Пәннің бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы


Оқу бағдарламасының ен кұрделі сұрақтарыжүктеу 4,07 Mb.
бет5/5
Дата21.11.2018
өлшемі4,07 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5

8. Оқу бағдарламасының ен кұрделі сұрақтары:
1. Ашық жүйелер байланысының эталонды моделі. АЖЖ деңгейді басқару жобасы.

2. Mechanical Desktop жылутехникалық жабдықтардың тетіктері мен түйіндерін құрудың негізі.

3. Бастапқы параметрлер: ауыспалы қимса балкалары, домалақ осимметриялы пластиналар, бірдей емес қыздырылған айналмалы дискілер әдісімен құрылымдар элементтерінің қиын-деформациялық біршартты есептерді шешу.

4. Түрлі физикалық табиғатты жүйелерден тұратын күрделі жылутехникалық объектілерді математикалық модельдеу үлгілері.

5. Excel оптималды жобалық тәсілдерімен есептерді шешу. Оптималды жобалаудың көппараметрлі есептерді шешу туралы ұғым.

6. Жылу электр станциясының АЖЖ.


9. СОӨЖ кенес графигі (СӨЖ нен 25% құрайды)
Сабақ түрі

Дүсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Сенбі

1.

Дәрістер сұрақтары бойынша кенес

12.35

13.25

2.

Тәжірибелік сабақтар бойынша кенес12.35

13.253.

СӨЖ бойынша кенес


12.35

13.25
4.

Тестік тапсырмалар бойынша кенес

12.35

13.25
Барлық сұрақтар бойынша кенестер СОӨЖ-ның графигі не сәйкес өткізіледі.


10. Студенттердің білімдерің тексеру кестесі
Сабақтарға қатысу (зертханалық, өздік, тәжірибелік) 0-100 балға дейін бағаланады.

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі
Жұмыс түрі

Тақырыбы, мақсаты, мазмұны

Ұсынылатың әдебиет

Орындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат, есеп шығару

АЖЖ техникалық қамтамасыз ету. АЖЖ жүйелік орталары туралы ұғым.
5 апта3-ші апта

2

Реферат, есеп шығару

Автоматты жобалау кезінде компьютерлік графика
5 апта
5-ші апта

3

Реферат

Автоматты жобалау кезіндегі құрастыру
2 апта
7-ші апта

4

Межелік бақылау

Модуль 1,2Сұрақтар бойынша

8-ші апта

5

Реферат


Микродеңгейде жылутехникалық объектілерді модельдеу
2 апта
10-ші апта

6

Реферат

Жылутехникалық объектілердің параметрикалық синтезі
2 апта
11-ші апта

7

Реферат

Есеп шығаруЖылу электр станцияларының түйіндері мен процестерінің АЖЖ:

ЖЭС су мен отынды даярлау процестерінің АЖЖ.

Жану, шлакаулау, зиянды заттар тасталуын реттеу процестерінің АЖЖ.

Су-химиялық режимнің, бу турбинасының, қазан агрегатының АЖЖ.


3 апта
14-ші апта

8

Межелік бақылау

Модуль 3,4Сұрақтар бойынша

15-ші апта

Әр студент сабақтың әр түрінде болып, талқылауларда және топ жұмыстарына белсенді қатысуы керек. Сабақтан кешікпеулеріңізді сұраймын, бұл Сіздердің курстастарыңыздың жұмыс істеуіне кедергі жасайды. Сабақ үстіндегі тәртіпбұзушылықтың бәрі жазаланады, тіпті аудиториядан шығарып жіберуге дейін. Бір дәріс сабағына қатысқан үшін 4 бал қойылады.

Сабақты босатқан үшін келесі айып санкциялары орнатылды:


  • Дәрісте немесе практикалық сабақты себепсіз босатқаны үшін - 0 бал;

  • Сабаққа кешіккен үшін – 20 бал алынады;

Егер Сіз бір себептен бақылау шаралары жүргізілгенде болмасаныз, онда Сізге келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіндік беріледі, қарсы жағдайда 0 бал аласыз.

Тапсырма уақытынан кеш орындалып тапсырылса, бал төмендетіліп қойылады.

Берілген материалды оқып шығу сияқты әр сабаққа дайындықпен келу міндетті.

Сіздің дайындығыңыз пәннің тиісті бөлімін оқытқаннан кейін практикалық жұмыстар және тестілеу кезінде сұрақтармен тексеріледі.

Ағынды бақылау жазбаша түрде тапсырылады. Емтихан тестік тапсырмалар бойынша немесе билеттер бойынша қабылданады және жүз балдық жүйе бойынша бағаланады.

11. Пән бойынша қорытынды рейтингін есептеу әдісі

Пән бойынша қорытынды бақылауы оқу жұмыс жоспарына сай емтиханнан құралады. Университеттің Ғалымдар Кеңесімен қорытынды бақылауы және үлгерім бойынша келесі салмақ үлестері орнықтырылған, 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте - үлгерім және қорытынды бақылауы бойынша салмақ үлестері


Қорытынды бақылауының түрі

Бақылау түрі

Салмақ үлесі

Емтихан

Емтихан

0,6

Үлгерім бақылауы

0,4

Рейтинг бойынша балдар келесі формуламен есептеледі

Р=АҰ*0,7+МБ*0,3Пән бойынша баллмен қорытындылау рейтингі мына формуламен анықталады:

мұнда Р1,Р2, Емт.- 1,2-рейтингте, емтиханда жиналған, 100 баллдық шкаламен анықталатын тиісті баллдар.СҮ , СҮ- семестр кезіндегі үлгерімнің салмақ үлесі және пән бойынша қорытынды рейтингтегі қорытынды бақылауының түрлері.

Пән бойынша баллмен қорытындылау рейтингі (Қ), 3- кестеге сәйкес, сандық эквивалентке ауысады, әріптік және дәстүрлі бағаға және “Оқушылырдың оқу жетістігі журналы” мен “Рейтингтік ведомостьына” енгізіледі.

Егер оқушы емтиханда Р бағасын алса, онда оның бақылау рейтингі пән бойынша анықталмайды, ал ведомостьта “қанағаттанбайтын” баға енгізіледі. Үлгерім бойынша қорытынды балл “ семестрдың әр жартысы (1,2 рейтинг) үшін сабаққа дайындалу және топта белсенді жұмыс істегені және сабақта бақылау шараларында қатысқаны, зерттеу және өздік жұмыстарын уақытында сапалы орындау және қорғау, шекаралық бақылау сабаққа қатысқан үшін жинақталған баллдардан тұрады.

3-кесте – Студенттердің білім бағасыБаллмен қорытындылау бағасы (Қ)


Баллдың сандық эквиваленті

(С)Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, дифсынақ

Сынақ

95-100

4

А
Өте жақсы

Сынақ


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағат

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Канағатсыз
Сынақтан өткен жоқ

Дәстүрлі формада қорытынды бағасы сынақ кітапшасына және пән бойынша аралық аттестациялау ведомостіне қойылады.

12. Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Б.М. Ларин, Е.Н. Бушумбаев. Математикалық модельдеу негіздері. – М: Алматы, 2009 г. – 310б

2) Л.А. Марюшин. Методы математического моделирования в теплоэнергетических процессах. Курс лекций.– М.: Московский государственный индустриальный университет, 2010. – 114 с.

  1. А.А. Самарский. Математическое моделирование: Иден. Методы. Примеры/ Самарский А.А., Пихайлов А.П. – Изд. 2-е, испр. – М.: Физмат – лит, 2003. – 320 с.

  2. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы [текст] : учеб. Пособие для вузов по спец. «Системный анализ и управление» / Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. – СПб.: БХВ – Петербург, 2006. -224 с.

  3. Васильков Ю.В. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании: учеб. Пособие для вузов / Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 255 с.

Қосымша


6) Солодов А.П. Элементарные модели теплообмена при конденсации. Учебное пособие по курсам «Тепломассообмен», «Тепломассообмен в энерегтическом оборудовании АЭС» / Солодов А.П., Ежов Е.В. – М.: Издательство МЭИ, 2006. – 52 с.

  1. Динасылов А. Д. Разработка проектных модулей САПР теплотехнологических аппаратов. Математическое обеспечение: Учебное пособие. - Алматы, АИЭС, 2004. - 88 с.

  2. Россоловский А.В. AutoCAD 2000 настольная книга пользователя.-"Нолидж", Москва 2005.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> «Ќазаќ тілі, ќазаќ єдебиеті» пєндерінен диплом ж±мысыныњ орындалуы бойынша єдістемелік н±сќау
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. С. Торайғыров атындағы пму-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген (№ хаттама) 5В02100 «Шетел филология»
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. Siyao(U)Арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби (С1) (ағылшын тілі) пәнінен
umk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
umk -> Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 7
umk -> Өндірістік шарттардағы микроклиматтың параметрлерін зерттеу
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06

жүктеу 4,07 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша