Оқыту түрі: күндізгіжүктеу 6,11 Mb.
бет1/42
Дата13.02.2018
өлшемі6,11 Mb.
#9485
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Кожабаев Рахимжан Габдулла ұлы

Физиканы оқыту әдістемесі
Мамандығы: 5В011000 «Физика»

оқыту түрі: күндізгі

Көкшетау, 2015

Кожабаев Р.Г. Физиканы оқыту әдістемесі: Оқу-әдістемелік кешен. - Көкшетау, 2015. - 141 бет

Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқытудың студенттерге арналған бағдарламасын (силлабус), дәрістер, студенттердің оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмыстары (СОӨЖ) мен студенттердің өз бетімен орындайтын (СӨЖ) жұмыстарының тапсырмаларын, практикалық және зертханалық сабақтардың тапсырмаларын, бақылау материалдарын, әдебиеттер тізімін қамтиды.
Оқу-әдістемелік кешен Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-нің оқу-әдістемелік кеңесінің (хаттама № 1, 22. 10. 2015ж.) шешімімен баспаға ұсынылды.

© Кожабаев Р.Г.


Ф.4.02-01

Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

«Бекітемін»

Жаратылыстану ғылымдары

факультетінің деканы

________Хамитова А.С.

(тегі,аты,әкесінің аты)

«_____» _______20____ж.

Студенттер үшін пән бағдарламасы

(СИЛЛАБУС)

Пән: Физиканы оқыту әдістемесі

Мамандығы: 5В011000 «Физика»

Студенттерге арналған пән бағдарламасы (силлабус) Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінде 15.05.2012ж. хаттама №18 қарастырылып бекітілген типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылған.

Құрастырған: Кожабаев Рахимжан Габдулла ұлы аға оқытушы, п.ғ.к.,

Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы

Кафедра отырысында қаралды________________

Хаттама №_______«______»__________________20___ ж.,

Кафедра меңгерушісі ____________________Дамекова С.К.

(тегі, аты,әкесінің аты)


Факультеттің оқу-әдістемелік комиссиясымен келісілген _______________

хаттама №____«____»_______20___ ж.,


Факультеттің ОӘК төрағасы___________________

(тегі,аты,әкесінің аты)
  1. Оқытушы туралы мәліметтер

Кожабаев Рахимжан Габдулла ұлы аға оқытушы, п.ғ.к.,

Ш. Уәлиханов атындағы КМУ (мекен-жайы: Абай көшесі, 76), жаратылыстану ғылымдары факультеті, «Физика және математика» кафедрасы.

Кафедрада болу уақыты: дүйсенбі, сейсенбі және бейсенбі күні: 800—1700


  1. Пән туралы мәліметтер

Аты: Физиканы оқыту әдістемесі

Өту орны: ауд. № 511

Оқу жоспарынанан көшірме:

Мамандық коды –  5В011000 - Физика. 3 кредит (135 сағат), 6 семестр.

курс

семестр

Кредитт.

саны


Дәрістер,

сағаты.


Практ.,

семин.


саб.,сағ.

Зертх.

сабақт.,


сағат.

ОБСӨЖ

сағат-да


СӨЖ

сағ-да


Барлығы

сағ-да


Бақылау

түрі


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

6

3

30

8

7

22

68

135

емтихан  1. Пәннің пререквизиттері:

  • Мектептегі физика курсы;

  • Жалпы және теориялық физика курсы;

  • Информатика;

  • Педагогика;

  • Психология.

Пәннің постреквизиттері:

  • Оқытудың инновациялық технологиялары.

Компетенциялар:

A. Физиканы оқыту принциптеріне сәйкес дүниетанымдык, дамытушылык
және тәрбиеуді ескере отырып, сабақ жоспарын, күнтізбелік-тақырыптык
жоспарларды кұра білуді үйрену;


B. Қазіргі заманға сай тиімді окыту әдістерін, құралдарын және түрлерін
пайдалана білу; окушылардың жеке, өздік бақылау жүмыстарына дидактикалык материалдар жасау және сәйкестендіру; факультативтік сабактардың
жоспарын қүрастыра білу;

D. Физикалық практикум жұмыстарын жүргізу кезінде әдістемелік нүскаулар
құрастыра білу;


E.Физикадан сыныптан тыс ісшаралардың сценарийін жасай білу және т.б.

  1. Пәннің сипаттамасы:

Физика пәндерін оқыту әдістемесі жоғары оқу орындарында болашақ физика пәні мұғалімі меңгеруге тиісті физиканы оқытудың әдістемесі бойынша теориялық білімдердің, дағдылар мен икемділіктің көлемін анықтайды. Орта мектеп физика мұғалімдерінің кәсіби-педагогикалық даярлығын жақсарту үшін осы курстың теориялық негіздерін күшейту болып табылады.

Пәнді оқытудың міндеттері:

- студенттердің орта және жоғарғы оқу орындарындағы физика курсында ғылыми және психология-педогогикалық негізінің құрлымы мен мазмұнын оқып үйрену;

- физиканың оқытудың принциптері мен әдістемелері менгеру;

- пән бойынша оқу жоспарын жасау, кәсіптік оқу орнының түріне қарай материалдарды таңдап, әдістемелік амалдарды қолдану;

- студенттерді есеп шығару әдістемесіне үйрету, олардың логикалық ойлау операциясы дәйекті болуын, ой-пікірде формализм болдырмауын қамтамсыз ету, стандартты жағдайда тұрақты машық алуға, физикалық жәй-жағдайды талдай білуге үйрету.Оқыту нәтижелері (пәндік және пәннен тыс құзыреттілік):

- физиканы оқыту принциптері мен міндеттеріне сәйкес дүниені біртұтас танып білдіретіндей және оның тәрбиелік мәнін ескере отырып тақырыптық, календарлық өндіріс және сабақ жоспарын жасай білу;

- оның әдістері мен формаларын менгеру:

- бақылау, өздік және жеке жұмыстар жүргізу үшін дидактикалық материалдарды іріктеп алу;

- факультативтік сабақтардың жоспарын жасай білуі;

- физикадан сыныптан тыс жұмыстардың жоспары мен сценариін құрастырып, өткізуе білу.


6. Сабақ жоспары

6.1. Дәрісханалық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспары


Тақырып атауы

Лекциялар

Семинарлық сабақ

Лаборато-риялық сабақ

ОБСӨЖ

СӨЖ

1.Кіріспе.Физиканы оқыту әдістемссі – педагогикалық ғылым, оның зерттейтін мәселелері мен зерттеу әдістepi. Физиканы оқыту әдістемесінің физикамен, философиямен, психологиямен және педагогиямен байланысы. Мектеп білім дамуының казіргi заманғы кезеңіндегі физика әдістемесінің міндеттері.

1

-

-

1

4

2.Физика пәнінің мектепте оқытудың негізгі міндеттepi: физика ғьлымының негіздерін меңгеру (мемлекеттік бағдарламаларда айтылған білімдерді, дағдыларды жэәе шеберліктерді игеру), оқушылардың ойлауын дамыту және дүниеге ғылыми қөзқарасын қалыптастыру, политехникалық білім беру.

1

-

-

1

4

3.Қазіргі кездегі физиканы оқыту тұжырымдамасы. Орта мектеп физика курсындағы бірінші және екінші баскыштардың мазмұны және жүйесі. Физиканың пропедевтикалық курсы. Мектеп физика курсының даму перспективалары. Физиканы оқутдың химиямен, биологиямен, математикамен, коғам танумен және оқу шеберханасымен, өндірістегі оқушьшардың еңбегімен байланысы. Бұл пәнаралық байланыстардың әдістемелік және дидактикалық маңызы.1

-

-

1

4

4.Физикадан оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары: оқу материалын тақырыптық және сабақтық /календарлық/ жоспарлау, физика бойынша өтілетің оқу сабақтарының жүйесі. Физикадан оқу материалын ауызша баяндаудың ерекшеліri: әңгеме, әнгімелеу, түciндipy, баяндау, лекция.

1

-

-

1

4

5.Физикалық демонстрациялық эксперимент, физиканы оқытудағы оның маңызы, оған қойылатьш әдістемелік талаптар. Физика бойынша зертханалық сабақтар: фронтальды зертханалық жұмыстар, физикалық практикум, фронтальды тәжірибелер, кластан тыс бақылаулар мен тәжірибелер. Физикалық оқу экспериментінің жүйесі және оқу жабдығы. Физикалық приборлардың жалпы сипаттамасы және классификациясы.

1

-

-

1

4

6.Физика есептерін шығарудың жалпы әдістемесі. Есептердің түрлері. Есептерді шығаруға үйретудің әдістемесі. Оқушыларды оқулықпен, анықтама кітаптармен, физика және техника туралы ғылыми — көпшілік әдебиеттермен жұмыс істеуге үйретудің әдістемесі.

Есептердің классификациясы. Есептер шығару алгоритмі. Есептеу, сапалық, графиктік, сурет есептер шығару әдістемесі, шығармашылық есептер және олардың түрлері, әр түрлі есептерді құрастыру әдістемесі. Тақырыптық бақылау жұмыстарын дайындау, өткізу, бағалау әдістері. Тестік есептерді құрастыру және өткізу, бағалау тәсілдері.1

-

-

1

4

7. Физикадан оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексерудің әдістері (физикадан диктант, тест, бақылау жұмыстары). Оқушылар білімін бағалау, бағаның мағынасы, мәні, міндеті және қызыметі, білімді бағалау ережесі (критерийі)Физика бойынша өтілетін экскурсиялар, олардың маңызы мен түрлері, оларды жоспарлау. Экскурсияларды үйымдастыру мен өткізудің әдістемесі.

1

-

-

1

4

8. Физика сабақтарында сынып тақтасына салынатын схемалар мен суреттерді, плакаттарды, кестелерді, слайдтарды, бейнефильмдерді және түрлі модельдерді пайдалану. Физиканы оқытудағы техникалық құралдар: оқу киносы, дыбыс шығару құралдары, радио, теледидар, оқытудың интербелсенді ақпараттық коммуникациялық құралдары. Бағдарлап және компьютерлік оқыту құралдары және оларды физиканы оқытуда пайдалану. Физика бойынша факультативтік қурстар /мазмұны, өткізу әдістемесі/. Физика пәнінен арнайы және таңдау курсчтары. Дарынды балалармен жұмыс жүргізу стратегиясы, дарындылықты анықтау.Физика бойынша өтілетін сыныптан тыс жұмыстардың формалары мен әдістері: физикалық және тақырыптық үйімелер, олимпиадалары және физикалық кештер.

1

-

-

1

4

9.Физиканы проблемалық оқыту. Программаланған оқыту. Компъютер қолданылатын – физикалық білім беруге арналған - оқыту, анықтамалық, модельдеу бағдарламалары. Физиканы бағдарлы мектептерде оқыту әдістемесінің ерекшеліктері.

Жаңа педагогикалық оқыту технологиялары. (Жасампаздық педагогика – мұғалімдік қызыметтің жоғары сатысы. В.М. Монахов, Ж. Караев, В.Ф. Шаталов, Т.Т. Ғалиев, М.Жанпейісова-технологиялары,

окытудың ақпараттық технологиялары және т.б.).1

-

-

1

4

10. Физиканы оқыту әдістемесінің жеке сұрақтары: Жалпылай білімді орта мектепте механиканы оқыту әдістемесі. Мектеп физика курсындағы «Молекулалық физика» тарауы және оның құрамы мен мазмұны. Мектеп курсында үйренілетін “Электродинамика” бөлімінің негізгі ұғымдарын ғылыми әдістемелік талдау. .“ Кванттық физика ” бөлімі және оны үйренудегі әдістеменің ерекшеліктері. Базалық мектеп физика курсының мазмұны мен құрамдық және оқытудағы әдістемесінің ерекшелігі

6

3

-

3

7

11. Физика және астрономияны 7 сыныпта оқыту әдістемесі.

-

1

1

2

5

12. Физика және астрономияны 8 сыныпта оқыту әдістемесі.

-

1

1

2

5

13. Физика және астрономияны 9 сыныпта оқыту әдістемесі.

-

1

1

2

5

14. Физика және астрономияны 10 сыныпта оқыту әдістемесі.

-

1

2

2

5

15. Физика және астрономияны 11 сыныпта оқыту әдістемесі.

-

1

2

2

5

Барлығы (сағат)

30

8

7

22

68

Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Книги -> Мамандыққа кіріспе (әлеуметтік педагогика)
Книги -> Дәріс №15 Қызмет және бейкоммерциялық әрекеттің маркетингі
Книги -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Книги -> Мал өcipy. Алматы:Қайнар, 1995
Книги -> Құқық және экономика негіздері кафедрасы
Книги -> 5В011000 «Физика» оқыту түрі: күндізгі, сырттай

жүктеу 6,11 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
ткізу туралы
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
оқыту әдістемесі
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
учебная программа
Рабочая учебная
мектепке дейінгі