Жаратылыстану және математикажүктеу 0,74 Mb.
бет2/19
Дата11.01.2020
өлшемі0,74 Mb.
#26176
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Физикакафедрасы

“ Физика ” мамандығы бойынша кредиттік оќу жүйесінде оќитын студенттерге арналған
Электр және магнетизмКУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS)

Курс –2


Семестр – 3

Кредит саны – 3

Дәріс – 15 сағат

Практикалыќ сабаќ - 15 сағат

Лабораториялық сабақ – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат

Емтихан – 1-ші семестр

Барлығы – 135 сағат

Орал – 2008ж.

Курс бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде дайындалып енгізілген типтік оқу бағдарламасы

негізінде ќұрастырылған

Ќұрастырушы: Сырым Ж.С.ф.-м.ғ.к., доцент
Кажмуханова Г.Ш. -оқытушы

Физика кафедрасының отырысында бекітілді.


« » 2008ж. № хаттама
Кафедра меңгерушісі: ________________ Жусупкалиева Ғ.Қ.
«Педагогикалық институты » оќу –әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

«____»_____________2008ж. № ___ хаттама.


Институттың оќу-әдістемелік

Кеңесінің төрағасы ___________________ _______________

Курс бағдарламасына (Sillabus) 200_ / 200_ оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.
Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Курс бағдарламасы __________________ кафедрасының отырысында қарастырылып мақұлданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ ____________________________

(қолы) (аты-жөні)

_________________институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

2 КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).
Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Сырым Ж.С.Офис: кафедра атауы: “Физика”.

Жұмыс мекен-жайы: Достық- Дружба даңғылы,162,каб.307.

Жұмыс телефоны: 51 – 49 – 34.

Е-mail:
Пән туралы мәлімет
Физика, Электр және магнетизм.

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада мысалы 3 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.


Кредиттің аптаға бөліну кестесі :


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2

(1 практика)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 3

(1зертханалық жұмыс)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны – 3

Өту орны: № 4 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

Практикалық сабақ

Зертханалық жұмыс

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


2

3

3

15

15

15

45

45

135

емтихан


Кіріспе

Пән бойынша мағлұмат:
“Электр және магнетизм” курсы 050110 “Физика мамандығын даярлайтын оќу жоспарына сәйкес жасалынды.

Электр және магнетизм – жалпы физика курсының құрамдас бөлігі. Электромагниттік әсерлесу төрт негізгі өзара әсердің бірі, әлемнің физикалық көрінісін анықтайды. Курстың құрамында электростатика мен магнитостатика бөлімдері, вакуумдегі және ортадағы өрістерді, тұрақты және айнымалы электр тогын, электромагниттік тербелістер және толқындардың қасиеттерін сипаттайтын бөлімдері бар. Курстың құрамында- дәрістер, практикалық ( есеп шығару), зертханалық сабақтар жүргізіледі. Курсты меңгеруде студенттің өзіндік жұмысының маңызы жоғары.

Курс мақсаты: жоғарғы оќу орындарында болашаќ физика мұғалімдерін дайындау үшін оқытушыға қажетті электр және магнетизм және оның практикалық қолданылуы саласынан білімді меңгеру.

Курс мәселелері:

 • Электр және магнетизм теориясын зерттеу

 • Қабылданған білімді меңгеру және оны практикалық қолдану, сонымен бірге электр және магниттік құбылыстардың мағнасын терең ұғыну мақсаты мен есептер шығару дағдысын қолдау.

 • зертханалық жұмыстарды орындау кезінде теориялық білімді бекіту

 • зертханалық құрылғымен жұмыс дағдысын, өлшемдеп нәтижелерін өңдеу дағдысын қалыптастыру.

“Электр және магнетизм” курсы студенттерге электр және магнетизм негіздерін ұғынуға мүмкіндік береді. Курс электр және магнетизм теориясының эксперименттік негіздерін баяндаудан басталады. Курсты меңгеру электромагниттік теорияның негіздерін және пайдаланудағы маңызын түсінуге мүмкіндік беретін төменгі міндеттерді шешуді ќарастырады:

 • Электростатикалық және магнитостатикалық өрістердің негізгі теңдеулерін қорытып, осы негізде бұл өрістердің қасиеттерін танып білу

 • Электромагниттік индукция заңын және Максвеллдің ығысу тогі жайындағы гипотезаға сүйеніп, екі өрістің арасындағы байланысты көрсету

 • Айнымалы электромагниттік өрістің негізгі заңдылықтарымен танысып, электромагниттік толқындардың негізгі қасиеттерін, өрістің материяның бір түрі екендігін ұғыну

 • Электр және магниттік өрістің затпен әсерлесуін зерттей отырып, қазіргі техниканың элементерінің жұмыс істеу принциптерімен танысу. Қазіргі заманғы электротехниканың, электрониканың және радиотехниканың бастапқы ұғымдарымен, сол арқылы қазіргі техниканың негіздерімен танысу

 • электрлік магниттік ќұбылыстардың энергияны өндіру, заттарды жасау және өзгертудегі, ақпараттарды таратудағы мәнін ұғыну;

Білім стандартына сәйкес болашаќ маман төмендегідей минимум білім, біліктілік пен дағдыны игеруі тиіс:

 • электрлік және магниттік ќұбылыстардың мағынасын түсіну;

 • электрлік және магниттік ќұбылыстарды практикалыќ маќсатќа пайдалану мазмұнын;

 • электрлік тізбектердің орындалуын;

 • электрлік тізбектердегі электротехникалыќ және электрондыќ ќондырғылардағы өтетін процесстерді заңдылыќтарды;

 • аспаптардың, ќондырғылардың ќұрылысы, жұмыс істеу принципі, режимдерін;

 • приборлар мен ќондырғылардың сипаттамаларын;

 • мектептегі электротехникалыќ және электрондыќ ќондырғылардың пайдалануын;

 • электрлік, радиотехникалыќ тізбектер мен ќұрылғыларды жинаќтау және реттеуді.

Пререквизиттер: Электр және магнетизм курсын зерттеуге қажетті пәндер:

 1. Мектеп курсындағы физика пәні. Электр және магнетизмнің мектеп курсы: Негізгі түсініктер, заңдар, ең жай есептерді шешу, эксперименті орындау;

 2. Математика, ең жай математикалық операциялар: дифференциалдау және интегралдау, функциялық тәуелділікті аналитикалық және графикалық формада көрсету; Математикалық есептеулерде дөңгелету, қателікті бағалау.

2. Физика:

Механика: механикалық қозғалыс, ілгерлемелі, тербелмелі және айналмалы қозғалыс энергия, энергия сақталу заңы, физикалық шамалардың өлшем бірліктері жүйесі, Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңы.Постреквизиттер: Электр және магнетизм курсында үйренетін білім, дағдылары қажет болатын пәндер:

 1. Теориялық физика бөлімдері: І. Электродинамика. Олар осы курстың логикалық жалғасы болып табылады, зерттеу әдістері, негізгі түсініктер, шамалар, заңдар, эксперименттер, электродинамика теориясының және заңдарының қолданылу шекаралары;ІІ.Электрондық теория: тасымалдау құбылыстары, металдарды электрондық жылу және электр өткізгіштігі, кристалдық тор.ІІІ.Тұтас орта физикасы

 2. Оптика: Ортада жарықтың таралуы.

 3. Астрономия пәні.

 4. Техникалық пәндер: Электротехника, радиоэлектроника, автоматика.

Оқыту әдістемесі: Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.

Оқыту әдістемелігі:

Табиғатты зерттеудің физикалық әдістеріне ғылыми таным білу әдістеріне зейін қою: сипаттау, өлшеу, эксперимент, формализация (яғни абстрактілі– математикалық моделдерді құру), аксиоматизация (аксиомалар негізінде теорияларды құру), гипотезалық – дедуктивті әдіс (бір-бірімен байланысты гипотезалар жүйесін құру)


Сабақ мазмұны мен кестесі.
1 апта

1 кредит сағат

1 дәрісТақырып: КІРІСПЕ.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Ағылшын тілінен өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың РӨЛІ
dmdocuments -> Ағылшын тілі пәнін интерактивті тақтада өткізудің тиімділігі р. Б. Сариева
dmdocuments -> А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)
dmdocuments -> Оқу -әдістемелік кешен
dmdocuments -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
dmdocuments -> Факультетінің деканы
dmdocuments -> Бүгін БҚму құрамында 7 факультет, 24 кафедра, ғылыми орталықтар, it орталығы, лабораториялар бар
dmdocuments -> Кдр (IV курс) Вопросы: Вопрос №1

жүктеу 0,74 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
оқыту әдістемесі
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
учебная программа
мектепке дейінгі
білім министрлігі