттамасы

 8. Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі іс шараларды қаржыландыру

ОЖСӨЖ-мазмұны.

Жерге орналастру процесіСӨЖ мазмұны:

Жерге орналастрыуды жүргізу тәртібі

Әдебиеттер

1. Абдраимов Б.Ж. Актуальные вопросы правоприменения при разрешения земельных спросов. – Алматы , 1998.

2. Бектурганов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары. – Алматы: «Жеті - Жарғы» , 1997.

8-апта

15 кредит сағат.

8 дәріс.Тақырып: Жер санаттары және оның түрлеріне құқықтық сипаттама.

 1. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер түсінігі,құрамы

 2. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді басқару

 3. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің құқықтық тәртібі, суарылатын жерлердің құқықтық тәртібінің ерекшелігі.

 4. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді шетел заңды тұлғалары мен азаматтарына берудің ерекшеліктері

ОЖСӨЖ мазмұны:

Шаруа қожалығын жүргізуге арналған жер қорларыСӨЖ мазмұны:

Жекешелендірілген мемлекеттік ауыл шаруашылығы ұйымдарының жер учаскесін бөлісу


16 кредит сағат

8 семинарТақырып: Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер мен елді мекен жерлерінің түсінігі, құрамы.

 1. Өзіндік қосалқы шаруашылыққа, бағбандыққа және саяжай құрылысына арналған жер учаскелері түсінігі мен түрлері.

 2. Елді мекендердің шекараларын белгілеу және өзгерту

 3. Қала маңындағы аймақ

 4. Жекешелендірілген мемлекеттік ауыл шаруашылығы ұйымдарының жер учаскесін бөлісу

ОЖСӨЖ-мазмұны: Елді мекен жерлерін пайдалану.

СӨЖ мазмұны: Елді мекен жер учаскелерін беру мен алудың құқықтық тәртібінің ерекшеліктері.

Әдебиеттер:

 1. Б.Ж.Абдраимов.Вопросы правового механизма обеспечения законности в земельном процессе.- Алматы,1999

 2. Б.Ж.Абдраимов.Земельный процесс.- Алматы,2001

 3. Ә.Е.Бектұрғанов ҚР жер қатынстары.-Алматы,1997

 4. А.С.Стамкулов, Т.А.Стамкулова. Земельное право РК.-Алматы,2004


9-апта

17 кредит апта.

9 дәріс.Тақырып : Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлердің құқықтық тәртібі.

 1. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлердің құқықтық тәртібінің түсінігі мен ерекшеліктері.

 2. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлерді пайдалану ерекшеліктері.

 3. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлерін басқа мақсаттарға (кәсіпкерлік, ауыл шаруашылық т.б. пайдалану) уақытша пайдалану тәртібі.

ОЖСӨЖ-мазмұны.

Құбыр тасымалы көлігінің жеріСӨЖ мазмұны:

Әуе көлігінің жерлері түсінігі

Автомобиль көлiгiнiң жерi

18-кредит сағат

9 семинарТақырып: Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлердің құқықтық тәртібі.

 1. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлердің құқықтық тәртібінің түсінігі мен ерекшеліктері.

 2. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлерді пайдалану ерекшеліктері.

 3. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаны және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлерін басқа мақсаттарға (кәсіпкерлік, ауыл шаруашылық т.б. пайдалану) уақытша пайдалану тәртібі.

ОЖСӨЖ-мазмұны.

Байланыс және энергетика жеріСӨЖ мазмұны:

Қорғаныс қажеттерiне арналған жер

Теңiз және iшкi су көлiгiнiң жерi

Әдебиеттер:


 1. Б.Ж.Абдраимов.Вопросы правового механизма обеспечения законности в земельном процессе.- Алматы,1999

 2. Б.Ж.Абдраимов.Земельный процесс.- Алматы,2001

 3. Ә.Е.Бектұрғанов ҚР жер қатынстары.-Алматы,1997

 4. А.С.Стамкулов, Т.А.Стамкулова. Земельное право РК.-Алматы,200410 - апта

19 кредит апта.

10 дәрісТақырып: Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи мәдени мақсаттағы жер.

 1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері

 2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың күзет және қорғау аймақтарының жерілеріне түсінік

 3. Сауықтыру мақсатындағы жерлерге түсінік және олардың ерекшеліктері

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Ағылшын тілінен өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың РӨЛІ
dmdocuments -> Ағылшын тілі пәнін интерактивті тақтада өткізудің тиімділігі р. Б. Сариева
dmdocuments -> А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)
dmdocuments -> Оқу -әдістемелік кешен
dmdocuments -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
dmdocuments -> Факультетінің деканы
dmdocuments -> Бүгін БҚму құрамында 7 факультет, 24 кафедра, ғылыми орталықтар, it орталығы, лабораториялар бар
dmdocuments -> Кдр (IV курс) Вопросы: Вопрос №1

жүктеу 0,82 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
денсаулық сақтау
жұмыс істеу
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
жалпы біліктілік
қағидаларын бекіту
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
оқыту әдістемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып