Жұмыс бағдарламасы пән «Компьютерлік жүйелердің сәулеті» 050703 «Ақпараттық жүйелер»жүктеу 64.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.11.2018
өлшемі64.67 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


Жұмыс  оқу

бағдарламасын

ың титулдық

беті


Ф СО ПГУ 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Пән «Компьютерлік жүйелердің сәулеті»

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығында оқитын студенттер үшін

ПавлодарМамандық   бойынша

элективтік

 

пәндер


каталогы   негізінде

әзірленген

 

пәннің


жұмыс бағдарламасын

бекіту парағы

Ф СО ПГУ 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

 «__»____________2010 ж.  

Құрастырған:  аға оқытушы Жақсылықов Ә.Е.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

«Компьютерлік жүйелердің сәулеті»

пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері үшін

Жұмыс   бағдарламасы   050703   «Ақпараттық   жүйелер»   мамандығының

Мемлекеттік жалпы міндеттік стандарты (ҚР МЖБС 3.08.329-2006) және 22

маусым 2006 ж.  РОӘК-тің шешімімен бекітіліп енгізілген  типтік  бағдарлама

негізінде әзірленген

Кафедраның отырысында ұсынылған   «_28»_ 06_2010ж.   №_11_ хаттама

Кафедра меңгерушісі  _________   А.Ж.Асаинова   Факультеттің  әдістемелік кеңесінде құпталған 

«_23_»_08_2010__ж.   №_1  __ хаттама

ӘК төрайымы   ___________          Ж.Г.Муканова

                                                             

КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ____________   Нурбекова Ж.К. «___»__________  2010ж.

ОӘБ КЕЛІСІЛГЕН

ОӘБ бастығы _______________     Варакута А.А.     «____»______  2010ж.  
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған

«25» 08 2010ж.   № 8 хаттама1 Пәннің мақсаты - 

«Компьютерлік   жүйелердің   сәулеті»   курсының

мақсаты болып,  студенттерге жалпы компьютерлік жүйелердің сәулеті, ЭЕМ

құрылғыларының жұмыс істеуін ұйымдастыру мен негізгі принциптері, соның

ішінде есте сақтау құрылғылары, есептеу кешені туралы жүйеленген білімді

беру.  


Пәннің міндеті 

 студенттерде   қазіргі   ЭЕМ   мен   компьютерлік   жүйелердің   сәулеттік

ерекшеліктерін білуді қалыптастыру;

 ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері мен құрылғыларын жобалау негіздерін

оқып-үйрету;

 есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерімен таныстыру.2 Пререквизиттер:

информатика;сұлбатехника; 

бағдарламалау технологиясы.3 Постреквизиттер 

Аталған пәнді меңгеру үшін мына пәндерден білім болуы тиіс:

- Жалпы орта білім беру курсының Информатика;

- сұлбатехника; 

- бағдарламалау технологиясы.

4 Пән мазмұны

4.1 Сырттай оқу түріндегі студенттерге арналған компьютерлік жүйелердің 

сәулеті пәнінен тақырыптық жоспар Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша 

сағаттар саны

Дәрістер

Тәжірибе


СӨЖ

1.  ЭЕМ-ді ұйымдастыру негіздері.

2

2

202. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғылары. 

2

222

3. ЭЕМ-нің санашықтары.

2

2

254. Ақпаратты енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Есептеу кешендері

2

2

255. Дербес компьютерлердің негізгі сәулеті.

1

125

Барлығы (сағат)

9

9

1174.2 Пән тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. ЭЕМ-ді ұйымдастыру негіздері.

Компьютерлік жүйелердің элементтерінің құрамы мен белгіленуі. ЭЕМ-

нің жіктелуі. ЭЕМ-нің негізгі  құрылғылары мен оның белгіленуі. ЭЕМ-мен

жұмыс істеуді бағдарламалық басқару принциптері. ЭЕМ-нің сипаттамалары

мен параметрлері. 

ЭЕМ-де   ақпараттың   көрсетілуі.   ЭЕМ-нің   арифметикалық   және

логикалық   негіздері.   Цифрлық   құрылғыларды   логикалық   жобалаудың

теориясының   негіздері.   ЭЕМ-нің   базалық   элементтері,   құрамы   және

сипаттамалары. 

ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндері.   ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндерінің

белгіленуі, негізгі параметрлері, жіктелуі және құрудың принциптері.

Тақырып 2. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғылары.

ЭЕМ-нің   есте   сақтау   құрылғыларының   анықталуы,   белгіленуі,   негізгі

сипаттамалары   және   жіктелуі.   Жадыны   ұйымдастыру   тәсілдері.   Жадының

сыйымдылығын көтеру тәсілдері. 

Жедел жады (RAM). Статикалық (SRAM) және динамикалық (DRAM)

типті  есте   сақтау   құрылғылары.  Динамикалық   жады   бақылаушысы.   Кэш-

жады. Жедел жадыны бүркемелеу. 

Маскалық, программаланатын және репрограммаланатын тұрақты  есте

сақтау құрылғылары (ROM, PROM, EPROM, EEPROM). Флэш-жады. 

Тізбекті   қатынасты   жады.   Бейнежады.   FIFО   типті   буферлік   жады.

Стектік жады – LIFO. 

Тақырып 3. ЭЕМ-нің санашықтары.

Процессор   құрылғылары.   Микропроцессорлы   жүйенің   құрылымы.

Процессордың негізгі блоктары. Процессордың жұмыс жасауы. Микропроцессордың   өңделетін   блогын   ұйымдастыру.   RISC   –

командалары қысқартылған жүйелі процессорлар, CISC – командалары толық

жүйелі процессорлар. 

Басқарудың   орталық   құрылғылары.   Басқарудың   орталық

құрылғыларының   негізгі   функциялары.   Процессорда   программалардың

орындалуы. Жадыны және ішкі құрылғыларды басқару.

Процессордың шағынбағдарламалық жұмыс жасау құралдары. Үзулерді

ұйымдастыру   принциптері.   Үзудің   көпдеңгейлік   жүйелері   және

артықшылықтары. 

ЭЕМ-нің


 

жұмыс


 

жаауының


 

мультипрограммалық

(шағынбағдарламалық)   режимін   ұйымдастыру   кезіндегі   жадыны   қорғау

құралдары. Тақырып 4. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Ақпаратты   енгізу-шығаруды   ұйымдастыру.   Енгізу-шығарудың

интерфейстері, құрсымдарды кеңейту. Ақпаратты алмастыру тәсілдері. 

ДК   интерфейстері.   Параллелді   интерфейстер.   LPT   порт.   Ақпаратты

алмастыру режимдері: дуплексті, жартылай дуплексті және сиплексті. 

Тізбекті   интерфейстер.   COM   порт.   Тізбекті   тасымалдаудың   тәсілдері.

Ақпаратты асинхронды және синхронды алмастыру. Деректерді   тасымалдау

режимдері. Тасымал ағымын басқару. 

Ішкі құрылғылар бақылаушысы. Енгізу - шығару порттары. Үзу кезіндегі

ақпаратты алмастыру. 

Есептеу   кешендері.   Жіктелуі.   Көп   машиналы   есептеу   кешендері

(жүйелері).   Көп   машиналы   есептеу   кешендерінің     функционалдануын

ұйымдастыру.   КМЕЖ-інің   байланыс   түрлері.   Мультипроцессорлы

компьютерлік жүйелер (МКЖ). Құрылымдық ұйымдастыру типтері және

МКЖ жобалау негіздері. 

Тақырып 5. Дербес компьютерлердің негізгі сәулеті.

Қазіргі   уақыттағы   ЭЕМ   процессорларының   даму   кезеңдері.   Қазіргі

уақыттағы дербес компьютерлер процессорларының архитектурасы. 

Процессорлар   модельдері.   Түрлі   фирмалардың   процессорларының

сапалық   ерекшеліктері.   Микропроцессорлардың   құрылымы.   Интерфейсті

құрсымдар және жадыны ұйымдастыру.  Командалардың  орындалу үрдістері

мен мәліметтерді өңдеу. Процессорлардың өнімділігін арттыру тәсілдері. Көп

процессорлы   жүйелер.   Қазіргі   уақыттағы   дербес   компьютерлердің

параметрлері және сипаттамалары. 

Қорытынды.

Компьютерлік жүйенің даму жетістіктері.  

4.3 Практикалық сабақтардың тізімі мен мазмұны

Тақырып 1. ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздері.

ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндері.   ЭЕМ-нің   функционалдық

түйіндерінің   белгіленуі,   негізгі   параметрлері,   жіктелуі   және   құрудың

принциптері.
Тақырып   2.  Цифрлық   құрылғыларды   жобалаудың   логикалық

негіздері. Буль алгебрасының негіздері. 

Тақырып 3.  ЭЕМ-нің маңызды түйіндері. 

Микропроцессордың   өңделетін   блогын   ұйымдастыру.   RISC   –

командалары қысқартылған жүйелі процессорлар, CISC – командалары толық

жүйелі процессорлар. Тақырып 4. Статикалық (SRAM) және динамикалық (DRAM) типті

есте сақтау құрылғылары. 

Динамикалық жады бақылаушысы. Маскалық, программаланатын және

репрограммаланатын   тұрақты  есте   сақтау   құрылғылары   (ROM,   PROM,

EPROM, EEPROM). Флэш-жады. 

Тізбекті   қатынасты   жады.   Бейнежады.   FIFО   типті   буферлік   жады.

Стектік жады – LIFO. Программаланатын және репрограммаланатын тұрақты

есте сақтау құрылғылары (PROM, EPROM және EEPROM). Артықшылық.

Тақырып 5. Үзулерді ұйымдастыру принциптері. 

Дербес компьютерлердің интерфейстері. Pentium сыныпты санашықтар.

Көп   процессорлы   жүйелер.   Қазіргі   уақыттағы   дербес   компьютерлердің

параметрлері және сипаттамалары. 

4.4 Студенттердің өздік жұмыстарының  мазмұны 

4.4.1 СӨЖ  түрлері

СӨЖ түрлріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат

көлемі 


1

дәріс   сабақтарына

дайындық.   дәрістерді

зерделеу.

Сабаққа 

қатысу, 


ауызша 

сұрау


20

2

тәжірибелікжұмыстарға

дайындалу,

 

үй

тапсырмаларынорындау

Конспектілер

,   сұлбалар,

модельдер

Қорғауға 

жіберу


22

3 тәжірибелік жұмыстарды 

қорғау 

есеп


ТЖ қорғау

25

4 үй тапсырмаларын орындау Бағдарламаныңпрезентациясы

Компьютерде 

зерделеу және 

қорғау


25

5

бақылаужұмыстарына

дайындалу.  

МБ1, МБ2 

Жазбаша 


сұрау

25

барлығы117

4.4.2 С


туденттің өзіндік жұмыстарының тақырыптары


Тақырып 1. Буль алгебрасының негізгі заңдары.

 [2,4,7]

Тақырып 2. ЭЕМ-нің базалық логикалық элементі.

 [2,4,7,9]Тақырып 3. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері.

 [2,4,7,9]Тақырып   4.  Жадыны   ұйымдастыру   тәсілдері.   Жадының   көлемін   ұлғайту

тәсілдері.

 [1,3,7]

Тақырып 5. Статикалық жады (SRAM)

 [1,3,7]

Тақырып 6. КЭШ жады. Операциялық жадыны бүркемелеу.

 [1,3,7]


Тақырып 7. Динамикалық жады бақылаушысы. 

[1,5,9]


Тақырып 8. Динамикалық жады. (DRAM)

 [1,5,9]


Тақырып 9. Құрылымы EDORAM, BEDORAM, MDRAM, SDRAM, RDRAM,

DRDRAM, CDRAM типті динамикалық есте сақтау құрылғылары. [1,6,8]

Тақырып   10.  ROM(М),   PROM,   EPROM,   ЕEPROM   типті   есте   сақтау

құрылғылары. 

[1,5,9]

Тақырып 11. ФЛЭШ – жады.

 [1,6,10]Тақырып 12. ЭЕМ-нің процессорлары. Процессорлар жұмысы. 

[1,2,4,5,9]Тақырып 13. Шағынсанашықтардың өңдеуді ұйымдастыру бөлігі.

 [1,2,9,10]Тақырып   14.  Орталық   құрылғыны   басқару.   Санашықтарда   программаның

орындалуы.

 [1,2,9,10]

Тақырып 15. Үзуді ұйымдастыру принциптері. Артықшылығы.

 [1,2,9]


Тақырып   16.  ЭЕМ-нің   мультипрограммалық   жұмыс   істеу   режимін

ұйымдастырудағы жадыны қорғау құралдары.

 [2,5,6]

Тақырып 17. Тізбекті және паралелльді интерфейстер.

 [2,5,6]

Тақырып 18. Көп машиналы есептеу кешендері.

 [2,4,7,10]Тақырып 19. Көп санашықты есептеу жүйелері.

 [2,4,7,10]

Тақырып   20.  Pentium   процессорларына   сипаттама.  Дербес   компьютер

санашықтарының сәулеті. [1,2,3,4,7]

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. СПб.:

Питер,  2006.

2.Сергеев   Н.П.,   Вашкевич   Н.П.   Основы   вычислительной   техники.   М.:ВШ,

1988.

3.Самофалов   К.Г.,   Корнійчук   И.В.   Тарасенко   В.П.   Цифровыеэлектронные вычислительные машины. Киев, ВИЩА ШКОЛА,

1983.4.Томпсон Р.Б., Томпсон Б.Ф. Железо ПК. Энциклопедия. СПб.:

Питер, 2003.

5.

Ларионов   А.М.,   Майоров   С.А.,   Новиков   Г.И.   Вычислительныекомплексы, системы и сети: Учебник для втузов. Л.: Энергоиздат. Ленингр.

отд-ие, 1987. 288 с.: ил.

6.

Микропроцессоры.   В   3-х   кн.   Кн.   1.   Архитектура   и   проектированиемикро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов: Учеб. для втузов / Под.

редакцией Л.Н. Преснухина. М.: Высш. шк., 1986. – 495 с.: ил.

7.

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 5-е исправл. и доп. – М.:Финансы и статистика, НПО «Информатика и компьютеры», 1994. – 386 с.

8.

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы Қосымша әдебиеттер

9.

Гук М.Ю., Юров В. Pentium 4, Athlon и Duron. - СПб.: Питер, 2001. 10.

Пухальский   Г.И.,   Новосельцова   Т.Я.   Цифровые   устройства:   Учебное

пособие для ВТУЗов, СПб: Политехника, 1996.

11.


Вычмслительные машины, системы информатика сети. Под редакцией

П.А.Пятибратова. М.: Финансы информатика статистика, 2000.
Мамандықтың оқу

жоспары-нан көшірме

Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/32050602  «Информатика» мамандығына арналған оқу жұмыс 

жоспарынан көшірме

 

Оқу


формасы

Пәннің жұмыс көлемі

Семестрлер

бойынша


бақылау

түрі


сем-

естр


студенттердің семестр бойынша жұмыс

көлемі


Кре-

дит


саны

Академиялық

сағат

Кре-


дит

саны


Аудиториялық

сағаттар


СӨЖ

барл


ығы

Ауд. СӨЖ


емтихан

барлығ


ы

Дәріс Тәж. барлы

ғы

СОӨЖ


ЖОБ

негізін-


дегі

күндізгі


оқу

3

13518

117


7

5

318

6

6117

18

63

3Document Outline

  • Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  • ОҚУ жұмыс бағдарламасы
  • Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
    • КЕЛІСІЛГЕН
    • ОӘБ КЕЛІСІЛГЕН

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Теориялық кустың тақырыптары Кіріспе
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
umk pdf -> Дипломдық жұмыс жоғары оқу орындарында қорытынды кезеңде мжмбс және мамандықтың оқу жоспарымен сәйкес орындалады
umk pdf -> №1 Зертханалық жұмыс (2 сағат) Тақырыбы

жүктеу 64.67 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
Қазақстан республикасының
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
қағидаларын бекіту
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
бағдарламасының титулдық
Мектепке дейінгі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
Конкурс ткізу
жалпы білім
облысы бойынша
мектепке дейінгі