Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасыжүктеу 4,3 Mb.
бет1/51
Дата14.11.2018
өлшемі4,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы

МАЗМҰНЫ
1-БӨЛIМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1-тарау. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ

ТУРАЛЫ ЗАҢНАМА
1-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк

құқық бұзушылық туралы заңнамасы

2-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi

3-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық

бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңнамасының

кеңiстiк тұрғысынан қолданылуы

4-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық

үшiн жауаптылық туралы заңнамасының

уақыт тұрғысынан қолданылуы

5-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi


2-тарау. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ

ЗАҢНАМАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН

ҚАҒИДАТТАРЫ
6-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың мiндеттерi

7-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы

заңнама қағидаттарының маңызы

8-бап. Заңдылық

9-бап. Заң мен сот алдындағы теңдiк

10-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы

11-бап. Кiнә қағидаты

12-бап. Әкiмшiлiк жауаптылыққа қайта тартуға жол бермеу

13-бап. Iзгiлiк қағидаты

14-бап. Жеке басқа қол сұғылмаушылық

15-бап. Жеке бастың абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

16-бап. Жеке өмiрге қол сұғылмаушылық және құпияны қорғау

17-бап. Меншiкке қол сұғылмаушылық

18-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді

қарауға уәкілеттік берілген соттың (судьяның) және

органның (лауазымды адамның) тәуелсiздiгi

19-бап. Куә айғақтарын беру мiндетiнен босату

20-бап. Бiлiктi заң көмегiне құқықтарды қамтамасыз ету

21-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы

істер бойынша іс жүргiзудiң жариялылығы

22-бап. Iс жүргiзу барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

23-бап. Процестік шешiмдерге дау айту және процестік

әрекеттерге шағым жасау еркіндігі

24-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтары мен

заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау
2-БӨЛIМ. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ

ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚ


ЖАЛПЫ БӨЛІК
3-тарау. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
25-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық

26-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау

27-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау
4-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚ
28-бап. Әкiмшiлiк жауаптылыққа жататын тұлғалар

29-бап. Ақыл-естiң дұрыс еместігі

30-бап. Лауазымды адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы

31-бап. Құқық бұзушылық арнаулы техникалық құралдармен

тiркелген кездегi әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi

32-бап. Әскери қызметшiнің, прокурордың және тәртіптік

жарғылардың не арнайы ережелердің күші

қолданылатын өзге де адамдардың өздері әкімшілік

құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкiмшiлiк

жауаптылығы

33-бап. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының,

адвокаттардың, дара кәсіпкерлердің және заңды

тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы

34-бап. Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және

азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы
5-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ БОЛҒЫЗБАЙТЫН

МӘН-ЖАЙЛАР


35-бап. Қажеттi қорғану

36-бап. Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу

37-бап. Аса қажеттiлiк

38-бап. Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу

39-бап. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау
6-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАЗА ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК-ҚҰҚЫҚТЫҚ

ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫ


40-бап. Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары

41-бап. Әкiмшiлiк жаза түрлерi

42-бап. Әкiмшiлiк жазалардың негiзгi және қосымша шаралары

43-бап. Ескерту жасау

44-бап. Әкiмшiлiк айыппұл

45-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы

болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық

жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу

46-бап. Арнайы құқықтан айыру

47-бап. Рұқсаттан айыру не оның қолданылуын тоқтата тұру,

сондай-ақ тiзiлiмнен алып тастау

48-бап. Қызметті немесе оның жекелеген түрлерiн

тоқтата тұру немесе оған тыйым салу

49-бап. Заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған

құрылысты мәжбүрлеп бұзу

50-бап. Әкiмшiлiк қамаққа алу

51-бап. Шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды

Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк

жолмен шығарып жіберу

52-бап. Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары

53-бап. Жол жүрiсi қағидаларын бiлуiн тексеру

54-бап. Құқық бұзушының мiнез-кұлқына ерекше талаптар белгiлеу


7-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАЗА ҚОЛДАНУ


55-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн

жаза қолданудың жалпы қағидалары

56-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн

жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар

57-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн

жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар

58-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық

жасалған кезде әкiмшiлiк жазалар қолдану

59-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу

60-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу

61-бап. Тұлға әкiмшiлiк жазаға тартылды деп есептелетiн мерзiм
8-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ЖӘНЕ

ӘКIМШIЛIК ЖАЗАДАН БОСАТУ


62-бап. Ескіру мерзiмінiң өтуiне байланысты

әкiмшiлiк жауаптылықтан босату

63-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк

жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату

64-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан тараптардың

татуласуына байланысты босату


9-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ

ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҒЫ


65-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы

66-бап. Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк

жазалар қолданудың ерекшелiктерi

67-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану

68-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк

жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату

69-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары

70-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны

71-бап. Ескіру мерзімдері

72-бап. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға

тартылды деп есептелетiн мерзiм
ЕРЕКШЕ БӨЛIК
10-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН

ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР


73-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар

аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер

74-бап. Қазақстан Республикасының

азаматтығын алуға кедергi келтiру

75-бап. Қазақстан Республикасының тiл туралы

заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

76-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты

жер таңдау құқығын шектеу

77-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң заңды қызметiне кедергi келтіру

78-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту

79-бап. Қазақстан Республикасының дербес деректер

және оларды қорғау туралы заңнамасын бұзу

80-бап. Медициналық көмек көрсету тәртiбiн, стандарттарын

сақтамау және оны сапасыз көрсету

81-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша

жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы

беру қағидаларын бұзуы

82-бап. Медицина қызметкерiнiң Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген, дәрiлiк заттарды өткiзу

қағидаларын және рецептер жазып беру жөніндегі

талаптарды бұзуы

83-бап. Қазақстан Республикасының мүгедектердi

әлеуметтiк қорғау туралы заңнамасын бұзу

84-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы

әлеуметтiк қызметтер туралы заңнамасын бұзу

85-бап. Медиацияға қатысушылардың медиацияны жүргiзу

барысында белгiлi болған мәлiметтердi жария етуi

86-бап. Адамды еңбек шартын жасаспай жұмысқа жіберу

87-бап. Еңбекке ақы төлеу жөніндегі талаптарды бұзу

88-бап. Демалыс бермеу

89-бап. Жұмыс уақытының нормасын заңсыз асыру

90-бап. Еңбек саласында кемсітушілікке жол беру

91-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен

қамсыздандыру туралы заңнамасын бұзу

92-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi

әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасын бұзу


93-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн және еңбектi қорғауды

қамтамасыз ету қағидаларын бұзу

94-бап. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары

бойынша аттестаттауды жүргізу жөніндегі

заңнама талаптарын бұзу

95-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды

тергеп-тексеруді қамтамасыз етпеу

96-бап. Өндірістегі жазатайым оқиға фактісін жасыру

97-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жасасу

жөнiнде заңнама талаптарын бұзу

98-бап. Қазақстан Республикасының халықты

жұмыспен қамту туралы заңнамасын бұзу

99-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік

қызмет туралы заңнамасын бұзу

100-бап. Жеке немесе заңды тұлғаның берген шағымын

оған зиянды болатындай етiп бағыттау


11-тарау. САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫНА (РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫНА) ҚОЛ

СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ

БҰЗУШЫЛЫҚТАР


101-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына

(республикалық референдум комиссиясына)

қажеттi мәлiметтер мен материалдарды ұсынбауы

немесе комиссияның шешiмдерiн орындамауы

102-бап. Сайлау алдындағы үгiтті оған тыйым

салынған кезеңде жүргiзу

103-бап. Сайлау алдындағы үгiтті жүргiзу құқығына кедергi келтiру

104-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы

көрінеу жалған мәліметтер тарату

105-бап. Сайлау комиссиясы (республикалық референдум

комиссиясы) мүшесiнiң құқықтарын бұзу

106-бап. Азаматтардың сайлаушылар

тiзiмiмен танысу құқығын бұзу

107-бап. Сайлаушылар (республикалық референдумға қатысуға

құқығы бар азаматтар) тізімін жасау үшін

сайлаушылар туралы жалған мәліметтер ұсыну

108-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу

109-бап. Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк

заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың

кандидаттарды, партиялық тiзiмiн ұсынған саяси

партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi

бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi келтіретін және

(немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы

110-бап. Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге

мүмкiндiк жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн

(дауыс беруге арналған бюллетеньдердi) беру

111-бап. Жұмыс берушiнiң сайлауға (республикалық

референдумға) қатысу үшiн демалыс беруден бас тартуы

112-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы

сайлау алдындағы үгiтті жүргiзу шарттарын бұзу

113-бап. Анонимдік үгiттеу материалдарын

дайындау немесе тарату

114-бап. Үгіттеу материалдарын қасақана жою, бүлдіру

115-бап. Сайлауды (республикалық референдумды)

әзiрлеу мен өткiзуге қаражаттың жұмсалғаны туралы

есептердi ұсынбау немесе жарияламау

116-бап. Сайлау науқанын сайлау қорларынан тыс

қаржыландыру немесе оған өзге де

материалдық көмек көрсету

117-бап. Мемлекеттiк сайланбалы лауазымға кандидаттың не саяси

партияның шетел мемлекеттерінен, ұйымдарынан,

шетелдіктерден және азаматтығы жоқ адамдардан

қайырмалдықтар алуы

118-бап. Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға,

саяси партияларға олардың жазбаша

келiсiмiнсiз қызметтер көрсетуi

119-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе сайлау

(республикалық референдум) нәтижелерi

туралы мәлiметтердi ұсынбау не жарияламау

120-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге

сауалнама жүргiзу шарттарын бұзу

121-бап. Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар

(таңдаушылар) тізіміне өзгерістер енгізу

122-бап. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу шарттарын бұзу

123-бап. Кандидаттарға сайлаушылармен кездесу

үшін үй-жайлар беру шарттарын бұзу

124-бап.Үгіт материалдарын орналастыру

125-бап. Сайлау алдындағы үгіт жүргізуге республикалық

бюджеттен бөлінген қаражатты жұмсау тәртібін бұзу
126-бап. Сайлауда кандидаттардың, саяси партиялардың сенім

білдірілген адамдарының, бұқаралық ақпарат

құралдары өкілдерінің және байқаушылардың

заңды қызметіне кедергі келтіру


12-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫНА

ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ

БҰЗУШЫЛЫҚТАР
127-бап. Ата-ананың немесе басқа да заңды өкiлдердiң

балаларды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi

орындамауы

128-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк

құқық бұзушылық жасауға тарту

129-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды

адамдарының және (немесе) баланың заңды

өкілдерінің тұрғын үйге мұқтаж жетім балаларды,

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды

есепке қою жөніндегі міндеттерді орындамауы

130-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды

адамдарының және (немесе) баланың заңды

өкілдерінің жетім балалардың, ата-анасының

қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын жайын

сақтау жөніндегі міндеттерді орындамауы

131-бап. Кәмелетке толмаған адамды масаң күйге дейiн жеткiзу

132-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта

ойын-сауық мекемелерiнде болуына жол беру

133-бап. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi

және темекi бұйымдарын сату және олардың сатуы

134-бап. Кәмелетке толмағандарға эротикалық

мазмұндағы заттар мен материалдарды сату

135-бап. Бала асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа),

жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi

қажет ететiн кәмелетке толмағандар туралы

мәлiметтердi ұсыну тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу


13-тарау. МЕНШIККЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ

БҰЗУШЫЛЫҚТАР


136-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

137-бап. Жер учаскесіне құқық беру кезінде және жер учаскесінің

нысаналы мақсатын өзгерту кезінде Қазақстан

Республикасының жер заңнамасын бұзу

138-бап. Арнаулы белгiлердi жою

139-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

140-бап. Кен орны учаскелерiн таңдап өңдеу

141-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

142-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

143-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне

мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

144-бап. Энергияны немесе суды заңсыз қосу, пайдалану

145-бап. Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра

объектілерін қорғау және пайдалану

саласындағы заңнамасын бұзу

146-бап. Егістіктердің немесе екпелердің үстімен жүру

147-бап. Егістіктерді, маяларды таптау, ауыл шаруашылығы

дақылдарының алқапта жиналған астығын бүлдіру

немесе жою, екпелерді зақымдау

148-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн бұзу

149-бап. Террористiк тұрғыдан осал объектiнiң терроризмге

қарсы қорғалуын қамтамасыз ету және қауiпсiздiгiнiң

тиiстi деңгейiн сақтау жөнiндегi мiндеттердi орындамау

және (немесе) тиiсiнше орындамау

150-бап. Қаржылық (инвестициялық) пирамиданың

қызметiн жарнамалау


14-тарау. КӘСIПКЕРЛIК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ

ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР


151-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын

Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге

әкету немесе жөнелту қағидаларын бұзу

152-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын

Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге

жөнелту үшiн қабылдау қағидаларын бұзу

153-бап. Заңсыз кәсiпкерлiк

154-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында кәсiпкерлiк

қызметтi жүзеге асыруға тыйым салу белгiленген

адамның осындай қызметпен айналысуы

155-бап. Заңсыз банктік қызмет

156-бап. Қазақстан Республикасының мәдениет туралы

заңнамасының талаптарын бұзу

157-бап. Көрiнеу жалған жарнама

158-бап. Бөтен тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін,

тауар шығарылған жердің атауын немесе

фирмалық атауды заңсыз пайдалану

159-бап. Монополистік қызмет

160-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк

монополия туралы заңнамасын бұзу

161-бап. Нарық субъектiлерiнiң экономикалық шоғырлану

кезiндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттерi

162-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамасын орындамау.

Ақпарат беру жөнiндегi мiндеттемелердi бұзу және

үй-жайлар мен аумаққа кiруге кедергi жасау

163-бап. Мемлекеттiк, жергілікті атқарушы органдардың

бәсекелестікке қарсы әрекеттерi, жосықсыз бәсекелестік

164-бап. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар

және реттелетін нарықтар туралы заңнамасын бұзу

165-бап. Электр энергиясын өткізу (сату) тәртібін бұзу

166-бап. Реттелетін нарық субъектілерінің міндеттерді бұзуы

167-бап. Реттелетін нарық субъектісінің

баға белгілеу тәртібін сақтамауы

168-бап. Энергия өндіруші ұйымның инвестициялық

бағдарламаны орындамауы

169-бап. Қазақстан Республикасының биоотын өндірісін және

айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзу

170-бап. Қазақстан Республикасының газ және газбен

жабдықтау туралы заңнамасының талаптарын бұзу

171-бап. Бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай

өнімдерін, тауарлық газды және сұйытылған мұнай газын

өткізудің шекті бағаларын асыру

172-бап. Қазақстан Республикасының электр

энергетикасы туралы заңнамасын бұзу

173-бап. Лауазымды адамдардың кәсiпкерлiк

қызметке заңсыз араласуы

174-бап. Кәсіпқой спорт жарыстарының және коммерциялық

ойын-сауық конкурстарының қатысушылары

мен ұйымдастырушыларын параға сатып алу

175-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне

тексеру жүргізу тәртібін бұзу

176-бап. Оңалту және банкроттық кезiндегi

құқыққа сыйымсыз әрекеттер

177-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық

туралы заңнамасын уақытша басқарушының бұзуы

178-бап. Жария сауда-саттықтар, аукциондар мен

конкурстар өткiзудiң белгiленген тәртiбiн бұзу

179-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық

туралы заңнамасын банкроттықты басқарушының бұзуы
180-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық

туралы заңнамасын уақытша әкiмшiнiң бұзуы

181-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық

туралы заңнамасын оңалтуды басқарушының бұзуы

182-бап. Әдейi банкроттық

183-бап. Жалған банкроттық

184-бап. Қазақстан Республикасының бағалау

қызметі туралы заңнамасын бұзу

185-бап. Кредиттік бюроның кредиттік тарих дерекқорынан

алынған коммерциялық, банктік құпияны,

кредиттік есептердің мәліметтерін

немесе ақпаратты сақтау мiндеттерiн бұзу

186-бап. Сақтандыру немесе зейнетақы жинақтарының құпиясын

немесе микрокредит беру құпиясын сақтау мiндетiн бұзу

187-бап. Қазақстан Республикасының туристік

қызмет туралы заңнамасын бұзу

188-бап. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны

туралы ақпаратты бермеу немесе уақтылы бермеу

189-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн

қарау тәртiбi мен мерзімдерін бұзу


15-тарау. САУДА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР


190-бап.Тұтынушыларды алдау

191-бап. Қаруды және оның патрондарын сату қағидаларын бұзу

192-бап. Арнаулы техникалық құралдар сату тәртiбiн бұзу

193-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн

реттеу туралы заңнамасын бұзу

194-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып, 

төлемдердi қабылдаудан бас тарту

195-бап. Дара кәсіпкерде немесе заңды тұлғада төлем 

карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге

асыруға арналған жабдықтың (құрылғының) болмауы

196-бап. Тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда жасау

197-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану

198-бап. Темекі және темекі бұйымдары туралы

ақпарат жөніндегі заңнама талаптарын бұзу

199-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының темекі және

темекі бұйымдарын сату жөніндегі, сондай-ақ темекі

бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндіру, сату

және тарату жөніндегі талаптарын бұзу


200-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь

өнімін өткізу жөніндегі талаптарын бұзу

201-бап. Тауарларды сауда желілеріне немесе ірі сауда

объектілеріне әкелуді шектеу

202-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына жол

берілетін шекті бөлшек сауда бағаларын мөлшерінен асыру

203-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату

204-бап. Белгiленбеген орындарда сауда жасау

205-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн 

қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi

және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді

толық және уақтылы төлемеу

206-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен

монеталарын қабылдаудан бас тарту

207-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк

сатып алу туралы заңнамасын бұзу

208-бап. Қазақстан Республикасының кредиттiк бюролар

және кредиттiк тарихты қалыптастыру

туралы заңнамасының талаптарын бұзу

209-бап. Қазақстан Республикасының концессиялар

туралы заңнамасын бұзу

210-бап. Тіркеу куәлігінде көзделген жағдайларда, валюталық

шартты (түпнұсқаны немесе оның көшірмелерін)

ұсынбай валюталық операциялар бойынша төлемдер

мен ақша аударымдарын жүргiзу

211-бап. Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары

туралы заңнамасының талаптарын бұзу

212-бап. Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың

қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну

мерзiмдерiн бұзуы

213-бап. Қазақстан Республикасының банк

заңнамасының талаптарын бұзу214-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

туралы заңнамасын бұзу

215-бап. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

жүйесін қалыптастыру тәртібін бұзу

216-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджеттік

инвестициялар нәтижелеріне қол жеткізбеуі

217-бап. Валюталық бақылау агенттерінің есептілікті

ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бұзуы
218-бап. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс

көздеріне, сондай-ақ ішкі валюта нарығында

шетел валютасын пайдалану бағыттарына

мониторингті жүзеге асыру мақсаттары үшін

есептілікті ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бұзуы

219-бап. Әкімшілік шығыстар бойынша

заттай нормалардан асыру

220-бап. Клиенттерге банк қызметін көрсетуге

байланысты талаптарды бұзу

221-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық,

қола және қаржы вексельдерiн шығару

222-бап. Электрондық ақшаны шығару,

пайдалану және өтеу талаптарын бұзу

223-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жазбаша


жүктеу 4,3 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша