Нормативтік-қҰҚЫҚТЫҚ актілержүктеу 24,04 Kb.
Дата23.05.2023
өлшемі24,04 Kb.
#42749
НПА -лар
СРС 1, СРС 1, СРС 1, СРС 1, СРС 1, СРС 1, СРС 1, СРС 1, СРС 1, СРС 1 Реферат , СРС 1 Реферат , правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей


НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР


 • http://adilet.zan.kz/kaz


 • 30.08.1995 ж. Қазақстан Республикасының Конституциясы

 • 27.07.2007ж. № 319-ІІІ «Білім беру туралы» Қазақстан Республикасының заңы

 • ҚР БҒМ 31.10.2018ж. № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы

 • 11.07.1997ж. № 151 «Қазақстан Республикасында тілдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

 • 08.08.2002ж. № 345 «Қазақстан Республикасында балалардың құқығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

 • 18.11.2015ж. №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

 • ҚР БҒМ 27.09.2018ж. № 550 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы» бұйрығы

 • ҚР БҒМ 17.06.2015ж. № 391 «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» бұйрығы

 • ҚР БҒМ 22.02.2013ж. № 50 «Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының заңы

 • ҚР БҒМ 21.01.2016 ж. № 50 «Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы

 • ҚР БҒМ 22.01.2016ж. № 70 «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2012 жылғы 7 наурыздағы № 97 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығы

 • ҚР БҒМ 27.01.2016 ж. №83 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы

 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 07.02.2008 ж. №116 «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» Қаулысы

 • ҚР БҒМ 29.01.2016ж. №122 «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы

 • ҚР БҒМ 14.04.2015ж. № 200 «Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы

 • ҚР БҒМ 27.07.2017ж. № 355 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы

 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 15 сәуірдегі № 145 бұйрығы «Педагог лауазымдарының тізбесін бекіту туралы»

 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 192 бұйрығы «Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы»

 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 

 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы»

 • Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы

 • Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары

 • Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

 • Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы

 • Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

 • "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 369 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 • Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы

 • Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының және кәсіптік практикадан өткізуге арналған үлгілік шарт нысандарын бекіту туралы

 • Ұлттық біріңғай тестілеудің негізгі пәндерін көрсететін білім беру бағдарламалары топтарының тізімі

 • Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы

 • «Үздік педагог» атағын беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 12 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 • Ереже Жас Маман

 • Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 • Бұйрық №190

 • 2020-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет қаражаты есебінен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша алгоритм

 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.01.2008ж. N 58 «"Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы» Қаулысы

 • Ұлттық біріңғай тестілеудің негізгі пәндерін көрсететін білім беру бағдарламалары топтарының тізімі

 • Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру бойынша алгоритм

 • «Қазақстандағы WorldSkills қозғалысын іске асырудың кейбір мәселелері туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 2 сәуірдегі №126 бұйрығы

 • ҚР БҒМ 31.03.2020ж. №121 «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында, COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы» бұйрығы

 • ҚР БҒМ 01.04.2020ж. №123 «Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында, COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы» бұйрығы

 • Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы ​

 • Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы​

 • Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

жүктеу 24,04 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
Республикасының білім
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
ткізу туралы
қойылатын жалпы
бойынша жиынтық
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
қағидаларын бекіту
жиынтық бағалау
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
оқыту әдістемесі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
арналған әдістемелік
Республикасы білім
білім министрлігі
Бастауыш сынып