Пәнді оқу бағдарламысының (syllabus) титулдық парағыжүктеу 0,5 Mb.
бет1/3
Дата14.11.2017
өлшемі0,5 Mb.
#399
  1   2   3
Пәнді оқу бағдарламысының (SYLLABUS) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы

«Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау»пәні бойынша

6М010300 Педагогика және психология

мамандығының магистранттарына арналған


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар, 2013


Пәнді оқу бағдарламысының Нысан

(SYLLABUS) парағы ПМУ ҰСН 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы

____________Сарбалаев Ж.Т.

«___»_____________20 ___ ж.

Құрастырушы: п.ғ.к, профессор Кудышева А.А.


Психология және педагогика кафедрасы
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау пәні бойынша

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Оқу жұмыс бағдарламасы оқу жоспары және 6М010300 Педагогика және психология мамандығының ҚР МЖМБС 3.08.371-2006 Мемлекеттік стандарты және типтік оқу жоспары негізінде әзірленген, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінде мақұлданған.

Кафедра отырысында ұсынылған 20 _ ж. «___ « ________ № хаттама

Кафедра меңгерушісі ______ Бурдина Е.И. “____”______20 ___ж.

ГП факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен қабылданды

20 _ж. «_____» ________ № ____ хаттама

ГП факультетінің оқу-әдістемелік ОӘК төрайымы _______Ксембаева С.К.

«____»______ 20 ___ж.

1 Оқу пәннің паспорты

Пән атауы: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Міндетті пән

Оқу мерзімі және кредит саны

Барлығы – 4 кредит

Курс: 1

Семестр: 2Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 60 сағат

Дәрістер - 30 сағат

Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары 30 сағат

Зертханалық - жоқ

МӨЖ – 120 сағат

Оның құрамында МОӨЖ – 30 сағат

Жалпы көлемі - 180 сағат

Бақылау формасы

емтихан – 2 семестрде


Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау пәнін меңгеру үшін магистранттар келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс: философия, педагогика, психология.

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау пәнінен алынған білім, білік, дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде керек: педагогика және психологияның теориясы мен әдіснамасы; педагогика және психологияның технологиялары, іс тәжірибе түрлері.

2.Оқытушы туралы мәлемет және контактілік ақпарат:

АЖТ: Кудышева Айнаш Амангельдыевна п.ғ.к., профессор Кафедра «Психология және педагогика» аудитория 149

Телефон _____________
3. Пәні, мақсаттары мен міндеттері

Пән нысаны: болашақ педагог-психологтардың ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау ісінде кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау бағдарламасының мақсаты болашақ педагог және психологтарды ғылыми зерттеу жұмысын дұрыс ұйымдастыруға, жоспарлауға, рәсімдеуге қажетті әдісі мен тәсілдерімен таныстыру.

Пән міндеттері:

 • Ғылыми зерттеу ортасында жұмыс істеу үшін керекті білім мен дағдылармен магистранттарды қаруландыру;

 • республикадағы ғылыми зерттеу жұмысындағы педагогика және психология спецификасын, ерекшеліктерін ашатын қазақстандық авторлардың жұмысын, жастарды әлеуметтік қорғау мәселесі бойынша ҚР заңды және нормативті актілерін оқу;

 • магистранттардың қажетті кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту;

 • болашақ мамандардың гуманистік көзқарастарын қалыптастыру.


3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:

білу керек:

- ғылыми зерттеу жұмысының құрылуы мен тарихы жайлы білімдер;

- ғылыми зерттеу жұмысының қазіргі жаңа мәселелері.

игеру керек:

- теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;

- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;

- кәсіби қарым-қатынас дағдылары.

құзыретті болу керек:

- қазіргі ғылыми зерттеу жұмысының технологияларының заманауи мәселелері мен өзектілігінде.


5 Тақырыптық жоспар
Оқытудың түрлері бойынша академиялық сағаттарды үлестіруі


п/п


Тақырыптар атауы

Аудиторияда оқитын сабақ сандары мен түрлері

МӨЖ

дәрістер

тәж(семинар) сабақтар

Зертхеналық және дербес сабақтар

Барлығы


Оның құрамын

дағы МОӨЖ1

«Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәніне кіріспе.

3

3

-

12

3

2

Қазақстандағы ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру.

3

3

-

12

3

3

Ғылым және ғылыми зерттеу

3

3

-

12

3

4

Ғылыми зерттеудің методологиясы.

3

3

-

12

3

5

Ғылыми зерттеу жұмысының дайындық кезеңі.

3

3

-

12

3

6

Ғылыми зерттеудің спецификасы.

3

3

-

12

3

7

Ғылыми ақпаратты жинақтау.

3

3

-

12

3

8

Ғылыми зерттеу ұйымының құрылымдық мәселелері және ұйыдастыру шарттары.

3

3

-

12

3

9

Студенттер мен магистранттардың ғылыми жұмыстарын рәсімдеу және безендіру.

3

3

-

12

3

10

Студенттердің жұмыстарын дайындау, рәсімдеу және қорғау ерекшеліктері.

3

3

-

12

3
Барлығы: 180

30

30

-

120

30


6. Дәріс сабақтарының мазмұны

1 Тақырып «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәніне кіріспе.


Жоспар

1) Басқару жұмысының зерттеу түсінігі, міндеттері мен мақсаты.

2) Пәннің басқа да қоғамдық ғылымдармен және арнайы курстармен байланысы.

3) Зерттеу жұмысының жүргізу әдістері.Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Ғылыми зерттеу барысында басқару жұмысының түсініге сипатама беру, міндеттері мен мақсатын анықтау. Бүгінгі таңда жаңа заманға сай нәтижелі білім беруді жүйелі ұйымдастыруда магистарнттырдың ғылыми зерттеу жұмыстарының алғашқы қадамы маңызды жұмыс болып келеді. Жас зерттеушілердің жұмыс жүйесін негізгі қалыпқа сай мақсатты түрде қою үшін негізгі міндет: жеке пәндер бойынша тереңдетіп оқыту, жеке шығармашылық тұрғысында бағыт беру.


Ғылыми зерттеуледі ұйымдастыру және жоспарлау көптеген ғылымдармен тығыз байланыста болады. Жоғарыда айтылып кеткендей психология, педагогика, әлеуметтану және басқа да ғылымдар ңылыми зерттеулерді ұйымдастыруда орасан зор септігін тигізеді. Адам үшін және оның қажеттіліктері мен мүдделері үшін ғылымдар арасындағы байланыс нығая түседі.

Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;Тақырып 2 Қазақстандағы ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру


Жоспар

 1. Қазақстандағы ғылыми зерттеу жұмысының жағдайы.

 2. Еліміздің ғылыми және ғылыми педагогикалық кадрларды даярлау.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Қазақстандағы ғылыми зерттеу жүмысынң бағыттары, салалары, баспа ісінің дамуы, дайындалу және олардың жарық көру үрдісін зерделеп, оның тарихын жүйелі түрде көрсету. Қазақстанның негізгі ұлттық идеясын қалыптастыруда және тұрақты даму жағдайында қоғамдық-гуманитарлық және рухани-танымдық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды саналатын отандық ғылым жетістіктері мен жетекші ғылыми мектептердің даму тенденцияларын және әлемдік ғылым дамуын сараптау, ғылымның приоритеттері жайлы кепілдемелер дайындау, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақстандық маңызды ғылыми зерттеулер мен өңдеулерді қарастыру.Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 3 Ғылым және ғылыми зерттеу.

Жоспар

 1. Ғылым түсінігі және классификациясы.

 2. Ғылыми зерттеу.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Ғылым – мәдениеттің анықтаушы қосалқы жүйелерінің бірі.  XXI ғасыр басында оның 800-ден астам анықтамасы болды, сондықтан "ғылым" ұғымын қайта тұжырымдау процесінде туындаған қиыншылықтар заңды, немесе әрбір ғалым ғылым феноменінің меншікті түсіндіруін береді. Альберт Эйнштейн, ғылым – бұл сезімтал әлемнің "ретсіздік көп түрлілігін" «ойлаудың бірыңғай жүйесіне» сәйкестендіруге ұмтылыс, - деп бейнелеп суреттеген.

Жалпы оның анықтамасы шеңберінде ғылым – бұл рухани және материалдық шындық туралы объективті, жүйелі және дәлелденген білімдерді қалыптасты-румен байланысты теориялық та және практикалық та саладағы іс-әрекеттің ерекше нысаны.

Әдебиет [1,3]

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 4 Ғылыми зерттеудің методологиясы.

Жоспар

 1. Әдіс түсінгі және ғылыми зерттеудің әдістемесі.

 2. Ғылыми зерттеудің философиялық және жалпы ғылыми әдістері.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Кез келген ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесі – зерттеушінің ғылыми зерттеу әдіснамасын, зерттеудің әдіс-тәсілін дұрыс қолдана алуына байланысты. Зерттеудің әдіс-тәсілдеріне тоқталмастан бұрын біз әдіснама, әдіс, тәсіл терминдерінің мағыналарын ажыратып, олардың айырмашылықтарын білуіміз керек.Әдіснама – ол жалпы ғылыми әдіс немесе жеке ғылымдардың әдістері туралы ғылым. Әдіснама зерттеудің жалпы ғылымдық бағыт-бағдарын көрсетеді.

Әдіс – қойылған ғылыми мақсатқа жетудің жоспары. Әр ғылымның тек өзіне тән зерттеу әдістері болады. Әдіс әдіснамаға тәуелді болады, соған бағынады. Өйткені әдіснама зерттеудің жалпы ұстанымдарын белгілейді.

Тәсіл – зерттеушінің зерттеу материалын қарастырудағы нақты іс-әрекеті. Бұл соңғы мақсатқа жету үшін қолданған тәжірибелік амал.

Әдіснама жоғарыда айтылғандай жалпы ғылыми әдіс немесе жеке ғылымдардың әдістері туралы ғылым. Әдіснаманың екі түрі бар: жалпы (философиялық) және жеке (нақты ғылыми әдіснама). Жалпы немесе философиялық әдіснама – ол адамның қоршаған ортаны танудағы жалпы ережелерінің жиынтығы, ол тірі және өлі табиғаттың ортақ заңдарына негізделген. Бұл әдіснама зерттеушіні табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылықтарымен қаруландырып, оны өз зерттеу проблемасын анықтап түсінуге көмектеседі.

Жалпы әдіснама – бұл таным қағидаларының жиынтығы. Әдіснама ғылымы зерттеп енгізген жалпы ұстанымдарды кез келген ғылымда, оның ішінде тіл білімінде де қолдануға болады.

Жеке немесе нақты ғылыми әдіснама – объективті әлемнің белгілі бір саласын зерттеудегі әдіс-тәсілдердің жиынтығы (жалпы ұстанымдардан бастап, нақты фактілермен жұмыс істеу тәсілдеріне шейін). Яғни, зерттеудің нақты бір саласындағы, біздің жағдайда, тіл біліміндегі әдіс-тәсілдердің жиынтығы. Жеке әдіснама – үш бөлімді тізбектен тұрады: ұстаным → әдіс→ тәсіл. Олар лингвистикалық зерттеулердің ұстанымдары, лингвистиканың әдістері және тілді зерттеудің тәсілдері. Енді осы тізбектерді жеке-жеке қарастырайық.

Әдебиет [1,4.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 5 Ғылыми зерттеу жұмысының дайындық кезеңі.

Жоспар

 1. Каталог: arm -> upload -> umk
  umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  umk -> «Ќазаќ тілі, ќазаќ єдебиеті» пєндерінен диплом ж±мысыныњ орындалуы бойынша єдістемелік н±сќау
  umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. С. Торайғыров атындағы пму-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген (№ хаттама) 5В02100 «Шетел филология»
  umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. Siyao(U)Арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби (С1) (ағылшын тілі) пәнінен
  umk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  umk -> Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
  umk -> Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 7
  umk -> Өндірістік шарттардағы микроклиматтың параметрлерін зерттеу
  umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06

  жүктеу 0,5 Mb.

  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қойылатын жалпы
ткізу туралы
жалпы біліктілік
қағидаларын бекіту
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
Республикасы кіметінің
жалпы білім
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
оқыту әдістемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
Конкурс ткізу
Бастауыш сынып