Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің 20 жжүктеу 148.25 Kb.
Дата17.11.2017
өлшемі148.25 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

Кәсіби қазақ тілі пәнінен

5В071300 – Көлік, көлік техникасы және технологиялары мамандығы студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар, 2013
Оқу жұмыс бағдарламасының Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________Н.Э. Пфейфер

«___»_____________2013г


Құрастырушы: т.ғ.к., профессор _____________ Т.Т. Тоқтағанов

оқытушы __________________ Ж. Р. Тәңірбергенова


Көліктік техника және логистика кафедрасы

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша

5В071300 – Көлік, көлік техникасы және технологиялары мамандығы студенттеріне арналған.

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының _____________ негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың Ғылыми кеңесінің 20___ ж. « __ » ______ № ___ хаттамасымен бекітілді.
«Көліктік техника және логистика» кафедрасының отырысында қарастырылған

20__ ж. «__» __________ № _ Хаттама


Кафедра меңгерушісі ________ Абишев Қ. Қ. 20__ ж. «__» _______
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылған

20__ ж. «__» _______ № ___ Хаттама


ОӘК төрағасы ________ Ахметов Ж. Е. 20__ ж. «___» _______

КЕЛІСІЛДІ:
Факультет деканы ММжК _________ Т. Т. Тоқтағанов 20__ ж. «__»____


ҚҰПТАЛДЫ:
ОӘБ бастығы ________ Жуманкулова Е. Н. 2013 ж. «____» _________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ ж. «____» _________ № _____ хаттама1. Пәннің оқу құжаты
Пәннің атауы Кәсіби қазақ тілі
Кредиттер саны және оқытылу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 2

Семестр: 4


Аудиториялық сабақтар саны, барлығы – 30 сағат

Тәжірибелік /семинарлық сабақтар - 30 сағат

СӨЖ – 60 сағат

соның ішінде СӨЖМ – 30 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат

Бақылау түрі

Қорытынды бақылау нысаны Емтихан –4 семестр


Пререквизиттер: Қазақ тілі, Мамандыққа кіріспе.Көлік түрлері
Постреквизиттер: Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, Көлік техникасының сенімділігі, Автоматтық басқару теориясының негіздері, Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері

2. Нысандары, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің нысаны «Кәсіби қазақ тілі» пәні екінші курс студенттерін мамандығында қолданылатын техникалық терминдерімен таныстыру. Осы терминдерді пайдаланып орысша, қазақша техникалық мәтіндерді бір тілден екінші тілге аударуға жатықтыру. Өз беттерімен техникалық мәтіндерді қазақ тілінде құрып жазуға үйрету.
Пәнді оқыту мақсаты

Студенттерді кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты терминдер мен таныстырып, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.


Пәннің міндеттері – Студенттердің кәсіби салада қазақ тілінде сөйлеп жазу деңгейін көтеру.


3. Білімге, іскерлікке, дағдыға, компетентке қойылатын талаптар
Кәсіби қазақ тілі пәнін оқу нәтижесінде студент:
көзқараста болуы қажет:

 • әлеуметтік-тұрмыстық және академиялық аясында кәсіби сөз сөйлеудің ереже тәртіптері мен жағдай байланысын стильдің тәуелділігіне;

 • кәсіби тақырып бойынша жазбаша және ауызша мәтіндердің негізгі құрылымдары мен негіздерін тұрғызуда.


білуі керек:

 • мамандығы бойынша жиі қолданыста болатын терминдердің қазақшасын орысшасын;

 • іскерлік хабар құрастыру (түйіндеме, өмірбаян);

 • оқылған және естілген мәтіннің мазмұнын жеткізу, түп-нұсқалық атақты ғылыми мақаларды, мәтіндерді, монографияларды рефераттау мен мазмұндау;

 • кәсіби терминологияда түсініксіз сөздердің аясын кеңейту;

 • кәсіби сала аясында іскерлік мінезді диалог жүргізу.


істей білуі керек:

 • мамандық бойынша жиі қолданыста кездесетін мәтіндерді бір тілден екінші тілге аударуды;

 • техникалық мәтіндерді аударуда кездесетін сөйлем құру ерекшеліктерін.


дағдылануы қажет:


компетентті болуы қажет:

 • коммуникативті түпкі ойдың іске асырылуына;

 • кәсіби тілді иеленуіне;

 • арнайы мақсатта түп-нұсқалы әдебиетті оқу және түсінуде.4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақ түрлеріне байланысты академиялық сағаттарды бөлу


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

СӨЖ

Практикалық (сем)

Барлығы

СӨЖМ

1

Кіріспе. Пәнді оқыту мақсаты, міндеті, ерекшеліктері

12

Қазақ тілінде мамандық тілін игерудің тиімді жолдары

2

10

5

3

Мамандық бойынша терминдермен танысып үйрену

10

10

5

4

Мамандық бойынша терминдер құрастырып қалыптастыру ерекшеліктері

4

10

5

5

Кәсіби тілде жиі қолданылатын құжаттар. Оларды жасау, талдау.

4

10

5

6

Ауызша және жазбаша кәсіби тілде сөйлеу тәртібімен мәдениетін қалыптастыру.

4

10

5

7

Практикалық бағытта жазу мәдениетін қалыптастыру (реферат, жарнама және т.б.)

5

10

5
БАРЛЫҒЫ :

30

60

305 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.

3 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы (Құқықтану). Паводар, 2010

4 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009

5 Қожабаева Қ. Кәсіби қазақ тілі (Автомобильді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету мамандығына арналған оқу құралы), 2010

6 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. Алматы, 2005.

Қосымша

7 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

8 Аханов К. Тіл білімінің негіздері – Алматы: Рауан, 2002

Сөздіктер

9. Көлік саласы терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі, Т. Тоқтағанов, Г. Ибрагимова, А. Нуржауов, М. Сүйіндіков, А. Тұрышев 60б., 2002ж.

10 Тоқтағанов Т. Т. Автомобиль терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Павлодар: НПФ «ЭКО», 2002.-128б.

11 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 198612 Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002

13 Мамандық бойынша қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> «Ќазаќ тілі, ќазаќ єдебиеті» пєндерінен диплом ж±мысыныњ орындалуы бойынша єдістемелік н±сќау
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. С. Торайғыров атындағы пму-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген (№ хаттама) 5В02100 «Шетел филология»
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. Siyao(U)Арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби (С1) (ағылшын тілі) пәнінен
umk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
umk -> Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 7
umk -> Өндірістік шарттардағы микроклиматтың параметрлерін зерттеу
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06

жүктеу 148.25 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
Қазақстан республикасының
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
қағидаларын бекіту
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
бағдарламасының титулдық
Мектепке дейінгі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
Конкурс ткізу
жалпы білім
облысы бойынша
мектепке дейінгі