Пән бойынша оқыту бағдарламасының титулды парағы (Syllabus)жүктеу 422.4 Kb.
Дата08.02.2018
өлшемі422.4 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)титулды парағы
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих және құқық факультеті
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

050902 «Әлеуметтік жұмыс»

мамандықтарының студенттеріне арналған
әлеуметтік саясат


пәнІ бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқытубағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы ________А.А.Акишев

«____»_____________20__ ж.

Құрастырушысы: c.ғ.к., доцент _________Алтыбасарова М.А.
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

050902 «Әлеуметтік жұмыс» мамандықтарының

сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

әлеуметтік саясат
пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «____» _______бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»________№__ Хаттама
Кафедра меңгерушісі_________Г.Н.Иренов 20__ж. «___»________
Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлды

20__ ж. «____»_________№___Хаттама


ОӘК төрайымы ________Н.И.Мошна 20__ ж.«____»_________
келісілді

ПжП кафедра меңгерушісі _______Е.И.Бурдина 20__ ж.«____»_________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Алтыбасарова М.А. доцент, саяси ғылымдарының кандидаты.

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы А-корпусында №517 кабинетте Ломов к-сі, 64 адресі бойынша орналасқан, жұмыс тел. 67-36-87.
2 Пән туралы мәліметтер

Пәннің жалпы көлемі – 3 кредит, 135 сағат, оның 18 сағаты аудиториялық сабақтарға, 117 сағаты – өзіндік жұмысқа бөлінген. Дәріс сабақтары оқу сессиясында, тәжірибе, СОӨЖ, межелік бақылау және емтихан, емтихандық сессияда жүргізіледі.

Әлеуметтану, саясаттану пәндері негізінде құрастырылған.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семесстр

Кредиттер саны

Аудиториялық сағаттар түрлері бойынша контактілік сағаттар саны

Студенттің өзіндік жұмысының сағаттар саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәр

тәж

лаб

студ

инд

барлығы

СОӨЖ

5-6

3

135

12

6


117

18

емтихан

Барлығы

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Әлеуметтік саясат» мемлекет қызметінің құрамдас бөлігі және қазіргі қоғам мұдделерінің аса маңызды саласы. Елімізде болыа жатқан түбірлі өзгерістердің нәтижесі адамдар тіршілігін қалыпты жағдайда дамыту мәселелері тиімді әлеуметтік саясатты жүзеге асыру арқылы орындалатынын көрсетіп отыр.Пәннің міндеті - болашақ әлеуметтік сала мамандығының жұмысында әлеуметтік саясат мемлекет пен қоғамның әлеуметтік дамуы мақсаты туралы әрекеті және сол мақсатқа сәйкес келетін әлеуметтік көрсеткіштерге жету жөніндегі қызмет шеңберінде білім беру.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

– әлеуметтік саясаттың мәнін, негізгі принциптері мен категорияларымен зерттеу, оның әлеуметтік қауіпсіздік, халықты әлеуметтік қорғау салаларымен тығыз байланысын талдау;

- әлеуметтік жұмыс қоғамдық құбылыс ретіндегі ғылым және оның әлеуметтік саясатпен байланысы туралы жанөжақты білім беру;

- студенттерге әлеуметтік болжау және жобалау әдістерін үйрету.

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:

- ғылымның әлеуметтік-саяси салаларының методологиясын;

- қоғам дамуының негізгі әлеуметтік-саяси заңдылықтарын;

- әлеуметтік жұмысты нақты әлеуметтік саяси мәселелерді шешу шектеунде жүргізу ерекшеліктерін;

- кәсібі іс-әрекетті әлеуметтік қорғау, әлеуметтік қызмет көрсету, тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету саласындағы әлеуметтік саяси мәселелерін шешу шектеуінде ұйымдастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студент мынадай біліктер мен дағдыларға икемді болуі тиіс:

- әлеуметтік-саяси мәселенің алуан-түрлігінің негізін теориялық ұғыну;

- әлеуметтік мәселелерді шешуге байланысты жобалық-болжамдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру;

- әлеуметтік саясатты жүзеге асырудың нормативті-құқықтық және заңшығарушылық базасын қолдану;

- ғылыми ақпараттың үлкен көлемін пайдалану;

- психологиялық фактілер мен заңдылықтарда философиялық заңдарды табуды, пәнаралық байланыстарды бекітуді үйрену, кәсіби маңызды коммуникациялық қабылеттерін дамыт.Практикалық машықтарды иемденуі қажет:

- елде, әлемде болып жатқан тарихи-саяси, экономикалық үрдістерді бағалау және талдау;

- кәсіби жұмысында берілген білім және машықтарды қолдануы.
2 Пререквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

- саясаттану

- мәдениеттану

- әлеуметтік жұмыстың тарихы және теориясы
3 Постреквизиттер:

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі қажет:

- халықты әлеуметтік қорғау

- әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларыКурс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.

8 Тақырыптық жоспар


3.2 Сыртқы оқу бөліміне арнайы тематикалық жоспар

Орта білім негізінде сырттайТақырыптың атауы

Сағаттар саны

Теор

семинар

СӨЖ

1.

2.

3.

4.

8Әлеуметтік саясаттану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде

1

1

8Әлеуметтік саясаттану тарихының негізгі бағыттары

1

1

8Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде

1

1

8Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер

1

1

8Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация.

1

1

8Тұлғаның әлеуметтік сипаттамалары

1

1

8Девиация және әлеуметтік бақылау

1
8Білім беру әлеуметтануы

1
8Саяси әлеуметтану

1
8Экономикалық әлеуметтану

1
8Отбасы әлеуметтануы

1
8Мәдениет әлеуметтануы

1
8Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы

-
8Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы

-
7Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау

-
6

Барлығы: 180

12

6

1179 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Әлеуметтік саясат әлеуметтік-гуманитарлық пәндер циклына енеді және Қазақстан Республикасының барлық ЖОО оқытылады. Пәннің мақсаттары мен міндеттері жоғарғы білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен анықталады.


10 Курстың компоненттері
Дәріс сабақтарының тақырыптары

Тақырып №1. Кіріспе

Тақырып №2. Әлеуметтік саясат қоғамдық теория және практика ретінде

Тақырып №3. Әлеуметтік саясаттың мәні, мазмұны және мақсаты

Тақырып №4. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Инфрақұрылым.

Тақырып №5. Әлеуметтік трансформация және әлеуметтік қауіпсіздік

Тақырып №6. Әлеуметтік саясаттың объектісі, субъектісі, принциптері

Тақырып №7. Халық кірісінің саясаты

Тақырып №8. Еңбек қатынастары саласындағы саясат

Тақырып №9. Әлеуметтік –демографиялық мәселелер

Тақырып №10. Халықтың еңбекке қабілетсіз және тұрмыс-тіршілігі төмен топтарын әлеуметтік қорғау

Тақырып № 11. Әлеуметтік саланы дамытудың мемлекеттік саясаты.

Тақырып № 12. Халықтың жеке категориялары бойынша саясат

Тақырып № 13. Әлеуметтік саясатты жузеге асырудың қаржылық және білікті мамандармен қамтамасыз ету мәселелері.

Тақырып № 14. Әлеуметтік саясатты ақпараттық қамтамасыз ету

Тақырып № 15. Әлеуметтік саясатқа байланысты әлеуметтік әріптестік

Тақырып № 16. Әлеуметтік саясаттың шетелдік тәжірибесі
Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі
Тәжірибелік сабақ №2

1. Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік саясаттың құрылымдық элементі ретінде.

2. Әлеуметтік саясат халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі ретінде.

Тәжірибелік сабақ №3

1. Әлеуметтік жағдай. Әлеуметтік жағдайды қалыптастыратын шарттар.

2. Әлеуметтік саясат пен мемлекеттің әлеуметтік саясатының ара қатынасы.

3. Әлеуметтік саясаттың функциялары, мақсаты, негізгі міндеттері, жүзеге асыру салалары.Тәжірибелік сабақ №4

1. Әлеуметтік топтардың сипаты.

2. Әлеуметтік институттар әлеуметтік қажеттіліктердің құрылымы ретінде.

Тәжірибелік сабақ №5

1. Әлеуметтік трансформацияның Қазақстан Республикасы қоғамындағы тенденциялары.

2. Әлеуметтік саясаттың қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі.

Тәжірибелік сабақ №6

1. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты.

2. Мемлекеттік емес субъектілер.

Тәжірибелік сабақ №7

1. Адамдардың материалдық жағдайының көрсеткіштері.

2. Халақтың тұрмыс-тіршілік деңгейін көтеру жолдары.

Тәжірибелік сабақ №8

1. Еңбек нарығы, функциялары.

2. Жұмыссыздық.

3. Әлеуметтік сақтандыру жүйесі және оны реформалау.Тәжірибелік сабақ №9

1. Экономикалық даму мен халықтың ұдайы өндірісінің байланысы..

2. Қазақстан Республикасындағы демографиялық процестер және көші-қон мәселелерін реттеу.

Тәжірибелік сабақ №10

1. Міндетті мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру.

2. Әлеуметтік жәрдемақы, төлемдер. Әлеуметтік кепілдіктер.

3. Үкіметтік емес ұйымдардың осы саладағы әлеуметтік іс-шаралары.Тәжірибелік сабақ №11

1. Мемлекеттің білім, денсаулық, халықты әлеуметтік қорғау, мәдениет, тұрғын үй саласындағы саясаты, реформалардың мазмұны, түбірлі өзгерістер.

2. Халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары.

Тәжірибелік сабақ № 12


 1. Мемлекеттің отбасын дамыту саясаты, оның Қазақстан Республикасында жүзеге асыру жолдары.

 2. Қазақстан Республикасының мүгедектер, қарт адамдар, жастар жөніндегі әлеуметтік саясаты.

Тәжірибелік сабақ № 13

1. Әлеуметтік саясатты қаржыландырудың мемлекеттік, мемлекеттік емес жолдары.

2. Жұмыс күшінің сапасы. Персоналдың біліктілігі.

Тәжірибелік сабақ №14


 1. Әлеуметтік ақпараттық сипаты; белгілері, функциялары.

 2. Әлеуметтік статистика. Социологиялық сұхбат жүргізу.

Тәжірибелік сабақ №15

 1. Әлеуметтік әріптестіктің алғышарттары.

 2. Қазақстан Республикасында әлеуметтік тәріптестіктің қалыптасуы.

Тәжірибелік сабақ №16

1.Әлеуметтік саясаттың модельдері (әлеуметтік-демократиялық, либералдық); сипатты белгілері.

2.Әр түрлі елдерде әлеуметтік саясатты қалыптастырудың, жүзеге асырудың ұлттық негіздері мен ерекшеліктері.

Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

Тақырып №2. Әлеуметтік саясат қоғамдық теория және практика ретінде

«Әлеуметтік қауіпсіздік», «әлеуметтік мемлекет» ұғымдары. Әлеуметтік саясат халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі ретінде. Қазақстан Республикасы әлеуметтік саясатының қазіргі кезеңдегі стратегиясы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1,8]

Тақырып №3. Әлеуметтік саясаттың мәні, мазмұны және мақсаты

Әлеуметтік жағдайды қалыптастыратын шарттар. Тұрақты, дағдарысты, өтпелі кезеңдегі қоғамдардың әлеуметтік саясаты. Әлеуметтік саясаттың функциялары, мақсаты, негізгі міндеттері, жүзеге асыру салалары. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1,2,5,9]Тақырып №4. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Инфрақұрылым.

Әлеуметтік институттар әлеуметтік қажеттіліктердің құрылымы ретінде. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1,8,9]Тақырып №5. Әлеуметтік трансформация және әлеуметтік қауіпсіздік

Әлеуметтік трансформацияның Қазақстан Республикасы қоғамындағы тенденциялары. Әлеуметтік саясаттың қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1,2,3,5,8]

Тақырып №6. Әлеуметтік саясаттың объектісі, субъектісі, принциптері

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Мемлекеттік емес субъектілер.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1,3,4,5,8]

Тақырып №7. Халық кірісінің саясаты

Адамдардың материалдық жағдайының көрсеткіштері. «Тіршілік деңгейлері», «тұтыну корзинасы», «әл-ауқат» ұйымдары. Кедейлік ұғымы, онымен күрес тәжірибесі. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[5,8,10]Тақырып №8. Еңбек қатынастары саласындағы саясат

Халықты еңбекпен қамту. Жұмыссыздық. Еңбекақыны реттеу мәселелері. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2,4,5]Тақырып №9. Әлеуметтік –демографиялық мәселелер

Экономикалық даму мен халықтың ұдайы өндірісінің байланысы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[2,3,9]

Тақырып №10. Халықтың еңбекке қабілетсіз және тұрмыс-тіршілігі төмен топтарын әлеуметтік қорғау

Әлеуметтік жәрдемақы, төлемдер. Әлеуметтік кепілдіктер.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[1,7,9]

Тақырып №11. Әлеуметтік саланы дамытудың мемлекеттік саясаты

Халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[2,4,5,9]

Тақырып № 12. Халықтың жеке категориялары бойынша саясат

Мемлекеттің отбасын дамыту саясаты, оның Қазақстан Республикасында жүзеге асыру жолдары.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[3,5,6,8]

Тақырып № 13. Әлеуметтік саясатты жузеге асырудың қаржылық және білікті мамандармен қамтамасыз ету мәселелері.

Адам – әлеуметтік саясаттың объектісі ретінде.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[1,2,5]

Тақырып № 14. Әлеуметтік саясатты ақпараттық қамтамасыз ету

Әлеуметтік ақпараттық сипаты, белгілері, функциялары.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2,5,7,8]

Тақырып № 15. Әлеуметтік саясатқа байланысты әлеуметтік әріптестік

Қазақстан Республикасында әлеуметтік әріптестіктің қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[,2,5]

Тақырып № 16. Әлеуметтік саясаттың шетелдік тәжірибесі

Әр түрлі елдерде әлеуметтік саясатты қалыптастырудың, жүзеге асырудың ұлттық негіздері мен ерекшеліктері.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:[3,4]

Курстық жұмыс тақырыптары


 1. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты – әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың негізі ретінде.

 2. Әлеуметтік модельдерді үйлестіру – әлеуметтік саясаттың басты бағыттарының бірі ретінде.

 3. Әлеуметтік әділеттілік және нарықтық

 4. Ертедегі ғалым-ойшылардың мемлекет пен саясат туралы идеялары

 5. Әлеуметтік қайшылықтар, оны шешудуң жолдары

 6. Әлеуметтік саясатты ақпараттық қамтамасыз ету

 7. Әлеуметтік сақтандыру: тарихы, проблемалары

 8. Мүгедектік жөніндегі әлеуметтік саясаттың мазмұны

 9. Қазақстан Республикасындағы жастар саясаты

 10. Шетелдегі әлеуметтік саясаттың модельдері

 11. Қазақстан Республиканың гендерлік саясатының концепциясы

 12. Қазақстандағы отбасылық саясат

 13. Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету

 14. Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік басқармалар

 15. Мемлекеттің салық саясатының мәні мен мазмұны

 16. Отбасының әлеуметтік қорғау негізі ретінде ана мен баланы қорғау бойынша мелекеттік саясаттың мәні мен принциптері

 17. Қоғамның әлеуметтік қарбаластығы және оның мемлекеттік әлеуметтік саясатынан тәуелділігі

 18. Әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары және оның тұрғындардың өмір сүру деңгейіне әсері

 19. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты мен кірістерді қалыптастырудағы нарықтық механизмнің міні

 20. Кедейлік пен қайыршылық: мәні мен анықтамасы

 21. Демографиялық жағдай және әлеуметтік саясат

 22. Жұмыссыздық әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде

 23. Азаматтардың әлеуметтік сақтандырылуы

 24. ЕО әлеуметтіік саясатты іске асырудағы механизмдері

 25. Демографиялық саясат және миграциялық үрдістерді реттеу

 26. Халықтың қартайуы және әлеуметтік саясат

 27. Халықтың кірістері жіне мемлекеттің әлеуметтік саясаты

 28. Әлеуметтік саясат және оның негізгі бағыттары

 29. Әлеуметтік саясат, қоғамның әлеуметтік қауіпсіздігінің қамтамасыз ету құралы ретінде

 30. Әлеуметтік дағдарыстар, әлеуметтік саясаттың стратегиялары.

 31. Кедейшілікті жоюдағы мемлекеттік саясат

 32. Экономикалық дағдарыс жағдайындағы әлеуметтік басқарудың ерекшеліктері

 33. Қылмыс, әлеуметтік мәселе ретенде

 34. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі сақтандырудың орны мен рөлі

 35. Қазастан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету

 36. Халықты әлеуметтік қорғаудың либералды немесе англосаксондық моделі

 37. Халақты әлеуметтік қорғаудың скандинавиялық немесе социал-демократиялық моделі

 38. Еуропадағы зейнетақымен қамтамасыз ету

40.Демографиялық жағдай және әлеуметтік саясат

41.Әлеуметтік саясат білім беру саласында

42.Қазақстан Республикасындағы жастар саясаты және олардың әлеуметтік құқықтық нормалары

43.Қазақстан Республикасындағы отбасы саясаты

44.Әлеуметтік саясаттың мемлекеттегі принциптері

45.Әлеуметтік саясаттың мәні мен анықтамасыСӨЖ түрлерінің тізімі (сырттай түрі)
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық және үй жұмысының орындалуы

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

6

3

Аудиториялық сабақтарға енбейтін материалдарды оқу

Конспект

Ауызша

66

4

Курстық жұмысты дайындау және қорғау

Курстық жұмыс

қорғау

30

5

Бақылау жұмысы шараларына дайындалуМБ 1, МБ 2

3Барлығы

117

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Әлеуметтік саясат» пәні бойынша 050902 «Әлеуметтік жұмыс»

мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналғанбақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтингСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1

сабақта


барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

3

18

1 сабақта

Сабақ кестесі бойынша

қатысу

Семинарлық сабақтарға қатысу және дайындалу

1

6

-

Кесте бойынша

Қатысу,тексеру,конспект

Семинар конспектісі

2

12

-

Кесте бойынша

конспект

Семинардағы толық жауабы

5

30

-

Кесте бойынша

ауызша

Курстық жұмысын орындау
30

келесі сессияда қорғалады

Сабақ кестесі бойынша

Курстык жұмысты қорсету

Өздік жұмысты орындау

2

4

-

кесте

Өздік жұмыс100


2 рейтингСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1

сабақта


барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

3

18

-

-

-

Семинарлық сабақтарға қатысу және дайындалу

11

6

1 сабақта

Сабақ кестесі бойынша

ауызша жауап

Семинар конспектісі

2

12

-

-

-

Семинардағы толық жауабы

5

30

-

-

-

Курстық жұмысты орындау
30

келесі сессияда оқылады

Сабақ кестесі бойынша

конспект

Өздік жұмысты орындау

2

4

-

-

-100

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасының 20__ж. «___»_________жиналысында ұсынылған, хаттама №___

Кафедра менгерушісі___________Г.Н.Иренов «____»________20___ж7

11 Курс саясаты

Академиялық тәртіп пен әдептің саясаты С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес келеді.

Оқытушы және студент бір-біріне құрметпен қарауға тиіс.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей келіп, барлық сабақтарға дайындалып, сабақтарда белсенді болсаңыз және барлық тапсырмаларды сапалы және дер кезінде орындасаңыз бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілген максималды балды аласыз.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесін, сабақтардағы белгіленген тәртіпті бұзу және сабаққа кешігу балды жоғалтуға әкеледі.

Оқу үрдісіне қатысу сабаққа қатысуды, дайын болуды және белсенді болуды білдіреді.дәріс және тәжірибе сабақтарында С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің ішкі тәртіп ережелерін бұзуға болмайды: дәріс сабақтарында кешігуге, ұялы телефондарды қосуға, рұхсатсыз сөйлесуге, аудиторияда өз бетінше жүруге, сағыз шайнауға, сырт киім және бас киіммен кіруге, оқытушыға дәріс оқуға кедергі келтіруге тыйым салынады.

Сіздердің тәжірибелік сабаққа дайындықтарыңыз ауызша сұрау, үй тапсырмасын орындау, топпен жұмыс істеу арқылы тексеріледі. Тәжірибе сабағына алдын-ала дайындалу қажет. Егер Сіз кешікпей, ешқандай ескертусіз сабаққа қатыссаңыз 1 балл аласыз, ал сабаққа дайындалмасаңыз тек қатысуыңызға ғана балл қойылады.

Оқытушы тәртіп талаптарын бұзғаны үшін студентті сабақтан шығаруы мүмкін. Мұндай жағдайда сабаққа қатысу баллы қойылмайды. Егер Сіз себеппен сабақты босатқан болсаңыз, босатылған сабақты мұғалімнің қабылдау уақытында тапсыруыңызға болады.

Әрбір семестрде екі межелік бақылау қарастырылған, олар тест тапсырмаларын тапсыру түрінде жүргізіледі. Бірінші межелік бақылау 1-7 тақырыптарды, екінші межелік бақылау 8-14 тақырыптарды қамтиды. Сонымен қоса бір семестрде екі рет ағымдағы үлгерімнің қорытынды баллы анықталады (рейтинг). Егер ол 50 баллдан төмен болса, қанағаттанарлықсыз бағасына сәйкес келеді.

Егер Сіз ағымдағы тапсырмаларды орындауда 50 баллдан төмен алсаңыз, межелік бақылауды тапсыруға жіберілмейсіз. Егер межелік бақылауға қатыспасаңыз, Сіздің рейтингіңіз анықталмайды.

Емтихан тапсыруға жіберілу үшін 1 және 2 рейтинг қорытындылары бойынша жағымды баға алуыңыз керек. Егер Сіз емтиханда қанағаттанарлықсыз бағасын алсаңыз (50 баллдан төмен), онда пән бойынша Сіздің қорытынды бағаңыз анықталмайды.Сәттілік тілейміз!


12 Әдебиеттер тізімі


Негізгі:

   1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы 1995

   2. Тасмагамбетов И.А. Социальная политика и политическая трансформация. – Алматы 2009

   3. Зайнышев Г.И. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. – М., 2008

   4. Папаев С.Т. Охрана труда: уч. Пособие. – М., 2007

   5. Ракитский Б.В. Социальная политика, социальная защита, самозащита трудящихся в обществе. Часть первая. тСоциальная политика. – М., 2008


Қосымша:

   1. Попов В.Г., Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа. – М., 2008

   2. Социальная политика и проблемы подготовки кадров. – М., 2009

   3. Тасмагамбетов И.Н. Социальная политика и политическая трансформация. – Алматы, 2009

   4. Шаталин С.С. Социальные ресурсы и социальная политика. – М., 2010

   5. Якушев Л.П. Социальная защита: Уч. Пособие. – М., 2008

   6. Жуков В.И. Социальная политика. М., 2009

   7. Кадомцев С.В. Социальная защита населения. М., 2010

   8. Семчин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. – М., 2010

   9. Социальная политика. Учебник / Под. Ред. Н.А.Волгина/ М., 2009

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> «Ќазаќ тілі, ќазаќ єдебиеті» пєндерінен диплом ж±мысыныњ орындалуы бойынша єдістемелік н±сќау
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. С. Торайғыров атындағы пму-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген (№ хаттама) 5В02100 «Шетел филология»
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. Siyao(U)Арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби (С1) (ағылшын тілі) пәнінен
umk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
umk -> Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 7
umk -> Өндірістік шарттардағы микроклиматтың параметрлерін зерттеу
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06

жүктеу 422.4 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша